Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Meest rechtse regering sinds '45 is een feit

We hebben een nieuwe regering en die zal geleid worden door de Franstalige liberaal Charles Michel. Dat is ongeveer het enige wat we zeker weten. Voor de rest raakten er al wat maatregelen bekend, maar op het globale akkoord en de details is het nog wachten. Duidelijk is wel dat dit een rechtse regering zonder complexen wordt.
woensdag 8 oktober 2014

Voortaan staat premier Charles Michel, nu nog voorzitter van de MR, aan het hoofd van de nieuwe federale coalitie waar ook N-VA, CD&V en Open VLD deel van uitmaken. Aan Franstalige kant komt MR met 20 zetels nog niet aan een derde van de 63 zetels.

Journalisten noemen deze coalitie centrum-rechts, maar volgens Didier Reynders van de MR hebben we het beter gewoon over een rechtse regering. Dat zei hij woensdagochtend op RTBF.

Gemeenschapsdienst

Die rechtse regering gaat een ongeziene besparingsoperatie doorvoeren. Dat zal gebeuren door te snoeien in de openbare dienstverlening en in de sociale zekerheid. De pensioenleeftijd gaat met twee jaar omhoog. Nochtans hielden alle partijen in hun verkiezingsprogramma's vast aan de pensioenleeftijd van 65.

Vervroegd pensioen is enkel nog mogelijk vanaf 63 en het brugpensioen wordt verder afgebouwd. Ook na een herstructurering of bedrijfssluiting zullen de ontslagen oudere werknemers in de naakte werkloosheid terechtkomen. Als ze lang werkloos blijven, zullen ze na verloop van tijd verplicht worden om twee halve dagen gemeenschapsdienst te verrichten. Langer werken dus en tegelijk zou de toegang tot tijdskrediet beperkt worden.

Geen vermogens(winst)belasting

Er komt een indexsprong. De opbrengst voor de werkgevers wordt geraamd op 2,6 miljard euro. Door de indexsprong verliezen alle werknemers 2 procent loon, hun hele loopbaan lang. Boven op de indexsprong krijgen werkgevers een verlaging van de loonlasten. 

Er wordt een half miljard gehaald uit vermogen. Een deel daarvan wordt gehaald bij het pensioensparen. Er komt een zogeheten kaaimantaks waardoor rijken die constructies opzetten in belastingsparadijzen toch ook zouden moeten bijdragen.

Maar een vermogenswinstbelasting komt er dus niet. De bedrijfswagens worden evenmin aangepakt. In Terzake noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “contraproductieve maatregelen”. Een vermogenswinstbelasting zou volgens hem enkel de “kleine spaarders, de gewone werkende mensen” treffen.

Door de forfaitaire aftrek van de beroepskosten te verhogen zouden werknemers wel wat minder belastingen moeten betalen. Het totale bedrag zou neerkomen op 900 miljoen euro. 

Trofeeën

In de loop van de dag hopen we een beter zicht te krijgen op het akkoord. Doordat de teksten nog niet bekend zijn, kunnen de betrokken partijen hun eigen trofeeën in de verf zetten.

De vakbonden reageerden al ontzet op het akkoord. "Tegelijkertijd de pensioenleeftijd optrekken en snijden in tijdskredieten en landingsbanen, is een felle achteruitgang voor ‘werkbaar werk’", zegt Jan Vercamst van de liberale vakbond. Vercamst geeft ook felle kritiek op de indexsprong. "De werknemers worden aangepakt en de grote vermogens blijven buiten schot."

Het ACV had het dan weer over een horrorfilm in afleveringen. "De aandeelhouders wrijven nu al in hun handen. En ook vermogenden mogen op beide oren slapen", reageert ACV-voorzitter Marc Leemans. 

“De aap is uit de mouw. Iedereen kan nu zien wat een rechtse regering betekent", reageert Chris Reniers, voorzitter van de socialistische overheidsvakbond ACOD. "Wie veel heeft ontspringt de dans en de doorsnee gezinnen mogen opdraaien voor de kosten van de besparingen – zowel de federale als de Vlaamse! De federale regering doet hier eigenlijk een omgekeerd Robin Hoodje. Ze pakken het af van de armen om het aan de rijken te kunnen geven.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Piet De bisschop op woensdag 8 oktober 2014

  Elk zinnig mens vraagt zich af hoe dit mogelijk is in ons land dat zo'n sociale traditie achter zich heeft. Het is maar één element, maar voor mij geen onbelangrijk : de sterk ondersteunende functie van de media. Is dat daar dan een broedplaats vol van neoliberale materialistischen (desnoods nationalistische) ? Geenszins. Voor mijn part zijn het vooral bedrijven die (liefst met zoveel mogelijk positieve bedrijfscultuur) willen dat hun onderneming goede cijfers haalt (en blijft halen in strijd met de concurrentie). In deze concurrentiestrijd worden zij automatisch gevangen in het neoliberale visnet van reclame en sponsoring, van internationale economische, militaire en financiële machtspolitiek. Hart boven hard. Tijd dat wat meer mediajongens kleur bekennen. Wat niet zonder gevaar is, want zij weten wel : mediafiguren brengen goed geld op. Al de goede kant weliswaar. Brood en spelen is desnoods ook al een voldoende bijdrage. Voor de rest : het wordt zwaar labeur voor DWM, maar meer dan ooit zinvol werk ...

 • door Paul Stuyck op woensdag 8 oktober 2014

  Eindelijk komt er een centrumrechtse regering aan de macht met dank aan BDW. Na zoveel wanbeleid en potverteren van links wordt de tering naar de nering gezet. Indien men 10 jaar eerder de nodige maatregelen had genomen zou er nu minder hard gesaneerd moeten worden.De regering Di Rupo heeft Belgie naar de rand van de afgrond gebracht.

 • door Roland Horvath op donderdag 9 oktober 2014

  De politiek van de coalitie van 4 is het slechtste wat BE kon overkomen. De BE regering van 4 gaat BE/VL kapot besparen, tegen de ervaringen in van andere landen die hetzelfde gedaan hebben de laatste jaren en tegen de kennis van de periode 1929 -WO II, toen er zich ook een economische overcapaciteit heeft voorgedaan. Elk jaar zal de productiecapaciteit van de KMO verminderd zijn, resultaat meer armoede en opnieuw besparingen, en na 5 jaar wordt het dan tijd de ontstane miserie aan de Walen te wijten en VL onafhankelijk te maken, om het neoliberale project verder af te werken: Sociale Zekerheid SZ er uit/ geprivatiseerd en de koopkracht nog verlaagd.

  Er is geen loonhandicap met NL/DE/FR maar daar gaat toch iets mee gebeuren: Minder werkgeversbijdrage op arbeid zogenaamd om het concurrentie vermogen te verbeteren. Geen vermogens -winst- belasting, die er had mogen zijn zoals zelfs in de VS. Alhoewel supergrote vermogens moeilijk te belasten zijn door juridische constructies en verplaatsing naar het buitenland. Wel meer belastingen voor de middenklasse en hogere prijzen voor van alles. 8 miljard besparen zal KMO en consumenten kapot maken, doen falen bij duizenden. Alle maatregels ten bate van de superrijken en de GMO: Zij willen minimale bedrijfslasten ten bate van hun exportwinst, VL/BE en ook de hele EU moeten goedkope werkplaatsen voor hen worden, en ze zijn toch niet afhankelijk van de koopkracht op de interne markt. N-VA komt sedert jaren uitsluitend op voor de GMO en aan verwanten niet voor KMO en consumenten. Een politiek van domheid, gebrek aan kennis en niveau. En slaafsheid ten opzichte van superrijken en GMO.

  De superrijken en de ondernemingen blijven buiten schot. Merkwaardig. De meest voor de hand liggende financiering van de koopkracht zijn -meer- bedrijfslasten vooral lonen- sociale- bijdragen- op- productie- door- machines- milieulasten- BTW. Die worden betaald door de ondernemingen, verrekend in de productprijs en dus ook door de klanten betaald. Wat dat betreft een nul operatie voor de ondernemingen. Het gestook tegen bedrijfslasten van de GMO, het EU bestuur, de VL regering, de BE coalitie van 4 en de werkgeversorganisaties is niet terecht.

  Er is geen te kort aan goederen wel aan geld bij overheid en consumenten. Er is overvloed, materieel een gouden tijd. Dus moet niemand inleveren. Er is zelfs een economische overcapaciteit. Daardoor zijn de investeringen, die 20% van het BBP kunnen bedragen, terug gelopen, want de totale winst vergroot toch niet door te investeren in hetzelfde. Dus verminderen werkgelegenheid, totale loonsom, koopkracht, inkomen van overheid en consumenten: Resultaat geldgebrek. De reden daarvan is dus louter financieel niet materieel. Het probleem wordt zogenaamd opgelost door besparingen. De ondernemingen zouden ook evenveel bedrijfslasten: lonen- sociale- bijdragen- BTW kunnen betalen als voor de overcapaciteit en dan was de crisis, het geldgebrek bij overheid en consumenten opgelost. En dat zonder een materiële groei van de economie. Het kapitalistisch systeem is er nog nooit in geslaagd dit te realiseren. Dus behoorlijk te functioneren zonder groei, zonder investeringen. Niet minder maar meer bedrijfslasten voor de financiering van Sociale Zekerheid en koopkracht is een mogelijke oplossing. Overigens de interne VL/BE markt van de KMO is belangrijker dan de export van de GMO. 90% van de werkgelegenheid is bij de KMO. Dat geldt zeker voor de EU want de EU export bedraagt slechts 15% van het EU BBP.

  Als er geïnvesteerd wordt in nieuwe dingen bijvoorbeeld duurzame energie, zonenergie dan betalen de ondernemingen ook meer bedrijfslasten als nu, evenveel als voor de economische overcapaciteit. Nogmaals het huidige probleem is louter financieel, niet materieel en er is geen - Keynesiaanse- groei nodig om het op te lossen. En besparingen zijn zeker geen oplossing, ze maken de economie kapot.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties