Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

"Met ons wordt het minder erg"

Steeds meer partijen lijken in hun campagne vooral bezig met de N-VA. Als de energie niet gaat naar het uitleggen van waarom de Vlaams-nationalisten ongelijk hebben, dan wordt er haast betuttelend geadviseerd niet voor hen te stemmen. Het lijkt erop dat de traditionele partijen niet in staat zijn een inspirerend alternatief te bieden voor de neoliberale visie van de N-VA. Nochtans schuiven heel wat middenveldorganisaties interessante projecten naar voren.
vrijdag 2 mei 2014

Voor alle duidelijkheid: de ongemakkelijke houding van heel wat partijen ten aanzien van de N-VA heeft ongetwijfeld te maken met de soms ronduit oneerlijke manier waarop deze partij het debat aangaat. Zo houden ze hun campagne opvallend federaal om geen verantwoording af te moeten leggen voor hun Vlaams beleid. Dankzij kopstukken als Bracke slaagt de partij er ook in tegelijk warm en koud te blazen en daar fluitend mee weg te komen. Toch lijkt het er op dat het gros van de politici er niet in slaagt een alternatief inhoudelijk toekomstproject naar voren te schuiven.

Defensieve communicatie

Het is al lang duidelijk dat CD&V de verkiezingen het liefst wil laten uitdraaien op een strijd tussen Kris Peeters en Bart De Wever. In plaats van stemmen voor inhoud en visie, hoopt de partij op die manier strategische stemmers voor zich te winnen die niet voor CD&V maar vooral tegen De Wever kiezen. Het hele recente onderwijsdebat leek voor de CD&V - al hadden ze wellicht een punt - neer te komen op defensieve communicatie ten aanzien van de N-VA. 

OpenVLD profileert zichzelf op haar beurt als een lightversie van de N-VA. Op hun website pakken ze naar aanleiding van 1 mei bijvoorbeeld uit met hun visie op langdurig werklozen. “De liberalen willen mensen die meer dan twee jaar werkloos zijn gemeenschapsdienst laten doen gedurende twee halve dagen per week,” staat er te lezen. De kiescampagne in gedachten lijkt dit toch vooral een reactie op gelijkaardige voorstellen van de Vlaams nationalisten. 

Gebrek aan inhoudelijk verhaal

Ook sp.a zit in het defensief. Het viel al langer op dat voorzitter Bruno Tobback vooral in de media komt met een anti-N-VA-discours. Vrijwel alle 1-mei-toespraken van de socialisten riepen expliciet op om niet voor de N-VA te stemmen. In Brussel gaf de topman van ABVV Brussel zelfs onomfloerst het advies om op politici als Vervoort en Arena te stemmen.

De angst om in het zand te bijten tegen een oprukkende N-VA overheerst in die mate dat ze de sp.a ook verleidt tot weinig verheffende uitlatingen over de andere progressieve partijen, Groen en PVDA+. Het valt te betwijfelen of progressieve kiezers zich aangesproken zullen voelen door een oproep om strategisch en defensief te stemmen, in plaats van oprecht en bewust te kiezen voor een inhoudelijk verhaal.

Betuttelende adviezen

Dergelijke adviezen zijn misschien niet ongewoon, wat opvalt is dat ze bijna de kern lijken uit te maken van het discours van de sp.a. “Als je niet wil dat het nòg slechter wordt, stem dan voor ons,” is het devies. Onderliggend lijkt de boodschap zelfs dat je dom bent als je voor de N-VA stemt. Dat is niet alleen een zwaktebod, het is ook behoorlijk betuttelend. Het biedt geen antwoord op de onvrede en het defaitisme dat zich over heel wat mensen meester heeft gemaakt.

Wellicht hebben de traditionele partijen een punt wanneer ze zeggen dat zij ervoor zullen zorgen dat het met hen minder erg wordt dan het zou kunnen zijn. Om sociale afbraak te temperen heb je inderdaad beter de PS in de regering. Maar die boodschap is geen constructief maatschappijproject. Deze campagne mist toekomstbeelden, idealen, visie en oplossingen voor concrete, prangende problemen. 

Hele groepen voor wie de situatie er weinig rooskleurig uitziet (werklozen, alleenstaande ouders, zieken, etc) haken teleurgesteld af. Ook jonge mensen hebben geen boodschap aan het huidige pro-of-contra-N-VA-verhaal. De planeet en de maatschappij staan onder druk en het enige wat ze te horen krijgen van politici is dat het nog veel erger kan worden als ze voor de N-VA stemmen. 

Ideeën vanuit het middenveld

Daarom is het debat rond arbeidsduurvermindering dat Femma aanzwengelde zo verfrissend. Idem dito voor heel wat punten die werden voorgesteld op het afgelopen ABVV-congres en voor de verkiezingsstandpunten van het ACV, het Netwerk Tegen Armoede, 11.11.11 en heel wat andere organisaties. Met de campagne Iedere Stem Telt zet Samenlevingsopbouw politici ertoe aan te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling. 

Vanuit het brede middenveld klinkt een duidelijke oproep voor een sociale, duurzame en solidaire samenleving. Het valt te betreuren dat dat constructieve verhaal nauwelijks weerklinkt in het huidige politieke discours.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door Jan Willems op vrijdag 2 mei 2014

  Het verkiezingsklinkklank is inderdaad geen opwekkend gebeuren. Je moet echt krankjorum zijn om dit spektakel te willen volgen. De partijen gaan elkaar met stevige vliegenmeppers te lijf om de gunst van de kiezers. En dat terwijl er, zoals jullie terecht schrijven, talloze middenveldorganisaties interessante projecten naar voren schuiven, die evenwel nauwelijks of geen weerklank vinden in het hijgerige partijpolitieke gekakel. De inzet van deze verkiezingen is evenwel groot omdat het nu eens niet gaat over onze wereldvermaarde stammentwisten. De staat, hoe verkruimeld zijn macht ook is geworden, blijft “de ultieme vormgever van de samenleving”, aldus de intelligente politieke waarnemer Luc Huyse in zijn jongste boek ‘De democratie voorbij’ – eigenlijk verplichte lectuur, zelfs voor degenen die vliegenmeppen maar niks vinden. Deze verkiezingen zijn belangrijk omdat precies die ‘vorm’ hét punt van dispuut is. Door het gedrag van de financiers zijn we in zwaar onweer terecht gekomen. En nu stelt zich het praktische probleem van een tussenkomst van de overheid. Daarover gaat het, ondanks alle vliegenmepperij. Trouwens, als al die interessante projecten werkelijk kans op duurzaam succes willen hebben, zullen de initiatiefnemers toch moeten passeren in de Wetstraat of een ander bestuurlijk niveau.

 • door Roland Horvath op zaterdag 3 mei 2014

  Belangrijk artikel. De slogan moet zijn: "Meer bedrijfslasten en meer bedrijfsontvangsten". "Met ons wordt het beter " mag ook. Er is in deze verkiezing één en slechts één onderwerp waar het om gaat: Moet de economie voor iedereen werken of alleen voor de aandeelhouders van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO en enkele knechten. Met andere woorden: Mag de Sociale Zekerheid SZ: ziekte- pensioen- werkloosheid afgebouwd/ geprivatiseerd worden en de lonen en de koopkracht sterk verminderd zoals N-VA wil? Of willen we gewoon behouden wat we hebben en de financiering daarvan wat veranderen? Alle andere problemen zijn daaraan gerelateerd.

  N-VA wil de show stelen met lasten verlaging voor personen en bedrijven: Een klassiek maar in onze maatschappij misleidend voorstel. Dat leidt naar afbraak/ privatisering van de Sociale Zekerheid en verminderen van de lonen en de koopkracht. Om de SZ en de leefbaarheid te behouden in BE moeten de bedrijfslasten hoger: Meer geld in de geldkringloop van ondernemingen naar consumenten en terug als ontvangsten bij verkopen. Bedrijfslasten =lonen +belastingen +sociale bijdragen +BTW zijn de financiering van de koopkracht. Bedrijfslastenverlaging zoals N-VA en CD&V voorstellen resulteert in een even grote bedrijfsontvangsten verlaging: De vaste kosten per eenheid productie verhogen en de winst vermindert. Bedrijfslasten verhoging heeft het omgekeerde effect: KMO en consumenten komen aan hun trekken. Meer investeren in hetzelfde is geen oplossing: Er is een economische overcapaciteit en investeren in het bestaande brengt dan niet meer totale winst op. Dus wordt er niet meer geïnvesteerd. De andere partijen durven daar niet voluit op inzetten want lastenverlaging klinkt goed alhoewel het vals is: Het resulteert in een ramp voor KMO en consumenten door een gebrek aan koopkracht. Overigens is kennis van economie in het algemeen niet het sterkste punt van politici. Resultaat, N-VA steelt de show, wat kan resulteren in een catastrofe voor Vlaanderen. En voor de EU waar ook een politiek van bedrijfslasten verlaging wordt gepropageerd ten bate van de reeds royale exportwinst van de KMO. De export van de EU bedraagt slechts 15% van het EU BBP.

  Daar er een economische overcapaciteit is in BE/EU is de enige juiste politiek een verandering van de financiering van de koopkracht van de consumenten door meer bedrijfslasten en meer bedrijfsontvangsten.

  NB: Er is een werkloosheidsverzekering voor werknemers. Iedereen werkt en betaalt daarvoor. Als mensen lange tijd een werkloosheidsuitkering krijgen, moeten ze verplicht gemeenschapsdienst doen: Dwangarbeid en ze betalen een tweede keer. De kennis van economie en van normale sociale verhoudingen bij N-VA, CD&V en OVLD is ongeveer nul. Overigens, die lui geloven hun eigen propaganda, hun eigen leugens: Namelijk ten 1e dat de uitvoer werkgelegenheid en inkomen voor iedereen zal meebrengen: het trickle down -, het neer sijpel effect. En ten 2e dat besparen en verminderen van de koopkracht na verloop van tijd, bijvoorbeeld na 2 jaar, de economie van zelf doet opbloeien. Zou gemeenschapsdienst gedurende twee halve dagen per week helpen?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties