Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Blanco: ‘Ik stond erbij en ik keek ernaar’

Een pleidooi om onze plaats als burger op te eisen. Om ons te informeren over de stand van zaken en over mogelijke alternatieven. En om strijd te voeren om gehoord te worden. Niet alleen, maar altijd in georganiseerd verband. We moeten stoppen met politiek als iets te beschouwen van politici.
woensdag 21 mei 2014

Racisme en geweld

In Hamme (Oost-Vlaanderen) is Talha Yildiz, een zeventienjarige jongeman, op dinsdag 20 mei 2014 aangevallen met een knuppel vol nagels. Gevolg: hersenletsel. Niet omdat hij iets uitspookte of het zelf uitlokte, maar om een tot nu toe onbekende reden. Werd de dader geïnspireerd door het MMM-spel van Filip Dewinter?

Zo ja, dan kan het iedereen overkomen met een ‘niet-typisch Vlaams uiterlijk’. Bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding bleef het stil, niet wegens enige inhoudelijke feedback maar om Vlaams Belang de media-aandacht niet te gunnen. Dat het Fouad Belkacem die aandacht wel gaf en zich opwierp als burgerlijke partij, roept uiteraard vragen op.

De enige degelijke reactie kwam vanuit een groep burgers die geschokt waren door het racistisch karakter van het spel en het gegeven dat er werd opgeroepen tot geweld. Zij riepen op om eenklacht neer te leggen bij de politie.

Werkloosheid

In dezelfde week deed Bart De Wever de uitspraak dat werklozen werk vinden indien ze dat willen. Dat minister van Werk Philippe Muyters een N-VA’er is, wordt weinig aangehaald. Hoewel De Wever zijn uitspraak nuanceerde, was partijgenoot Siegfried Bracke er als de kippen bij om zijn partijvoorzitter te verdedigen want ‘De Wever beschreef de werkelijkheid’.

Velen reageerden onthutst op sociale media door artikels te schrijven over hun eigen ervaringen, door cijfermateriaal aan te leveren (1 vacature voor 17 werkzoekenden) en door hun cv aan te bieden aan de burgervader in de hoop op een job. Ook hier kwamen de burgers op voor hun belangen, al dan niet georganiseerd.

Racisme

In verschillende interviews stelde Liesbeth Homans dat ‘racisme relatief is’, wat kortweg wil zeggen dat racisme niet bestaat. De verschillende wetenschappelijke rapporten van gerenommeerde instellingen zeggen iets anders. Maar de N-VA-mantra luidt: ‘Iedereen heeft kansen en moet die maar grijpen. Doe je dat niet, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid en moet je de gevolgen ervan dragen.‘

Ook hier hebben diverse burgers, groepen, organisaties tegen gereageerd op sociale media, en door artikels te schrijven.

Hoofddoekenverbod

In 2007 stelde de toenmalige burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens (sp.a) een hoofddoekenverbod in. Enkele luttele jaren erna waren zowel privé-bedrijven, andere lokale overheden en scholen in hun reglementen hetzelfde aan het doen. Een groep burgers verenigde zich hierrond – BOEH! – en leverde dagdagelijks strijd.

Die strijd levert sinds jaren hier en daar de nodige beweging door actie te voeren, gesprekken aan te gaan, mensen te informeren en zoveel meer. Onlangs stelde de auditeur van de Raad van State (een soort van raadgever van rechters) dat het hoofddoekenverbod op scholen geen steek houdt omwille van verschillende argumenten.

Democratie gaat over het volk en niet over de politiek

In al deze gevallen is één ding duidelijk: opkomen voor belangen gebeurt maar al te vaak door burgers of georganiseerde groepen. Dat het wantrouwen in de politiek groter is dan het aantal rijstroken in het BAM-tracé (ook al is het omdat we niet weten hoeveel rijstroken het BAM-tracé telt). Dat mensen politiek lastig en onduidelijk vinden ook. Dat vele politici benoemd worden als zakkenvullers zijn en bedriegers ook. Dat media eerder gericht zijn op kijkcijfers, spektakel en vonken dan het informeren van burgers dito.

De vraag is enkel: wat doen wij als burgers hieraan in our socalled democratische samenleving? Een samenleving waar een heksenjacht op moslims (hoofddoekenverbod), etnisch culturele minderheden (assimileer u), armen (eigen schuld), werklozen (profiteurs), gepensioneerden (wat heb jij bijgedragen),… de normale gang van zaken is. Want het is nu eenmaal crisis – voor iedereen.

Stemmen is voor velen ‘meedoen aan de farce’. Daarom gaan sommigen niet stemmen of ongeldig stemmen. Velen willen gebruikmaken van de keuzevrijheid om blanco te stemmen om verschillende redenen. Dat kan perfect, we moeten daar niet over blijven zeveren. Als Bear Grills stelt dat blanco de enige weg is, is dat zijn goed recht. Ook wanneer jongeren hem daarin volgen, selfies posten en het blank(o) zijn promoten. Als Geert Noels zegt blanco te stemmen om onafhankelijk te zijn en geen politieke kleur wil, is dat niettemin dikke zever. Hij kan anoniem stemmen. Leest hij ook geen boeken van andere economen in zijn verlangen om ‘onafhankelijk’ te zijn? Dat hij als topeconoom zegt dat hij het vertrouwen in de politiek kwijt is, is een ander verhaal. Dat de onderhandelingen zo lang duurden is het gevolg van onze keuze voor de democratie: soms loopt het moeizaam, soms niet. Elke partij onderhandelt dan ook voor zijn eigen achterban en probeert het maximale eruit te halen van wat ze beloofden aan hun achterban.

Kortom: blanco stemmen, go ahead, op voorwaarde dat de juiste informatie verleend wordt. Wanneer iemand stelt dat blanco stemmen niet meegeteld worden, klopt dat. Het tweede deel is wellicht nog belangrijker: dat blanco stemmen wel een impact heeft. Blanco stemmen zegt eigenlijk dat je je neerlegt bij de keuze van de meerderheid. Of die keuze nu uitdraait op Vlaams Belang, N-VA of welke andere partij dan ook. Het is een nuance die veel bepaalt.

It’s all about mathemetics, stupid

Het is eigenlijk de wiskundige logica die hier doorwerkt: wanneer 1 miljoen mensen gaan stemmen en de helft stemt Vlaams Belang, dan krijgt Vlaams Belang de helft van de zetels. Wanneer in een tweede geval hetzelfde gebeurt maar een vijfde blanco stemt, dan weegt Vlaams Belang zwaarder door en krijgen ze meer dan de helft van de zetels.

Of de keuze en oproep om voor blanco stemmen een plaatsje krijgt in de geschiedenis, is wishfull thinking. De keuze van enkele duizenden op miljoenen kiesgerechtigden, lost op in het niets (mathematics, you know). Wat de maatschappelijke gevolgen zullen zijn wanneer specifieke partijen aan de macht komen, dat zal wel de boeken halen.

Neem het heft in handen

We moeten stoppen om vanuit onze zetel kritiek te uiten op wat misloopt en onze plaats als burger opeisen. Stoppen om defaitistisch te blijven reageren, ook al zitten we in de serieuze shit. We moeten ons weer gaan informeren over de stand van zaken en over mogelijke alternatieven. En strijd voeren om gehoord te worden. Niet alleen, want dat heeft weinig of geen effect. Maar altijd in groep, in georganiseerd verband.

We moeten stoppen met politiek als iets te beschouwen van politici, maar zelf politiseren en politiek/macht in handen nemen. Zelf iets opbouwen en strijd leveren zoals vele anderen voor ons hebben gedaan: denk maar aan de vakbonden, Boeh!, Al Ikram, Antwerp Piranha’s, the Arrivalists, Embem, Niya, Iqra School, Straten Generaal, Ademloos,…De voorbeelden zijn legio.

Maar als je nog steeds denkt dat ‘werklozen profiteurs zijn’, ‘racisme niet bestaat’, ‘kennis van Nederlands de wonderoplossing is voor alle maatschapppelijke problemen’, mensen eerst hun gouden tand/huis/en eventueel nier moeten verkopen vooraleer ze een leefloon mogen krijgen, stem dan met een gerust hart blanco.

Geciteerd van http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/democratie/verkiezingen/federale_verkiezingen/:

Ongeldige en blanco stemmen – geldig stemmen - FAQ

Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen? Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels over de partijen. Deze stemmen worden totaal genegeerd bij de zetelverdeling en geen enkele partij kan er een beroep op doen. Dat betekent dus dat wie blanco of ongeldig stemt zich neerlegt bij wat de andere kiezers samen beslissen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Joris Luyckx op woensdag 21 mei 2014

  De hevigheid situeert zich steeds meer tussen blanco stemmers en zij die wel gaan stemmen. In de tussentijd hebben niet-stemmers elke vorm van spreekbuis verloren. Nochtans zijn zij véél talrijker dan blanco stemmers.

  Hoe dan ook, als niet-stemmer zie ik hier een duidelijke ironie: "Ik stond erbij en ik keek ernaar" slaat voor mij op mensen die wél gaan stemmen en "Neem het heft in handen" slaat voor mij op mensen die níet gaan stemmen.

  Wie gaat stemmen, geeft namelijk zijn/haar macht uit handen aan een politicus of partij (en neemt het dus NIET zelf in handen). Mensen die dan zogezegd jouw belangen zullen behartigen, alsof zij het met alles eens zijn waar jij voor staat. Mensen die niet gaan stemmen, besluiten echter zéér bewust om géén deel uit te maken van dat electorale spel (ook al worden zijn gedwongen er deel van uit te maken doordat zij gerecupereerd worden via voordelen bij de grotere partijen).

  Dit inherente conflict is echter ook aanwezig bij mensen die stemmen op partijen die de kiesdrempel niet halen (iedere partij onder de 5% komt ook niet in het parlement terecht, terwijl wél alle zetels verdeeld worden). Bovendien is stemmen op een politicus of persoon altijd een daad van onmacht en een accuut gebrek aan politieke verbeelding. Het is toegeven aan het "er is geen alternatief"-verhaal ("want hoe gaan we anders iets veranderen?").

  Ik heb nog een zekere vorm van begrip voor zij die complementair werken: zowel stemmen als actie voeren. Zij die echter alleen gaan stemmen zonder meer, zijn véél problematischer dan blanco, ongeldige of niet-stemmers. Zij leggen hun neer bij een politieke orde om er nadien alleen maar over te neuten en klagen. M.a.w. ze stonden erbij en keken ernaar.

  Wees zelf dus de verandering. Kies zelf of je wil gaan stemmen of niet (en of je blanco stemt of niet) en laat iedereen daarin vrij, zonder ze af te doen als "dom", "onverantwoordelijk", "puberaal", "naïef" of wat dan ook. Aan dergelijk paternalisme heeft NIEMAND boodschap. De echte politiek moet gevoerd worden op de straten, niet in de parlementen.

  Na 25 mei krijgen we een rechts bewind (of het nu de huidige trend volgt of extremer wordt, doet daar niets aan af), welke partijen ook aan de macht zijn. Ik hoop dat iedereen die momenteel zo tekeer aan het gaan is tegen blanco en niet-stemmers nog van zich laat horen nadien. Want oproepen om te gaan stemmen en het daarbij laten, is zo'n beetje de zwakste vorm van maatschappelijk engagement die er is...

 • door Bart op woensdag 21 mei 2014

  U schrijft: "De keuze van enkele duizenden op miljoenen kiesgerechtigden, lost op in het niets (mathematics, you know)."

  en dat is natuurlijk waar

  de uitspraak: "Of de keuze en oproep om voor blanco stemmen een plaatsje krijgt in de geschiedenis, is wishfull thinking."

  is echter niet iets wat daaruit volgt....

  Als het inderdaad slechts een paar duizend op miljoenen zijn die blanco stemmen kijkt niemand daar naar om, maar wat zou er gebeuren als er 500k mensen blanco stemmen? of een miljoen?

  Als je stemt op een partij waar je niet achter staat omdat 'die het minst erg is' ben je niet goed bezig, dan steun je 'niet goed'.

  Zoals Leterme zei 'wie gelooft die mensen nog'. Louter voor mezelf sprekend is er geen enkele partij waar ik acher sta, er is geen enkele partij die de fundamentele systeemfouten echt wil aanpakken, iedereen is veel te druk bezig met te bepalen wie aan de kapiteinstafel mag zitten terwijl het schip vergaat.

 • door sylviedhondtie op donderdag 22 mei 2014

  Wat het belang van de BLANCO stem betreft slaat de Heer Samira Azabar de bal deels mis. Hij denkt te oppervlakkig. Zijn stelling komt, raar genoeg, ook zo over dat hij blij is dat de kiezer over geen mogelijkheid zou beschikken om zijn algemeen ongenoegen te uiten. Hij vergeet dat het verplicht getelde en geopenbaarde aantal blanco stemmen sterk zal GEDUID worden door de media ....

  • door Joris Luyckx op vrijdag 23 mei 2014

   Samira is een vrouw. :-)

 • door MichelNey op zaterdag 24 mei 2014

  In feite kun je dan stellen dat onze zogenaamde democratie een dictatuur is. Je bent als kiezer verplicht te stemmen. In extremis kun je dus stellen dat als slechts één persoon geldig zou stemmen en de rest van die kiesgerechtigden niet, uit onvrede of wegens gebrek aan keuze, die ene stem resulteert in een volstrekte meerderheid.

  De huidige manier van zetelverdeling strookt dus niet met de werkelijkheid. Er dienen minstens twee vakken bij te komen op het stembiljet.

  1) Ik ben niet akkoord met de huidige gang van zaken en er is geen keuze. 2) Ik stem blanco en leg mij neer bij wat de andere kiezers beslissen.

  Keuze 1. moet dan resulteren in blanco zitjes in het parlement.

  Op die manier krijg je een beloning systeem voor politici. Doe zij hun werk goed, meer mandaten te verdelen...

  Uiteraard zullen politici nooit een dergelijke wijziging durven doorvoeren. Een leuk alternatief is een eigen politieke partij op te richten die voor de "niet akkoord" stemmers kan dienen. Deze zogenaamde "niet akkoord" parlementairen kunnen dan integraal op "neen" stemmen op elk wetsvoorstel. Daarmee dwing je de andere partijen tot constructieve dialoog met elkaar.

  Voor de eerste keer in mijn leven ga ik NIET naar de stembus. Een bewuste keuze. Mocht ik voor de rechtbank verschijnen heb ik recht op verdediging en krijgen mijn argumenten een officieel karakter. Dit is dan feitelijk MIJN STEM.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties