(foto http://english.blic.rs)

Tropische ziektes dreigen voor Balkan na overstroming

Na de ergste overstromingen in meer dan honderd jaar in de Balkanlanden Servië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina dreigt een tweede ramp. De overstroomde gebieden worden in het warme zomerweer broeihaarden van infecties en tropische ziektes.

vrijdag 23 mei 2014 14:22
Spread the love

Bij de recente overstroming van de
rivier Sava vielen minstens vijftig doden, een cijfer dat zal oplopen: ongeveer 580 personen blijven nog vermist. De drie betrokken
landen Servië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina betoonden een
grote onderlinge solidariteit om elkaar te hulp te snellen. In de
jaren 1990 vochten zij nog een burgeroorlog uit waarbij
tienduizenden slachtoffers vielen en waarbij Joegoslavië, het land
waar ze samen deel van uitmaakten, uit elkaar viel.

Verrotting

In de hele regio hangt een stank van
verrotting. Duizenden karkassen van vee, huisdieren en rottende
gewassen liggen overal in de velden. De overstroming heeft
chemicaliën van bedrijven, brandstof van de tanks van boerderijen en
tankstations en rioolwater over het hele gebied verspreid.

Nadat de eerste reddingswerken zijn
verricht, wacht een gigantische hersteloperatie. De getroffen
streken zijn landbouwgebieden met veel kleine boerderijen. De
overheden hebben de bevolking al opgeroepen in geen geval de eigen
gewassen te eten. In Bosnië hebben naar schatting
900.000 mensen, één vierde van de bevolking, geen toegang tot
zuiver water. Heel wat plattelandsboerderijen gebruikten immers eigen
putwater, dat nu voor meerdere jaren onbruikbaar wordt.

De drie
betrokken landen hebben bijgevolg een grote nood aan essentiële
materialen zoals chloor en desinfecterende middelen zoals ongebluste
kalk. Meer dan 100.000 woningen werden vernietigd en ongeveer 230
schoolgebouwen zijn onbruikbaar geworden. De situatie is nog gevaarlijker in het besef dat ongeveer 9.400 sites met 120.000 landmijnen overspoeld zijn door de modder.

Besparingen

Een overstroming van deze orde van grootte is nooit helemaal te vermijden. Het lijdt desalniettemin geen twijfel
dat de besparingen van de overheidsdiensten van de voorbije jaren een
impact hebben gehad.

Kort voor het begin van de burgeroorlog had de
dienst waterbeheer van Joegoslavië een plan voorzien voor de
versterking van de oevers van de Donau en de Sava, de twee grootste
stromen. Dat plan voorzag ook de bouw van 34 nieuwe dammen. Daarvan
werden er slechts vijf gebouwd. Bovendien dringt het IMF al jaren aan op
de privatisering van onder meer deze diensten.

Nieuwe infecties

Ook na het terugtrekken van het water
blijft de regio in de komende zomermaanden een broeihaard van
infecties. Sommigen vrezen voor een uitbraak van tropische
ziektes. Dokter Branislav Tiodorovi?, directeur van de openbare
gezondheidsdienst in de Servische stad Niš, ziet nu reeds een
toename van schurft en hoofdluizen in de regio, bij gebrek aan
hygiëne.

In de betrokken gebieden zal het aantal
insecten en kleine knaagdieren na de overstroming toenemen. Die
verspreiden ziektes zoals leptospirosis (de ziekte van Weil). Blootsvoets lopen in
ondiep water of zelfs blootsvoets op droge grond zal nog lang
aanleiding geven tot huidziektes en andere infecties. Bovendien dreigen maag-, darm- en
leverziektes door het gebrek aan proper water voor het koken en het eten van besmet voedsel.

Zorgwekkender is echter de
dreiging van malaria, denguekoorts en West-Nijlvirus, door de te verwachten toename
van het aantal muskieten. De combinatie van vochtige omgeving met
hoge temperaturen en de omstandigheden na de overstroming maken van een uitbarsting van deze
ziektes een reële mogelijkheid.

Zo dreigt voor de getroffenen van de overstroming een tweede ramp.

take down
the paywall
steun ons nu!