Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Beste Werkgever van het jaar: McDonald's!

Er zijn zo van die nieuwsberichten waarvan het sarcasme je raakt als een vuistslag. Dat McDonald's uitgeroepen werd tot ‘Beste Werkgever’ van het jaar 2013 was daar één van.
donderdag 7 maart 2013

Het had zo uit ‘De Raaskalderij’ of ‘De Rechtzetting’ kunnen komen (satirische nieuwssites die van de pot gerukte berichten de wereld in sturen), maar het is dus echt zo dat het bedrijf dat de moeder is van het Wikipedia-lemma ‘McJob’ in dit land verkozen is tot ‘Beste Werkgever’.

Wat een McJob is? Een job zonder inhoud, zonder degelijk loon en zonder veel perspectief op promotie of vooruitgang.

Tyree Johnson

Hét voorbeeld van iemand die vast zit in een McJob is waarschijnlijk Tyree Johnson. De man werkt al 20 jaar in een McDonald's-restaurant in Chicago. En hij verdient met zijn 20 jaar dienst nog altijd het minimumloon van 8,25 dollar per uur. Omgerekend is dat ongeveer 6 euro.

Na 20 jaar heeft hij in dat ene McDonald's-restaurant nog altijd geen fulltime job te pakken. Dat zou immers betekenen dat zijn werkgever hem een aantal extralegale voordelen zou moeten toekennen, zoals een ziekteverzekering bijvoorbeeld.

Dus wat doet mijnheer Johnson uit Chicago om in zijn levensonderhoud te voorzien? Hij neemt, zoals zoveel Amerikanen, een tweede job aan. In een ander McDonald's-restaurant. Tussen de shifts in de verschillende hamburgertenten probeert Tyree zich te wassen in de toiletten, voor zich te haasten om de metro te halen naar zijn andere job.

Om in aanmerking te komen voor opslag worden de werknemers van McDonald's onder andere beoordeeld op hun voorkomen en persoonlijke hygiëne. Tyree Johnson krijgt geen bonus, omdat zijn bazin vindt dat hij een beetje stinkt.

In december vorig jaar werd Tyree Johnson voorpaginanieuws. Het antwoord van McDonald's op zoveel schrijnende onrechtvaardigheid? De man werkt niet rechtstreeks voor ons, maar via een onderaannemer. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn werkomstandigheden of zijn loon.

Maar, zo voegde de woordvoerder van McDonald's er aan toe: “Wij hechten veel waardering aan het welzijn van onze medewerkers en wat ze bijdragen aan onze restaurants, en we bedanken hen elke dag voor wat ze doen".

Een mens vraagt zich af hoe iemand zo cynisch wordt om het ronduit revolterende geval van Tyree Johnson op een dergelijke manier te becommentariëren.

En in België?

Ach, zult u zeggen, hier in België, waar de ondernemer gepest en geplaagd wordt en de werknemer keizer is, zal het wel meevallen. Hier worden werknemers beschermd door almachtige vakbonden die het land platleggen met een enkele vingerknip.

De realiteit is net even anders.

McDonald's Belgium heeft in dit land 62 restaurants. 61 daarvan worden uitgebaat in franchise. Dat wil zeggen dat een zelfstandige uitbater McDonald's betaalt om gebruik te maken van het logo en bij het bedrijf zijn producten aankoopt om ze op zijn beurt te verkopen onder de vlag van McDonald's.

Hij is verplicht om de richtlijnen van McDonald's te volgen (uniformen van het personeel, kleuren, meubilair, …). De winst die de uitbater maakt, is dan natuurlijk voor hem. Het voordeel van dit systeem is dat elk restaurant een aparte entiteit is, meestal een BVBA.

Het voordeel voor McDonald's is dat het zich geen zorgen hoeft te maken over vervelende zaken zoals personeelskosten, extralegale voordelen, vakbonden en ondernemingsraden. De meeste jongens en meisjes die je je hamburger overhandigen, zien er door dat leuke uniformpje wel uit alsof ze voor McDonald's werken, maar dat doen ze eigenlijk niet. Zubeyde en Younes werken voor BVBA XYZ, zonder enige vakbondsvertegenwoordiging.

McDonald's en de vakbond

Ronald McDonald is in geen enkel land dol op vakbondsvertegenwoordiging, en dat is in België niet anders. In 2008 slaagde het ABVV er in om in enkele geclusterde restaurants (dat zijn restaurants die door dezelfde uitbater geleid worden) kandidaten te laten opkomen voor de sociale verkiezingen.

Op de valreep ontvangt die vakbond van alle kandidaten een papier waarmee ze zich terugtrekken uit de verkiezingen. Ook de andere vakbonden (christelijke en liberale zuil) ontvangen net op hetzelfde moment ook van hun kandidaten hetzelfde document. Is het toeval dat alle terugtrekkingen gebeuren door middel van krek hetzelfde document: een getypte verklaring die enkel nog moest worden ondertekend?

Achteraf verklaren verschillende mensen die zich kandidaat stelden dat ze ‘zwaar onder druk’ gezet werden om hun kandidatuur in te trekken. Het is het soort van intimidatie dat men zou verwachten in films als ‘Daens’. De sociale verkiezingen van 2012? Identiek hetzelfde scenario. Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om hier een modus operandi in te zien.

Er is in België één franchisenemer die een akkoord heeft gesloten met de vakbond en een preventiecomité, een ondernemingsraad en een vakbondsvertegenwoordiging toe te laten, tegen het advies van de hoofdzetel in.

Quick

Dat het ook anders kan, zonder dat de franchise-uitbater moet inleveren op zijn winst, bewijzen ze dan weer bij die andere hamburgerketen: Quick. Ook daar hadden werknemers te kampen met dezelfde problemen: geen vakbondsvertegenwoordiging, hyperflexibiliteit ten koste van de werknemers, …

Samen met de vakbonden werd door Quick een plan opgesteld om de werkomstandigheden te verbeteren. Een onafhankelijk bureau voert in de verschillende restaurants controles uit op bijvoorbeeld de correcte en tijdige uitbetaling van het loon of de arbeidsvoorwaarden.

Gaat een franchisehouder in de fout, dan krijgt hij de nodige tijd om één en ander recht te zetten. Worden er zware inbreuken vastgesteld die blijven aanslepen, dan wordt door Quick het franchisecontract niet voortgezet. De restauranthouder wordt dus aangespoord om zijn personeel goede voorwaarden te geven en kunnen ‘cowboys’ hun praktijken niet verder zetten. 

Kwetsbare werknemers

Het motto van McDonald's tijdens aanwervingsrondes is "diploma’s tellen niet, wel je motivatie". Het is een beproefde tactiek om zich te richten op kwetsbare werknemers, die makkelijk te intimideren of te manipuleren zijn. Het overgrote deel van de McDonald's werknemers is jong, student of van ‘allochtone’ afkomst, zoals dat dan heet.

Jong betekent hier vooral onervaren, niet aangesloten bij een vakbond en snel onder de indruk. Studenten bijvoorbeeld, die bij McDonald's een centje hopen bij te verdienen.

Wordt een student te kritisch of stelt hij/zij te veel vragen bij de gang van zaken, dan wordt het uurrooster zo opgemaakt dat hij/zij steeds moet werken op momenten dat hij/zij les heeft. Resultaat? De ‘lastige’ student stopt met werken, meestal na het ondertekenen van een document waarin er ingestemd wordt met het ontslag. Op die manier moet de werkgever geen verbrekingsvergoeding betalen.

Top in diversiteit

McDonald's klopt zichzelf nogal graag op de borst inzake diversiteit. Het klopt inderdaad dat je bij de hamburgerketen meer dan in andere bedrijven vrouwen, laaggeschoolden en mensen van ‘allochtone’ afkomst aantreft. En daar kun je als progressief mens toch niets op tegen hebben, zo hoor ik u zeggen.

De realiteit is natuurlijk dat we in een maatschappij leven waar we het nog altijd moeilijk hebben om allochtonen een deftige plaats te geven op de arbeidsmarkt. U vindt dit een boude veronderstelling? Het is nog niet zo lang geleden dat een bedrijf als Poorten Feryn door de rechtbank werd vrijgepleit van racisme, terwijl het er prat op ging geen ‘Marokkanen’ aan te werven "omdat de klanten dat niet willen".

Of dat een uitzendkantoor als Adecco betrapt werd op discriminatie door via codes de uitzendconsulenten te waarschuwen dat bepaalde bedrijven geen kandidaten van ‘vreemde origine’ wilden aanwerven. De werkloosheidscijfers onder die bevolkingsgroep zijn om bij te huilen, en het enige plan van aanpak lijkt te zijn: "leer de taal" of "doe je best".

We laten als samenleving dus toe dat een bedrijf als McDonald's schaamteloos de diversiteitskaart mag trekken, terwijl we er langs de andere kant voor zorgen dat burgers die hier geboren en getogen zijn, maar een exotische naam hebben, niet aan de bak geraken.

Wie niet echt grossiert in kansen op de arbeidsmarkt, kan niet kieskeurig zijn. Veel kans dus dat nogal wat van die ‘allochtone’ en ‘laaggeschoolde’ werknemers een groter incasseringsvermogen aan de dag moeten leggen dan mensen die weten dat ze straks zonder veel problemen elders aan de slag kunnen.

Flexibiliteit of pestgedrag?  

De grens tussen flexibiliteit eisen van de werknemers en pestgedrag is dun. Het hele systeem is er op gericht om het meeste te halen uit iedereen die voor je werkt. Stel: je begint te werken om 11 uur. Tussen 14 en 16 uur is er even een rustig moment en niet genoeg werk voor iedereen. Een aantal mensen wordt dan verplicht om uit te klokken om 14 uur, maar moet wel terug paraat zijn om 16 uur om de avondshift op te vangen.

Lunchpauze? Dat betekent natuurlijk ook dat je moet uitklokken. Bij McDonald's zijn ze niet zo gek dat ze je ook betalen om hun hamburgers op te eten. Een half uur onbetaalde pauze dus. Maar ondertussen wordt er wel van je verwacht dat je de klanten blijft verder helpen, ook zonder dat je er voor verloond wordt.

Oeps, foutje

Mensen maken fouten. Kan gebeuren. Maar bij McDonald's word je daar wel heel hard op aangepakt. Zo haalde ergens in Antwerpen ooit een jobstudent te veel hamburgers uit de diepvries. Wat je niet verkoopt, mag uiteraard niet opnieuw ingevroren worden. Sanctie voor de ‘schuldige’? Met ezelsoren op in het midden van het restaurant gaan zitten.

En dit bedrijf wordt door Vlerick verkozen tot ‘Beste Werkgever’? Volgens de organisatoren – waarover later meer – is dat onder meer omdat er bij McDonald's een ‘familiegevoel’ heerst en omdat er ook ‘fun-activiteiten’ georganiseerd worden, zoals cinema-avonden en een eindejaarsparty. Voorwaar een revolutionair HR-concept!

Getuigenissen

Tot slot laten we een paar (ex-)werknemers aan het woord uit diverse filialen. De getuigen wensten anoniem te blijven.

"Als er iemand een fooi geeft moeten wij die meteen aan de manager laten zien en die schrijft dat dan op. Een jongen kreeg en fooi van ongeveer één euro en had dat niet aan de manager verteld, maar hield het geld gewoon bij. De baas had het gezien en die jongen kreeg meteen een tirade over zich, terwijl niemand eigenlijk begreep waarom."

"Die werknemer werkte al enkele jaren bij McDonald's, maar werd meteen ontslagen. Achteraf zei de manager dat als er een werknemer een fooi aanneemt, dat dat wordt gezien als belastingontduiking en dat de baas daar een boete voor kan krijgen.”

“Als werkstudent word je er redelijk goed betaald. Maar als vaste werknemer ben je minder goed af. Zij krijgen hetzelfde loon als een student, maar daar blijft na alle belastingen veel minder van over.”

“Ik had de indruk dat wij echt onderbemand waren. Ik denk dat als men de internationale richtlijnen van McDonald's zou respecteren, dat ze dan dubbel zoveel personeel zouden moeten aanwerven. Maar onafhankelijke franchisehouders doen dat niet omdat zij dan minder rendabel zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de werknemers, maar het is moeilijk daaraan te voldoen met zo weinig personeel. Het werk was dus soms erg stresserend.”

“De oversten waren erg strikt, vooral over het werk in de keuken. Als je een aantal fouten maakte, kreeg je een officiële waarschuwing. Na drie keer kon je het wel vergeten en werd je ontslagen. Dat ging dan over de hygiëneprocedures niet correct volgen, maar ook als je iets maar langzaam onder de knie kreeg of te traag was, werd er al vlug ingegrepen."

"In de periode dat ik er werkte, heb ik redelijk wat ontslagen meegemaakt. Er was een groot personeelsverloop. Soms werden er ook wel mensen onterecht ontslagen na een geschil met een manager. Als er bijvoorbeeld persoonlijke problemen waren tussen de franchisehouder en iemand van het personeel werd die werknemer daar snel op aangepakt en buitengewerkt.”

“In de keuken, maar ook aan de kassa’s hangen camera’s. Alles wordt nauwlettend in de gaten gehouden en die beelden worden ook gebruikt om aan te tonen dat je een fout maakt. Als er een klant te veel betaalde, als een fooi, mocht je dat geld niet houden, maar moest dat geld altijd in de kassa.”

“Als het een tijdje rustig is, dan vraagt de manager altijd of ik wil pauze nemen. In het begin vond ik dat wel tof. Maar op den duur voel je dat aan je portemonnee. Ik heb na verloop van tijd 'nee' leren zeggen. De manager vraagt het dan gewoon aan iemand anders. We zijn niet verplicht om pauze te nemen.“

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

15 reacties

 • door Robrecht Vanderbeeken op donderdag 7 maart 2013

  Nog zo eentje, tegenwoordig zijn er ook 'activistische' investeerders...

  http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1592221/2013/03/07/Activistische-investeerder-blokkeert-overname-Dell.dhtml

  What's next? revolutionalre dividenden? democratische oorlogen?

  • door Radoveden op donderdag 7 maart 2013

   uw beschuldiging van racisme t.o.v. de vakbond vind ik erg kwestend. Graag dus harde bewijzen of verontschuldigingen. Mijn familie bestaat ook voor 66 % uit eerste generatie van wat U "allochtonen" noemt. Wij delen in ieder geval Uw mening niet. U bent het blijkbaar eens met de internationale standaarden van McDonalds. Ik vrees dat U niet weet waarover U spreekt.

   • door Tanguy op vrijdag 8 maart 2013

    Een (aan)klacht beoordelen op zijn authenticiteit, kan op een eenvoudige manier: stel je de vraag of degene van wie de klacht uitgaat echt iets wil zien veranderen, of er juist de brui aan geeft. Wat u doet, beste Mohamed, reken ik tot het tweede. Ik ken uw achtergrond niet... maar stel nu eens dat u minder spreekt als benadeelde allochtone werknemer, dan als ondernemer? Ik verdenk u er concreet van aan politiek te doen zoals zovelen tegenwoordig: door rechts af te slaan, rechts af te slaan, rechts af te slaan... over één iets mag je nooit twijfelen: dat je nog veel cynischer dan de rest kunt zijn...

 • door Jef Desiron op vrijdag 8 maart 2013

  U heeft er vertrouwen in dat McDonalds zijn internationale standaarden aan de Belgische franchisenemers zal opleggen? U heeft het artikel niet goed gelezen. McDonalds legt zijn standaarden al op aan de Belgische franchisenemers, en die standaarden zijn om te wenen. Voor de rest, vakbonden verdedigen werknemers en werknemers zonder werk, los van hun origine. Die enorme macht die u percipieert bij de vakbonden zou ik toch wat relativeren. U hoeft alleen maar te kijken naar aan wie altijd probleemloos toegevingen worden gedaan en naar wie moet strijden om ook maar een beetje waardigheid en een leefbaar leven voor werknemers te behouden.

  • door Jef Desiron op vrijdag 8 maart 2013

   U moet het artikel natuurlijk wel aandachtig lezen. 'McDonald's Belgium heeft in dit land 62 restaurants. 61 daarvan worden uitgebaat in franchise.' 'Hij is verplicht om de richtlijnen van McDonald's te volgen' 'Het voordeel voor McDonald's is dat het zich geen zorgen hoeft te maken over vervelende zaken zoals personeelskosten, extralegale voordelen, vakbonden en ondernemingsraden.' 'Ronald McDonald is in geen enkel land dol op vakbondsvertegenwoordiging, en dat is in België niet anders.' 'Er is in België één franchisenemer die een akkoord heeft gesloten met de vakbond en een preventiecomité, een ondernemingsraad en een vakbondsvertegenwoordiging toe te laten,' 'tegen het advies van de hoofdzetel in.' (de hoofdzetel=internationale standaarden)

   Samengevat: McDonalds gebruikt onafhankelijke franchisenemers om niet verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor de arbeiders die voor hun franchisenemers werken. Maar de franchisenemers voeren wel het beleid van McDonalds uit, want anders verliezen ze hun franchise.

   Over vakbonden: Voor mij zijn vakbonden niet het alpha en het omega, en ik ben het vaak oneens met wat ik zie dat ze doen. Dat is mijn grote luxe als individueel persoon die ageert op wat ik alleen denk wat goed en slecht is. Vakbonden zijn geen topdown organisatie. Ze bestaan uit leden, delegues, etc., etc., en vervolgens de top. Die moet luisteren naar de verzuchtingen van de leden en die proberen maximaal te verdedigen tegenover het beleid dat tegelijk beïnvloed wordt door tal van andere belangengroepen. En daar op grenzen botst die vervolgens terug naar beneden gecommuniceerd moeten worden. En vervolgens weer moeten luisteren naar de leden. Het is een participatie systeem. Als u vindt dat u daar niet genoeg in gehoord wordt..misschien meer participeren? 1 steen verlegt de stroom niet, en ik wordt ook moedeloos als ik zie wat de resultaten van syndicale werking zijn en probeer een invloed te hebben, zoek een invloed te hebben op een meer directe manier. Maar als ik zie waartegen syndicaten opboksen, elke dag opnieuw, en dat blijven volhouden om toch maar iets te veranderen (waarin ze vooralsnog veel succesvoller zijn dan ik en ik vermoed u, onthoud ik mij toch van gratuite kritiek.

 • door Reggieke op donderdag 7 maart 2013

  Gisteren toevallig een artikel gelezen over hoe de franchisenemers van MC Donalds in de V.S te werk gaan. De georganiseerde misdaad was duidelijk een inspiratiebron.

  http://www.thenation.com/blog/173217/mcdonalds-guest-workers-stage-surprise-strike

 • door Caroline B op vrijdag 8 maart 2013

  Goed dat hierop ingezoomd wordt. Ik zou nog willen toevoegen: het valt op dat er meer en meer McDonaldsvestigingen in België 's nachts open zijn in het weekend. (Dikwijls tot 5AM.) Het kan interessant zijn om eens te onderzoeken hoe het met de verloning zit van die nachtprestaties. Ik kan mij goed voorstellen dat de werknemers (meestal studenten in het weekend) niet de wettelijke vergoedingen en nachttoeslagen krijgen...

 • door huracan op vrijdag 8 maart 2013

  Ja, er is er hier eentje die meedoet aan het vakbondbashen, eentje die nog niet heeft begrepen dat zijn houding nu net de in het geschetste artikel neoliberale strategieën past. De kern van de zaak is volgens mij, dat wij hier in ons landje, alle multinationals kunnen missen als de pest. Dat voor zover men vertrekt vanuit ene visie van: " de opgebouwde welvaartstaat moet ten allen prijzen worden beschermd en uitgebreid". De slavendrijverij door multinationals wordt hier heel goed beschreven. Dat geldt zelfs voor Amerika, het droomland, waar mits persoonlijke inzet, en bij falen, zich opnieuw inzetten, wordt verkondigd dat, als er gefaald wordt je dat aan jezelf te danken hebt. Mensen die denken dat het Walhalla zich in Amerika bevindt moeten daar mijn inziens maar naartoe emigreren. Dit heeft helemaal geen racistische inslag, maar wel eentje zo van: " bezin vooraleer u nonsens neerpent". Lees eens het boek “Amerika’s destructieve droom, hoe de mythe een nachtmerrie werd van Evita Neefs” Echter, als de neoliberale strategie niet tegen het sociaal ecologisch gedachtegoed onherstelbaar de kop beschadigd, werken onze kinderen binnenkort allemaal voor 7 euro per uur, uiteraard moeten daar de hoge belastingen en sociale zekerheid nog vanaf. Aanvaarden wij de neoliberale dogma’s, of maken wij duidelijk dat hun strategie heeft afgedaan gezien de " wil van de loontrekkende en de kleine ondernemer “? Laten wij de multinationals een poepje ruiken via het oprichten van ene plaatselijke economie, eentje die vanaf nu werkelijk rekening houdt met de dilemma's die op ons afkomen( of al daar zijn ). En , zoals op de beurs , laat u niet al te zeer verleiden tot het verwerven van enig financieel gewin, want straks ben je beroofd. Voorbeeld : goedkope bloemkool , maar genetisch gemanipuleerd en vol van pesticiden, maar tegen een prijs waartegen plaatselijke ecologisch verantwoorde groenteteelt niet tegenop kan. Ik koop bij de plaatselijke kweker van gezonde bloemkool. Maar ik koop dat op een ogenblik dat de prijzen laag zijn en de rest gaat in de diepvries, diepvries gevoed via mijn zonnecellen, kosteloze energie. Daar kunnen multinationals niet tegen op. Ter overtuiging : zie maar bv. abuis : bij de producent 0.3 euro; bij de multinational . 0.5 euro, patatten , … zie eens naar de prijzen!!

  • door Jef Desiron op vrijdag 8 maart 2013

   Misschien is dat in Antwerpen zo, dat weet ik niet. Maar u moet niet zomaar Antwerpen projecteren op heel België.

   • door Gio op zaterdag 9 maart 2013

    persoonlijk weet ik niets over vakbonden, maar mag ik u vragen: hoe kan een vakbond liberaal zijn? of zelfs uberhaupt een politieke strekking verdedigen?

 • door Reggieke op vrijdag 8 maart 2013

  Ik wil toch ook even de verwoestende effecten van deze fastfoodindustrie onder de aandacht brengen. De documentaires Fast Food Nation en Food Inc. geven hier een beter inzicht in.

  Fast Food Nation laat zien hoe illegale latinos worden aangenomen om onder extreme omstandigheden te werken in slachthuizen. De druk is er enorm,wat uiteraard tot veel arbeidsongevallen leidt. Er is ook sprake van constante vernederingen van de arbeiders en machtsmisbruik door de toezichters. Wanneer een van de nieuwe arbeiders zijn been verliest door een arbeidsongeval,blijkt niemand verantwoordelijk. Ook geen verzekering,dus uiteraard een garantie voor een verder leven in armoede.

  Men krijgt ook te zien hoe runderen leven,die nadien in de fastfoodindustrie gebruikt worden. Om de kans op E.Colli-infectie te verkleinen,wordt ammoniak gebruikt tijdens het produktieproces. Runderen die hun hele leven doorbrengen op een veel te kleine ruimte,staan uiteraard te trappelen in de uitwerpselen,net zoals kippen en varkens trouwens.

  Omdat de kans op infecties onder dergelijke leefomstandigheden groot is,worden preventief antibiotica toegediend. Gezien de snelheid waarmee alles dient te gebeuren,is er van reinigen van de dieren weinig sprake. De rest laat ik wat dat betreft over aan de verbeelding ...

  Om het boeltje toch eetbaar te maken,( het vlees zijn uiteraard geen fillets,maar de restjes die men van de beenderen schraapt)werd er een perfecte balans tussen suikers,zouten en vetten bedacht,aangevuld met de nodige smaak en kleurstoffen. Wat de klant op zijn bord krijgt is in feite niet veel meer dan restafval vermengd met een chemisch brouwsel.

  Volgens sommige mensen is dit dus een heel betrouwbare,correcte sector,die uiteraard het beste met de mensen voor heeft. Ik heb geen idee hoe het productieproces in Europa er aan toe gaat,dit is wat volgens de documentaires en diverse artikels in de V.S gebeurt.

 • door huracan op vrijdag 8 maart 2013

  Juist Nico... en dan maar een hele heisa ontketenen en betrouwbaarheid bewijzen van onze voedingswarencontrole : paardenvlees. Niet dat ik zoiets goedkeur, maar paardenvlees da's nog altijd gezond vlees, iets wat je van de hamburgers die u zo mooi omschrijft niet kunt beweren. Wij moeten terug leren onze kwaliteitseis van onze voeding ook te verbinden met dierenwelzijn. Ik kweek mijn eigen kippen, ook om te eten, en dat ipv. plofkippen bv..De tijd dat de kippen mogen leven hebben ze ook een gelukkig kakelend en eierproducerend leven in het gezelschap van hun mannelijke fiere kraaier. Maar, binnen puur op winst beluste multinationals is mijn verhaal compleet belachelijk.

 • door huracan op vrijdag 8 maart 2013

  Juist Nico... en dan maar een hele heisa ontketenen en betrouwbaarheid bewijzen van onze voedingswarencontrole : paardenvlees. Niet dat ik zoiets goedkeur, maar paardenvlees da's nog altijd gezond vlees, iets wat je van de hamburgers die u zo mooi omschrijft niet kunt beweren. Wij moeten terug leren onze kwaliteitseis van onze voeding ook te verbinden met dierenwelzijn. Ik kweek mijn eigen kippen, ook om te eten, en dat ipv. plofkippen bv..De tijd dat de kippen mogen leven hebben ze ook een gelukkig kakelend en eierproducerend leven in het gezelschap van hun mannelijke fiere kraaier. Maar, binnen puur op winst beluste multinationals is mijn verhaal compleet belachelijk.

  • door barre op vrijdag 8 maart 2013

   Mohamed.kun je nu eens echt zeggen wat er op je lever ligt en welke vakbond discrimineert volgens jou?ik ben zelf delegee en ik zet mij dagelijks in voor iedereen.wit zwart bruin geel of groen voor lijn part.al mijn collega delegees binnen en buiten het bedrijf doen net hetzelfde.dan vind ik het erg om hier te lezen dat werkgvers geloofwaardiger zijn dan wij.trouwens,uw uitlating over een witte achter de bureau vind ik ook ongepast,misschien word jij niet graag voort geholpen door iemand met een andere nationaliteit of kleur dan de jouwe.

 • door Barty op maandag 24 juni 2013

  Wat is eigenlijk het probleem van de auteur? Mc Donalds hanteert dan wel een manier van werken, die u als overbeschermde Belgische werknemmer niet aanstaat, hoewel een bedrijf moet in de eerste plaats maximaal winst maken, dus toch niet zo raar dat er dan interne regels bestaan die dit bevorderen. De werknemer kiest daar uiteindelijk zelf voor. De voorwaarden zijn duidelijk bepaald in de arbeidsovereenkomst en niemand wordt verplicht deze te ondertekenen. De beslissing ligt bij de werknemer Take it or leave it.

 • Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties