Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De financiële sector bestookt met 1700 lobbyisten Europese wetgeving

De financiële sector heeft elk jaar 120 miljoen euro veil en zet 1700 lobbyisten in om druk uit te oefenen op de Europese Unie.
woensdag 9 april 2014

DeWereldMorgen.be

Het rapport The fire power of the financial lobby bewijst dat de financiële sector nog steeds oppermachtig is en unieke toegang tot beleidsmakers geniet. Ook toont het rapport aan dat banken bij dat lobbywerk gebruik maken van meer dan zevenhonderd verschillende organisaties, zoals consultancies en pr-bedrijven.

Kenneth Haar van Corporate Europe Observatory (CEO) - samen met de Oostenrijkse vakbond auteur van het rapport - schrijft: “De crisis liet zien dat er strengere regels nodig waren voor de financiële markt. Maar hervorming blijkt moeilijk en de cijfers uit het rapport zijn een belangrijk deel van de verklaring hiervoor.”

Verstoorde balans

Er zijn momenteel vijf keer meer bedrijven die in opdracht van de financiële sector de Europese besluitvorming beïnvloeden, dan er maatschappelijke organisaties en vakbonden zijn die een tegenwicht proberen te bieden. De financiële lobby investeert op dit moment veel meer dan alle anderen. Een verstoorde balans dus, die na de financiële crisis moeilijk lijkt vol te houden.

Gezien het onderzoek uitgaat van de meest conservatieve cijfers is de kans groot dat de werkelijke getallen en het onevenwicht nog veel groter is. Bij de EU is er geen registratieplicht voor lobbyisten.

Adviesorganen

Ook in de verschillende adviesorganen van de EU is de financiële industrie sterk vertegenwoordigd. Uit het rapport blijkt dat 15 van de 17 expertgroepen die werden onderzocht gedomineerd werden door de financiële sector.

Oliver Röpke van de Oostenrijkse vakbond ÖGB Europabüro: “Deze situatie laat een ernstig democratisch probleem zien waar de politiek snel op in moet spelen. De eerste stap is regels invoeren voor meer transparantie van de lobbyisten.” 

Het feit dat de financiële lobby zo dominant is, is zorgwekkend. Het verklaart waarom hervormingen ondanks de financiële crisis zeer moeilijk op gang komen en worden tegengewerkt. 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door rob Van der Poel op donderdag 10 april 2014

    Dit aantal komt overeen met de hoeveelheid lobbyisten die het Congres en de Senaat in de VS bestoken. Vanwaar deze inspanning? Zou het iets te maken kunnen hebben met het exclusieve bancaire privilege om vrijwel onbeperkt geld als schuld in omloop te mogen brengen? Geldschepping was een prerogatief dat vroeger de soevereine staat toebehoorde.

    Waar is de sector bang voor? Zou men bezorgd zijn dat men deze quasi soevereine status gaat verliezen, omdat men het huidige geldscheppingsmechanisme volledig uit de hand heeft laten lopen voor korte termijn eigen gewin in de vorm van dividenden, bonussen en idiote arbeidsvoorwaarden?

    Nu de "wal het schip keert" is het voor de burgers van deze wereld te hopen dat politici collectief gaan inzien dat geldschepping staatsrechtelijk een fundamenteel onderdeel behoort te zijn van een rechtsstaat. De geldscheppingswinst, die ook wel wordt aangeduid met het begrip seigniorage, komt dan ook ten goede aan de schatkist. Dat het hierbij om enorme bedragen gaat blijkt uit het volgende artikel.

    http://www.economie-macht-maatschappij.com/monetaire-autoriteit.html

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties