Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Van “Hart boven Hard” naar “Hard tegen Hard”?

Aan het burgerinitiatief Hart boven Hard werd ook bijgedragen door Ann Olaerts, voormalig adviseur voor Cultuur en Educatie bij de Vlaamse overheid en voormalig directeur van het Vlaams Theater Instituut. Ze hield een speech over kunst- en cultuurbeleid, waarin ze vier V's wilde vervangen door vier I's.
woensdag 24 september 2014

Ik heb eigenlijk niks te zeggen, want ik heb vandaag niets nieuws gehoord. Maar omdat ik hier nu toch ben, doe ik een poging.

De septemberverklaring kan samengevat worden in vier V-woorden: Vals, Vlaams, Vaag, Verontrustend.

In zijn inleiding zegt de heer Bourgeois heel geruststellend dat het gemiddeld inkomen gestegen is in vergelijking met 1914, 1934, 1974 en 1994. Ik vind dat een beetje vals als je weet dat de ongelijkheid tussen arm en rijk vandaag nog nooit zo groot is geweest en alleen maar zal toenemen als men enkel blijft denken in termen van economische groei. Het is ook een beetje vals om de kunst- en cultuursectoren met een kluitje in het riet te sturen met de belofte dat een 'bloeiende economie de basis is voor een bloeiende kunst en cultuur’. Het onderzoek van Pascal Gielen en co had al duidelijk gemaakt dat het net omgekeerd is. En het is vals om tegen de vrijwilligers uit het brede socioculturele weefsel te zeggen dat we allemaal solidair moeten zijn om te kunnen investeren in welzijn, onderzoek en onderwijs. Waarom lees ik zulk een oproep nergens ten aanzien van de ondernemers en de grote vermogens?

De verklaring blijft ondanks de inleidende internationale geschiedenisles toch vooral heel erg Vlaams getint. Alsof we de problemen rondom sociale ongelijkheid, klimaatverandering en globalisering hier alleen in Vlaanderen – onder ons – kunnen oplossen. Het internationaal perspectief is ver te zoeken in deze verklaring, behalve waar het gaat om de exportcijfers nog wat op te drijven. Van een doordacht internationaal beleid is nauwelijks sprake.

De septemberverklaring blijft vooral ook heel erg vaag. Er zal bespaard moeten worden, zoveel is zeker. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Voor de kunst- en cultuurwereld is het nog steeds onduidelijk of, hoeveel en hoe er bespaard zal moeten worden.

Met andere woorden: de toestand is verontrustend.

Investeren

Er zal nog veel actie nodig zijn om deze regering op andere gedachten te brengen. We zullen met nog veel meer overtuiging moeten duidelijk maken dat en waarom het de moeite loont om te investeren in kunst en cultuur.

Ik doe een poging om er vier andere woorden, tegenover in de plaats te zetten, vier woorden die niet zouden misstaan de alternatieve septemberverklaring: Intens, Internationaal, Integraal, Integer.

De beweging die de laatste weken op gang is gekomen, mag niet stilvallen. We zullen onze troepen verder moeten mobiliseren en een intense dialoog (als het kan), strijd (als het moet) aangaan met de regeringsleden.

En vooral verdere concrete acties ondernemen. Tegenover de enge Vlaamse blik moeten we onszelf durven verhouden tot de wereld rondom ons, en internationaal durven denken, in ons handelen en doen. Ook deze beweging moet onder de Vlaamse kerktoren uit en zich laten inspireren door internationale voorbeelden en op zoek gaan naar internationale allianties.

Het is van groot belang om voor een integrale, geïntegreerde aanpak te blijven kiezen. Vanuit het brede middenveld moeten we samen de menselijke waarden van onze samenleving blijven benadrukken en niet in eigen sectorale stellingen terugvallen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Want de verdeel-en-heerstactiek is een veel beproefde strategie.

Tot slot bepleit ik ook een integere aanpak. Laat ons zelf niet in de val trappen van zelfgenoegzaamheid. Laat ons een zelfkritische blik niet schuwen en onderzoeken wat we alvast zelf kunnen doen om onze eigen transitie vorm te geven.

Hopelijk kunnen we zo vermijden dat de slogan 'hart boven hard' gereduceerd wordt tot een 'hard tegen hard'-aanpak.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

Eén reactie

  • door StefAmpe op donderdag 25 september 2014

    Survival of the fittest beveelt “korte pijn”. Wel sector, gá voor die korte pijn. Kort in op vertoningen en leg ze 15’ voor het einde abrupt stil. Musea, toon 3/4 Borremans. Maak gebruik van jullie sterkte: jullie artiesten met hun vele, loyale publieken. Ze zullen verweesd achterblijven. Maar met staand applaus belonen. Dit regeerwerk is knutselwerk, IKEA onwaardig, zonder duurzame vooruitblik. Het schurkt aan tegen onbehoorlijk bestuur. Arm Vlaanderen. Leg de RVA-formulieren C4 alvast gereed.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties