Café migratie, als inspiratiebron en uitlaatklep voor iedereen
Opinie, Samenleving, België - Baharak

Café migratie, als inspiratiebron en uitlaatklep voor iedereen

Welke politicus heeft het lef om eindelijk werk te maken van Café Migratie, een praatprogramma waar alleen goed "geïntegreerde" Vlamingen aan bod komen?

dinsdag 6 mei 2014 17:36

DeWereldMorgen.be

Het gros van de actualiteitenprogramma’s wordt nog
te vaak door wereldvreemde plaatselijke journalisten gemaakt die geen notie hebben van en zelfs interesse tonen voor de problemen waarmee Vlamingen met een
migratieachtergrond te kampen hebben.

We zijn veel te vaak het onderwerp van
nieuws, maar het nieuws dat we maken komt amper aan bod in de traditionele massamedia. De algemene focus ligt veel te vaak op verschillen en niet op
gelijkenissen, op problemen en niet op oplossingen, op nadelen en niet op de
voordelen van migratie.

Van mijnwerkers naar grondlegger

Wie kent het verhaal nog van de eerste generatie Turken die
op verzoek van de mijnindustrie massaal naar België werden gelokt en wier
kinderen vandaag de dag onze straten, rioleringen en leidingen aanleggen? Van alle wegenwerkers is 84 procent Vlaming met een Turkse of andere origine.

Maar helaas is in onze massamedia haast geen plaats voor
documentaires zoals De grondleggers van Necmi Tüfekçi, die het verhaal vertelt van drie
generaties Turken die actief zijn in de wegenbouw. Hij
staat niet alleen stil bij verwachtingen van verschillende generaties Turken, maar hij vertelt ook over de succesverhalen, hinderpalen en mislukkingen
van deze families.

Café migratie

Integratie is geen eenrichtingsverkeer. Het is een
dialectisch emanciperend proces waar alle actoren in onze samenleving aan
moeten deelnemen. In dit proces spelen media een krachtige rol.

Daarom pleit ik voor een uitzendtijd prime time op Eén
voor “geïntegreerde” Vlamingen in Café Migratie, een soort praatprogramma
exclusief voor “geïntegreerde” Vlamingen in brede zin. Café Migratie zou de spreekbuis moeten zijn van alle “geïntegreerde”
Vlamingen waar ze hun muziek, cultuur uit hun land van herkomst, ervaringen, sociale activiteiten maar ook hun klachten
en verzuchtingen met landgenoten kunnen delen.

Wat betreft integratie
zijn wij per slot van rekening de deskundigen die als rolmodellen kunnen dienen
voor nieuwkomers. We hebben niet alleen praktijkervaring maar een vergelijkingskader dat mensen missen die nooit zijn geëmigreerd. Bovendien zijn niet alle “Vlaamse” normen en waarden het waard om zomaar
klakkeloos over te nemen. Ook wij dragen normen en waarden die onze
landgenoten kunnen inspireren.

Café Migratie is mijn inziens de ultieme middel om het beeld
van sommige wereldvreemde Vlamingen bij te stellen.

De grondleggers | een film en fotoboek van Necmi Tüfekçi, vertellend erfgoed over 50 jaar Turkse migratie 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!