Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Reactie op aantijgingen Pala

Heel wat van onze lezers en partners ontvingen op 23 april een nieuwsbrief waar ze niet om gevraagd hadden. Hij kwam van Pala, de vzw achter Dirk Barrez, mede-oprichter van DeWereldMorgen.be. In die nieuwsbrief werd onze site van een en ander beticht.
vrijdag 25 april 2014

Allereerst moet ons van het hart dat we het bijzonder jammer vinden dat we dit antwoord moeten schrijven. Dirk Barrez heeft DeWereldMorgen.be helaas niet zonder slag of stoot verlaten, maar we hadden gehoopt dit hoofdstuk sereen te kunnen afsluiten. Zonder natrappen, maar vooral ook zonder de details van zijn ontslag openbaar te moeten maken.

De aard van de aantijgingen en de onwaarheden die op Pala gepubliceerd werden, dwingen ons echter om de puntjes op de i te zetten. 

Wij zijn verbaasd te lezen dat onze nieuwssite in 2013 uitgegroeid zou zijn tot een partijvehikel van de PVDA. Iedereen die ons van ver of dichtbij kent, weet dat we met DeWereldMorgen een links, maar onafhankelijk en pluralistisch medium op de kaart hebben gezet en dat we precies in dat jaar 2013 een nieuw elan kregen.

De nieuwe mensen die werden aangeworven in de periode 2012-2013 namen mee het roer over na het vertrek van Han Soete en Dirk Barrez. De ploeg besliste in te zetten op kwaliteitszorg met een extra investering in eindredactie en een uitbreiding met een groep beloftevolle freelancers. Om ook minder geschoolde of snellere lezers te betrekken, werd het project DeWereldMorgen Light gelanceerd. Daarnaast werden de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur uitgebreid met een brede en pluralistische groep mensen en werd de verlieslatende bookshop stopgezet. Het sluitstuk van deze vernieuwingsoperatie is de nieuwe website die eind maart jl gelanceerd werd en op positieve reacties werd onthaald.

Precies in de periode 2013-heden breidden onze lezersaantallen gevoelig uit. Onze website wist meer en meer een plek te veroveren als vaste waarde in het nieuwslandschap. Om een idee te geven: in de zomer van 2013 hadden we 15.000 fans op Facebook. Nu, een klein jaar later, hebben we er 28.000. De begroting is na twee moeilijke jaren terug in evenwicht. Dat gebeurde nochtans in een allesbehalve evidente economische context.

Wat onze journalistieke productie betreft zouden we hier een lange lijst kunnen meegeven van artikels en bijdragen die noch van dichtbij, noch van ver, ook maar iets met de PVDA te maken hebben. We zouden ook een lijst met auteurs kunnen opstellen uit de hoek van de SP.A en Groen, van de milieubeweging, van ongebonden academici en van honderden vrijwilligers die niets met die of eender welke andere partij te maken hebben.

Dat DeWereldMorgen.be “gekaapt zou zijn door de PVDA” is zelfs lichtjes ironisch te noemen, omdat de PVDA zowat de enige linkse stroming is waarvan de redactie zeer regelmatig bijdragen weigert. Dat levert de redactie met regelmaat boze reacties op waarin ons wordt verweten de PVDA te censureren. Zoals geweten is de studiedienst van die partij nogal productief en wij vinden dat we het als medium niet kunnen maken overwegend aandacht of stem te geven aan één specifieke partij. Het is een aandachtspunt waar we behoedzaam mee omspringen.

Het is dan ook logisch dat de tekst van Pala erg vaag blijft wat betreft concrete artikels of feiten die bewijzen dat wij stromannen zijn van de PVDA. Die zijn er namelijk niet. Het voorbeeld dat wel genoemd wordt is zelfs ronduit verkeerd: met de reeks ‘Hoe durven ze’ heeft DeWereldMorgen.be hoegenaamd niets te maken.

Mede-oprichter Han Soete verliet onze redactie uitgerekend omdat hij zich wilde inzetten voor de PVDA en zowel ons team als hijzelf van oordeel waren dat dit onverzoenbaar was met zijn werk voor DeWereldMorgen.be.

DeWereldMorgen.be profileert zich wel degelijk als een links, progressief medium en de PVDA heeft, zeker de laatste jaren, binnen die linkerzijde een plaats afgedwongen. Auteurs gelieerd aan die partij hebben een plaats op een progressieve nieuwssite, net zoals ze ook een plaats verwerven in de opiniepagina's van De Standaard of op de website van Knack. DeWereldMorgen.be heeft van meet af aan de ambitie gehad om de verschillende stromingen binnen de progressieve zijde aan bod te laten komen. In een post-verzuild Vlaanderen is dat niet evident, maar we zijn er trots op dat het ons toch gelukt is.

Dat Dirk Barrez de ploeg verliet, heeft dan ook niets te maken met ideologische verschillen, laat staan met het feit dat de PVDA bij ons de pen zou hanteren. Er is zelfs nooit enige discussie geweest over de redactionele lijn en Barrez heeft het op vergaderingen nooit gehad over zijn vermeende probleem met de invalshoek van de site.

Heel wat van de zogenaamde beschuldigingen in de brief van Pala gaan zelfs over beslissingen en maatregelen die genomen werden onder het co-coördinatorschap en co-hoofdredacteurschap van Barrez zelf. De samenwerking met boekhandel De Groene Waterman bijvoorbeeld werd door hem zelf mee onderhandeld. Maar na zijn vertrek, is de boekhandel plots ‘verdacht’ en een aanhangsel van een politieke partij geworden. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen.

Hetzelfde geldt voor de partnerovereenkomst met uitgeverij EPO, niet toevallig ook de uitgeverij die het merendeel van zijn boeken uitgaf.

Uitgeverij EPO plaatst inderdaad nu en dan een banner op onze site, net als de veertig andere partnerorganisaties en de talloze andere organisaties die op ons medium advertentieruimte kunnen aankopen. Dit in het kader van een advertentiebeleid dat door Dirk Barrez zelf werd uitgewerkt.

Het ontslag van Dirk Barrez was het pijnlijke eindpunt van een lange en uitputtende reeks voorvallen die er – zonder op de onaangename details in te willen gaan – telkens op neerkwamen dat Barrez niet het medium maar wel zichzelf centraal stelde. Dit werd als onwerkbaar ervaren binnen een team dat een horizontale structuur heeft en waar iedereen hetzelfde zeer bescheiden loonzakje ontvangt.

Er waren kortom gegronde redenen om de samenwerking stop te zetten. Die hadden echter niets te maken met welke ideologische onverenigbaarheid of politieke partij dan ook, maar met de houding van Dirk Barrez zelf.

Tot besluit geven we mee dat we het enorm betreuren dat interne conflicten uitgesmeerd worden in de media. Wij hebben dat te allen prijze willen vermijden.

We vinden het eveneens bijzonder pijnlijk dat Pala misbruik maakte van ons lezersbestand om hun lasterlijke bericht te verzenden.

Dirk Barrez trapt na naar een uniek project dat op korte tijd levensvatbaar bleek en geniet van een groeiende aanhang. Een project waar hij zelf lang in geloofde en waar hij zelf zijn verdienste in heeft. We kunnen niet anders dan deze actie beschouwen als een bewuste beschadigingsoperatie.

Het team van DeWereldMorgen.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Peter Braet op vrijdag 25 april 2014

  Deelde op facebook het bericht van Pala en plaats er nu de link naar dit artikel onder.

  • door Peter Darin op vrijdag 25 april 2014

   Beste vrienden van Pala, een punt maken door mensen te spammen vind ik not done. Ik kreeg ook uw nieuwsbrief. Als ik die wil lezen, zal ik mij wel zelf inschrijven. Stop daar gewoon mee.

 • door HELENE PASSTOORS op vrijdag 25 april 2014

  Ik vind deze plotselinge kritiek van Pala nogal vreemd of op z'n minst de timing ervan. Maar alvorens inhoudelijk te reageren, kunnen jullie ons misschien vertellen wat de directe aanleiding tot het Pala geschrift was?

  En misschien ook enkele wenken geven naar wat er nog meer achter kan zitten?

  Met dank en groet, HP

 • door Joris Luyckx op vrijdag 25 april 2014

  Het kan geen kwaad om, zij het nogal cryptisch, hier te lezen wat er gebeurd is tussen Barrez en de rest van de redactie. De interne keuken van organisaties mag gerust een open boek zijn, zodat consumenten, leden en sympathisanten op een correcte manier hun mening kunnen vormen over redacties, bestuursorganen en werkingsmethodes.

  Dat gezegd hebbend, is het op DeWereldMorgen.be soms wel een beetje zoeken naar degelijke kritieken op bijvoorbeeld vakbonden, linkse partijen, de rol van de overheid en het Belgisch federalisme. Dit suggereert niet noodzakelijk betrokkenheid van linkse partijen, maar het dwingt deze thema's wel in een rechts of conservatief keurslijf. Nochtans valt er vanuit een links of progressief standpunt wel iets te zeggen over bovenstaande topics. Meer zelfs, de werking van de vakbonden vandaag (i.e. gecentraliseerd bestuur en corporatisme), de parlementaire democratie die linkse partijen amper in vraag stellen (of minstens blijven meedoen aan het electorale spel), een te sterke overheid die enorm veel geld behoeft (zonder alternatieven te zoeken op economische groei en het monetair stelsel) en België als federale natiestaat, zijn stuk voor stuk vreselijk conservatieve denkpistes.

  Als ik het goed heb, wil DeWereldMorgen.be een progressieve strijd helpen uitbouwen (zij het met het waardevolle besef dat een doorgeslagen wetenschapsoptimisme vreselijke gevolgen kan hebben). Andersglobalisme en activisme worden toegejuicht op DeWereldMorgen.be, maar over anarchisme of vanuit anarchistische hoek lezen we zelden iets. Daar zijn ongetwijfeld allerlei gegronde redenen voor (tijdsgebrek, te weinig gespecialiseerde kennis, niet voldoende mankracht,...), maar dat neemt niet weg dat er daar een enorme lacune is op DeWereldMorgen.be - en dan hebben we het nog niet eens gehad over verslaggeving en opiniëring inzake wereld- en tegencultuur.

  DeWereldMorgen.be blijft een fantastisch alternatief op de reguliere media. Er is echter nog veel werk aan de winkel indien de diversiteit binnen het linkerspectrum aan bod wil komen. Het is erg moeilijk om dat te verwachten van vrijwilligers en het is gevaarlijk om te veel over te nemen van institutionele studiediensten en mensen die het expliciet opnemen voor bepaalde partijen. Deze website moet meer zijn dan een spreekbuis voor lobbygroepen/ngo's en politieke partijen. Dat is zeker al deels zo, maar het kan nog veel, véél beter.

 • door Yvon Princen op maandag 28 april 2014

  En wie moeten we nu geloven. Ik vind anders ook wel dat er de laatste tijd meer "Solidairachtige" artikelen op dewereldmorgen.be verschijnen als vroeger. Dat is trouwens de voornaamste reden waarom ik niet financieel over de brug kom, alhoewel ik dat al lang van zin was. Ik verlang dat visies tegenover elkaar geplaatst worden zodat ik een mening kan vormen in bezit van alle gegevens, wars van manipulatie en propaganda. Ik heb geen behoefte aan ongenuanceerde vermoedelijk gemanipuleerde extreem linkse propaganda en visies en evenmin aan ongenuanceerde amerikaanse, europese of rechtse gemanipuleerde visies en propaganda zoals we dan weer via andere media krijgen. Er zijn op dewereldmorgen.be heel goede artikels maar ook een een zichzelf respecterend medium onwaardige artikels.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties