Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Loonkloofwet wordt niet nageleefd

Uit een analyse van de christelijke vakbond ACV blijkt dat een man nog steeds gemiddeld 10.790 euro meer verdient dan een vrouw. Daarnaast vegen te veel bedrijven hun voeten aan de loonkloofwet. Ze geven geen of onrealistische cijfers.
donderdag 10 april 2014

DeWereldMorgen.be

In maart 2012 werd in de Kamer het wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen goedgekeurd. De loonkloofwet bevat maatregelen om de loonkloof aan te kunnen pakken. De wet verplicht bedrijven om elke twee jaar de loonstructuur van hun vrouwelijke en van hun mannelijke werknemers te vergelijken. 

Bedrijven moeten volgens deze wet de gegevens over personeelskosten en opleidingsgegevens in hun sociale balansen weergeven per geslacht. De sociale balansen voor de boekjaren afgesloten na 2012 waren de eerste die deze informatie brachten.  

Analyse 

Uit de analyse van het ACV blijkt dat een man gemiddeld 10.790 euro meer per jaar verdient dan een vrouw. Wat nog opzienbarender is, is dat 39 procent van de ondernemingen de wet ter bestrijding van de loonkloof niet naleeft. "Bedrijven geven geen of onrealistisch geoptimaliseerde cijfers op", zegt het ACV.

In december 2013 trok het ACV al aan de alarmbel over de slechte navolging van de loonkloofwet. Het is nu nog steeds wachten op enkele uitvoeringsbesluiten om de wet van 2012 volledig te kunnen toepassen. Het gaat dan onder andere over de absolute verplichting voor werkgevers om daadwerkelijk een tweejaarlijkse bezoldigingsanalyse uit te voeren. 

Jolien Pollet, ACV: “ Het valt op dat 8 procent van de ondernemingen geen man/vrouwopsplitsing van de loonkosten maakt. Daarbij optimaliseren bedrijven de cijfers. Ze geven een loonkloof van 0,000… euro op. Dit is niet realistisch. Samengevat: 39 procent van de ondernemingen leeft de loonkloofwet niet na.” 

Grote verschillen 

Een voltijds werkende vrouw verdient gemiddeld 16 procent minder dan een man, blijkt uit de analyse. Afhankelijk van de onderneming is deze kloof nog groter. Zo is er in de analyse sprake van een onderneming waar het loonverschil tussen mannen en vrouwen gemiddeld per jaar 70.000 euro bedraagt.  

Ook verschillen de bedragen sterk per sector. De loonkloof in de textiel is bijvoorbeeld maximaal 2.000 euro maar in de metaalsector kan dit oplopen tot 35.000 euro per jaar. 

Gelijk loon voor gelijk werk 

De oorzaken van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn moeilijk te achterhalen. Om dit te onderzoeken zijn er volgens het ACV meer gegevens nodig. Jolien Pollet: “We hebben cijfers nodig per functiegroep, per afdeling, zicht op het aantal mannen en vrouwen per afdeling of functiegroep. Juist daarom is het ontbrekende uitvoeringsbesluit van de loonkloofwet over een grondige bezoldigingsanalyse zo belangrijk.”

Het is wettelijk verboden om te discrimineren op basis van geslacht. Voor gelijk werk moet gelijk loon betaald worden. Dat organisaties de loonkloofwet niet naleven is in het licht van deze wetgeving zorgwekkend. Een helder beeld van de verschillen in loon tussen mannen en vrouwen, en de oorzaken daarvan, is absoluut noodzakelijk bij het tegengaan van de loonkloof.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Geert Fiers op zondag 13 april 2014

  Zijn vrouwen en mannen verschillend (in professionele houdingen)?

  Data analyseren is altijd een beetje zoals de blinden in de parabel van de olifant van de Boeddha. De koning van Savatthi liet alle blindgeborenen samenkomen die elk een deel moesten betasten. Vervolgens werd hen gevraagd om te beschrijven wat een “olifant” is. Wie de kop vasthad dacht dat het een ketel was, wie de romp betastte meende dat het een graansilo was … .

  Ik heb geprobeerd om niet alleen de staart en de romp van de openingsvraag vast te pakken, maar ik heb zeker de “olifant” nog niet in zijn geheel gezien . Dus alle hulp, commentaar, extra opinies zijn welkom. We gingen het na bij meer dan 1.000 respondenten die de PSAQ invulden.

  Mijn bril om naar het onderwerp te kijken : PSAQ (Professional Styles and Attitudes Questionnaire). De vragenlijst brengt via 30 factoren en 4 overzichtsconcepten persoonlijkheid en professionele stijl in kaart. Die zaken die relevant zijn om het functioneren in een professionele omgeving te kunnen bespreken. http://psaq.eu/index_nl.php (voor meer info)

  Uit nieuwsgierigheid ben ik de data het afgelopen jaar gaan analyseren (ruim 1.000 afnames) en mijn eerste insteek was : “verschil tussen M/V …” jawel ? . Onbevooroordeeld want de PSAQ heeft niet als doelstelling om die verschillen te meten, maar je kan het achteraf wel analyseren net zoals je verschillen in beroepen en opleiding of functies kan in kaart brengen.

  Mijn conclusie : Vrouw of Man zijn is zelden een bepalende factor voor een profiel, de verschillen tussen individuen onderling kunnen veel groter zijn ongeacht hun geslacht. De top van de factoren van beide ligt niet ver uit elkaar, factoren die niet bovenaan in het lijstje komen van de ene vinden we meestal net iets verder bij de andere. lees hier de rest : http://geertfiers.com/index.php/2012/03/30/zijn-vrouwen-en-mannen-echt-anders-als-we-over-persoonlijkheid-en-professionele-stijl-in-een-werkcontext-spreken/

 • door Ulfric op zondag 20 april 2014

  Ik werk al vijfentwintig jaar en ik heb nog nooit enig bewijs gezien van die zogenaamde 'loonkloof', wat niet wil zeggen dat ze niet bestaat. Vrouwelijke collega's kregen dezelfde lonen als de mannelijke. Verschillen waren er, maar waren altijd te verklaren door tijdskrediet en vroegtijdig afhaken waardoor er geen anciënniteitsopbouw was, en of andere. En als we eerlijk zijn, de "gemiddelde" vrouw ziet de man nog altijd als kostwinner van het gezin, waardoor deze genoodzaakt is om er voluit voor te gaan. Bij ons ligt de verhouding op 25/75. Wat mij meer interesseert dan die 'mistige' loonkloof want er bestaan ongeveer twintig verschillende varianten van waarvan bewezen is dat in tachtig procent van de artikels de drie zwaarste cijfers gebruikt worden. Neen, wat mij echt bezig houdt is het omzetcijfer dat het werk per werknemer genereert. Elk bedrijf of instelling heeft een omzet en een aantal personeel. Laten we die eens naast elkaar leggen? Daar zou ik dan weer eens een artikel over willen zien.

  • door Ulfric op donderdag 8 mei 2014

   Ondertussen eens gegoogled over het voorgaande in een typisch mannenbastion, de chemie, en een typisch vrouwenbastion, de rusthuizen. Wat al eerst opvalt is dat er in de chemie zeer weinig deeltijdsen werken, wat dus andersom is dan het vrouwelijk personeel in de rusthuizen.

   Rusthuis: 70% van de omzet is voor de lonen Chemie: 8 tot 30 % van de omzet is voor de lonen

   Rusthuis: omzetcijfer per personeelslid = 36.000 euro Chemie: omzetcijfer per personeelslid is tussen 450.000 en 2.000.000 euro.

   Onderwijs: volgens het NIS is het onderwijs erg vervrouwelijkt. Vergelijkt men het onderwijs met andere sectoren, dan is de loonkloof, over de sectorgrenzen heen, zelfs in het voordeel van de vrouw.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties