Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Informateur Bart De Wever breekt met traditie

De vakbonden zijn er niet gerust in. Informateur Bart De Wever breekt met een traditie die wil dat na de verkiezingen het middenveld de kans krijgt zijn eisen bekend te maken. Die breuk is meer dan symbolisch.
maandag 16 juni 2014

Normaal gaat het zo. De koning stelt een formateur aan en die nodigt in die eerste week na de verkiezingen werkgeversorganisaties en vakbonden uit voor een consultatieronde. Daar kan mee gespeeld worden. Didier Reynders bijvoorbeeld nodigde in 2007 bijna iedereen uit.

Nooit eerder werd er echt afgeweken van die traditie. Bart De Wever doet het wel. Dat is opmerkelijk, want in 2010 hield hij zich netjes aan die geplogendheden. “Drie weken na zijn aanstelling heeft informateur Bart De Wever nog geen enkel contact gezocht met de sociale gesprekspartners. Gelet op de sociaaleconomische en budgettaire context is dit onbegrijpelijk”, reageerden de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB zondag in een gezamenlijk persbericht.

Invulling van democratie

In De Tijd kwam er al een smalende commentaar op het standpunt van de vakbonden. “Als er in dit land een politieke meerderheid is voor bepaalde maatregelen, ook al zijn die niet naar hun zin, moeten ze zich daarbij kunnen neerleggen”, aldus Stefaan Michielsen van De Tijd.

De werkgeversgezinde krant raakt daarmee meteen de kern van de zaak. Dat De Wever breekt met een traditie, is meer dan symbolisch. N-VA heeft altijd al duidelijk gemaakt dat het lak heeft aan het Belgische sociale model. Dat is een model waarin vakbonden en werkgeversorganisaties, en bij uitbreiding het hele middenveld, een belangrijke rol spelen. Niet alleen om te consulteren en te bekritiseren, maar ook in de uitvoering van het beleid. Werkgevers, mutualiteiten en vakbonden beheren bijvoorbeeld mee de sociale zekerheid.

Dat burgers en de organisaties waarin ze zich verenigen na de verkiezingen hun mond moeten houden, is een heel beperkte invulling van democratie.

Verlanglijstje

Opvallend: in het verlanglijstje dat de vakbonden dan maar in een persbericht bekendmaakten, zitten weinig nieuwe eisen. De drie vakbonden trekken eerder strepen in het zand en maken duidelijk waar voor hen de grens ligt bij het verwachte besparingsbeleid. Zo mag er niet geraakt worden aan de index en het loonoverleg, aan de werkloosheidsuitkeringen of aan de gelijkgestelde periodes bij de berekening van het pensioen.

De vakbonden vragen ook om enkele asociale maatregelen uit het verleden ongedaan te maken, zoals de degressiviteit van de uitkeringen en de korte opzegtermijnen voor bouwvakkers.

Eén grote hervorming moet er volgens hen wel absoluut komen en dat is de verschuiving in de fiscaliteit richting grote vermogens.

Bij de vakbonden groeit het besef dat het met de regeringen die mogelijk uit deze formatie komen wel eens menens zou kunnen worden.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Stein op maandag 16 juni 2014

  En zo verwerd een toch al schijnheilige democratie tot een 'dictatuur van de meerderheid'.

  • door Schoemaker op dinsdag 17 juni 2014

   Wat heeft het nou voor zin voor vakbonden om meteen bij een informateur op de stoep te staan? De Wever komt niet van Mars! Die weet heus wel hoe de hazen daar lopen en hij zal los daarvan eerst zekerheid moeten hebben welke ploeg de komende 5 jaar gaat invullen. Wie weet komt er weer een andere informateur. Blijkbaar hebben de heren en dames van de vakbonden tijd te over om steeds hun verlanglijstjes te komen opdreunen, al komen er 10 informateurs. Eindelijk iemand die eens echt een poging doet een kantelpunt in de status quo te bewerkstelligen en eens van platgelopen- en voorspelbare paden afwijkt, met alsmaar dezelfde uitkomsten. Vakbonden kunnen een probleem vormen en ze kunnen een oplossing vormen, maar nooit op de stoel van een kabinet zitten. Dan kun je verkiezingen wel stoppen en al die belangengroepen de zitjes in parlementen laten vullen. Een kabinet wordt geacht in nieuwe politiek het algemeen belang te dienen. Hoewel dat bij de Grieken al zo werd gezien, heb ik begrepen, maar die notie is onderweg naar deze tijd losgeweekt. Zoals ik het beschouw is Weverisme pragmatisch, integer en menselijke maat, in dienst van het algemeen belang! Bij menselijke maat is inbegrepen dat mensen (dus ook in groepsvorm) calculerende wezens zijn. Dat is een immens taboe en blokkeert effiency en zorgvuldig omgaan met de algemene middelen, in een laagconjunctuur op dit moment. Die vakbonden krijgen lidmaatschapgeld, dus ze moeten hun bestaansrecht ook alsmaar laten gelden, zelfs als het algemeen belang daar niet mee gediend is. Dan kan er ook een dictatuur van vakbonden ontstaan en zie in de zuidelijke landen wat daar het gevolg van was/is: Korte termijn visies, macht - en om het even wie de factuur betaalt Of de staat failliet gaat doet er niet toe, of de volgende generaties de dupe zijn (wie dan leeft die dan zorgt), of tegenwoordig de EU. Europa zit in de problemen door gebrek aan integriteit en gezond verstand. Door hen die op de driversseats zitten en door wie allemaal daarvan profiteert, van hoog tot laag. De Wever en N-VA zijn onterecht verketterd door die miserabele dynamiek waarbij media ook een negatieve rol speelt vanwege lezers en kijkers en tegelijkertijd een onrustbarend deel blijkbaar die propaganda als zoete pap verorberen. Wel of niet hoogopgeleid. Ik zie nu al dat die houding wat tanende is. Voor de kijkers en lezers weet u wel. Want nou heeft de media de Wever en de zijnen nodig voor hun microfoons en camera's. Hoor eens hoe men die stilte rond de informatie bijna niet kan velen. Het moet altijd geraas zijn, die het gezond verstand overstemt.

   • door Stein op dinsdag 17 juni 2014

    "Het moet altijd geraas zijn, die het gezond verstand overstemt." Ja, ik merk het.

    • door Schoemaker op dinsdag 17 juni 2014

     Ach...ja het bekende debatspelletje van moralisten, die onderhevig zijn aan spiegelgedrag en dus in anderen zien wat zijzelf zijn!

   • door annemie op woensdag 18 juni 2014

    Heeft het aantal mensen dat de vakbonden vertegenwoordigt dan geen enkel belang meer? Tellen die mensen dan niet meer mee? Van plaats een dictatuur van de vakbonden vrees ik eerder een dictatuur van De Wever, die de vakbonden sterk aan banden zal leggen en nog een stapje meer naar rechts en het fascisme vakbonden helemaal buiten spel zou kunnen zetten. Ik heb geen enkel vertrouwen in die man en zijn partij.

 • door Roland Horvath op maandag 16 juni 2014

  N-VA is neoliberaal en fascistisch =rechts-nationalistisch- corporatistisch dus tweemaal dictatoriaal. Anti- democratisch. In een democratie regeert de meerderheid en ze respecteert de minderheid. Van de 2e regel is er bij N-VA geen sprake. Vandaar dat de partij tegen pariteitsregels is die typisch zijn voor confederaties en federaties bijvoorbeeld in de VS heeft ieder van de 50 staten 2 federale senatoren, onafhankelijk van het aantal van hun inwoners. Vandaar ook dat de informateur BDW het middenveld onder andere werkgevers- en werknemersorganisaties niet raadpleegt.

  Het neoliberalisme verkondigt de meritocratie. Het succes of het ongeluk van ieder moet ten volle aan het individu toegewezen worden. Het individu moet -uitsluitend- zijn eigen belang nastreven. Daardoor werkt die niet meer of toch minder samen met anderen, is van de anderen geïsoleerd en een speelbal van het neoliberale systeem. In een fascistisch regime is er ook individualisering ten bate van de relatie met het volk dat tevens de relatie met de staat is, vermits het volk de meerderheid heeft in de staat. De burger is hier ook de speelbal van een dictatuur. In beide moeten verenigingen van de burgers wijken voor de relatie met de nieuwe machthebbers. Dat is een tweede reden dat de informateur, N-VA, het middenveld niet raadpleegt. Voor dictaturen zijn de burgers met hun vrijheid- gelijkheid- broederlijkheid/ solidariteit en met hun verenigingen een bedreiging. Ze zouden de leugen van de dictatuur kunnen doorzien en de dictatuur ongedaan maken.

  In bijkomende orde kunnen nog twee redenen genoemd worden waarom van een vaste traditie afweken wordt. Eén: Het programma van N-VA wil de afbraak van de Sociale Zekerheid SZ, lonen en dus van de koopkracht. Dat geeft een onleefbare 19e eeuwse maatschappij en een onwerkbaar kapitalistisch systeem dat door voortdurende besparingen een recessie, depressie veroorzaakt en zichzelf vernietigt zoals reeds in de 19e eeuw gezegd door Karl Marx en zoals gebeurde in en na 1929. WO II was het gevolg daarvan. Dat programma staat mijlenver van de ambities van de meeste middenveldorganisaties die niet zo ongeremd en wild neoliberaal zijn. Dat praat moeilijk.

  Twee: BDW heeft niet het niveau om met de middenveld organisaties te spreken. Niet alleen een kwestie van kennis en niveau maar ook door het feit dat N-VA alles in een -niet relevante- wij-zij tegenstelling wringt. De Leider heeft geschiedenis gestudeerd en vooral leren stoken, de ene groep tegen de andere. Hij is goed als stoker maar niet als machinist, niet als treinbestuurder.

  • door Schoemaker op dinsdag 17 juni 2014

   Dit is weer het toppunt van demagogie!

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties