Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Fundamentele sociale pijnpunten in Vlaams regeerakkoord"

De vakbonden reageren verontrust op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.
donderdag 24 juli 2014

Het ABVV ziet fundamentele sociale pijnpunten opduiken in het akkoord. Het valt de vakbond op dat de nieuwe Vlaamse ploeg een economie voor en door ondernemers nastreeft. “Uit gans het akkoord en in het bijzonder uit de economische hoofdstukken komt een uitgesproken ambitie naar voor om de overheid ten dienste te stellen van de ondernemingen”, zegt de socialistische vakbond.

Het ABVV somt op wat dat concreet inhoudt: “Meer dienstverlening op maat, meer subsidies voor ondernemers en zelfstandigen, opnemen in de eindtermen van ondernemerszin en ondernemerschap... en een expliciete opwaardering van de rol van de ondernemersorganisaties bij het uitstippelen en het uitvoeren van beleid, zoals het opwaarderen van de industrieraad (enkel met industriëlen), een meer evenredige aanwezigheid van de ondernemerswereld in verschillende bestuurs- en adviesraden en het sterker inschakelen van ondernemersorganisaties voor het stimuleren, adviseren en begeleiden van ondernemingen.”

“Wat staat daar tegenover?,” vraagt Caroline Copers van het ABVV zich af. “Het principe 'voor wat hoort wat' is hier kennelijk niet aan de orde. Op onze vraag om werknemerschap in de eindtermen op te nemen of om de vakbonden te erkennen als het loopbaanloket voor werknemers vinden we hier geen antwoord.”

Volgens het ABVV springt deze regering minder zorgvuldig om met de rechten van werknemers. “Het akkoord bevat de expliciete keuze om het 'Vlaamse tijdskrediet' te uniformiseren over alle sectoren heen en te herleiden tot zorgverlof. De oudere werknemers in de zorgsectoren verliezen meteen hun aanvullende rechten op landingsbanen. Ook het behoud van het tijdskrediet als recht van werknemers om op eigen initiatief vorming te volgen tijdens de werktijd is verre van verzekerd, want het gaat op in een groter geheel van opleidingscheques, opleidingskrediet en betaald educatief verlof.”

“Gemeenschapsdienst is voor ons in elk geval uitgesloten als passend werkaanbod. Alle werkzoekenden kansen bieden op werk is ook onze bekommernis, maar werkzoekenden activeren tot 65 jaar is absurd op een ogenblik dat 50-plussers nauwelijks kansen krijgen op de arbeidsmarkt,” stelt Caroline Copers.

“We missen bovenal een herverdelend fiscaal beleid,” betreurt Caroline Copers. “Er is een grote kans gemist om een echte heroriëntering uit te zetten in het fiscaal beleid waarbij grote inkomens en vermogens een meer billijke bijdrage zouden betalen, bijvoorbeeld op het bezit van meerdere woningen.”

De nieuwe regering wil de sociale partners wel betrekken maar met mondjesmaat, meent het ABVV. “We missen vooral de reële betrokkenheid van de sociale partners tot op het niveau van de Agentschappen als het op kinderbijslag en kinderopvang aankomt bijvoorbeeld.”

Caroline Copers hoopt die pijnpunten via sociaal overleg aan te kunnen pakken.

Het ACV

Ook het ACV stoorde zich aan de ondernemersvriendelijke baseline van het regeerakkoord. “Exemplarisch is bijvoorbeeld de samenstelling van de Industrieraad met enkel industriëlen. Alsof werknemers geen sleutelrol spelen in de uitbouw van een nieuw industriebeleid. Van hetzelfde allooi is de optie om de Commissie Preventief Bedrijfsbeleid af te schaffen.”

Het ACV hoopt dat deze ondernemersvriendelijkheid niet ten koste gaat van andere groepen in de samenleving. “‘Werknemersvriendelijk’ vonden we alvast nergens in het regeerakkoord. Wel duikt de notie gemeenschapsdienst opnieuw op. De nieuwe regering wil werklozen ook tot hun 65 jaar activeren, wat door het gebrek aan voldoende en werkbare banen vooral frustraties bij de werkzoekenden en hun begeleiders zal opleveren. Er komt ook nog steeds geen normaal statuut voor onthaalouders.”

ACV-voorzitter Marc Leemans: “ Onze beoordeling van dit regeerakkoord zal ook sterk afhangen van het begrotingsplaatje in het najaar. Dan zal veel geblaat en wolligheid heel concreet moeten worden. Al vanaf 2015 wil de Vlaamse regering een begroting in evenwicht. Dat belooft weinig goeds. Zeker met de eerste indicaties in het regeerakkoord zoals het lijsten van kerntaken van de overheid, hogere tarieven voor overheidsdiensten, valorisatie van overheidparticipaties (lees: privatiseringen), geen nieuwe inkomsten.”

ACV-Openbare Diensten heeft redenen om ongerust te zijn. De nieuwe Vlaamse regering heeft nogal wat hervormingen van de openbare diensten op stapel staan. Daar dreigen ook de zwaarste besparingen te vallen. “Alsof de overheid een citroen is die men kan blijven uitpersen, zonder gevolgen”, reageert voorzitter Luc Hamelynck. De vakbond vreest dat de dienstverlening minder goed wordt en duurder.

Beweging.net

Beweging.net (het voormalige ACW) krijgt een regering met haar boeman N-VA als grootste partij, maar reageert opvallend positief. "Beweging.net is na een eerste lezing van het Vlaamse regeerakkoord hoopvol voor een sociaal, efficiënt en verantwoord beleid dat rekening houdt met alle Vlamingen", klinkt het.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.