Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Michel I duwt meer mensen verder in de armoede"

Met de regering Michel I zullen mensen in armoede het nog moeilijker krijgen en zullen nog meer mensen in de armoede verzeilen. Dat vreest het Netwerk tegen Armoede in een eerste reactie na de bekendmaking van het federale regeerakkoord.
donderdag 9 oktober 2014

Nagenoeg alle partijen hadden voor de verkiezingen een verhoging van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens vooropgesteld. Het is heel onduidelijk of en op welke manier men die belofte wil inlossen. De federale regering wil immers bijkomende voordelen mee in rekening brengen om te bepalen of een uitkering al dan niet onder de armoedegrens valt.

De vraag is of mensen hun uitkering dan nog zien stijgen. Het is bovendien totaal onduidelijk hoe de laagste inkomens bij de geplande indexsprong ontzien worden, wat de verhoging van de welvaartsenveloppe precies inhoudt en welke impact de aanpassing van de index zal hebben. De aangekondigde btw- en accijnsverhogingen en besparingen in de gezondheidszorg zullen de koopkracht van lage inkomens zeker verder ondermijnen.

Geen activering zonder werkbare jobs

Inzetten op jobcreatie is een goede keuze. De federale regering heeft echter een blind geloof in lastenverlaging voor bedrijven als middel om jobs te creëren. Aan bedrijven wordt geen enkele garantie gevraagd voor duurzame jobcreatie voor kortgeschoolden en kansengroepen. Kansengroepen worden verder in een strenge activeringsaanpak geduwd, onder meer via de verplichte gemeenschapsdienst.

Dat komt boven op de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, beslist door de vorige regering. Ook onder meer invaliden dreigen nog meer dan vandaag hun uitkering te verliezen onder het mom van een ‘reïntegratie.

Toenemende onderbescherming

Sociale zekerheid zal voor steeds minder mensen een vangnet zijn. Wie ziek wordt of zijn werk verliest voor zijn 67ste, valt terug op een onvolledig pensioen of zakt weg in de ziekteverzekering of een werkloosheidsuitkering die ver onder de armoedegrens ligt. Mensen met een onderbroken loopbaan zien hun pensioen zakken, in het slechtste geval halen ze niet eens meer het minimumpensioen en moeten het dan doen met de inkomensgarantie voor ouderen. Overlevingspensioen, SWT (het vroegere brugpensioen), de inschakelingsuitkering (de vroegere wachtuitkering), het zal voor heel weinig mensen nog een vangnet zijn.  

Bovendien wordt de toegang tot justitie verder bemoeilijkt. De invoering van het remgeld voor pro-Deorechtsbijstand duikt terug op, nadat dit onder de vorige regering afgevoerd werd na massaal protest van armoedeorganisaties, vakbonden en advocaten. 

Ook in het ‘laagste vangnet’, bij het OCMW, krijgen mensen steeds meer verplichtingen en voorwaarden opgelegd die de uitweg uit armoede enkel bemoeilijken. De nu al grote groep onderbeschermden die het zelfs zonder leefloon of het equivalent daarvan moet doen zal morgen nog groter zijn. Het lokale niveau is het best geplaatst om een gericht armoedebeleid te voeren, vinden de kerverse regeringpartijen. Die lokale besturen wordt ook bijkomende middelen beloofd als ze door het federale beleid een grotere instroom van hulpvragen krijgen. Dat is de problemen afschuiven op het lokale niveau en tegelijk erkennen dat het regeerakkoord armoede gaat creëren die gemeenten en ocmw’s dan op hun beurt mogen bestrijden.  

Na de Vlaamse regering kiest ook deze nieuwe federale regering voor een onevenwichtig en asociaal beleid. De zwaarste lasten worden op de zwakste schouders gelegd. Coformateur Kris Peeters deed een oproep tot overleg aan het middenveld. Dit regeerakkoord is dat vlak zonder meer een valse start.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.