Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Haal kwetsbare jongeren uit hun isolement

Netwerk tegen Armoede en Uit De Marge gingen in 2011 aan de slag met een groep kwetsbare jongeren uit verschillende jeugdwerkingen van beide organisaties. Ze leerden elkaar kennen en praatten over maatschappelijke thema’s, vooral over de strijd tegen (jongeren)armoede.
dinsdag 6 mei 2014

DeWereldMorgen.be

Dat groepswerk resulteerde in stevig onderbouwde standpunten: over onderwijs, werk, wonen, meerderjarige worden, vrije tijd en vooral over het isolement waar jongeren in armoede voortdurend moeten tegen opboksen. Hun leven bestaat uit een aaneenschakeling van drempels, die ze met alle macht proberen te doorbreken.

Jongeren in armoede worden geconfronteerd met een kluwen aan problemen: slechte huisvesting, weinig geld voor school, moeilijke thuissituatie … De samenleving (hulpverleners, leerkrachten, volwassenen in het algemeen, andere jongeren …) heeft weinig zicht op die problemen. Dat leidt tot onbegrip. Zoals een jong lid van de groep het verwoordde: “Wij kijken door een venster naar wie het beter heeft dan ons. Wanneer zij terug kijken, staren ze in een spiegel. Ze zien onze problemen niet.”

Dat maakt bijvoorbeeld dat deze jongeren moeilijk hun weg vinden naar de klassieke jeugdbeweging. Jongerenwerking die zich specifiek op kwetsbare jongeren richt, weet hen wel uit hun isolement te halen, maakt hen sterker en geeft hen meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Alleen krijgt dit soort jongerenwerking veel te weinig middelen om een werking op lange termijn uit te bouwen. Daarin investeren kan voor jongeren nochtans veel deuren openen.

Jongeren willen dat overheid, school en andere instellingen meer inzicht krijgen in de complexiteit van een leven in armoede en dat problemen niet geïsoleerd maar integraal aangepakt worden.

Problemen op school gaan bijvoorbeeld vaak gepaard met de thuissituatie. Toch wordt daar veel te weinig rekening mee gehouden en worden jongeren in armoede veel vaker dan hun leeftijdgenoten naar het buitengewoon secundair onderwijs (buso) doorverwezen.

Met de nodige begeleiding, aangepaste zorg en onderwijs dat aansluit bij hun eigen ervaringen en leefwereld, zouden veel van die leerlingen wel kunnen functioneren in aso, tso of bso. Voor wie toch in het buso terecht komt, zijn er nu te weinig doorstromingskansen naar werk.

Jongeren in armoede worden meer dan gemiddeld gepest op school en voelen zich er vaak niet goed in hun vel. Pesten moet veel meer bespreekbaar worden op school, met inbreng van jongeren. Elke school zou een pestactieplan moeten opstellen.

Wie jong is, wordt onvermijdelijk ook meerderjarig. Jongeren in armoede hebben het gevoel dat ze er dan plots helemaal alleen voor staan. Ze hebben nood aan een vertrouwensfiguur die hen begeleidt in de zoektocht naar werk, een geschikte woning, een opleiding, of waar ze bij terecht kunnen voor vragen of problemen. Ook hier kunnen jongerenwerkingen vaak wel de brug naar meerderjarigheid maken.

Een baan vinden jongeren heel belangrijk. Hoe groot hun zin ook is om aan de slag te gaan, zo moeilijk blijkt het om een geschikte job te vinden. Tewerkstellingsmaatregelen gaan heel vaak aan hen voorbij omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn of omdat er teveel administratieve en andere drempels zijn.

Begeleiding naar werk betekent voor hen ook begeleiding in de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Werk en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Je kunt het ene niet aanpakken zonder het andere. Overheid en hulpverleners zijn zich daar nog veel te weinig van bewust.

Ook zelfstandig wonen is een groot probleem voor jongeren in armoede. Betaalbare huurwoningen of starterstudio’s zijn nauwelijks te vinden en bovendien ondervinden ze voortdurend discriminatie. Wie geen loonbriefje kan voorleggen, krijgt heel vaak nul op het rekest.

Deze jongeren vragen dat er dringend meer sociale woningen gebouwd worden en dat er op de wachtlijsten plaatsen voor hen voorbehouden worden. Zonder betaalbare (huur)woning is het voor hen immers onmogelijk om op beide benen te staan.

Het volledige memorandum vind je hier.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.