Nederland plant ontginning schaliegas in grensstreken
Opinie -

Nederland plant ontginning schaliegas in grensstreken

Plots heeft de Nederlandse overheid grote interesse voor de ecologisch gevaarlijke winning van schaliegas. Aan de landsgrenzen. Het ministerie van Economisch Zaken lijkt een ramkoers te varen. Milieubewegingen waarschuwen.

maandag 2 juni 2014 15:48
Spread the love

Afgelopen donderdag publiceerde de Nederlandse overheid de opzet voor de structuurvisie schaliegas. De komende weken wint zij advies in bij deskundige adviseurs en betrokken overheden en kunnen inwoners reageren op de plannen. Ook Vlaamse en Duitse grensstreken worden betrokken in het onderzoek.(1)

Schaliegasontginning is omstreden vanwege de grote gevolgen voor milieu en klimaat. Door de grote kans op methaanlekken is schaliegas uiteindelijk vervuilender dan steenkool en daarnaast raken in veel gevallen bodem en grondwater vervuild. In Nederland zou bovendien gebruikgemaakt worden van de beruchte techniek fracking. Hierbij wordt water en zand, gemengd met chemicaliën, onder hoge druk de grond ingespoten om zo scheuren te creëren waarlangs het gas vrij kan komen.

Buiten de vervuiling door het gebruik van chemicaliën brengt deze techniek een hoog risico op aardbevingen met zich mee. Allemaal geen problemen die netjes aan de Nederlandse kant van de grens zullen blijven.

Schade

Mia Van Dongen, van de sociaal-culturele beweging Climaxi: “De meerderheid van de Vlaamse politici heeft zich uitgesproken tegen schaliegas en fracking. Wij verwachten dan ook dat zij kritische vragen zullen stellen aan de Nederlandse overheid met betrekking tot hun plannen. We roepen alle inwoners van Antwerpen en Limburg op om een reactie te plaatsen op de website van de Nederlandse regering.”

”Er is in Nederland sinds enkele jaren een moratorium op schaliegasontginning en na hevig protest tegen de plannen werd dit in 2013 verlengd. Ook bij lokale overheden lijkt er weinig enthousiasme te zijn voor schaliegas. 167 gemeentes en 9 provincies verklaarden zich al schaliegasvrij. Toch wil minister Kamp van Economische Zaken de mogelijkheden onderzoeken met een milieu-effectenrapportage (MER).”

Het ziet er niet gunstig uit. De minister sluit boringen in natuurgebieden niet uit en wil fracken onder drinkwaterwingebieden ook niet uitsluiten. Ko van Huissteden, voorzitter van Schaliegasvrij Nederland: “De plannen voor de milieu-effectenrapportage laten zien dat er partijen zijn die in Nederland ongeremd op schaliegas willen inzetten, ondanks de schade aan leefmilieu en natuur. We zijn uiterst bezorgd hierover.”

Ramkoers

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij Milieudefensie (Friends of the Earth Nederland): “Minister Kamp verklaart heel Nederland vogelvrij voor schaliegasboringen en houdt bij voorbaat geen enkele rekening met natuur en milieu en de belangen van omwonenden. De inwoners van de 167 schaliegasvrije gemeenten en 9 schaliegasvrije provincies worden totaal genegeerd. Kamp ligt duidelijk op schaliegas-ramkoers. Wij laten het er niet bij zitten en gaan iedereen die in actie wil komen ondersteunen in hun verzet.”

Tot 9 juli kan er via de website van de Nederlandse overheid gereageerd worden op de opzet structuurvisie. Voor wie niet genoeg thuis is in het thema om alle vragen te beantwoorden, zal er binnenkort op schaliegasvrij.nl een voorbeeld verschijnen.

Climaxi en Stop Steenkoolgas zullen alvast de komende weken werk maken van een reactie. We roepen andere organisaties op om hetzelfde te doen. De schadelijke gevolgen stoppen niet aan onze landsgrenzen en bovendien kijkt de Vlaamse regering ook naar de Nederlandse overheid wanneer het gaat over onconventionele gaswinning. Een krachtig signaal is dus zeker nodig.

(1) http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/structuurvisie-schaliegas-fase-1

Famke Vekeman is staflid bij Climaxi.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!