Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Interview

Klokt tikt voor Argentinië, Congo volgend slachtoffer

Als er niets gebeurt tegen 30 juli 2014, kan Argentinië geen enkele uitgave meer doen, alvorens hun buitenlandse schulden zijn afbetaald. Dat wil een vonnis van een Amerikaans rechter, ten voordele van een Amerikaans aasgierfonds. Wat zijn de mogelijke gevolgen? DeWereldMorgen.be sprak met Eric Lecompte, directeur van de Amerikaanse organisatie Jubilee USA Network.
dinsdag 22 juli 2014

DeWereldMorgen.be

Argentinië heeft in 2001 een herschikking van zijn schulden onderhandeld en betaalt sindsdien zijn schulden volgens de toengemaakte afspraken af. Het gaat echter niet om alle uitstaande schulden.

Het Amerikaanse aasgierfonds NML heeft 8 procent van de uitstaande schulden van Argentinië overgekocht van andere schuldeisers, voor een kleine afkoopsom, en heeft elk compromis over afbetaling geweigerd. 

Vermits NML het contract voor de overname van deze schulden heeft gesloten bij de Amerikaanse handelsrechtbank, is het ook het Amerikaanse gerecht dat bevoegd is om er over te oordelen. Een Amerikaans rechter heeft recent beslist dat Argentinië ten laatse op 30 juli 2014 alle schulden aan NML moet uitbetalen, vooraleer andere schulden nog kunnen afbetaald worden.

NML eist onmiddellijke en volledige afbetaling. Daarmee zou dit fonds een winst maken van 1700 procent op de uitgave die het heeft gedaan door deze schuld van anderen over te nemen.

DeWereldMorgen.be sprak me Eric Lecompte van Jubilee USA Network. Deze organisatie ijvert onder meer voor transparantie van het internationale financiële systeem en voor een verlichting van de schulden van de Derde Wereld - meestal aangegaan door dictators zonder inspraak van de eigen bevolking.

Jubilee USA Network lobbyt voor wetgeving die dit soort praktijken illegaal maakt. België en Groot-Brittannië behoren bij de eerste landen die al dergelijke wetten hebben aangenomen. Zelfs het IMF en de Wereldbank, toch niet bepaald voortrekkers, zijn van mening dat deze manier van werken het financieel en economisch herstel bedreigt, zeker in zwakke landen. 

Is er nog een kans op een oplossing van het conflict tussen NML en Argentinië voor de einddatum van 30 juli?

Eric Lecompte: "De onderhandelingen met het aasgierfonds NML hebben tot nog toe geen enkel resultaat opgeleverd. NML beweert dan Argentinië niet wil onderhandelen. Argentinië stelt dat NML geen enkele tegemoetkoming wil doen. Voor het ogenblik zit alles muurvast. Er is geen enkele afspraak om de gesprekken te hervatten."

Wat kan er gebeuren op 30 juli 2014? Wordt dit een totale crisis zoals in 2001, toen de Argentijnse economie volledig stilviel?

"Als er op 30 juli geen afspraak is, mag Argentinië de 92 procent schuldeisers, waarmee ze een afspraak heeft, niet verder uitbetalen, omdat ze dan exclusief de 8 procent andere schuldeisers eerst moet uitbetalen volgens de uitspraak van het Amerikaanse gerecht." Argentinië kan dan besluiten tot een 'technical default', de technische onmogelijkheid om te betalen. Dat betekent dat ze op dat ogenblik alle betalingen stopzetten. Dat is niet zo verregaand als wat in 2001 gebeurde. De banken zullen nu niet dicht gaan, de mensen zullen het geld op hun spaarboekjes en op hun lopende rekeningen niet kwijt zijn.

"Argentinië kan opnieuw een nieuwe herstructurering van de schulden voorstellen met alle schuldeisers – ook die waar al een akkoord mee bestaat – , ditmaal met contracten die in Argentinië zelf worden afgesloten onder Argentijns recht. Alles hangt echter af van wat de betrokken schuldeisers concreet doen, afwachten of gerechtelijke maatregelen eisen tegen Argentijnse bezittingen en/of bankrekeningen in het buitenland. Volgens het vonnis van de Amerikaanse rechtbank mogen ze dat dan immers doen."

"Dit is niet onschuldig. Dit zal een enorme impact hebben op de problematiek van de schuldenlast van de hele wereld, trouwens niet alleen van landen uit het Zuiden, ook heel wat landen in het Westelijke halfrond komen daarmee in gevaar. Voor ontwikkelingslanden zou dat in ieder geval een ware ramp betekenen."

"Het betekent concreet dat een staat geen enkele uitgave meer mag doen voor het zijn schulden volledig heeft afbetaald. Voor de bevolking van de betrokken landen zou dat rampzalig zijn, het ergst voor de landen van sub-Sahara-Afrika, maar ook voor een aantal landen in Oost-Europa, waaronder lidstaten van de EU."

Zijn er nog landen in dit geval?

Als er tegen 30 juli 2014 geen oplossing komt voor Argentinië, staan de volgende landen in de rij om hetzelfde lot te ondergaan. In het Amerikaanse rechtssysteem is het allereerste vonnis immers zeer belangrijk. Volgende rechtszaken zullen daar mee rekening houden. In het Amerikaanse systeem bepaalt het juridisch 'precedent' immers al het volgende. Er zijn een aantal landen die gelijkaardige rechtszaak voeren in Amerikaanse rechtbanken. Twee daarvan zullen eveneens binnenkort worden gevonnist."

"Het piepkleine Grenada is in een gelijkaardig dispuut betrokken met de Import-Export Bank of Taiwan. Die gebruiken dezelfde argumenten als NML. Alle schulden moeten onmiddellijk afbetaald worden, voor de staat enige andere uitgave kan doen."

"Een ander land waar dit dreigt uit te draaien op een complete ramp is heel wat groter, de Democratische Republiek Congo. Congo is in een rechtzaak betrokken over de terugbetaling van een lening van 18 miljoen dollar, die in de jaren 1970 nog werd aangegaan door het door en door corrupte regime van Mobutu, u wel bekend in België."

"Die uitstaande schuld is nu al opgelopen tot 96 miljoen dollar. Een aasgierfonds genaamd Des Moines Investment eist nu die volledige uitbetaling. Congo is volgens de meest recente cijfers van de VN het minst ontwikkelde land ter wereld. De gewone Congolees wordt verplicht een schuld af te betalen die door een bruut dictator is aangegaan."

"Het globaal financieel systeem is in feite iets geworden zoals het wilde westen in de tijd van de pioniers. Het is compleet uit de hand gelopen. Dit kan alleen aangepakt worden door een complete herregulering van het systeem. Dat is niets radicaal, maar gewoon een toepassing van gezond verstand."

"Het is immers compleet absurd wat hier gebeurt. Degelijke investeerders zijn hier trouwens ook de dupe van. Het geval van Argentinië toont dat aan. De 92 procent schuldeisers die wel een herstructurering hebben aanvaard in 2001 dreigen nu ook hun geld te verliezen (dat deel dat ze nog moeten terugkrijgen). Zij die het spel redelijk willen spelen worden dus gestraft door deze aasgierfondsen. Hoe gaan landen er nog in slagen om herstructurering van hun schulden te onderhandelen, als dit toegelaten wordt. Meer nog, welk land gaat nog leningen willen aangaan in dergelijke situatie?"

"Een onderhandelde regeling is nog altijd mogelijk. Het gaat al met al om een relatief kleine hoeveelheid geld in verhouding tot de volledige schuldenlast van Argentinië. Het gevaar mag echter niet onderschat worden. Als deze personen hun zin krijgen, komen alle landen met uitstaande schulden in gevaar. Vanaf dan zullen alle schulden moeten betaald worden, voor landen nog iets aan de ontwikkeling van hun economie of voor de welvaart van hun bevolking kunnen doen."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Carlos Pauwels op dinsdag 22 juli 2014

  Volgens mij zitten we wereldwijd in de shit tot over ons oren. En we doen nog altijd alsof er niets gebeurd of aan het gebeuren is. De huidige geldcreatie uit het niets is een gevaarlijk spel volgens mij. Tegenover die geldcreatie moet toch iets staan. Wat staat daar tegenover? Een zinkend schip dat we proberen overeind te houden. En voorlopig lukt dat, maar hoe lang nog? Hoelang kunnen we het licht van de zon nog loochenen? Argentinië is maar één van de velen die onverantwoord veel schulden hebben aangegaan. Ik lig er niet wakker van, maar het houdt mij wel bezig. Tot dat de bom barst zingt 'Doe maar'.

 • door dre op donderdag 24 juli 2014

  kent u RDC wel ? Mobutu is al jaren dood en RDC wordt nu "geregeerd" door Kabila eerst door senior en nu junior . In al die jaren hebben die nog altijd geen geld gehad om terug te betalen!!! Congo is het rijkste land in Afrika door de grondstoffen die er zijn . Door wanbeheer en uitbuiting van de bevolking door de regering , is het land en de bevolking er alleen maar op achteruitgegaan . Dus de banken zomaar even beschuldigen als aasgieren , in dit geval, is wel een beetje kort door de bocht .

  • door Lode Vanoost op zaterdag 2 augustus 2014

   U heeft met alle respect niet begrepen wat het artikel zegt. Het gaat in de rechtszaak tegen RDC niet over nieuwe leningen die werden aangegaan in de periode na Mobutu. De rechtszaak gaat over schulden die nog dateren van het tijdperk van Mobutu.

   En de familie Mobutu is nog altijd stinkend rijk én deel van de elite die het Congolese volk uitzuigt (met gulle medewerking van westerse bedrijven). Een van de zonen van Mobutu, Nganza Mobutu is minister geweest onder Kabila junior.

   Ik ken RDC inderdaad niet goed. Die pretentie heb ik niet. Ik ben er immers maar zeven keer geweest, de eerste keer in 1977, de laatste keer in juni 2011, veel te lang geleden dus om nog met ervaring te spreken. Dat de huidige elite de Congolezen ook uitbuit maakt de historische schuld niet minder.

   Ik ken wel de problematiek van de schuldenlast van de Derde Wereld, hoe die is ontstaan, wie daar heeft van geprofiteerd (ginder én hier) en wie nu het gelag moet betalen.

 • door Raf Custers op maandag 28 juli 2014

  Lecompte zegt : "Dit is niet onschuldig. Dit zal een enorme impact hebben op de problematiek van de schuldenlast van de hele wereld, trouwens niet alleen van landen uit het Zuiden, ook heel wat landen in het Westelijke halfrond komen daarmee in gevaar. Voor ontwikkelingslanden zou dat in ieder geval een ware ramp betekenen." Hier in Brazilië - toch geen klein land - kijken ze ook zeer ongerust naar de ontknoping met de Aasgieren. Gaat Argentinië op 31/7 in 'technical default', dan zal ook de Braziliaanse economie (en met name de auto-export) dat meteen voelen. De media volgen de zaak op de voet. Dat Argentinië niet wil onderhandelen, is manifest onjuist. Ik zie dat er vandaag alweer een Argentijnse delegatie in New York is om een uitweg te zoeken. Er wordt sussens gezegd dat een 'technical default' niet zulke dramatische gevolgen zal hebben als Argentinië's staking van betaling in 2001. Ik durf daaraan twijfelen. In januari hebben we in Argentinië de devaluatie met 20% van de Argentijnse peso meegemaakt. In één klap een inkorting van de koopkracht met 20%, VOOR DE GEWONE MENSEN die niet de mogelijkheid hebben om zwarte dollars op te potten. Elke financiële schok, ook een technische, zal de mensen pijn doen in hun portemonnee. Argentinië is het mikpunt van afpersing door de Aasgierfondsen. De fondsen krijgen ruggesteun van een deel van het Amerikaans gerecht en de politieke kaste. Met name in de Republican Party zitten hardliners die vinden dat de Aasgieren in deze tot het uiterste moeten gaan. Dat heeft niets te zien met het principe dat een schuldenaar zijn schulden moet terugbetalen, maar alles met het feit dat Argentinië in Zuid-Amerika géén allerbeste vriend van de VS is. Deze stroming stuurt aan op politieke ondermijning. Ze wil de huidige Argentijnse regering weg (in 2015 zijn er in Argentinië presidentsverkiezingen), en een conservatieve en pro-Amerikaanse regering in de plaats. Technical default ?

 • door Piet De bisschop op vrijdag 1 augustus 2014

  Hopenlijk komt er even veel protest tegen de aasgieren als er enkele dagen ervoor volk op straat was om de voetbalhelden toe te juichen. Sportverdwazing als (nieuwe) opium voor het volk ...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties