Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Strijd tegen armoede zinloos zonder drastisch klimaatbeleid

Door opeenvolgende klimaatrampen is vechten tegen extreme armoede en honger als dweilen met de kraan open. De klimaatverandering maakt die rampen frequenter en heviger. Dat zeggen ngo’s en klimaatactivisten die betrokken zijn bij de uitwerking van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN.
vrijdag 25 juli 2014

"Zonder een afname van de globale CO2-uitstoot zijn doelstellingen zoals armoedebestrijding zinloos", zegt Harjeet Singh van Action Aid International, een ngo in Johannesburg. "Een grote overstroming of tyfoon kan de ontwikkeling van een regio in één klap twintig jaar terugdraaien".

In 2013 leidde tyfoon Haiyan tot meer dan zesduizend doden en twee miljoen daklozen in de Filipijnen, legt Singh uit. Minder dan een jaar daarvoor werden de Filipijnen al getroffen door de tyfoon Bopha, die meer dan duizend mensen doodde en voor ongeveer 260 miljoen euro schade aanrichtte.

Sinds 7 juli 2014 werden de Filipijnen opnieuw getroffen door twee verwoestende tyfoons. Tegen het einde van het tyfoonseizoen zou de eilandengroep het slachtoffer kunnen worden van maar liefst nog eens twintig tyfoons.

"Rampen hebben een impact op alle domeinen: voedselzekerheid, gezondheid, onderwijs, infrastructuur enzovoort. Je kan onmogelijk uit de armoede klimmen als je ieder jaar je huis moet heropbouwen", zegt Singh. Het voorbije weekend lanceerden de VN een eerste concept van de zeventien SDG's, na anderhalf jaar discussie met meer dan zestig landen die vrijwillig deelnamen aan het proces. De SDG's zijn een reeks doelstellingen die extreme armoede moeten uitroeien en duurzame ontwikkeling nastreven.

Wanneer ze in 2015 definitief aangenomen worden, op het moment dat de huidige acht Millenniumdoelstellingen (MDG's) verstrijken, moeten de SDG's de niuewe leidraad vormen voor het milieu-, sociale en economische beleid van de internationale gemeenschap.

Warmer en vochtiger

"Alle weergebeurtenissen worden beïnvloed door klimaatverandering, omdat het milieu waarin ze plaatsvinden warmer en vochtiger is dan vroeger", zegt Kevin Trenberth, klimaatexpert aan het National Center for Atmospheric Research in Colorado. Klimaatverandering veroorzaakt niet noodzakelijk die rampen maar maakt ze veel erger, zegt Trenbert.

Volgens Bernadette Fischler, covoorzitter van de internationale ngo-coalitie Beyond 2015, moeten koolstofarme ontwikkelingsstrategieën integraal deel uitmaken van de SDG's. "Klimaatverandering is een urgente zaak en moet een topprioriteit zijn in de SDG's", zegt Fischler.

In het huidige ontwerp van de SDG's is klimaat doelstelling dertien. Ze roept landen op om "dringende actie te ondernemen om klimaatverandering en zijn impact te bestrijden". Er worden echter geen concrete cijfers genoemd voor de vermindering van de CO2-uitstoot. De genoemde doelstellingen hebben vooral betrekking op de aanpassing aan de toekomstige verwachte impact van klimaatverandering.

Disasters Poised to Sweep Away Development Gains

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Brigitte Van Gerven op vrijdag 25 juli 2014

    Het bestrijden van de klimaatverandering zou prio 1 moeten zijn op het lijstje. En adaptatie is niet voldoende. We kunnen ons in zekere mate aanpassen aan een beperkte klimaatverandering, maar als er verder geen maatregelen worden genomen om de klimaatverandering te stoppen blijft het niet bij een beperkte klimaatverandering. Dan loopt het volkomen uit de hand en dan zullen adaptatiemaatregelen schromelijk tekort komen.

    En wat ook moet worden beseft: het gaat over het breken van de macht van de olie-multinationals. Zij moeten worden gedwongen om hun productie langzaam af te bouwen en een groot deel van de huidige fossiele brandstofreserves onder de grond te laten. Dat is een gevecht – er is geen ander woord voor – dat MOET worden aangegaan. Indien we dat gevecht blijven vermijden, en ons tevreden stellen met ons energieverbruik wat te verminderen, of wat windmolens en zonnepanelen te plaatsen, dan zullen de fossiele brandstofbedrijven door blijven gaan tot elke laatste druppel olie, elke laatste brok steenkool verbrand is. Met fatale gevolgen voor de planeet.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties