Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Eén jaar na de treinramp: onbeantwoorde vragen, gebroken beloftes

Op 4 mei 2013 ontspoorde een goederentrein in Wetteren met rampzalige gevolgen. De vzw Wat Na De Ramp blijft één jaar na de ramp met vele onbeantwoorde vragen en wijst op meerdere niet nagekomen beloften aan de slachtoffers.
vrijdag 25 april 2014

Wat Na De Ramp klaagt aan dat de gebrekkige informatieverstrekking in de eerste dagen na de ramp niet is verbeterd en dat de getroffen burgers nog steeds zelf op zoek moeten gaan naar degelijke informatie. Buiten één drietal gemeenschappelijke informatiemomenten in 2013, hebben de betrokken overheden en instellingen geen enkel initiatief genomen.

De bewoners in de directe omgeving van het ongeval hebben nooit bezoek gehad thuis. Daar zouden de mensen hun specifieke situatie hebben kunnen toelichten, wat de individuele opvolging van elk afzonderlijk geval fundamenteel had kunnen verbeteren. Zij dienden daarentegen zelf op zoek te gaan naar de juiste informatiekanalen.

De betrokken instanties hebben bij hun evaluatie van de ramp geen rekening gehouden met de persoonlijke verhalen van de slachtoffers. Ook de gerechtelijke overheid heeft nauweljks informatie verschaft over het verloop van het onderzoek. De resultaten van de analyse van bodem- en groentestalen werden nog altijd niet aan de betrokken bewoners medegedeeld. De saneringswerken liggen sinds enkele weken stil zonder dat hierover enige informatie werd gegeven.

Wat Na De Ramp doet daarom een dringende oproep aan de overheid en de betrokken instellingen om lessen te trekken uit deze ramp en formuleert een aantal eisen:  

 • voor de slachtoffers: Specifieke opvolging van de gezondheid van de inwoners van Wetteren gedurende een aantal jaren, met bijzondere aandacht voor personen met hoge CEV-bloedwaarden. Een wetenschappelijk onderzoek van de hierbij verzamelde medische gegevens voor een studie naar de medische gevolgen van kortstondige blootstelling aan acrylonitril
 • aan de NMBS/Infrabel: Een strengere regelgeving en betere beveiliging voor het vervoer van gifstoffen per spoor, een openbaar maatschappelijk debat over de opportuniteit van giftransporten. Installatie van een systeem dat de snelheid van ALLE op het Belgisch net rijdende treinen automatisch afremt bij snelheidsovertredingen en meer snelheidscontroles in afwachting van de invoering van een dergelijk systeem, met effectieve sanctionering van overtreders. Opleggen van een uiterste datum waarop dit systeem op heel het net ingevoerd dient te zijn.
 •  aan de betrokken overheden: Oprichting van een permanent vergoedingsfonds dat voorschotten kan uitkeren voor gemaakte onkosten en aan slachtoffers van rampen, in afwachting van een definitieve gerechtelijke uitspraak over de verantwoordelijkheden. Vrijwaring van alle juridisch, medisch als financiële rechten van de slachtoffers. (Dit betekent onder meer geen verplichting tot verzaken aan eventuele gerechtelijke stappen, zoals door Infrabel wordt geëist.) Oprichting van een permanente onafhankelijke commissie die rampen zoals die in Wetteren evalueert, zodat er lessen uit getrokken kunnen worden. Oprichting van een federaal, onafhankelijk professioneel team voor rampen, dat onmiddellijk kan in actie treden bij natuur- als bij andere rampen.

Wat ... na de ramp? werd opgericht door belanghebbende omwonenden (zie www.watnaderamp.be).

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

 • door Frank Marien op zaterdag 26 april 2014

  Wat volgt is onze (plaatselijk gezin) statement ivm de gevolgen voor de biologische landbouw ter plaatse: Het veld is onbruikbaar en er zijn geen andere geschikte velden in ed buurt.. Hoe gaat men ons van equivalente biologische groenten voorzien voor de komende decennia?

  Wetteren, 1 februari 2014.

  Wij zijn leden van de CSA Oogstgoed te Wetteren.

  Op 4 mei 2013 kantelden ketelwagons met 300 ton acrylonitril en 1,3-butadieen, op nauwelijks enkele meters van het veld en de serres waarop ons voedsel voor de komende oogstjaren werd verbouwd. De ketelwagels ontspoorden, sommigen kantelden, scheurden, schoten in brand, waardoor naast de vervoerde substanties ook ontledingsproducten vrijkwamen. Mede door het vele bluswater spoelden grote hoeveelheden van al deze substanties de grachten en de riolen in. Deze werden later gemeten in het grondwater en de bodem.

  Acrylonitril From the available information material it was concluded that the substance should be considered as carcinogenic for humans.

  (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 2014 [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/011410.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0])

  1,3-Butadieen A clear connection between exposure to 1,3-B. and an increased incidence of leukemia was found in large epidemiological studies on workers in the styrene-butadiene rubber industry. In addition, studies on workers engaged in the production of butadiene monomer indicated further induction of tumors of the lympho-hemopoietic system, particularly non-Hodgkin lymphoma. A carcinogenic effect was definitely proven for 1,3-B. in long term studies on mice and rats. Mice were particularly sensitive and for them 1,3-B. proved to be a multi-organ carcinogen, even at very low concentrations.

  (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 2014 [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/011410.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0])

  Uiteindelijk werd na onderzoek, kort na de ramp ons veld 'vrijgegeven' aangezien men 'geen acrylonitril' zou hebben gevonden, op dat moment, op het veld of in de reeds aanwezige groenten. Nog afgezien van het feit dat wij geen enkele inzage hebben gekregen in de eigenlijke meetresultaten, is dit voor ons wel erg kort door de bocht. Vanwege de chemische reacties door de brand, en de latere omzettingen door contact met het grondwater, de lucht, de grond, de riolen en diens inhoud, is de vervuiling veel complexer dan 'wel of geen acrylonitril'. Bovendien kunnen stoffen in de bodem (acrinonitril, 1-3 butadieen, of de verschillende ontledingsproducten), ook langzaam hun weg vinden doorheen grondlagen en pas veel later ons veld (of grondwater, riolen...) bereiken.

  Wij vinden het verder uitermate verdacht dat bij de Duitse treinramp te Osnabrück in 2002, waar substantieel minder (grofweg een derde) van deze stoffen bij waren betrokken, de Duitse overheid gedurende twee jaar met speciaal daarvoor ontworpen (dure) apparatuur aan grondwatersanering deed, en regelmatig bleef meten, terwijl wij hier na enkele weken en wat ons betreft, één enkele meting, zonder meer groen licht zouden krijgen voor notabene landbouwproducten, die onmiddelijk in de voedselketen terecht zullen komen, en dit zonder verdere uitleg. Samen met het gebrek aan inzicht in de resultaten is het voor ons duidelijk dat onze overheid hierin volslagen onverantwoordelijk te werk gaat en dat deze zogenaamde bevindingen dus onbetrouwbaar zijn. Een doofpotoperatie lijkt waarschijnlijker.

  Vanwege de aard van de biolandbouw op de CSA-methode was het de bedoeling dat wij gedurende nagenoeg negen van de twaalf maanden van elk jaar de oogst van dit veld zouden consumeren. Dit betekent dat de kleinste verontreiniging van biocumulatieve aard voor ons zeer snel zou oplopen.

  Aangezien het in de praktijk (financieel) onmogelijk zou zijn om gedurende jaren, dagelijks de grote hoeveelheid onafhankelijke analyses te laten uitvoeren om te garanderen dat geen van de vrijgekomen stoffen, hun ontledingsproducten, of hun gebiotransformeerde resten hun weg naar ons veld en aldus ons voedsel zouden vinden, moeten wij dit veld in de praktijk als onbruikbaar beschouwen.

  -Frank

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties