Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Hippe lijstjes om de klimaatverandering te bestrijden

Weerman Frank Deboosere wil - volgens de website van Knack - de klimaatopwarming in een positief daglicht plaatsen. Qué?
woensdag 16 april 2014

Afgelopen maandag liet weerman Frank Deboosere op de website van Knack een lijstje tips publiceren om de klimaatopwarming te lijf te gaan. 16 tips die ervoor moeten zorgen dat we verder kunnen doen alsof we het driekoppige monster van de klimaatproblematiek zullen kunnen verslaan als we maar genoeg inspelen op het schuldgevoel van individuen die dan hun eigen gedrag voor een tijdje gaan aanpassen.

Een lijstje om het geweten te sussen zodat we kunnen blijven pretenderen dat er geen structureel politiek kader nodig is om de klimaatverandering aan te pakken, laat staan dat er nog moet nagedacht worden over een drastische omslag in de manier waarop we onze economie organiseren.

Lijstjes dus, want dat zijn leuke dingen voor de mensen en er wordt veel op geklikt. En dan is Knack blij en is ook Frank blij met de illusie dat hij heeft bijgedragen aan een betere wereld. Dankzij de scherpe inzichten van Frank weten we nu ook dat we ook op het werk het licht moeten doven en ook daar de koffiezet niet nodeloos moeten laten pruttelen. Waarvan akte.

Naast de usual suspects als ‘schrap eens een stuk vlees van het menu’ vindt Deboosere ook dat we de intellectuele eerlijkheid moeten hebben om te durven zeggen dat teveel kinderen nefast zijn voor de toekomst van deze planeet. 2 kinderen per gezin zou het maximum moeten zijn, alhoewel Frank zelf trotse vader is van 4 flinke spruiten.

Het gezegde ‘practice what you preach’ is blijkbaar niet bekend bij onze weerman. Gelukkig is dat niet erg, want deze maatregel is natuurlijk vooral bedoeld voor de ontwikkelingslanden, waar – alle banbliksems nog aan toe! – de bevolking nog fors toeneemt in plaats van te stagneren of af te nemen.

Op zich heeft Deboosere natuurlijk gelijk als hij tot de conclusie komt dat in zogeheten ontwikkelingslanden de bevolking jonger is en sneller aangroeit dan in het geciviliseerde Westen. Alleen vergeet hij er natuurlijk wel bij te vertellen dat de China, de VS en Europa samen goed zijn voor meer dan de helft van de globale uitstoot van CO2. Of dat een Amerikaans staatsburger per jaar gemiddeld gezien nog altijd verantwoordelijk is voor meer dan een dubbele CO2 uitstoot dan een Europeaan. En het land dat het snelst stijgt op de ladder van CO2-uitstoters is China, een land dat pas onlangs de rigoureuze 1-kind politiek losliet.

Geef mensen in ontwikkelingsgebieden zicht op een stabiele toekomst, verhoog hun economische status. Zorg ervoor dat vrouwen (en mannen) goed geïnformeerd zijn over anticonceptie en dat ze toegang hebben tot betaalbare en deugdelijke gezondheidszorg. Ondersteun de strijd tegen kindhuwelijken die ervoor zorgen dat meisjes veel te vroeg dan goed voor ze is moeder moeten worden, steun emancipatiebewegingen die ernaar streven dat vrouwen zelf kunnen beslissen over het aantal kinderen dat ze op de wereld willen zetten, in plaats dat dat voor hen beslist wordt. Zorg ervoor dat meisjes van onderwijs en opleiding kunnen genieten. Dàt, mijnheer Deboosere, zijn de enige manieren om ervoor te zorgen dat de bevolkingsaangroei afgeremd wordt.

Verder is het ook een beetje al te gemakkelijk om grote gezinnen in derdewereldlanden aan te duiden als de grote schuldigen aan de klimaatopwarming. Het probleem is immers helemaal niet dat er te veel kinderen zouden zijn, het probleem is in de eerste plaats dat de ecologische voetafdruk van de Westerse, consumerende en ontwikkelde burger veel te groot is. Misschien moeten maar eens de intellectuele eerlijkheid hebben om dat te zeggen, in plaats van te vingerwijzen naar ‘ontwikkelingslanden’ met een grote bevolkingsaangroei.   

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Tim Stallaert op woensdag 16 april 2014

  Ingrid, uw ideën van zijn erg waardevol, ook Steven Vromman haalde soortgelijkt kritiek aan in http://www.standaard.be/cnt/dmf20140415_01069427

  Uw statements lijken me nochtans wel complementair met de besparingsinspiratie van Frank Deboosere. De financiele incentive van energiebesparingen zijn wel belangrijk, zeker om niet-overtuigden een bijdrage te laten maken. Frank's ideën zijn erg laagdrempelig en daar is net het voordeel, Ze kunnen een start zijn om minder ecologisch denkenden mee over de streep te trekken. Zijn voorstellen dragen er niet toe bij dag onze voetafdruk licht verlaagd wordt, maar bovenal ze doen ons nadenken.

  Draagkracht is de basis van alles, en draagkracht kan je niet verhogen door terug te grijpen naar links-rechtstegenstellingen want daarmee verlaag je net de draagkracht. Het is van belang dat de jongere mensen bewust gemaakt worden van de grote keuzes die moeten gemaakt worden. Jongeren worden vandaag opgevoed in een materialistische samenleving waarin persoonlijke verrijking voorgesteld wordt als een doel op zich, en rijkdom vereenzelvigd wordt met succes. Dezelfde generatie is wel verantwoordelijk voor het beleid van de komende decennia.

  Hoe spreek je jongeren aan ? Onderwijs kan hier een veel grotere rol in spelen, onderwijs geeft ook waarden mee dus de onderwijskoepels kunnen hier zeker bijdragen. Ecologie en samenleving lijken me minstens even belangrijk dan de waarden die godsdienst of NCZ meegeven. De uitdagingen van vandaag worden te veel bekenen als een kost, ze bieden ook enorme oppurtuniteiten voor morgen, economisch, geopolitiek en technisch kunnen de problemen van vandaag een driver zijn voor de toekomstige generaties. Geen zinnig mens spreekt de klimaatopwarming nog tegen, Binnen scholen kan hierover aktief mee gedacht worden, een verhoogde bewustmaking is hierbij een doel op zich.

  De huidige politici met de vinger wijzen heeft weinig zin, politici denken op vandaag termijnen van maximum 6 jaar en ze willen niet in eigen vlees snijden. Politici zullen meewerken in de mate dat de achterban overtuigd geraakt van het nut van lange termijnvisies, waar ze nu nog comfortabel de kop in het zand steken en de btw op electriciteit de verlagen, een maatregel die ontegensprekeiljk onze voetafdruk zal verhogen.

  Ecologie is een overtuiging, ze staat eigenlijk los van links-rechtstegenstellingen want de uitdaging is voor iedereen, arm en rijk.

  • door sam vanderleyden op woensdag 16 april 2014

   Beste Tim,

   Ik ben akoord met het standpunt dat je een draagvalk moet creëren en daarvoor ook laagdrempelig moet kunnen werken. Dat is allemaal 100% waar.

   Ik ben echter helemaal niet akkoord met de laatste zin die u schrijft: "Ecologie is een overtuiging, ze staat eigenlijk los van links-rechtstegenstellingen want de uitdaging is voor iedereen, arm en rijk."

   Dat is namelijk de bron van de verdwaling in de analyse en de dieperliggen de rootcauses van het proleem. Ik verduidelijk me: Ecologie en de overtuiging van ecologisch handelen en haar effecten is vooral een maatschappelijk gegeven, net zoals de individuele keuzes en vrijheden maatschappelijk ingebed zijn. in dat maatschappelijk gegeven is de sociaal economische organisatie, de hoofdmotor van zoiets als "overtuiging" of ideologie. Natuurlijk bepaald dit de houding tov het klimaatprobleem. Een maatschappij waarbij hoofdzakelijk de ideologie "als het maar geld opbrengt", de eerste bekomernis is (die doorgaans als rechts wordt gezien), heeft minder de mogelijkhedi om een ecologische reflectie te maken naar klimaat toe, die boven dat eerste principe van "winst" te gaan. Een eerder collectievere maatschappij die ook maatschappeljik denkt en problemen die ons allen aanbelangen vanuit een maatschappelijk democratisch gedragen kader aanpakt, zal veel meer ruimte hebben tot ecologisch denken en doeltreffender aanpakken.

   De uitdagingen zijn ook niet gelijk voor iedereen "arm of rijk". Is dat geen open deur intrappen? En toch beweer je dit... Hoe kan dat nou? Het is dus ook logisch dat in een eerder rechtse individualistische maatschappij, een elite zich relatief minder hoeft aan te trekken van de klimaat problematiek omdat "de armen" als buffer dienen. Dat zien we al goed op mondiaal vlak waarbij de armere 3de wereld al veel harder getroffen wordt door klimaat verandering, niet enkel door de wetenschappelijk klimaatfeiten, maar zeer zeker door de armoede en achterstellig in infrastructuur, zowel maatschappelijk als organisatorisch als individueel.

   Enfin, ja, degevolgen van klimaatopwarming zijn niet voor iedereen gelijk en het verschil is bepaald door de socio-economische verhoudingen. En ja, de ideologische links rechtstegenstelling en de overwegende ideologie bepalen de mate van het maatschappelijk en dus ook individueel ecologisch bewustzijn.

   • door Tim Stallaert op donderdag 17 april 2014

    Sam, De collectieve maatschappij die u aanhaalt bestaat al, onder de vorm van een groep van overtuigde burgers die klimaat en milieu hoger inschatten dan geldgewin. I'm in, maar U weet zo goed als ik dat je met deze boodschap nooit voldoende mensen over de streep trekt om kritische massa te krijgen en voldoende resultaat te boeken. Alles hangt af hoe u de problematiek bekijkt, vanuit het oogpunt van eerlijkheid hebt u gelijk, maar ik bekijk het liever vanuit het oogpunt resultaat (milieu, opwarming..).

    Een voorbeeld : niet iedereen die zonnepanelen op zijn dak heeft, is overtuigd van klimaatproblemen. Velen wel, maar enkelingen zien het puur als rendabele investering. Zonder die financiele incentive, het vooruitzicht van rendement, kan het kapitaal niet gemobiliseerd worden in iets nuttig. Als we sociale rechtvaardigheid als finaal doel zien is dat een andere invalshoek, dan kan je de investeerders demoniseren maar beself dan dat de reikwijdte erg beperkt is en we met zijn allen tegen de muur zullen lopen. Een hoge prijs voor de eerlijkheid.... De maatschappij veranderen doe je door stilaan draagvlak te winnen, vandaar mijn referentie naar onderwijs, en niet door te choqueren. Ik zie het ook wel zoals Veerle, Frank Deboosere stelt zichzelf in vraag, soms moeten we onze inzichten bijstellen.

 • door Veerlephilips op woensdag 16 april 2014

  Ik vind je reactie naar Frank Deboosere toe een beetje hard. De man is misschien een beetje laat overtuigd geraakt van het feit dat het klimaat veranderd, maar hij staat er nu wel. Ik denk dat je mensen die nog niet zo bewust leven, niet overtuigd gaat krijgen om 180° te draaien door vanalles op te leggen of te verbieden, maar dat je door tips tot kleine gedragsaanpassingen al wat kan bereiken. De tweekindpolitiek is zo'n tip. Het lijkt me niet dat Frank Deboosere doelt op mensen in het zuiden, daar is nog heel wat ander werk te verrichten. Als hij zich eerder bewust zou zijn geweest van het probleem, had hij er zelf wellicht geen vier op de wereld gezet.

 • door Wim Vereeken op donderdag 17 april 2014

  Idd! Grote gezinnen reizen minder, hebben volle auto's, koken grotere potten op eenzelfde vuur, wassen meer kleren in eenzelfde wasbeurt en verwarmen slechts één huis voor meerdere mensen. Bovendien hebben Chinezen normaal gezien maar 1 kind en hebben mensen in ontwikkelingslanden nauwelijks een voetafdruk die het vermelden waard is. Dat zou hij toch allemaal moeten weten.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties