Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Speelpleinwerk onder vuur door bezuinigingen

Steeds meer speelpleinen in Vlaanderen en Brussel hebben te kampen met bezuinigingen. Hierdoor dreigt de toegankelijkheid en kwaliteit van de speelpleinen drastisch achteruit te gaan.
dinsdag 8 april 2014

DeWereldMorgen.be

Steeds meer gemeenten besluiten te bezuinigingen op jeugdwerk en dus op speelpleinen. De speelpleinen die zich hiertegen verzetten worden sinds afgelopen week gesteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Desalniettemin lijken in veel gevallen de bezuinigingen onomkeerbaar. Wat rest is op de juiste manier bezuinigen, aldus VDS.

Speelplein Don Bosco

Speelplein Don Bosco, in het Antwerpse Beerse, verzet zich hevig tegen bezuinigingen die hun worden opgedrongen. De gemeente heeft besloten om de subsidie per 2014 fors te verlagen. Het speelplein wordt met maar liefst 40% gekort. Een onevenredig zware bezuiniging, volgens het bestuur van het speelplein.

In een open brief aan de gemeente beklaagt Don Bosco zich. Met gemiddeld honderd kinderen is Don Bosco naar eigen zeggen in te delen in de op een-na-grootste categorie van speelpleinwerkingen in de provincie Antwerpen.

Gerry Smans van vzw Don Bosco: “Deze beslissing is genomen zonder voorafgaand overleg. De gemeente wil bezuinigen op jeugdwerk en kiest daarvoor enkel Speelplein Don Bosco uit. Dit voelt als een minachting voor onze organisatie. In deze omstandigheden kunnen we niet garanderen dat we de komende paas- en grote vakantie de werking rond krijgen. Dit betekent dat we het speelplein dan niet openen gedurende deze periode.”

Campagne

De VDS is de koepel van het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. Ze verspreidde daar een vragenlijst onder 183 speelpleinorganisatoren. Uit die enquête blijkt dat vier op de tien speelpleinen gedwongen zijn te bezuinigen.

Naar aanleiding van de resultaten begon twee weken geleden de campagne “Speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven!” Zo stelt de VDS gemeenten en speelpleinorganisatoren voor om minder en slimmer te bezuinigen. De campagne dient ook om gerichte aandacht te genereren voor een belangrijk maatschappelijk fenomeen. 

Kerndoelen

De campagne roept op om de kerndoelen van speelpleinen goed te bewaren. Onder die kerndoelen worden de grote openheid, de focus op spelen, het jeugdwerk maar ook de sociale functies verstaan.

Door de laagdrempeligheid trekken de speelpleinen andere kinderen en jongeren aan dan het klassieke jeugdwerk. Hierdoor worden eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd en opgevangen. En natuurlijk geeft het kinderen de kans om onbezorgd te spelen.

Tegelijk pleit de campagne ervoor om op speelpleinen doordacht te besparen. Water in plaats van frisdrank en vrijwilligers in plaats van dure jobstudenten: op die manier blijft de kern van de speelpleinen behouden, terwijl er toch bezuinigd wordt.

Besparingen

Uit het onderzoek van de VDS blijkt dat bezuinigingen juist op de deelnameprijs hun weerslag hebben. Maar liefst 18 procent van de speelpleinen geeft aan dit jaar nog deze prijs te zullen optrekken. Daarnaast wordt er steeds vaker gewerkt met een inschrijflijst of wordt er bespaard op het materiaal.

Bert Breugelmans, coördinator communicatie VDS: “De speelpleinen zijn een van de meest laagdrempelige werkvormen. Dit open karakter moet behouden blijven, dat betekent geen inschrijflijsten en een lage prijs.”

Gemeenten

Twee weken na aanvang van de campagne ontvangt de VDS veel positieve reacties. Dat verhaal vindt op zijn beurt weerklank bij gemeentes. Zo zijn al verschillende gemeentes met de speelpleinorganisatoren rond de tafel gaan zitten en zijn er zelfs gemeentes die geplande maatregelen hebben teruggeschroefd.

Bert Breugelmans is niet bang dat het VDS met zijn besparingssuggesties de gemeentes op ideeën heeft gebracht. “Gemeentes die toch al wilden bezuinigen denken door onze actie meer na over de manier waarop. Andere gemeentes trekken we met ons positieve verhaal wellicht over de streep om helemaal niet te besparen.”

Met deze uitspraken zullen de meeste speelplein besturen het wel eens zijn. Maar of er ook daadwerkelijk bezuinigd moet worden is de vraag. In Beerse blijven ze zich in ieder geval tegen de bezuiniging verzetten, met petities, brieven en acties. 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.