Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Hart boven hard: de Alternatieve Septemberverklaring

Er komen nog steeds sympathisanten bij. Het burgerinitiatief "Hart Boven Hard" wil dan ook niet dadeloos toekijken naar hoe Vlaanderen wordt hertekend door een besparingspolitiek. Op de dag van de begroting biedt het een gedetailleerd alternatief. Die Septemberverklaring, die hieronder integraal valt te lezen, wordt vanmiddag overhandigd aan het Vlaams Parlement. Vanavond vinden er in drie grote zalen in het land lezingen en debatten plaats.
maandag 22 september 2014

Een welvarend land, met welzijn en geluk voor iedereen. Dat is waar regeringen en minister-presidenten voor gaan. In elke speech, bij elke legislatuur. Dat is waarom we ze hebben verkozen. Dat is waarop we ze te allen tijde kunnen aanspreken.

Vlaanderen is ongerust

In menige huiskamer en op vele werkvloeren groeit de ongerustheid, nu allerlei besparingsballons uitlekken. Besparen op onderwijs, wat betekent dat voor mij als leerkracht, student of ouder? Besparen op verenigingen, wat betekent dat voor onze sportclub of jeugdbeweging? Besparen op kinderopvang, water en elektriciteit, wat betekent dat voor ons gezin? Besparen op zorg en rusthuizen, wat betekent dat voor de oude dag?

De ongerustheid groeit omdat elk doorsnee gezin in de hoek lijkt te staan waar de klappen vallen. Een gezin met twee kleine kinderen en concrete plannen om te verbouwen zal wellicht per maand al snel een paar honderd euro extra moeten neertellen. Zelfs de minister van Welzijn verklaarde “nachten wakker te liggen” van wat we de gezinnen vragen.

De geluiden uit de federale regeringsvorming klinken niet veel beter.

Wij, mensen en verenigingen van mensen, willen vandaag spreken, met één stem. Wij willen niet dat de een voor zichzelf uit de brand sleept wat de ander dan extra moet ophoesten. Wij geloven in een samenleving die alle mensen versterkt, en niet alleen de sterksten. Noem het onze eigen Septemberverklaring: hart boven hard!

Iedereen de broeksriem aan, behalve…

We zijn bezorgd. Meer zelfs, er is reden om behoorlijk boos te zijn. Vlaanderen lijkt wel te willen besparen om te besparen. En dat in alle flappen van onze portemonnee. In alle geledingen van onze samenleving. Meer inschrijvingsgeld voor de muziekschool of de sportclub? Niks aan te doen. Duurder kampmateriaal? Het kan niet anders. Duurder onderwijs en duurdere bibliotheken? Er is geen alternatief. Duurder openbaar vervoer? Er valt niet aan te ontkomen. Duurdere zorgpremie en rusthuizen? Het volk had maar niet zo grijs moeten worden. Want ja, ‘iedereen moet z’n steentje bijdragen’.

Iedereen? Niet zo snel. Sommigen, de grote ondernemingen en de grote vermogens, worden net bevoordeeld. Voor ondernemers zijn er in Vlaanderen maar liefst 150 soorten subsidie. En kijk eens wat een verschil tussen de 33 procent vennootschapsbelasting en de reële aanslagvoet van 4 à 6 procent bij de grootste ondernemingen. Van zulke gunsten kan een gezin, een kleine zelfstandige of kmo alleen maar dromen. Er is dus wel degelijk een alternatief.

Op zich is er niks fout met een gezond klimaat voor bedrijven na te streven. Zonder bedrijven geen jobs. Maar om van ondernemersvriendelijkheid nu hét criterium te maken voor een land waar het goed is om te wonen? Om het grote geld ongemoeid te laten, terwijl wij de rekening betalen van wat banken hebben verspeeld? Dat is toch verregaand. Een economie staat in dienst van mens en samenleving, en niet omgekeerd. Wij wensen zuurstof voor de samenleving, en niet dat alle zuurstof uit de samenleving naar de ondernemingen gaat. Het verenigingsleven, het onderwijs, de zorg, de cultuur, de diensten… zijn geen “last”. Integendeel, ze maken deel uit van onze rijkdom.

Alles van waarde...

Het gaat ons niet alleen om de besparingen. Het regeerakkoord vertaalt ‘waarde’ in uitsluitend economische termen. De vele dimensies van het rijke menselijke bestaan – de lerende, de creatieve, de spelende, de zorgende, de sociale, de liefhebbende… mens – moeten plaatsmaken voor de economische dimensie. Het is intussen toch wel duidelijk dat het economische als enge maatstaf niet de fijnste en zeker niet de eerlijkste wereld oplevert? Kijk naar de rest van Europa. De massawerkloosheid piekt verder. De armoedecijfers stijgen. De ongelijkheid neemt toe. Vele jonge Europeanen kijken tegen een no future aan. De keerzijde van de medaille van ondernemersvriendelijkheid heet nu eenmaal ‘zelfredzaamheid’: iedereen dopt uiteindelijk zijn eigen boontjes. Ook werklozen, mensen in armoede, mensen met een leefloon… Ieder voor zich, is dat de samenleving die we willen?

De essentie van de sociale zekerheid en van het sociale weefsel is niet de liefdadigheid uit de tijd van priester Daens. Wel onderlinge verantwoordelijkheid: tussen jong en oud, tussen gezonden en zieken, tussen gezinnen met en zonder kinderen, tussen koppels en alleenstaanden, tussen werkenden en werklozen. Over sectoren en generaties heen. Want hoe groter de kloof tussen arm en rijk, hoe slechter iedereen af is. Ook de welgestelden.

Alleen worden menselijke waarden als solidariteit en gelijkheid op de 191 pagina’s van het regeerakkoord amper twee keer genoemd. Als focus kan dat tellen. 

Waarom zou het logisch zijn om in naam van het ondernemerschap in te zetten op de vermarkting van overheidstaken? We moeten onderwijs, ziekenhuizen en gevangenissen niet vermarkten. Niet ons erfgoed, niet de natuur, niet het milieu, niet de lucht, niet de wegen, niet het water, niet de kunst. Waar winst het wint van waarde, wordt verlies het resultaat.

Alle kleuren en horizonten

Wij staan een open Vlaanderen voor. In ons dagelijkse leven is de wereld nog nooit zo dichtbij geweest. Het internet, de tv en relatief goedkoop reizen maken van de wereld ons dorp. In onze supermarkt, in onze straten, in het klaslokaal van onze kinderen, overal borrelt de smeltkroes van culinaire en culturele invloeden. De nieuwe mensenlandschappen van de 21e eeuw zijn globaal verbonden. In Brussel valt dat nog meer op. Daarom zou het wereldvreemd zijn om in Brussel en de Brusselse rand alleen maar te focussen op het Nederlandstalige. Het veeltalige en veelkleurige karakter van Brussel en Vlaanderen is een kans! En we weten: ook milieuvervuiling en de klimaatcrisis overstijgen de Vlaamse grenzen.

Behouden wat goed is...

Goed kiezen is ook kiezen voor het behoud van wat goed is. Onze regio wordt internationaal geroemd om zijn sociale voorzieningen en zijn zorg. Die kwaliteit wordt dag aan dag bewaakt én verbeterd door leden, vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisaties die samen een sterk middenveld vormen. Onze sociale zekerheid geeft waardigheid en kansen. Onze leerkrachten werken dagelijks aan een hoogstaand onderwijs, onze academici en wetenschappers aan grensverleggend onderzoek en vernieuwende oplossingen voor morgen. Omringende landen benijden ons het alomtegenwoordige verenigingsleven. Wie is in zijn jeugd niet in aanraking gekomen met sportclub, muziekschool of zomerkamp?

Talrijke verenigingen brengen stemlozen in onze samenleving samen en geven hen een krachtige stem. Ons bibliotheeknet is fijnmazig. In musea en archieven komen we in aanraking met schitterend cultureel erfgoed. Onze cultuur- en kunstencentra, onze kunstenaars, theatermakers en musici verrijken ons leven met hun kunnen, dat ook in het buitenland op brede waardering kan rekenen. Onze openbare omroep brengt dagelijks nieuws, duiding en uitstekende programma’s in de huiskamer. Op heel die sterke dienstverlening werd de voorbije jaren al stevig besnoeid. Gaan we die kwaliteitsvolle zorg voor het leven, opgebouwd door een collectief van mensen, te grabbel gooien? ‘Meer doen met minder’ kan allang niet meer. Laten we in dit sterke aanbod blijven investeren.

… en investeren in wat beter kan

En ja, er is ruimte voor verbetering. We worden ongelijk geboren en ons onderwijs slaagt er nog steeds onvoldoende in om kinderen gelijke kansen te bieden. Te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder middelbaar diploma. In Vlaanderen heeft 10 procent van de bevolking een inkomen onder de armoedegrens, in België 15 procent. Kinderen in armoede groeien op zonder fatsoenlijk toekomstperspectief. En wat te denken van de jeugdwerkloosheid? Voor één laaggeschoolde job zijn er tientallen jonge kandidaten. Een job vinden wordt zo wel erg moeilijk. Nee, het heeft geen zin om dan maar snel snel minder kwalitatieve mini-jobs en flexbanen te creëren. Daar is niemand mee geholpen. We staan met z’n allen stil in het verkeer – Antwerpen en Brussel staan in de wereldtop qua files. Het aantal astmapatiënten rond ring- en invalswegen stijgt. Om mensen aan te moedigen de auto te laten staan, moet het openbaar vervoer aantrekkelijker worden.

Kortom, er ligt een waslijst aan uitdagingen. Of het nu gaat om onderwijs, wetenschap, werk of duurzame mobiliteit: vooruitgaan is investeren in keuzes die renderen op de lange termijn. Het kan toch niet verwonderen dat we daarop aandringen. De overheidsinvesteringen zijn de laatste twintig jaar gehalveerd. Meer autonomie voor de lokale besturen dreigt veeleer een financiële strop te worden. De regering zegt dat ze geen facturen wil doorschuiven naar de volgende generaties, maar wat heeft het voor zin vandaag te besparen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer, met alle file-, milieu- en gezondheidsproblemen én kosten van dien? Dat zijn pas facturen voor onze kinderen. Vandaag investeren in mens en maatschappij levert vruchten op voor morgen.

De lasten en de schouders

“Wie gaat dat betalen?” hoor je dan. Econoom Paul De Grauwe en vele van zijn collega’s zeggen waar het op staat: “Als de economie niet goed draait en je begint te besparen, maak je het alleen maar erger.” De ervaring heeft geleerd: hoe forser de Europese Unie haar lidstaten dwong te besparen, hoe groter de catastrofe. Gaan we in Vlaanderen dan echt dezelfde fout maken? Nee, inderdaad, we kunnen niet alles betalen als de toplaag de dans ontspringt en jongeren, werknemers, gezinnen het gros van de inspanningen moeten dragen. Van de doorsnee Vlaming worden nu onevenredig veel inspanningen gevraagd. Maar wie hele dagen achter een scherm met beurskoersen aandelen koopt en verkoopt, betaalt daar amper belastingen op. Wat maakt deze vermogende aandeelhouder méér waard dan een gemiddeld gezin? Wij willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

Samen voor hart boven hard

Wij, mensen en organisaties van mensen die bekommerd zijn om elkaar, gaan voor andere, meer menselijke keuzes. Wij geloven dat gebundelde krachten die menselijke keuzes kunnen aanreiken. Dat werk start vandaag. We gaan de komende maanden informeren. We gaan het gevoel doorgeven dat het kan: de toekomst van onze kinderen, van onze welvaart en ons welzijn veiligstellen, én investeren in betaalbare en nog betere maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen. Met aandacht voor maatwerk voor mensen van alle slag. Dat is écht vooruitgaan.

We willen iedereen het gevoel geven dat hij of zij kan bijdragen aan een samenleving waarin hart boven hard gaat, als we ons maar verbinden. Solidair zorgen voor elkaar, dat is pas echt vertrouwen geven. Van de overheid verwachten we dat ze die aandacht deelt. En daar zullen we met alle ondertekenaars over waken. Wie gelijkheid, rechtvaardigheid en andere waarden van samenleven miskent, kan op ons verzet rekenen. Samen maken we het verschil. Onderteken mee op www.hartbovenhard.be!


GETEKEND:

Netwerk tegen Armoede – Welzijnszorg – sector Samenlevingsopbouw – Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie – çavaria – Artforum – rekto:verso – uitgeverij EPO – De Groene Waterman – Cultureel-Erfgoedoverleg – Internationaal Comité – Vlaamse Jeugdraad – Uit De Marge – CMGJ – KAJ – Humanistische Jongeren – Groep Intro – Jeugddienst Don Bosco – Lejo – Arktos – FOS Open Scouting – Vlaams ABVV – Vlaamse Dienst Speelpleinwerk – Koning Kevin – Demos – kunstencentrum CAMPO – Minderhedenforum en aangesloten federaties – Kerkwerk Multicultureel Samenleven – Kif-Kif – Masereelfonds – Vooruit – KVS – De Pianofabriek – CC Strombeek – Mooss – Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen – Velt – Vredeseilanden – 11.11.11 – Broederlijk Delen – LBC/NVK – BBTK – Vlaams Theaterinstituut – Braakland – Vlaams ACV – De Roma – Overleg Kunstenorganisaties – FairFin – Vrede vzw – Vluchtelingenwerk – Nederlandstalige Vrouwenraad – Femma – Zij-kant – Vrouwen Overleg Komitee – Globe Aroma – Compaan – Steunpunt Lokale Netwerken – CM – Okra – Socialistische Mutualiteiten – Vlaams ACLVB – beweging.net – Vormingplus Oost-Brabant – Chirojeugd Vlaanderen – KWB – Vzw Jong – Pax Christi Vlaanderen – A. Vermeylenfonds – BOS+ – Bâtard – Kif Kif – Niet In Onze Naam/Pas En Notre Nom – Acod cultuur – De Nietjesfabriek – intal – Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) – DeWereldMorgen.be / GetBasic – VOETVOLK – Oproep voor een democratische school – Jeugdbeweging Pioniers/Pionniers – Manifiesta – Geneeskunde voor het Volk – ACV VRT – Wijkgezondheidscentrum de Central – BBTK B-H-V – Steunfonds Filipijnen Overpelt – My Choice Not Yours – tapis plein vzw – SPIN – ART BASICS for CHILDREN – Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis – aifoon vzw – Muziekcentrum De Bijloke – DEMOCRATIE 2000 – ATTAC VLAANDEREN –Kosmonaut Production – Overtoon – DE KOLONIE MT – de School van Gaasbeek – Zinneke vzw/asbl – Act4Change – d e t h e a t e r m a k e r – Extra City Kunsthal – De Veerman – Unie der Zorgelozen – Morguen vzw – Kopergietery – Denktank Oikos – grip vzw – Hiros – Artforum vzw – Vlaams Vocaal Ensemble – vzw plan b – Etcetera magazine – BBTK Social Profit – nadine vzw – Platform-K – Scheld'apen vzw – Sering – Braakland/ZheBilding – Muziekclub Democrazy – RATAPLAN – Clubcircuit – Lasso – Motief – en momenteel meer dan vijfhonderd individuen.

Een delegatie overhandigt de Alternatieve Septemberverklaring aan het Vlaams Parlement in Brussel tussen 13:30 en 14:00. Rond de overhandiging is een bijeenkomst op de Surlet de Chokierplaats (Madou). De debatavonden hebben plaats in CAMPO Gent (Nieuwpoort 31-35), Beursschouwburg Brussel (A. Ortsstraat 20-28) en in Monty Antwerpen (Montignystraat 3)

Een verkorte versie van dit manifest vind je hier. Op www.hartbovenhard.be is de complete lijst met ondertekenaars te vinden.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

12 reacties

 • door AndréCornille op maandag 22 september 2014

  Dit initiatief is ondemocratisch, want het brengt geen respect op voor de keuze van de Vlamingen in het stemhokje. Deze Vlaamse regering wordt immers gesteund door 66,5% van de Vlaamse kiezers. Dat is een zeer ruime meerderheid. Het regeerakkoord moet uitgevoerd worden. Deze organisaties moeten zich daar bij neerleggen. Blijkbaar kunnen/willen zij dat niet. Zij leggen de keuze van de burgers naast zich neer. Dat kan niet. Bovendien vind ik het deontologisch onaanvaardbaar dat door de Vlaamse overheid gesubsidieerde (koepel)organisaties aan dit initiatief deelnemen. Zij hebben geen mandaat om zoiets te doen. Ik werd bijvoorbeeld als lid van de CM helemaal niet geraadpleegd.

  • door Mark De Quidt op maandag 22 september 2014

   Democratie is opkomen voor de belangen van de hele bevolking, niet voor een selecte club welgestelden. Het is niet omdat je via een verkiezing verkozen bent, dat je democratisch handelt. Democratie is meer dan een bolletje zwart of rood maken. De inhoud telt. Actieve burgers zijn een waakhond van de democratie.

  • door Bruno Van Parijs op maandag 22 september 2014

   Een van de kenmerken van een echte democratie is dat het ook de kans geeft aan de minderheid om zich te laten horen. Deze meerderheid heeft zich voorgenomen om zich niets van die minderheid aan te trekken, hen straal te negeren...denk je nu echt dat we ons daar gaan bij "neerleggen"...ik vind uw interpretatie van democratie uiterst hol...

 • door Frank Roels op maandag 22 september 2014

  Morgen dinsdag 23 sept betoging van de 3 vakbonden op het Muntplein; metro De Brouckère. http://www.abvv.be/web/guest/actions-nl/-/action/2619500/&p_l_id=10188

 • door Roland Horvath op maandag 22 september 2014

  Akkoord. Samenvatting: 1/ Ze zijn antidemocratisch en asociaal vooral N-VA die de coalities domineert, 2/ ze handelen in opdracht van de neoliberale GMO, 3/ ze zijn onbekwaam om in te zien dat er niet mag bespaard worden en dat de koopkracht moet verhoogd gefinancierd door hogere bedrijfslasten en 4/ ze denken in termen van conflict, absolute macht en leugen/ bedrog.

  1/ In een democratie regeert de meerderheid en ze respecteert de minderheid. Twee essentiële regels, anders is er geen democratie. Meerderheid en minderheid zijn maar tijdelijk. Zoals door anderen gezegd, het is niet de bedoeling van de VL - en BE coalitie van N-VA/ CD&V/ OVLD/ MR die regels te respecteren. Vooral daar N-VA antidemocratisch en asociaal is namelijk het volk =de Leider staat boven de burger. Alleen het volk heeft recht van spreken. De burger heeft alles aan het volk te danken en hij/zij is niet belangrijk in de relatie met de staat of met ondernemingen vandaar het antidemocratische en asociale. En er mankeert meer aan de coalities van 3 - en 4 partijen.

  2/ De politici van de 4 partijen identificeren zich niet met de middenstand en de KMO maar met de groten der aarde, de groten uit de geschiedenis onder andere Julius Caesar en Margaret Thatcher MT, met superrijken, miljardairs, grootkapitaal, GMO. Door de GMO zijn ze gekocht en van hen hebben ze opdracht te besparen en de financiering daarvan namelijk de bedrijfslasten te verlagen ten bate van de exportwinst van de GMO, die van VL/BE/EU een goedkope werkplaats willen maken. Ten koste van de koopkracht op de binnenlandse EU markt, dus van KMO en consumenten.

  3/ De politici van de 4 zijn onbekwaam om in te zien dat ze zo verkeerd bezig zijn, dat daardoor de koopkracht, de economische activiteit, de werkgelegenheid en op middellange termijn de productie capaciteit van de KMO kapot gaat. Dat stemt overeen met de verarmingspolitiek van het EU bestuur. De binnenlandse markt en de KMO zijn primair en belangrijker dan de export, zeker op EU schaal. De export van de EU bedraagt slechts 15% van het EU BBP. Besparingen brengen niets op zoals de periode 1929 -WO II leert, ze doen de economie niet opleven bijvoorbeeld na 2 jaar, ze maken alles kapot en dat kan in BE gezien de grootte van de terugbetalingen van overheidsschuld in enkele jaren tijd oplopen tot tientallen procenten van de productie capaciteit van de KMO. Het omgekeerde van de neoliberale N-VA en EU politiek is nodig. Paradoxaal, maar niet besparingen en minder bedrijfslasten zijn de oplossing maar geen besparingen en meer koopkracht gefinancierd door meer bedrijfslasten is de oplossing. Er moet aan toe gevoegd worden dat ondernemingen te veel subsidies ontvangen, van aftrekposten genieten en dat de GMO bijna geen winstbelasting betalen, dit veranderen resulteert in miljarden. In het algemeen zijn hogere personen belasting: Inkomen- en- vermogen geen oplossing. Daardoor neemt de koopkracht niet toe in 1e instantie. Excessieve vermogens moeten voorkomen worden bijvoorbeeld door een limiet voor dividenden.

  4/ De neoliberale politici van de 4 vooral N-VA bewonderen Margaret Thatcher. Ze denken eerst in termen van conflict/ dominantie en dan pas aan samenwerking/ compromis. Ze hopen dus op een treffen met de vakbonden zoals dat heeft plaats gehad in GB in de jaren 1970 de tijd van MT. Ze zijn verkozen en ze interpreteren dat in absolute termen/ Zij hebben het voor het zeggen en anderen bijvoorbeeld de burger, de middenveld organisaties hebben in deze geen zeggenschap. Ook al zijn hun daden nu anders dan wat ze voor de verkiezing gezegd hebben. Ze hebben namelijk niets of bijna niets gezegd, in elk geval hebben ze geen concrete informatie gegeven. In die zin hebben ze gelogen en plegen ze bedrog.

 • door WERKMAN op dinsdag 23 september 2014

  Ik bekijk het zo, iedereen moet een duit in het zakje doen door de weggeefpolitiek van niet alleen de Vlaamse Regering van de vorige jaren oa vb genoeg , electrawinds, zonnepanelen enz maar ook van de vorige Federale Regeringen door de Staatshervormingen en dit door de jaarlijkse transfer van 16 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonie . Waarom daarop geen commentaar ?

 • door kosmo op dinsdag 23 september 2014

  Sommige noemen een reactie en protest vanuit het middenveld op een onverantwoord regeringsbeleid "ondemocratisch". Volgens mij is dit een zeer bizarre stelling. Kiezersbedrog, misleiding, het voorleggen van valse propaganda en leugens, niet doen wat je belooft..... dat noem ik pas ondemocratisch. Het volksverzet tegen deze volksverlakkerij is volgens mij perfect legitiem!....

 • door Roland Horvath op dinsdag 23 september 2014

  1/ Beste Werkman, er is geen transfer van 16 miljard van VL naar WA, dat is een aperte leugen van N-VA, die haar niet tot eer strekt. En u ook niet. In 2010 waren er 4 van elkaar onafhankelijke studies van die transfer gedaan en het gemiddelde daarvan was 4,9 miljard per jaar. Sedertdien is WA vooruit gegaan en VL achteruit. Dus de transfer is nu minder dan 5 miljard.

  2/ Die 'transfer' werd gebruikt om de Vlamingen op te stoken tegen de Walen en er werd bij gezegd: Als VL onafhankelijk is, zijn we zoveel rijker. Het voortdurende gestook door de media/ het zwartmaken van de Walen en die miljarden appelleren aan veel onwetenden. Die waren zich er niet van bewust hoe goed ze het hebben, ze lieten zich gek maken door de simpele, leugenachtige en verwrongen praatjes van N-VA, ze geloofden de Grote Sprong Voorwaarts door Verandering, zoals ook Mao Zedong eens beloofd heeft, en vandaar de verkiezingsuitslag. Met als prettig resultaat een VL regering van volstrekt onbekwamen, niveau Merkel en Van Rompuy. In de federale BE coalitie van 4 regeert hetzelfde niveau. Dus de Vlamingen zitten met de gebakken peren, waar ze om gevraagd hebben. Met dank aan de hoofdstroommedia voorop de VRT, een zwart bastion.

  3/ De Leider heeft gezegd dat de Walen profiteren van de Vlamingen. In een breder verband: Dat betekent ook dat de armen profiteren van de rijken. Dat is de mentaliteit, de houding van N-VA ten aanzien van arm en rijk. Extreem rechts VL wil geen transfer naar WA, in de EU wil men ook geen transfers tussen lidstaten. Het is nochtans normaal in een unie, zoals in de VS, want er zijn altijd rijke en arme streken.

  4/ De extreem rechtse N-VA wil niet dat er aan de Sociale Zekerheid SZ wordt bijgedragen volgens inkomen, dus geen transfer van rijk naar arm. Zoals ook geen van het rijkere VL naar het armere WA. Ze vinden dat onnodig en dat past niet in hun denkwereld. Ze identificeren zich met de superrijken/ GMO en ze hebben gedachten uit de 19e eeuw of nog vroeger. De SZ moet afgeschaft of beter geprivatiseerd, wat op hetzelfde neerkomt. Resultaat: Slecht, dubbel zo duur en veel uitsluiting zoals de VS leert.

  • door WERKMAN op dinsdag 23 september 2014

   t.a.v. Roland, mij bedot je niet , googel maar eens , commentaar overbodig. Sites en kranten genoeg om je uitleg niet te geloven. Mensen die kunnen googelen maak je niks meer wijs, wat een prachtige uitvinding van het internet zodat we de waarheid ontdekken en ja onze mening mogen uiten en niet in de rij lopen zoals vroeger en afhankelijk zijn van ...

  • door WERKMAN op dinsdag 23 september 2014

   t.a.v Roland, ik ben ervan overtuigd ook al heb ik misschien een rare mening dat onze politiekers zulllen zorgen voor de zwakkeren , en zieken en bejaarden en andere mensen die hulp nodig hebben , maar Ze moeten iets doen googel maar eens naar de staatsschuld , jij vindt dit normaal ? IEDERE SECONDE 400 EURO ERBIJ ???Actie graag zou ik zeggen.

  • door WERKMAN op dinsdag 23 september 2014

   t.a.v.Roland,

   Daarjuist nog een gegoogeld , staatsschuld erbij van 18 miljard euro , ongelofelijk ? nog meer cadeaus uitdelen ? Met beide voeten op de grond blijven aub.

   • door Pulinckx op maandag 30 maart 2015

    Wat baat oog en bril als men niet zien-en wil. Hebben jullie nog niet door dat de politiekers ons tegen mekaar aan het opzetten zijn, de indachtig verdeel en heers ter onze glorie. Inderdaad de grote potverteerders in dit land zijn wel de politiekers met hun ontelbare, onnodige en dure mandaten. Inderdaad onnodig zijn:

    De senaat De provincieraden De OCMW raden De negentien Brusselse gemeenteraden De over benoemingen in de administraties door een horizontaal model.

    Dus mensen stop a.u.b. met mekaar de zwarte Piet door te spelen en kijk a.u.b. waar er wezenlijk geld over de balk wordt gegooid. Zet a.u.b niet werknemers tegen bedrijven en rijken op. We hebben ze allebei nodig om onze economie in stand te houden.

    R. Pulinckx

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties