Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Voer strijd op tegen kinderhuwelijken

Terwijl België zich boven Irak mengt in de strijd tegen de opmars van de gevreesde terreurbeweging IS, vraagt Plan België dat de regering ook de strijd tegen kinderhuwelijken in ontwikkelingslanden opvoert. Om de twee seconden trouwt ergens in de wereld een meisje van jonger dan achttien jaar. Voor hen zwijgt de schoolbel voorgoed. Hoog tijd om ons ook daar zorgen om te maken.
woensdag 8 oktober 2014

In Niger, partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zijn 3 op 4 vrouwen getrouwd toen ze nog een minderjarig meisje waren. Het West-Afrikaanse land spant daarmee de huwelijkskroon, maar ook in Zuidoost-Azië (Bangladesh, Nepal, India) en Centraal-Amerika (Ecuador, Bolivia) worden meisjes slachtoffer. Als de huidige demografische trends aanhouden en er geen extra maatregelen worden genomen, voorspelt de UNFPA 142 miljoen kinderhuwelijken voor het einde van het decennium (2011-2020).

Heel wat bruidjes zijn niet ouder dan twaalf jaar, sommigen zelfs maar acht. Fysiek en emotioneel zijn minderjarige meisjes niet klaar om echtgenotes of moeders te worden. Ze lopen een veel groter risico op gevaarlijke complicaties bij de zwangerschap en bevalling, op hiv-besmetting en gezien hun zwakke machtspositie staan ze makkelijk bloot aan huiselijk geweld. Om nog te zwijgen over de mentale gevolgen van zo’n bruusk einde van de kindertijd.

Armoedespiraal

De belangrijkste oorzaken zijn armoede en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Meisjes uit de armste gezinnen lopen driemaal keer meer risico dan andere kinderen. De ongelijkheid vertaalt zich in minder onderwijskansen en beroepsopleiding dan voor jongens. Meer dan 60 procent van minderjarige bruiden in ontwikkelingslanden genoten geen opleiding. De praktijk zal blijven bestaan zolang meisjes een lagere maatschappelijke status hebben dan jongens. Meisjes verkeren niet in een positie om zelf te beslissen of, wanneer en met wie ze trouwen. Het gevolg hiervan is dat armoede wordt doorgegeven aan de volgende generaties, en ontwikkelingslanden niet uit de armoedespiraal geraken. Ongelijkheid is dus zowel een oorzaak als een gevolg.

In een rapport van HIVA (2014) wordt de strijd tegen kinderhuwelijken omschreven als "een blinde vlek in de Belgische ontwikkelingssamenwerking". De onderzoekers leggen uit dat er over heel de wereld veel politieke consensus bestaat over de noodzaak om er eindelijk iets aan te doen, maar ze stellen vast dat er bijna nergens iets aan wordt gedaan. Omdat het 'moeilijk ligt', omdat het 'complex' is, omdat het ‘interne keuken’ is, dat zijn vaak gehoorde echo’s. Met de woorden van Nelson Mandela blijft Plan België niettemin hameren op dezelfde nagel: "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

Levenskeuzes

Als kindgerichte ngo die al decennialang actief is in dorpen en gemeenschappen in ontwikkelingslanden, erkennen we dat tradities en gewoontes hardnekkig zijn. Ook wanneer ze als schadelijk worden gezien door de betrokkenen. Die gewoontes veranderen vraagt tijd en geld, opleiding en dialoog, onderwijs en economische ontwikkeling. Er bestaat geen quick fix. Ook niet met wetten. Je moet dus communiceren en sensibiliseren, en de bevolking sterker maken. Het is belangrijk dat de betrokkenen zelf aan de basis van de verandering staan.

Naar aanleiding van de VN Internationale dag van het Meisje organiseert Plan België een internationale conferentie over het thema. Belgische beleidsmakers moeten de investeringen voor onderwijs in het Zuiden opvoeren in de strijd tegen kinderhuwelijken. Beter opgeleide moeders willen vermijden dat hun kinderen jong trouwen en staan sterker in het onderhandelen over hun levenskeuzes. In de school ligt het sterkste wapen in de strijd tegen kinderhuwelijken besloten.

Ten slotte nog dit, beste lezer: in de drie minuten die u aan het lezen van dit artikel besteedde, traden 90 meisjes in het huwelijk. En ze leefden nog lang en ongelukkig.

Dirk Van Maele is directeur van Plan België

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.