Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Palestijnen Oost-Jeruzalem nog steeds etnisch weggezuiverd

Israëlisch beleid om bezet Oost-Jeruzalem te 'verjoodsen', heeft tot een chronisch huizentekort voor de autochtone Palestijnse bevolking geleid. Tegelijk moedigt het stadsbestuur Joodse kolonisten aan om zich te vestigen in nieuwe koloniale nederzettingen in Oost-Jeruzalem, die illegaal zijn volgens het internationaal recht.
woensdag 15 oktober 2014

Het Israëlisch stadsbestuur van Jeruzalem heeft een aantal strategieën om zich te verzekeren van een Joodse meerderheid. Zo blijft Jeruzalem onder Israëlische controle en wordt vermeden dat Palestijnen het oosten van de stad inrichten als de hoofdstad van de toekomstige staat Palestina.

"Sinds 1967 streeft de Israëlische regering een beleid na om een Joodse meerderheid van 72 procent ten opzichte van de Palestijnen te behouden", verklaart Jeff Halper van het Israeli Committee Against House Demolitions (ICADH) . "Daarom mogen Palestijnen geen nieuwe huizen bouwen en is er een kunstmatig tekort ontstaan van ongeveer 25.000 wooneenheden in de Palestijnse sector."

"Dit tekort jaagt de huur- en koopprijzen de hoogte in. Aangezien 70 procent van de Palestijnen onder de armoedegrens leeft, zijn ze gedwongen om buiten Jeruzalem naar een betaalbare woning op zoek te gaan en dan zijn ze geen inwoner van Jeruzalem meer", zegt Halper. "Dat is het politieke gekonkel achter het schijnbaar gerechtvaardigde beleid om 'illegale' woningen af te breken, een sleutelelement in een breder beleid van etnische zuivering", voegt hij eraan toe.

Palestijnse vergunningen systematisch geweigerd

De Palestijnse ngo International Peace and Cooperation Centre (IPCC) publiceerde een rapport in 2013 over de obstakels waar Palestijnen op stoten die een nieuw huis willen kopen of een bestaande woning willen uitbreiden. "Legaal bouwen met een vergunning is onmogelijk in het grootste deel van Oost-Jeruzalem. Het vergunningssysteem houdt strikt vast aan vereisten op het vlak van ruimtelijke ordening waaraan niet voldaan kan worden."

Tweeënnegentig procent van het land in Oost-Jeruzalem is niet geregistreerd, waardoor het onmogelijk is om er een bouwvergunning voor te krijgen. Volgens het IPCC-rapport wordt een rem op de ontwikkelingen gezet door institutionele tekortkomingen zoals het onbeschikbaar zijn van geschikte woningkredieten, onvoldoende capaciteit of bereidheid van de private sector om grote woonprojecten te plannen en op te leveren, de beperkte beschikbare grond op de markt en de hoge prijs.

Als gevolg daarvan zagen Palestijnen zich genoodzaakt om te bouwen zonder de vereiste vergunningen. Meer dan 70 procent van de nieuwbouw tussen 2001 tot 2010 gebeurde zonder bouwvergunningen, met informele wooneenheden die betrekking hebben op 42 tot 54 procent van alle huisvesting.

Palestijnse vluchtelingenfamilies

Terwijl de Israëlische autoriteiten strategieën hebben ingevoerd om Oost-Jeruzalem op deze manier systematisch te 'verjoodsen', hebben Israëlische kolonisten andere methoden gebruikt om het gebied geleidelijk aan over te nemen. Muhammad Sabbagh is inwoner van de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem.

Samen met andere Palestijnse activisten is hij betrokken bij een langlopende strijd met Israëlische kolonisten over wooneigendom en mogelijke uitzetting. Hij is verwant met een groep van 28 Palestijnse vluchtelingenfamilies die naast verschillende Israëlische kolonistenwoningen leven.

Deze Palestijnse gezinnen hadden in 1956 land toegewezen gekregen van het VN-Hulpagentschap voor de Palestijnen en van de Jordaanse regering, toen de Westelijke Jordaanoever en het oostelijk deel van de stad Jeruzalem nog deel uitmaakten van Jordanië. De Jordaanse regering had toen beloofd dat de Palestijnen na drie jaar de huizen in hun bezit zouden krijgen.

Sinds de Israëlische bezetting van het Palestijnse territorium in 1967 zetten Israëlische kolonisten de Palestijnen uit hun huizen, met documenten die zouden bewijzen de betrokken huizen al hun eigendom zijn sinds het einde van negentiende eeuw tijdens het Ottomaanse rijk.

Vervalste eigendomsbewijzen

De zaak ging van de ene Israëlische rechtbank naar de andere, tot er een akkoord werd bereikt dat de Palestijnen de komende 90 jaar konden blijven, op voorwaarde dat ze huur betalen. Sommige families weigerden echter deze huur te betalen, omdat de woningen noch aan de Israëlische regering noch aan de kolonisten toebehoren. Ze werden toen in het holst van de nacht uit hun huizen gezet door soldaten en agenten.

In daaropvolgende rechtszaken bleek aan de hand van originele Turkse documenten dat de bewijsstukken van de kolonisten vervalst waren en dat de huizen nooit aan de lokale Joodse gemeenschap toebehoord hadden.

Verdere uitzettingen werden momenteel opgeschort door de Israëlische rechtbanken, maar dat volstaat volgens Sabbagh niet. "We vechten nu om onze huizen terug te krijgen als wettelijke eigenaars, zodat de uitgezette gezinnen kunnen terugkeren."

Judaisation Means Housing Crisis for Palestinians in East Jerusalem

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.