Paul Singer, eigenaar van het aasgierfonds NML Capital, was een welkome gast op het World Economic Forum van 2013 in Davos (foto World Economic Forum).

Verzet tegen aasgierfondsen groeit

De Latijns-Amerikaanse organisaties CELAC, Mercosur en UNASUR verklaren zich solidair met Argentinië tegen het vonnis van het Amerikaanse gerecht over de aasgierfondsen. Ook bij andere internationale samenwerkingsverbanden neemt de verontwaardiging toe.

vrijdag 27 juni 2014 10:58
Spread the love

In
een recent vonnis heeft het Amerikaans gerecht het beroep van
Argentinië verworpen tegen de eis van de aasgierfonden NML Capital en Aurelius Management. Deze
schuldeiser wil de onmiddellijke afbetaling van een nog uitstaande
schuld van 2005 tegen 30 juni 2014. In 2005 heeft Argentinië bekomen dat 96 procent van
de door de vorige regeringen aangegane schulden werden herschikt en
afbetaald.

De organisaties CELAC1,
Mercosur2
en Unasur3 hebben gezamenlijk verzet aangetekend tegen dit vonnis.
Aasgierfondsen
zijn organisaties die zich specialiseren in het overkopen van
openstaande schulden van andere schuldeisers aan spotprijzen. Daarna
dwingen zij landen in de Derde Wereld via rechtbanken tot
onmiddellijke uitbetaling. In Groot-Brittannië, België, Australië
en Frankrijk werden wetgevende initiatieven genomen om dit soort
praktijken onwettig te verklaren en te vervolgen.

Extreem

Eric
Lecompte
is directeur van de Amerikaanse organisatie Jubilee USA
Network: “Dit vonnis zal een ongezien grote impact hebben op de
extreme armoede in de wereld, zoals we in ons leven nooit hebben
meegemaakt. De VN en anti-armoede-organisaties, zelfs de Amerikaanse
regering, het IMF en de Wereldbank veroordelen dit soort praktijken
als zo extreem, dat ze een precedent scheppen dat de armste landen in
de armoede zal vasthouden.”

“Zelfs de Amerikaans belastingbetaler
lijdt hieronder, want het geld dat deze aasgieren bijeenschrapen van
arme landen over heel de wereld met deze rechtszaken is geld dat met
Amerikaanse belastingen werd gefinancierd om de schulden daar te
verlichten.”

“Het gevolg is ook dat nieuwe leners geen contracten meer
afsluiten in de VS maar in Londen, Parijs en Frankfurt, waar er
beschermingen bestaan tegen dit roofdiergedrag. Paul Singer, de
baas van het fonds NML Capital, heeft dit soort praktijken uitgevonden.
Sind hij hiermee begon, zijn er honderden andere opgericht. Hij is
één van de grootste donoren van de Republikeinse Partij.”

Immoreel

DeWereldMorgen.be

Argentinië
heeft voor zijn uitstaande schulden een herschikking onderhandeld en
heeft zo uiteindelijk 92,4 procent van zijn tot 2001 opgebouwde
schulden weten af te schrijven. Een klein deel van de schuldeisers
weigerde dat echter te doen.

President
Mujica van Uruguay heeft voorgesteld de zaak voor te leggen aan
arbitrage door de internationale instellingen. “Dit kan ieder van
ons overkomen. We moeten hier collectief op reageren.” De president
vreest dat een eventueel bankroet van Argentinië zal overlopen op de
andere Latijn-Amerikaanse landen en het recente vonnis de wereldwijde
financiële stabiliteit in gevaar brengt.”

President
Correa van Ecuador ging nog een stap verder. Hij vindt dat Argentinië
de aasgierfondsen helemaal niet moet terugbetalen. “De wereld staat
op zijn kop. De wereldorde is oneerlijk en immoreel. Alleen samen
kunnen wij die onrechtvaardige wereldorde weerstaan of zelfs
veranderen.”

Bemiddelaar

Op woensdag 26 juni heeft ook de ‘G77 plus China’ zich aangesloten bij het protest tegen het vonnis van het Amerikaanse gerecht. Op dezelfde dag heeft de VN-organisatie voor Handel en Ontwikkeling UNCTAD een communiqué verspreid om het vonnis aan te klagen en aan het Amerikaanse gerecht gevraagd de uitvoering van dit vonnis op te schorten.

Deze toenemende internationale druk begint vruchten af te werpen, want het
Amerikaanse gerecht heeft beslist een bemiddelaar aan te duiden
tussen Argentinië en de betrokken aasgierfondsen.

Ondertussen weigert rechter Thomas Griesa de uitvoering van zijn vonnis op te schorten. Dat vonnis bepaalt dat Argentinië zijn uitstaande schuld ten laatste op 30 juni  moet uitbetalen.

1 CELAC:
Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños werd opgericht in 2011,
heeft 33 lidstaten en vertegenwoordigt de bevolking van volledig
Latijns-Amerika. Alleen de VS, Canada en de Franse, Nederlandse,
Deense en Britse territoria zijn er geen lid van. De organisatie streeft
Latijns-Amerikaanse integratie na, los van de VS, en wordt algemeen
beschouwd als een alternatief voor de OAS, de Organisatie van
Amerikaanse staten.

2 Mercosur:
Mercado
Común del Sur (gemeenschappelijk markt van het zuiden) werd
opgericht in 1991. Het is een politiek en economisch
samenwerkingsverband van Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay,
Venezuela en Bolivia. Het omvat ook een douane-unie. Chili,
Colombia,Ecuador, Guyana, Peru en Suriname hebben er losse
samenwerkingsakkoorden mee. Mercosur modelleert zich op de Europese
Unie.

3 UNASUR:
Unión
de Naciones Suramericanas werd opgericht in 2008. Het omvat alle
Zuid-Amerikaanse landen (dus niet Centraal-Amerika en de Caraïben).
Het is eveneens een politiek-economisch samenwerkingsverband en
omvat onder meer een eigen bank, de Banco del Sur, die als een
alternatief voor het IMF en de Wereldbank wordt gezien. Unasur
streeft ook samenwerking na op militair vlak en op gebied van
infrastructuur en energievoorziening.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!