Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

VN overschatten resultaten armoedebestrijding 2000-2015

Verschillende VN-Millenniumdoelstellingen werden behaald of kunnen behaald worden voor de deadline van eind 2015, stellen de VN in een op 7 juli 2014 verschenen rapport. Het doel om de extreme armoede wereldwijd te halveren werd bereikt, zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon. Ontwikkelingsorganisaties vinden dat de VN een "te optimistisch" beeld schetsen.
dinsdag 8 juli 2014

In 1990 leefde bijna de helft van de bevolking in ontwikkelingslanden van minder dan 0,92 euro per dag. "Dit percentage was in 2010 gedaald tot 22 procent. Daarmee is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gedaald met 700 miljoen", staat in het rapport Millenium Development Goals 2014.

Ngo's die de sociaaleconomische ontwikkeling in arme landen nauwlettend volgen, zijn sceptisch over de beweringen van de VN. Roberto Bissio, directeur van Social Watch in Uruguay, zegt dat het wereldwijde gemiddelde waar de VN zo juichend over is, vrijwel geheel te danken is aan de vooruitgang in China. De belangrijkste afname van de armoede vond reeds plaats voor het jaar 2000.

"Resultaten die behaald werden voor 2000, worden in het VN-rapport toegeschreven aan het project van de VN Millenniumdoelstellingen. In die periode bestonden die nog niet", zegt hij. "Het doel om de armoede te halveren is in 2000 geformuleerd. Daarbij is uitgegaan van de situatie ten opzichte van 1990 en niet van die ten opzichte van 2000." De overgrote meerderheid van de mensen die in extreme armoede leeft, woont nog steeds in Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara.

Kindersterfte

De VN-studie wijst ook op de toegenomen toegang tot drinkwater, een verbetering van het leven van mensen in sloppenwijken en de toegenomen gelijkheid in het onderwijs. Er gaan steeds meer meisjes naar het basisonderwijs. "Als deze trends doorzetten", schrijven de auteurs, "zal de wereld de Millenniumdoelstellingen op het gebied van malaria, tuberculose en behandeling van hiv halen, terwijl het doel om de honger te halveren binnen bereik lijkt."

Andere doelen, zoals toegang tot technologie, verlaging van import- en exporttarieven, schuldverlichting en politieke participatie van vrouwen, laten "grote vooruitgang zien", staat eveneens in het rapport. In de afgelopen twintig jaar is de sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar bijna gehalveerd. Dat betekent dat er jaarlijks ongeveer 17.000 kinderen worden gered.

Yoke Ling van het Third World Network in Maleisië zegt dat het VN-rapport "overdreven optimistisch" is en obstakels negeert die in grote delen van de wereld de ontwikkeling blijven belemmeren. "Over een broodnodig mechanisme om op een verantwoorde manier om te gaan met staatsschulden, is door de rijke landen nog steeds geen overeenstemming bereikt. Argentinië staat als gevolg van de hebzucht van aasgierfondsen aan de vooravond van een nieuwe crisis." Deze aasgierfondsen weigeren in te stemmen met herstructurering van schulden en kunnen zo jarenlang de ontwikkeling van arme landen belemmeren.

Multinationals

Als structurele problemen niet worden aangepakt, kan dat successen in de komende twintig jaar ondermijnen, zegt Ling. "De trend bij de VN en veel rijke landen is om hoop te vestigen op privébedrijven en partnerschappen met meerdere belanghebbenden, zonder de enorme problemen die veroorzaakt worden door sommige bedrijven in ogenschouw te nemen."

Ze verwijst naar de recente stemming in de VN over een bindend verdrag voor multinationals om mensenrechtenschendingen te voorkomen. De EU en de VS vinden een dergelijk verdrag niet nodig. "Dat is een duidelijk signaal dat bedrijven uiteindelijk niet de juiste partij zijn, als het om echte ontwikkeling gaat", concludeert Ling.

In een rapport van 7 juli 2014 wijst WaterAid in Londen erop dat er nog steeds 2,5 miljard mensen in de wereld het zonder sanitaire basisvoorzieningen moeten stellen. Van die 2,5 miljard mensen wonen er 644 miljoen in Afrika ten zuiden van de Sahara en 1 miljard in Zuid-Azië. Gebrek aan deze voorzieningen is volgens WaterAid een aanslag op de "gezondheid, veiligheid en waardigheid van deze mensen."

Nu de VN zich bezinnen op nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen na 2015, is het van groot belang dat sanitaire voorzieningen een prioriteit worden in die doelen, zeggen activisten.

Amid Scepticism, U.N. Trumpets Successes in Cutting Poverty

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.