Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

'Er is niks moedigs aan besparen op armoedebestrijding'

Armoedeverenigingen en academici zijn in een Vrije Tribune kritisch voor de besparingsplannen van de Vlaamse regering. 'Aan besparen en het afbouwen van diensten is niets moedigs. Met besparen alleen los je nooit een probleem op, laat staan dat je op die manier 'verandering' tot stand brengt.'
donderdag 28 augustus 2014

Het is de nieuwe Vlaamse regering om ideologische keuzes te doen en dat is op zich een goede zaak. Politiek gaat om de botsing van ideeën. Zo zet deze regering in op empowerment en zelfredzaamheid tegenover minder staat en minder zorg. Tegelijk gaat men er prat op dat men 'durft besparen'. De besparingen krijgen daardoor een ideologisch karakter met zich mee en worden daardoor niet langer een middel tot het voeren van een bepaald beleid, maar eerder een doel op zich, om te tonen hoe rechtlijnig men politiek wenst te bedrijven - de zogenaamde heilige huisjes worden met zichtbare ijver omver gegooid.

Het Vlaams regeerakkoord werd opgehangen aan drie mooie woorden: 'vertrouwen', 'verbinden' en 'vooruitgaan'.

'Vertrouwen' begint met het geven van transparante informatie en veronderstelt het proberen begrijpen van wat de beweegredenen zijn van anderen: dit 'begrip', dit 'mede-dogen' is weinig aanwezig in dit beleid. Je moet 'flink' zijn en zelf oplossingen realiseren, zo niet word je geculpabiliseerd ('eigen schuld...').

'Verbinden' wordt gereduceerd tot zijn organisatorische betekenis en wordt niet gezien als samenbrengen van diversiteit om in solidariteit meer 'gemeenschap' te creëren.

En bij 'vooruitgaan' komt de vraag 'waarnaartoe?' niet verder dan het aloude 'welzijn en welvaart voor allen'. De financiële besparingsnota's, die stilaan doorsijpelen, ontmaskeren de newspeak van de mooie woorden.

Maar welke richting wil men nu echt inslaan? Waarin verschilt deze regering van vorige regeringen die ook hebben bespaard? Welke samenleving wil men nu echt?

Vooreerst: besparen hoeft geen ideologische kwestie te zijn. Indien we uitgaan van de noodzaak van een begroting in evenwicht, dan kan besparen een kwestie van goed beheer zijn. Het lijkt ons evident dat elke regering daarvan moet uitgaan, én er alles moet aan doen om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Dat je bespaart (minder uitgeeft) of zoekt naar extra inkomsten (belastingen) maakt deel uit van die oefening.

Deze regering laat echter uitschijnen dat zij en zij alleen durft besparen, en dat ook zij en zij alleen de dingen ten gronde durft aan te pakken. Ze beschouwt zichzelf als 'moedig' om tegen cultuursubsidies te zijn, tegen de 'zorg als een hangmat' of tegen het laag houden van bepaalde maatschappelijke kosten, zoals onderwijs of kinderopvang.

Deze regering lijkt stellig op wat Amerikaans president J.F. Kennedy ooit samenvatte met de zin 'ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country'. Dat een zekere activering op een aantal terreinen mogelijk is, hoor je ons niet bestrijden, maar dat zelfredzaamheid activeren betekent dat je als overheid minder moet doen, is een groot misverstand. Zelfredzaamheid, empowerment of maatschappelijke participatie, komen niet vanzelf. Indien je culturele organisaties zelfbedruipend wil laten zijn, dan moet je een aanmoedingsbeleid op zetten; indien je mensen meer tot zelfredzaamheid wil stimuleren, dan moet je kaders scheppen waarbinnen ze dit kunnen realiseren.

Tot nu toe blijkt vooral het tegendeel, juist omdat besparen een ideologisch doel op zich geworden is, en niet langer een middel. Aan het niet uitgeven van geld en het schrappen of afbouwen van diensten is geen enkele vorm van moed verbonden. De gemiddelde CEO doet het ook wanneer de ideeën zijn uitgeput en zijn aandeelhouders morren. Maar met besparen alleen los je nooit een probleem op, laat staan dat je op die manier 'verandering' tot stand brengt.

Academici en armoede-organisaties roepen daarom deze regering op om dringend het roer om te gooien en om niet minder maar meer te doen. We vatten dit samen in de volgende actiepunten:

 1. Streef naar een inclusief en horizontaal beleid op vlak van armoede, onderwijs, tewerkstelling, wonen, welzijn en gezondheid
 2. Laat activering samengaan met ondersteuning want zelfredzaamheid komt niet vanzelf
 3. Ga voor voorzieningen waarop iedereen recht heeft: onderwijs, zorg en sociale voorzieningen moeten toegankelijk blijven voor iedereen
 4. Ontwikkel een volwaardige kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnszorg die het hoofd kan bieden aan de enorme uitdagingen: meer structurele aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen; aandacht voor chronisch zieken, voor mensen met psychische problemen
 5. Vermijd 'wij'-versus-'zij' ontwikkelingen door een rechtvaardige inkomensgerelateerde verwerving van de middelen, een menswaardig basisinkomen (minstens de Europese armoede norm) voor iedereen en een gelijke toegang tot voorzieningen, aangevuld met selectiviteit waar nodig
 6. Stimuleer de activering door mensen uitzicht te geven op beter indien ze zelf meer inspanningen leveren, eerder dan voorzieningen duurder te maken, omdat niet iedereen er vandaag verantwoord mee omspringt
 7. Stop met het aanhouden van het individueel schuldmodel: sociale determinanten bepalen in grote mate mee hoe het met ons welzijn en onze gezondheid gesteld is. Omdat de markt faalt in het rechtvaardig verdelen van welzijn en gezondheid, is er een sterke en solidaire samenleving nodig die mensen ondersteunt om ten volle hun rol op te nemen

Frederic Vanhauwaert

Algemeen Coördinator Netwerk tegen Armoede

Prof. Ignaas Devisch, Prof. Dirk Avonts, Prof. Jan De Maeseneer, Prof. Thierry Christiaens, Prof. Sara Willems, Prof. An De Sutter, Prof. Myriam Deveugele, Prof. Anselme Derese

Vakgroep huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit Gent

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Berten Debergh op donderdag 28 augustus 2014

  Als gewone burger ondersteun ik ten volle de stellingnames van deze groep! Proficiat om te kiezen voor solidaire , toekomsbevorderende, hoopgevende en evenwichtige actiepunten. Dit staat haaks op de visie van een rechtlijnig denkende elite die boven en buiten het leven staat van de arme tot middelrijke burger. Het was al duidelijk toen de nieuwe Vlaamse minister-president campagne voerde: hij liet horen dat hij bezorgd was om de toekomst van kinderen en kleinkinderen... maar hij sprak daarbij als een "buitenstaander wiens nakomelingen geenszins behoorden tot de modale groep van jonge mensen en gezinnen die keihard moeten zwoegen om een warmhartige en veel belovende toekomst te scheppen".

 • door WERKMAN op donderdag 28 augustus 2014

  Allemaal gemakkelijk en wel ,zie dat dit ondertekend is door professoren die waarschijnlijk veel geld verdienen,maar ik een gewone werkman op fabriek na 40 jaar in 2 ploegen kan me hier niet zo in vinden, als ik in armoede moest komen moet ik ook maar mijn plan trekken desnoods mijn huisje verkopen. Heb ook 3 kinderen opgevoed maar ja gezwoegd en gezweet door jawel te werken en me veel te ontzeggen maar heb toch mijn kinderen een toekomst kunnen geven door hen aan de Unief te laten studeren. Bloed , zweet en tranen heeft ons dit gekost maar we zijn er zonder HULP gekomen.

  Nu is het een verwen-pampermaatschappij dat toch zo gemakkelijk geld uitgeeft door anderen betaald. Wij werkenden worden gestraft , stellen jullie hier geen vragen bij , uitdelen is gemakkelijk maar door wie wordt dit betaald ?

 • door Wilfried Lagaeysse op vrijdag 29 augustus 2014

  De kiezer heeft nu eenmaal de teerlingen geworpen op 25 mei en doelbewust gekozen voor dit soort ideologie. Kom niet zeggen dat de N(ieuwe) V(laamse) A(rmoede) het niet op voorhand gezegd heeft. Men weet en wist waarvoor ze staan. De zelfbenoemde Cicero van Antwerpen heeft zijn beleid met luid trompettengeschal aangekondigd. Ze noemen zich inmiddels de Zweedse coalitie, (= schuilnaam voor factuurcoalitie ) en beweren mordicus dat we er "beter van zullen worden" De "meerderheid" heeft altijd gelijk. Complete verrassing voor mij was en is de houding van die partij die zich " meer nog dan een politieke partij, een brede beweging van geëngageerde mensen noemt, en zich profileert zich als enthousiaste partner van gezinnen, ondernemers en verenigingen. Met een hecht team van ervaren en bekwame politici versterken en ondersteunen we ons verhaal. Want we liggen wakker van datgene waar u van droomt. En… maken er graag samen werk van." Met rechtsmarcheerders Peeters- Beke-Geens- Rambo (De Crem) op kop. We zullen met zijn allen vijf jaar moeten opdraaien voor deze keuze, ervan uitgaande dat de meerderheid dat zonder mopperen en met een brede gl(r)imlach zal doen.

 • door Roland Horvath op vrijdag 29 augustus 2014

  Beste Wilfried Lagaeysse, volledig akkoord met uw bijdrage. De VL kiezer heeft gekozen voor besparingen, dus voor minder koopkracht, terwijl er al te weinig is, en voor afbouw van de productie capaciteit van de KMO met tientallen procenten op middellange termijn. Hij heeft bovendien of beter daarmee overeenstemmend gekozen voor bedrijfslasten verlaging, zo veel mogelijk. Die zijn nochtans de financiering van koopkracht en Sociale Zekerheid. De VL kiezer heeft dus enthousiast gekozen voor zijn eigen ondergang subsidiair armoede. Zoals alle kiezers weten 90 à 95% van de VL kiezers niet wat de gevolgen zijn van voorgestelde economische maatregels. Daarvoor zijn er de media die moeten informeren en uitleg geven. Daar is bijna niets van terecht gekomen. Domheid en/of kwade trouw. Overigens, de partijen van de coalitie van vier beseffen ook niet welk een ramp ze gaan veroorzaken in VL en BE met hun besparingen.

  De verkiezingsuitslag komt door het feit dat 90% van de VL media N-VA voor 100% steunen voorop de VRT, die al jaren ijvert voor een neoliberale orde in VL. N-VA, een anti- democratische, anti- liberale en anti- sociale partij, kreeg voortdurend een platform bij de VRT, andere partijen werden ternauwernood uitgenodigd. De VRT, een overheidsinstelling in een democratisch land.

  N-VA heeft de regering Di Rupo ten onrechte een belastingregering genoemd. Nu willen de VL - en de mogelijke BE regering besparen en de bedrijfslasten verlagen. Het ligt dan ook voor de hand de mogelijke BE regering van vier: N-VA, CD&V, OVLD, MR een ontlasting regering te noemen en de coalitie van 4 een ontlasting coalitie.

  • door Rieteke en Corneille Van den Borne op vrijdag 29 augustus 2014

   Als je de rechten op uitkering van de werklozen of van andere uitkeringsgerechtigden wegneemt of vermindert los je het probleem niet op van die mensen die het niet te breed hebben. Het gebruik van mooie woorden zoals verbinden, vertrouwen en vooruitgaan is in dit verband pure volksverlakkerij en alleen bedoeld om de economie van de koopman (overigens een zeer beperkte kleine rijke belangengroep) nog meer vrij baan te geven. In het sprookje dat als het de rijken goed gaat er voldoende kruimeltjes vallen van hun tafels voor ons geloven wij al lang niet meer.

  • door Hugo Casteels op vrijdag 29 augustus 2014

   als Roland Horvath nu reeds 95% van de Vlaamse kiezers dom vindt en er in slaagt om in 1 zin het woord anti te gebruiken dan zal hij binnen kort nog de enige slimme positivo zijn.

 • door Roland Horvath op vrijdag 29 augustus 2014

  Beste Hugo Casteels, in ernst, 90 à 95% van de kiezers weet de gevolgen van economische voorstellen niet te beschrijven wegens een gebrek aan kennis van - en inzicht in vooral macro - en monetaire economie, men kan niet in alles gespecialiseerd zijn. Dat heeft niets met domheid te maken. Iets anders is dat dat gebrek aan kennis evengoed geldt voor politici ook als ze al jaren met economische vraagstukken geconfronteerd zijn in de politiek. Schoolvoorbeelden zijn Merkel AM en Van Rompuy HVR, die allebei de crisis wijten aan overheidsschuld, die altijd een goede belegging is geweest. De crisis in de VS en de EU is een gewone economische overcapaciteit zoals in 1929. AM en HVR praten de GMO na. In hun geval mogen woorden als domheid en kwade trouw wel gebruikt worden. AM en HVR en/of hun adviseurs behoren beter te weten.

 • door thierrydecologne op zaterdag 30 augustus 2014

  Begin van 1980 werd de weg voor de privatisering van de openbare diensten door Ronald Reagan en Margaret Thatcher vrij gegeven. Dit is aan een druk van de neoliberale stroming te wijten die ze de staten wensten te verplichten zich aan de marktregels te houden. Ja, in vele industrielanden had de zware industrie plaats aan nieuwe technieken gemaakt die een grote invloed op het arbeidsleven zou hebben en dat zich nog vandaag voort doet. Talrijke mensen hebben hun jobs verloren en konden wegens hun door de werkgevers niet meer gewenste opleidingen geen nieuwe baan krijgen. De mensen – dus de burgers – zouden voor de kosten verantwoordelijk worden gehouden dit zij aan de staat veroorzaken. In één woord: Een winst voor de rijken en een groot verlies voor ons. Om de burgers duidelijk te maken dat het niet meer kon gaan zoals vroeger, werden een aantal maatregelen (handelsovereenkomsten GATT, DOHA, MAI en recent CETA,TTIP, TISA, EGA... waar zou dit ophouden?) genomen om alles wat kost (gezondheid, opleiding, openbare diensten, kunst en cultuur enz.) in een winst opbrengend economie om te bouwen. Intussen kennen wij al de situatie van gemeenten die met PPP (Private Public Partnership) te doen hebben. De virtuele geldmarkten bloeien en de staten zouden leren sparen naar de motto: meer van onder te halen om meer naar boven te geven. Bijna alle politieke partijen met een sociaal achtergrond hebben hun ziel aan de neoliberalen verkocht, dit wel met een catastrofaal resultaat voor het openbare welzijn. Wij kunnen veel doen om de openbare diensten van hun hele privatisering door handelsovereenkomsten te redden. Overal in Europa maken zich talrijke organisaties sterk zoals CEO (Corporate Europe Observatory), Attac, LobbyControl, Change.org, Campact enz. om de burgerrechtelijke beslissingen in openbare aangelegenheden te verdedigen. Bij voorbeeld de acties van Raoul-Marc Jennar uit Frankrijk met “10.000 communes contre TTIP” – http://www.jennar.fr/?p=3720 – (10.000 gemeenten tegen TTIP) of “Bündnis NO-TTIP-Köln”, Ethicalconsumer, PowerShift enz. zijn toonaangevend voor een mogelijke weerstand te houden tegen het afbouw van de grondwet, namelijk het recht op inlichting en op burgerlijke consultatie. Dit recht moeten wij verdedigen want een grote meerheid van de politicus ook weinig over deze overeenkomsten weten. Wij kunnen ons niet veroorloven onze ziel in de hand van mijnheer Karel De Gucht te overhandigen. Overal in Europa máár ook in Amerika houden talrijke gemeenten reeds afstand tegenover dit overeenkomst. Daarom wakker worden en uw gemeenteraad een burgerlijke verzoek tegen TTIP indienen.

  Thierry Vandries Bündnis No-TTIP-Köln (no-ttip-koeln.de) Attac Köln

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties