about
Toon menu

VN: "VS en Groot-Brittannië respectloos voor privacy ”

Overheden moet massasurveillance aan banden leggen en digitale privacy alle internetgebruikers respecteren, zegt Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Navi Pillay, in een op 17 juli 2014 verschenen rapport.
vrijdag 18 juli 2014

Pillay waarschuwt dat massasurveillance wereldwijd eerder "een gevaarlijke gewoonte wordt dan een uitzonderlijke maatregel." De staat mag dat soort maatregelen alleen inzetten als ze “noodzakelijk en proportioneel zijn” en “een legitiem doel dienen”. Het rapport bekritiseert courante praktijken en de rechtvaardiging die de VS, Groot-Brittannië en andere regeringen daar voor aanvoeren.

Het bewaren van digitale gegevens kan een bedreiging vormen voor de privacy, los van de vraag of de informatie daadwerkelijk bekeken of gebruikt wordt, stelt Pillay. Ze pleit daarom voor betere bescherming van 'metadata'1. Daarnaast moeten overheden transparanter worden en verantwoording afleggen over hun digitale surveillancepraktijken.

Ook technologiebedrijven hebben op dit gebied een verantwoordelijkheid, staat in het rapport. Als zij zonder goede privacywaarborgen meewerken met overheden aan digitale spionagepraktijken, lopen zij het risico zich "medeschuldig te maken aan mensenrechtenschendingen."

Recht op privacy

"Dit rapport is een belangrijke stap op weg naar een stevige, wettelijke basis voor privacy in het digitale tijdperk", zegt Cynthia Wong, internetonderzoeker bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). "Alle regeringen zouden direct moeten beginnen met het doorlichten van hun digitale spionagepraktijken en ze in overeenstemming moeten brengen met de internationale rechtsstandaarden."

Het rapport wijst op de verplichting van staten om het recht op privacy te beschermen in het digitale tijdperk en constateert dat landen wat dit betreft ernstig in gebreke blijven. HRW zegt dat de VS en Groot-Brittannië in het bijzonder werk moeten maken van het hervormen van hun surveillancewetgeving en spionagepraktijken.

"De VS hebben praktisch niets ondernomen om de schaal, waarop hun veiligheidsdiensten communicatiegegevens verzamelen over burgers buiten de Amerikaanse grenzen, te beperken", stelt HRW. De Britse regering hulde zich grotendeels in stilzwijgen over deze kwestie, totdat er deze week een nieuwe wet werd doorgedrukt waardoor veiligheidsdiensten de mogelijkheid behouden via internet- telecombedrijven communicatiegegevens van alle Britten in te zien, ook als ze nergens van verdacht worden.

"De VN hebben duidelijk bevestigd dat massasurveillance in strijd is met het recht op privacy en dat bedrijven en overheden meer moeten doen om dat recht te beschermen", zegt Wong. "Overheden kunnen niet onbeperkt burgers bespioneren, gewoon omdat het kan." De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zullen naar verwachting later in 2014 besproken worden tijdens de VN-Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering van de VN.

UN rights chief warns if 'disturbing lack of transparency for digital mass surveillance'

1 Metadata zijn 'data over data', gegevens over gegevens. Van een telefoongesprek, een e-mail, een brief zijn dat datum en uur, naam van de betrokken personen, plaats van de communicatie, gebruikte server, lengte van de gesprekken, aantal letters van de e-mail, persoon en bankrekening die de communicatie betaalt; kortom, alle gegevens behalve de communicatie zelf.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.