Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

VN-IPCC-klimaatrapport schetst nog grimmiger beeld

De snel toenemende uitstoot van broeikasgassen doet alle politieke inspanningen teniet en verhoogt het risico op "ernstige, diepgaande en onomkeerbare gevolgen". Dat is de conclusie van het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de VN.
woensdag 27 augustus 2014

Het rapport 2014 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN wordt pas op 2 november 2014 officieel voorgesteld, maar The New York Times en Bloomberg konden het ontwerp al inkijken, dat nog naar regeringen wordt gestuurd ter controle. De meeste waarschuwingen in het rapport zijn niet nieuw, stelt The New York Times vast, maar het taalgebruik van de klimaatwetenschappers is opvallend "urgenter en directer" geworden.

Zo laten de auteurs nog weinig twijfel bestaan over de oorzaken van de klimaatverandering. "De menselijke invloed is vastgesteld in de opwarming van de atmosfeer en de oceaan, in veranderingen van de wereldwijde watercyclus, in de vermindering van sneeuw en ijs, en in de stijging van de zeespiegel", stelt het rapport. "(deze menselijke invloed) is extreem waarschijnlijk de dominante oorzaak van de gemeten opwarming sinds het midden van de twintigste eeuw."

Abrupt en onomkeerbaar

Nu al is de wereldwijde temperatuur met 0,85 graden gestegen sinds 1880, stellen de klimaatwetenschappers. Dat is sneller dan de verandering die 10.000 jaar geleden een einde maakte aan de laatste ijstijd. De auteurs waarschuwen dan ook dat "het risico op abrupte en onomkeerbare veranderingen toeneemt, naarmate de temperatuur verder stijgt".

Het klimaatpanel wijst er ook op dat de graanproductie wereldwijd nu al afneemt en dat een stijgende zeespiegel, extreme hittegolven en overvloedige neerslag zich al doen voelen. De wereld nadert mogelijk nu al de temperatuur waarbij de ijskap op Groenland verdwijnt, stellen de auteurs van het rapport. Het zal nog eeuwen duren voor die helemaal is weggesmolten, maar het proces is niet meer te stoppen en doet de zeespiegel met 7 meter stijgen.

Discipline

"Veel van de aspecten van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan zullen nog eeuwen doorgaan, zelfs als we de uitstoot van broeikasgassen kunnen stoppen", stelt het rapport. Toch denken de auteurs dat het nog mogelijk is om de stijging te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, als er heel snel wordt ingegrepen.

De auteurs wijzen erop dat bedrijven en overheden reserves aan fossiele brandstoffen hebben die in totaal vier keer groter zijn dan wat op een veilige manier verbrand kan worden om de klimaatverandering onder de drempel van 2 graden te houden. Wil de wereld het risico voor toekomstige generaties beperken, dan zullen landen de discipline moeten opbrengen om het merendeel van die brandstoffen in de bodem te laten zitten.

Draft Of Upcoming IPCC Report Presents Stark View Of The Future As Climate Change Rages On

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door vermelha op woensdag 27 augustus 2014

  Ik kan niet begrijpen dat die informatie eerst moet gelekt worden en niet onmiddellijk op de voorpagina staat.waarom wachten tot november? Je moet echt blind zijn als je niet beseft, na de zomer bij ons, dat er een klimaatsverandering bezig is.zijn wij met zijn allen echt struisvogels? De inspanningen geleverd door de nieuwe meerderheid lijken mij wereldvreemd wanneer we de dreigende gevolgen van een bezig zijnde klimaatverandering niet willen zien. Zijn onze zo deskundige politici zo kortzichtig???

  • door Luk Durnez op woensdag 27 augustus 2014

   Over het lekken: de IPCC rapporten worden eerst binnen het IPCC geschreven en bijgeschaafd tot er een zo groot mogelijke consensus is. Bij de meeste stellingen en uitspraken staat trouwens tussen haakjes de graad van zekerheid of consensus cursief gedrukt. Het IPCC vraagt zijn medewerkers om niets uit de rapporten bekend te maken vooraleer heel het proces afgerond is. Bovenaan elke pagina stond in het laatste rapport te lezen: "Do Not Cite, Quote, or Distribute Prior to Public Release on 31 March 2014" Maar als meer dan driehonderd mensen mee helpen schrijven dan is het moeilijk uit te sluiten dat er toch iemand lekt naar de pers... De rapporten zijn vrij te raadplegen op het internet. De moeite om er eens in te bladeren!

 • door spacemonkey op woensdag 27 augustus 2014

  Leuk om te horen is dit wel....echt waar.

  De laatste tijd reageerde ik hier reeds een *aantal* keren op een aantal publicaties inzake *kindertjes* en het betalen van die dure hobby door anderen die een hun *vrije keuze * maakte in die aangelegenheid, maar toch lekker mee opdraaien voor de kosten ervan.

  Wel hoe gaan die ouders dat allemaal verklaren aan hun kindertjes (de volgende generatie)? Zij gaan hoe dan ook onafhankelijk van het gepruts in de marge inzake HET klimaat de volle rekening gepresenteerd krijgen.Uitputting-verschraling en allerhande tekorten we zien het vandaag de dag al binnen sijpelen in onze hoog technologische ICT gedreven leef(?) wereld.Als onderdeel (maar wel een erg belangrijk als het om overleven gaat) van het totaal ecosysteem, is het klimaat altijd in beweging geweest.

  Toen ik 40 jaar geleden op 14 jarige leeftijd de lessenreeks planeten en het zonnestelsel voorgeschoteld kreeg, sprak ook een zekere G. Bodifee zijn bezorgdheid uit inzake wat er op onze planeet aan de gang was . Ja ; beste mensen toen was er al sprake van een correlatie tussen o.a C02 uitstoot t.g.v menselijke industriêle activiteiten en opwarming effecten in de natuur (z.g.n. broeikaseffect). Gelukkig is er een broeikaseffect want anders was er geen leven mogelijk op deze planeet

  Water.verdamping...condensatie....regen..rivieren.. landbouw..oogsten...eten..leven...gemeenschappen... educatie..werken..ECONOMIE...reizen...vervuiling..tekort..spanningen..oorlogen ...

  Cycli en,nog een cycli. Dingen die ongeacht de door ons bedachte en aangebrachte simplificaties (wetenschap-modellen-technologie) etc etc..als totaliteit VER boven onze pet of bevattingsvermogen uitstijgen.

  Het is gek op te merken dat *economie* zowat al die andere en zeker niet minder belangrijke domeinen van menselijke activiteit, is gaan domineren, zeg maar verwoesten.Natuurlijk kan gemakshalve alles in geld of een bepaalde substantiële tegen waarde tot uitdrukking gebracht worden.

  Mensen die van een aantal (meer reële) zaken kennis hebben beseffen dan ook al veel langer dat we op een weg die nergens toe leiden gaat aan het aanmodderen zijn. Vele van de hierboven beschreven cycli zijn zodanig onder druk komen te staan dat ze in hun oorspronkelijkheid nauwelijks of niet meer voorkomen of functioneren.

  Geen nood echter de natuur bezit een overmaat aan intelligentie waar het ongeveer 80 - 85 % van de mensen aan ontbreekt.In tegenstelling tot de meesten onder ons bezit de natuur bvb de magistrale eigenschap om *zelf-regulerend aan de slag te gaan.Worden bepaalde evenwichten of cycli dermate verschoven of zelfs doorbroken, dan tovert moeder natuur een nieuw evenwicht tevoorschijn.

  Dat het proces hier toe niet rechtlijnig en arbitrair verloopt dat zal de natuur een worst wezen.Dat hierbij bepaalde punten van (NO RETURN o.a broeikasgassen) door schreden worden (opwarming aarde) zal de natuur nog minder een zorg zijn.

  Dat de uiteindelijke *mogelijke* nieuwe evenwicht instellingen van het klimaat voedsel schaarste - droogte- -immigratie golven - ontwrichting van sociale en uiteindelijk economische productie centra tot gevolg zullen hebben....staat buiten kijf.

  Trouwens dat is al volop bezig en kan alleen maar toenemen.Wel ik werk zelf als onderzoekslaborant in een organisch synthese lab. Bijna 30 jaar confrontatie met de zeer sterk vereenvoudigde (maar op echt wetenschappelijk gebaseerde) scheikundige reacties die in een reactor kunnen plaats vinden,maken dat je er een bepaald inzicht in krijgt. De complexiteit de micro-macro schaal van bepaalde fenomenen de samenhang en het spel van *slechts* enkele parameters betrokken in dat experiment aan het communiceren gaan.

  Het doet mij aan de hele klimaat polemiek denken, alleen is dat veel complexer en zijn er veel meer mechanismen en parameters in betrokken.

  Daarom maakt het mij aan het lachen dat er anno 2014 een steeds dommer van elektronisch gadgets afhankelijke (pseudo) menselijk schepsel rondkruipt.

  Dat heel binnenkort met zijn *echte* omgeving en zijn beperkingen daarin (als slechts onderdeeltje) ervan geconfronteerd gaat worden, op een schaal die de eerste de beste *game* , doet verbleken.

  Space monkey

  • door vermelha op donderdag 28 augustus 2014

   Leuke blablabla maar wat helpt het om zo te reageren?het probleem is te groot om de essentie te verdrinken in excuses die alleen een voorwendsel zijn om zelf niets te doen...

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties