Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

ENCJ trekt verklaring over Jan Nolf in

Het European Network of Councils for the Judiciary heeft een bijlage in haar jaarrapport 2014 ingetrokken. Daarin werden de opinies in de pers van 'een gewezen rechter' als een risico voor de onafhankelijkheid van het Belgisch gerecht beschouwd.
dinsdag 26 augustus 2014

Paul Gilligan, voorzitter van de European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) en Ria Mortier, voorzitter van de Belgische Hoge Raad voor Justitie (HRJ), hebben gereageerd op de open brief die voormalig vrederechter Jan Nolf aan de ENCJ had gericht

In die open brief protesteerde Nolf tegen de impliciete beschuldigingen aan zijn adres. De motivering die het ENCJ nu geeft om de controversiële passage te verwijderen, is kort en ontwijkt de kritiek die door Jan Nolf op zijn rapport werd geuit:

“Uw open brief aan de ENCJ en de HRJ zoals gepubliceerd op uw website heeft onze aandacht getrokken. Wij noteren dat u een probleem ziet in de inhoud van appendix F van het betreffend rapport, dat een samenvatting bevat van mogelijke risico's zoals die werden besproken door de projectgroep. Het was nooit de bedoeling dat u er in zou slagen uzelf hierin te identificeren, zoals uzelf ook opmerkt door een aantal belangrijke citaten uit het rapport aan te halen. Die leggen het belang uit van een onafhankelijk en verantwoord gerecht. Wij blijken akkoord te gaan over de principes die daarin worden vastgelegd. In deze omstandigheden hebben wij de beslissing genomen appendix F uit het rapport te verwijderen.”

In zijn antwoord op deze mededeling drukt Jan Nolf zijn waardering uit voor de beslissing van het ENCJ. Hij wijst er echter op dat hij zich vragen stelt bij de besluitvorming in het ENCJ. “Dit voorbeeld aanhalen – ook al was het anoniem – heeft een verlammend effect op klokkenluiders en opiniemakers. Dit is niet aanvaardbaar… Het probleem is bovendien omgekeerd. Het zijn niet zozeer magistraten die onder druk staan, maar de 'vrije' pers.”

Nolf verwijst vervolgens onder meer naar de rechtszaak tegen journalist Yves Desmet van januari 2013 (waarvoor de beroepsprocedure nog loopt) en de klachten van het gerecht tegen het filmen van rechters tijdens hun bezoek aan een met de diamantsector in Antwerpen verbonden organisatie.

Verder suggereert Jan Nolf het ENCJ om zijn serie over de dood van Jonathan Jacob in het weekblad Knack te lezen.

Het gewijzigde rapport 2014 van het ENCJ 

Het ongewijzigde rapport 2014 van het ENCJ

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Jan Willems op maandag 1 september 2014

    Veel dienaren van Vrouwe Justitia zouden beter hofnar geworden zijn.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties