Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Gaza in de grote media: de VRT

Het bestand tussen Israël en Gaza houdt al een week stand. Tijdens het conflict was context en duiding grotendeels afwezig in de media. Kort voor het bestand nam het VRT-Nieuws het initiatief om een historisch overzicht naar de wortels van dit conflict uit te zenden. Geen overbodige luxe. Het resultaat was selectief, vooringenomen en partijdig. De kijker wist erna even weinig als ervoor.
donderdag 29 november 2012

Tijdens de nieuwsuitzending van 21 november 2012 om 19 uur werd een kort item uitgezonden met als titel 'Hoe ontstond conflict Israël-Gaza?'.  Een dergelijk conflict samenvatten in 2:58 minuten is een haast onmogelijke taak. Het komt wel meer voor dat tv-zenders tijdens hun nieuwsbulletin een kort stuk inlassen als voorbereiding op een diepgaander programma, later op de avond. Dat was nu niet het geval.

Na een korte inleiding door de nieuwslezer van dienst volgde een beeldfragment van ongeveer drie minuten met volgende commentaar (integrale tekst van de uitzending in grote letters), het betreffende nieuwsitem vind je in de weblink onderaan dit artikel:

Martine Tanghe: “Vandaag precies één week geleden lanceerde Israël zijn militaire offensief tegen Gaza met een luchtaanval waarbij de militaire leider van Hamas gedood werd. Het was de laatste uitbarsting in een conflict dat al jaren woedt. Voor de wortels van dat conflict moeten we terug naar de oprichting van de staat Israël. Een overzicht door Inge Vrancken.”

Commentaar: Israël begint een 'militair offensief'. Gaza was jarenlang bezet door Israël, een bezetting die door talloze VN-resoluties werd veroordeeld. Israël had kolonies in Gaza die het verlaten heeft maar Gaza wordt nog steeds militair en economisch volledig geblokkeerd.

Elk contact tussen de Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever wordt al jaren onmogelijk gemaakt, studenten kunnen niet naar school, zwangere vrouwen mogen niet naar hospitalen op de Westelijke Jordaanoever, families kunnen elkaar niet bezoeken, gevangen Palestijnen kunnen niet bezocht worden, allemaal misdaden die door de VN en door het internationaal recht worden veroordeeld.

In het andere bezette gebied op de Westelijke Jordaanoever kunnen Palestijnen pas naar hun werk of naar familie in een ander dorp na uren wachten aan wegblokkades met tergende, agressieve Israëlische soldaten. Grote verbindingswegen worden voorbehouden voor de kolonisten. Israël is met andere woorden in dit conflict de permanente agressor.

Het VN-Handvest erkent het recht op gewapend verzet tegen een bezetter. De militaire acties van een bezetter worden in het internationaal recht op geen enkele manier als 'defensie' erkend. De Palestijnse bevolking heeft zijn zestigjarig verzet tegen de onderdrukking van de bezetter nooit gestaakt en heeft in die tijd soms verwerpelijke methodes gebruikt (de zelfmoordterroristen).

Israël is een staat met alle instrumenten die daar bij horen, een van de best uitgeruste en getrainde legers ter wereld, een repressieapparaat, uitzonderingsrechtbanken, gevangenissen. De Palestijnen hebben geen land-, lucht- of zeeleger, geen grondtroepen, enkel guerrillagroeperingen. Duizenden Palestijnen worden in complete overtreding van het internationaal recht jarenlang vastgehouden, zonder vorm van proces.

Wat de Palestijnen doen, is volgens het internationaal recht geen geweld maar verzet tegen een bezetter. Het VN-Handvest erkent het recht op gewapend verzet van een bevolking tegen een bezetter, koloniaal of andere. Dat dat verzet soms gruwelijke vormen aanneemt en onschuldige burgers treft, is uiteraard onaanvaardbaar.

De 'wortels van dit conflict' zitten niet in 'de oprichting van de staat Israël' maar in de manier waarop die oprichting gebeurde, namelijk wat er aan voorafging en wat dat voor de oorspronkelijke bevolking betekende. De staat Israël werd immers niet opgericht in een leeg land. Ze werd evenmin opgericht vanuit het idee dat Joden er samen/naast de oorspronkelijke bevolking zouden gaan wonen. Israël werd opgericht met als doel een uitsluitend Joods land te worden. Dat werd in 1948 gedeeltelijk verwezenlijkt door de oorspronkelijke bevolking massaal en gewelddadig te verdrijven. Dat zegt o.a. de Israëlische historicus Ilan Pappé in zijn boek The Ethnic Cleansing of Palestine.

Dit is géén conflict tussen twee partijen. Dit is een zestigjarige burgeroorlog tussen een bezettende staat en een onderdrukt, vernederd volk. Zou die inleiding dan anders kunnen? Een suggestie:

Vandaag precies een week geleden intensifieerde Israël zijn zestigjarige bezetting van Gaza, met een luchtaanval waarbij de militaire leider van Hamas gedood werd. Het was de laatste uitbarsting van gewelddadige repressie van het Palestijns verzet tegen de bezetting. Voor de wortels moeten we terug in de geschiedenis, naar de manier waarop in 1948 de staat Israël werd opgericht.”

Er verschijnen na de inleiding beelden van een gehezen vlag Israël en dansende mensen met als ondertitel 'Conflict Israël-Palestijnen woedt al decennialang'. Daarna volgen beelden van een schip op zee en een bannier Hagana Ship unafraid (hagana is Hebreeuws voor 'defensie'), beelden van een ontscheping en van pascontroles door een Brits koloniaal douanier. Vervolgens komen er beelden van aanstormende cavalerie, bommenwerpers, vernieling van gebouwen en beschietingen, vluchtelingen en tentenkampen.

Inge Vrancken: “14 mei 1948: de oprichting van de staat Israël, feest voor de Joden, een thuis waar ze veilig zijn na de holocaust. Met het schip, de Exodus, komen duizenden Joden aan in Israël op zoek naar een nieuw en vooral veilig leven, maar lang duurt het feest niet. Hoe meer Joden er naar voormalig Palestina komen, hoe scherper de spanning wordt met de Arabische bevolking. Er worden oorlogen uitgevochten in 1948 en 1967. Honderdduizenden Palestijnen slaan op de vlucht en leven nu reeds meer dan 60 jaar nog altijd in vluchtelingenkampen. Al die tijd zweren ze ooit te zullen terugkeren naar huis.”

Commentaar: Feest voor de Joden, misschien. In ieder geval een ramp voor de oorspronkelijke bevolking van Palestina. Die veiligheid na de holocaust was zeker een terechte verzuchting van de Joden in Europa. Aan de holocaust waren bovendien eeuwen van vervolging voorafgegaan. Dat ze massaal uit Europa wilden vertrekken was dus zeer menselijk te begrijpen. 

De meeste vluchtelingen zochten die veilige haven vooral in de VS waar de meeste Joden dan ook naartoe wilden. Dat was ook niet te verwonderen. De VS werd door iedereen als de bevrijder van West-Europa gezien. De mythe van het beloofde land Israël is weliswaar een belangrijk onderdeel van de Joodse godsdient. Van een eventuele nog op te richten nieuwe staat Israël wisten de Europese Joden in 1945 echter nog niet veel.

Heel wat Joden dachten trouwens dat ze naar de VS werden verscheept. Maar goed, een ander land dan de VS zou ook een veilige thuishaven kunnen zijn. De meeste van deze bootvluchtelingen waren nauwelijks op de hoogte van het feit dat er in Palestina al mensen woonden. Die Palestijnse bevolking (moslims, christenen, joden) had geen enkele schuld aan de gruwel van de holocaust.

Het fundamentele probleem bij de oprichting van de staat Israël was met andere woorden dat deze nieuwe staat een partiële democratie zou zijn, met democratie voor Joden en uitdrijving of apartheid voor niet-Joden. Ontstaan uit het éne onrecht was de nieuwe staat vanaf de eerste dag gebaseerd op de creatie van het andere onrecht.

De opgerichte staat Israël had ook een seculiere democratie kunnen zijn voor zowel de nieuwe immigranten als de oorspronkelijke bevolking. Dat was ze niet. De wortels van dit conflict liggen dus niet in de oprichting van een nieuwe staat maar in de aard van die nieuwe staat. Dit is geen conflict waar 'spanningen scherper worden' naarmate er meer Joden in voormalig Palestina aankomen. Dit is de systematische uitdrijving van een volk door een bezetter. De VRT-toelichting zou dus ook anders kunnen geformuleerd worden:

"14 mei 1948: de oprichting van de staat Israël, feest voor de Joden, een thuis waar ze veilig zijn na de holocaust maar een ramp voor de oorspronkelijke bevolking van Palestina. Met het schip de Exodus komen duizenden Joden aan in Israël voor een nieuw en vooral veilig leven, maar lang duurt het feest niet. Hoe meer Palestijnen worden verdreven om plaats te maken voor Joodse immigranten, hoe groter het verzet van de Palestijnen wordt. Er worden meerdere oorlogen uitgevochten tussen 1948 en 1967. Honderdduizenden Palestijnen worden verdreven en leven nu reeds meer dan 60 jaar nog altijd in vluchtelingenkampen. Al die tijd zweren ze ooit te zullen terugkeren naar huis."

Daarop volgt een beeldfragment van een Palestijnse guerrillero (1968):

"We zullen geen enkele politieke oplossing aanvaarden, geen enkele. We zijn Palestijnen. We zullen blijven strijden en strijden tot we het hele ... elke vierkante meter bevrijden van ons land."

De kijker weet niet waar deze man precies op antwoordt en dus ook niet wat hij bedoelt als hij elke 'politieke oplossing' weigert. Het lijkt dus of de man elke onderhandelde oplossing weigert. Een ding is duidelijk: hij heeft het over 'ons land'.

Vervolgens komen in beeld: een kaart van Israël/Gaza/Westelijke Jordaanoever/Jeruzalem met als ondertitel 'Conflict Israël'. Géén conflict 'Israël-Palestina' dus. Daarna volgen beelden van koloniale bouwwerven en beelden van een omheining met een Israëlische vlag. De commentaar gaat verder:

Inge Vrancken: “Na de oorlog van 1967 bezet Israël Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Daar worden volop nederzettingen gebouwd in bezet gebied. Het aantal nederzettingen blijft ook nu nog uitbreiden en de kolonies zijn een struikelblok voor elk akkoord.”

Commentaar: Toenmalig opperbevelhebber van de Israëlische strijdkrachten Moshe Dayan bevestigde in zijn latere jaren dat Israël voor 1967 al jaren zat te vissen op één of andere 'provocatie' om de rest van Palestina (en een deel van Syrië, de Golanhoogte) in te palmen. De oorlog van 1967 was grondig voorbereid en had een zeer specifieke doelstelling. Het is immers niet zo dat Palestina werd bezet 'na de oorlog van 1967'. De bezetting was het doel zelf van die oorlog.

De toenmalige regering besefte wel dat ze het niet kon maken om de veroverde rest van Palestina daarna zomaar te annexeren. Vermits Israël door de VN enkel erkend was binnen de grenzen van de in 1948 vastgelegde verdeling, wisten ze dat een erkenning van de annexatie nooit zou gebeuren. Dat wilden ze ook niet want dat zou van de Palestijnse bevolking daar – waaronder veel Palestijnse vluchtelingen uit wat nu Israël was – immers staatsburgers maken, waar de staat Israël verantwoordelijk voor zou zijn: onderwijs, gezondheidszorg, rechtspraak (dus ook recht op verdediging), politie, wegverkeer ....  Bovendien, dan zouden die nieuwe staatsburgers ook kunnen eisen terug te mogen naar hun woningen en eigendommen in Israël.

Israël zou dat daarom anders aanpakken. Opnieuw werd een deel van de Palestijnse bevolking verdreven uit nieuw bezet Palestina. De blijvers werden tot vandaag aan een militaire bezetting onderworpen. Bovendien werd begonnen met de kolonisering, in de eerste plaats in de vallei langs de rivier de Jordaan, later ook op de rest van de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Koloniale nederzettingen worden specifiek verboden door de Conventies van Genève. Israël is ook verantwoordelijk voor alle consequenties van de bezetting, dus ook voor de gevolgen van verzetsdaden van de bezette bevolking.

Telkens wanneer Israël de keuze had tussen gebiedscontrole en vrede heeft Israël voor gebiedscontrole gekozen. Dat verklaart Israël uit de noodzaak om zich te verdedigen. Dit is een absurde cirkelredenering met gruwelijke consequenties voor de slachtoffers. Israël wordt immers alleen maar 'aangevallen' omdat het een grondgebied bezet, dat niet tot de eigen staat behoort en waar het een bevolking onderdrukt.

In een recent interview in The Guardian legde een Brits hoger officier recent uit wat hij in Afghanistan deed: “Wij zijn hier om de wegen veilig te houden. Maar die wegen zijn wel alleen maar onveilig omdat wij er op rijden.”

Dat kan dus ook anders gezegd worden:

“In 1967 lanceerde Israël een offensief om de rest van Palestina te bezetten en te koloniseren. Het stopzetten van die kolonisering is de voornaamste Palestijnse eis voor het beginnen van vredesonderhandelingen die moeten leiden tot een vredesakkoord dat de verwijdering van de kolonies inhoudt. ”

Daarna volgt een beeldfragment met een Joods kolonist:

“We blijven hier en dat zal onder de soevereiniteit van Israël zijn.”

Ook hier weten we niet waar deze kolonist juist op antwoordt. Vermoedelijk staat hij in bezet gebied. Hij drukt een politieke opinie uit. Geen enkel land ter wereld erkent de soevereiniteit van Israël over de bezette gebieden. Van de ene kant een Palestijn die weigert te onderhandelen. Van de andere kant een kolonist die zich op de soevereiniteit van Israël baseert om voet bij stuk te houden.

Het nieuwsfragment gaat daarna door met beelden van vluchtende Palestijnen met geweervuur op achtergrond, schietende Palestijnen met handwapens. Daarna beelden van president Clinton, Arafat, Rabin, Peres in Washington, DC waarbij Arafat en Rabin elkaar de hand schudden.  Vervolgens beelden van een ontplofte lijnbus in Israël na een zelfmoordaanslag, beelden van interne Palestijnse gevechten, van beschietingen op Gaza en van vluchtende Palestijnen met gewonde kinderen en ambulances. Tenslotte nog juichende soldaten op Israëlische tanks. De commentator vervolgt:

Inge Vrancken: “In 1989 en 2000 komen de Palestijnen in opstand tegen de Israëlische bezetting. Tussenin is het even rustig na het afsluiten van de Oslo-vredesakkoorden die de Palestijnse leider Arafat en de Israëlische minister Perez en Rabin de Nobelprijs voor de Vrede opleveren. De Palestijnen krijgen zelfbestuur maar lang duurt de rust niet. Palestijnse extremisten plegen zelfmoordaanslagen in Israël. In Gaza wordt een broedertwist uitgevochten tussen Fatah, de partij van de intussen overleden Arafat en het extremistische Hamas. Hamas grijpt de macht. Wanneer militanten daar veel raketten afvuren op Israël in 2008, begint het Israëlisch leger de militaire operatie Gegoten Lood. Bombardementen en een grondoorlog kosten het leven aan 13 Israëli's en 1400 Palestijnen.”

Commentaar: Met de twee Intifada's (= opstand) van 1989 en 2000 'komen de Palestijnen' niet 'in opstand'. Integendeel, hun verzet tegen de bezetting is sinds 1948 nooit gestopt.  Alleen ging het ditmaal om goed voorbereide, gecoördineerde acties van burgerlijk verzet.

De Conventies van Genève eisen dat oorlogsvoerders slechts proportioneel geweld mogen gebruiken. Het executeren van stenenwerpende kinderen en het breken van armen en benen van gevangengenomen stenenwerpers is geen erkende vorm van 'defensie' maar een vorm van terreur, om een opstandige bevolking te onderdrukken.

Het was tussen 1989 en 2000 ook nooit 'rustig', tenzij je rust definieert als afwezigheid van mediabelangstelling, terwijl het conflict op een laag niveau van gewelddadigheid doorgaat. Laag niveau voor de media dan, niet voor de slachtoffers.

Rust betekent hier dat de dagelijkse vernederende en tijdrovende wegblokkades, de razzia's, de vernieling van huizen voor de kolonies, de vernieling van olijfboomgaarden, de afzetting van waterbronnen voor Palestijnse boeren, de mishandeling van aangehouden Palestijnen tijdens ondervragingen, de wederrechtelijke jarenlange gevangenhouding van verzetsstrijders gewoon doorgaan. Dat is wat 'even rustig' volgens de VRT betekent.

De brutale repressie van het ongewapend verzet van de Intifada heeft tot gevolg dat meer extremistische groeperingen bijval vinden bij de Palestijnse jongeren, die geen vertrouwen meer hebben in het leiderschap van Arafat, de PLO en meer specifiek het onderdeel van de PLO waar Arafat uit voorkomt, de partij Fatah. Ondermeer de radicale Hamas, die al jaren door Israël wordt gefinancierd om het Fatah moeilijk te maken, krijgt daardoor meer aanhang.

Hamas kiest voor gewapend verzet maar is niet de enige die zelfmoordterroristen begint in te zetten. Oorlog, bezetting, onderdrukking, vernedering, verlies van familie en vrienden, totale uitzichtloosheid is het ideale cocktail om tot dergelijke gruwelijke wanhoopsdaden te komen. Uiteraard moeten de organisatoren van dergelijk moreel onaanvaardbaar geweld veroordeeld worden. De fundamentele oorzaak van deze wanhoop ligt echter bij zestig jaar onderdrukking, onrecht en vernedering van een volk. Niet andersom.

Internationale druk dwingen Israël en de PLO er uiteindelijk toe om Palestijnse verkiezingen toe te laten. Israël heeft zich daar zo lang mogelijk tegen verzet, omdat verkiezingen onvermijdelijk een stap zijn naar erkenning van een Palestijnse staat. De PLO wil er evenmin van weten omdat de organisatie zich bewust is dat haar achterban onder de Palestijnse bevolking zwaar geslonken is door het jarenlange gebrek aan politieke successen, de voortdurende toegevingen maar ook wegens de corruptie en het nepotisme binnen de organisatie.

Hamas bleef zich afzetten tegen Fatah en vond veel bijval, vooral bij de jeugd. Toch was de internationale gemeenschap verrast toen de verkiezingen in 2006 door Hamas werden gewonnen. De reactie in de westerse media, altijd in de bres voor democratie als het hen zo uitkomt, was er een van unanieme verontwaardiging dat een 'extremistische' partij had gewonnen die het geweld weigerde af te zweren en het recht op bestaan van Israël niet erkende. Hamas was dus per definitie 'extremistisch', Fatah niet.

Vreemd is dat. Israël weigert het geweld van de bezetting, van de kolonisatie en van de repressie op te geven. Israël weigert de kolonisatie stop te zetten of een Palestijnse staat te erkennen. Dat 'recht op bestaan' is een zeer bizar concept. Het wordt in het internationaal recht immers niet erkend. Staten worden erkend. Geen enkel land ter wereld erkent bijvoorbeeld 'het recht op bestaan' van België. Israël is (binnen de grenzen van 1948-1967) een erkende staat, lid van de VN, sluit verdragen met andere landen, heeft ambassades, een leger. De Palestijnen hebben dat niet en toch zijn zij de 'extremisten'.

De overwinning van Hamas was in Gaza overweldigend, op de Westelijke Jordaanoever waren de resultaten meer gelijk verdeeld. Hamas had echter een parlementaire meerderheid en kon een regering vormen, wat de partij ook snel deed.

Geruggesteund door Israël en met behulp van de door Amerikaanse experten getrainde veiligheidsdiensten deed Fatah daarop een poging om Hamas van de macht te verdrijven. Dat mislukte echter. De facto waren er nu twee afzonderlijke regeringen, een van Hamas in Gaza en één van Fatah in de Westelijke Jordaanoever. Beide partijen voerden een brute repressie tegen de andere partij in hun gebied.

Hamas en andere meer extremistische groeperingen zagen geen heil meer in de volgens hen veel te onderdanige aanpak van Fatah en kozen voor openlijk gewapend verzet tegen de bezetting. De bloedige strijd om de macht tussen Fatah en Hamas was inderdaad een 'broederstrijd', waar geen winnaars uit voortkwamen. Hamas controleert nu Gaza, Fatah de Westelijke Jordaanoever. Het is dus niet zo dat Hamas 'de macht greep' na die broederstrijd, maar een democratische gelegitimeerde regering vormde in Gaza.

Operatie Gegoten Lood was net als in 1967 geen gevolg van een provocatie. Hamas had zich voor het begin van dat offensief al meerdere weken rigoureus aan een afgesproken wapenstilstand gehouden. Bovendien, wat is enkele weken provocatie tegen een 50-jarige bezetting anders dan 'verzet'.

Maar goed, de essentie is dat Operatie Gegoten Lood het logische gevolg was van de mislukte machtsgreep van Fatah. De bedoeling van deze reeds maanden eerder besliste en voorbereide operatie was Hamas defintief van de macht te verdrijven (en ondertussen voor de meerderheidspartijen in Israël een mooie overwinning te behalen bij de komende parlementsverkiezingen).

Net als nu werd de operatie ook gepland na de Amerikaanse parlementsverkiezingen, met een uitgaande president die zonder problemen de nodige wapens leverde en een inkomende president die al duidelijk had gemaakt dat het allemaal OK was. Een uitstekende analyse van Gegoten Lood vind je in Norman Finkelstein's This Time We Went Too Far.

Dit kon dus evengoed anders samengevat worden, bijvoorbeeld zo:

“In 1989 en 2000 drijven de Palestijnen hun verzet tegen de bezetting op. Tussenin worden de Oslo-vredesakkoorden afgesloten die de Palestijnse leider Arafat en de Israëlische ministers Perez en Rabin de Nobelprijs voor de Vrede opleveren. De Palestijnen krijgen beperkt zelfbestuur maar dat verandert niet veel aan de aard van de bezetting. Meer en meer Palestijnen kiezen voor extremistisch verzet en plegen zelfmoordaanslagen in Israël. Fatah weigert de overwinning van Hamas bij de verkiezingen van 2006 te erkennen wat tot een bloedige broedertwist leidt, waarna de verkozen regering van Hamas alleen in Gaza nog aan de macht kan blijven. Omdat Hamas weigert te verzaken aan gewapend verzet tegen de bezetting, begint het Israëlisch leger de militaire operatie Gegoten Lood om Hamas af te zetten. Bombardementen en een grondoorlog kosten het leven aan 13 Israëli's en 1400 Palestijnen.”

Hierop volgt een beeldfragment van Ehud Barak, Israël's minister van defensie:

“Na 21 dagen van lucht- en grondoperaties hebben we ons doel bereikt. Hamas heeft rake klappen gekregen en is verzwakt”

Barak bevestigt dat Hamas het doel van het offensief was. Dat Hamas echter niet verslagen was en nog steeds de steun geniet van een groot deel van de Palestijnse bevolking, maakte nieuwe Israëlische offensieven onvermijdelijk.

Over beelden van verwoeste huizen in Gaza en rondzwervende vrouwen en kinderen, wordt tenslotte volgende commentaar gesproken:

Inge Vrancken: “Achter de schermen wordt nu druk onderhandeld om een herhaling van de oorlog vier jaar geleden te voorkomen.”


Dat zou evengoed zo kunnen:

"Achter de schermen wordt nu druk onderhandeld om een herhaling van de aanval op de bevolking van Gaza vier jaar geleden te voorkomen."

Dit is geen vormelijke of technische analyse maar een ideologische. Door zich zogenaamd neutraal op te stellen, plaatst de VRT zich aan de zijde van de koloniale Goliath Israël. Het is een mediamythe dat de neutrale, objectieve waarheid altijd ergens middenin zou liggen. Je neemt ook geen middenpositie in tussen voor- en tegenstanders van de slavernij, van de doodstraf of van de lijfstraffen in Saoedi-Arabië.

Er wordt dikwijls geargumenteerd dat de media  toch geen standpunt kunnen innemen of een kant kiezen in een conflict. Dat kunnen ze wel en doen ze ook, zeer dikwijls zelfs. De VRT heeft bijvoorbeeld nooit neutraal verslag gegeven over pakweg de Birmaanse oppositie en de militaire junta. De VRT koos in Libië een kant en doet dat nu ook in Syrië.

Of de keuze voor de verzetsstrijders in Libië en Syrië verantwoord is, is open voor debat. Er zijn argumenten voor en tegen. De bejubelde verzetsstrijders van Libië blijken uiteindelijk niet onder te doen voor het regime van Khaddafi qua wreedheid. Het gewapend verzet in Syrië blijkt vooral te bestaan uit fanatiekelingen die de rechtstaat willen afschaffen en die hun wapens krijgen van feodale Arabische theocratieën, waar handafhakking en onthoofding op openbare marktpleinen nog à la mode zijn.

Uiteraard is een historisch overzicht – zeker op het per definitie vluchtige medium tv – van een dergelijk conflict in drie minuten een onmogelijke opdracht. In deze korte tijdspanne was dit overzicht bovendien overladen met onbewezen vooronderstellingen, selectieve feitenweergave en partijdige commentaar.

Dit nieuwsitem liet in het beste geval de kijker achter met een vaag idee van twee vechtende partijen die elkaar niet luchten, van Joden die alleen maar veiligheid zochten en nogal overdrijven terwijl ze hun rechten verdedigen en van Palestijnen die vooral elkaar uitmoorden en de Joden nog altijd niet kunnen luchten.

Dit nieuwsitem had de pretentie context, duiding en voorgeschiedenis te geven. Daarom ook werd het geselecteerd voor deze analyse. Het is uiteraard slechts een momentopname. Voor een grondige analyse van de berichtgeving van de VRT (en de andere media) over Israël/Palestina moet dergelijke analyse gebeuren over alle nieuwsverschaffing gedurende een langere periode. Er bestaat in Vlaanderen jammer genoeg nog steeds geen ernstige vorm van mediakritiek.

Wat de VRT hier deed was partijdige desinformatie verpakken als objectieve berichtgeving. Wanneer een machtige staat al zijn middelen inzet om een bevolking zonder staatsapparaat te onderdrukken, ligt de waarheid niet ergens netjes in het midden. De VRT staat met dit nieuwsitem de facto aan de kant van de sterkste, zonder daar openlijk voor uit te durven komen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

44 reacties

 • door Katrien.a. op donderdag 29 november 2012

  en hoe noem jij dan jouw stukje Lode? onpartijdig zeker?

  • door Lode Vanoost op donderdag 29 november 2012

   DeWereldMorgen.be is inderdaad selectief, vooringenomen en partijdig en wil dat ook zijn. Selectief om er dat nieuws wél uit te vissen dat de grote media 'not fit to print' vinden, vooringenomen omdat we per defintie officiële standpunten het nadeel van de twijfel geven en de stem van het slachtoffer willen laten horen, partijdig omdat we in een conflict altijd de kant van de onderdrukten kiezen.

   Uit de andere berichtgeving op deze site kan de bezoeker dat voldoende afleiden.

   Dat mensen het daar niet mee eens zijn is prima. Dat hoort zo. Inhoudelijke tegenargumenten zijn welkom. U heeft er geen enkele gegeven. U voert met uw reactie geen debat.

   Wat ik niet kan begrijpen is dat zij die het met deze meningen niet eens zijn zich er aan storen dat de 'andere versie' hier niet aan bod komt. DIe andere versie komt massaal aan bod in de grote media. Daar is DeWereldMorgen.be een klein tegengewicht tegen.

   Het is dus ook logisch dat deze nieuwssite geen kopie is van de massamedia. Integendeel, deze site is net ontstaan uit onvrede met de 'objectieve' desinformatie van de massamedia.

   • door Katrien.A. op donderdag 29 november 2012

    gewoon dat alle pro-Israel comment gewoon wordt verwijderd,hoe kan je dan een debat voeren?

  • door Jenny Mees op vrijdag 30 november 2012

   Ja, zou het lukken om een reactie te plaatsen PRO-Israël op De Wereld Morgen? Suspense!

   • door Lode Vanoost op vrijdag 30 november 2012

    Daar zijn zeer goede redenen voor.

    Er is op DeWereldMorgen geen plaats voor verdedigers van bezetting, kolonisatie, repressie, wegblokkkades, afsluiten van waterputten, apartheidswetten, verbod op echtparen om samen te wonen in de woonplaats van hun keuze, van het belegeren van een bevolking en geneesmiddelen tegen te houden. Standpunten die deze feiten weigeren te erkennen komen hier evenmin aan bod.

    Standpunten 'pro-Israël' komen al ruim voldoende aan bod in de massamedia.

    Norman Finkelstein legt uit in zijn boek 'Knowing Too Much' waarom Joods-Amerikanen zo massaal afhaken op het beleid van de huidige regering van Israël. Joods-Amerikanen zijn over het algemeen 'liberals' die voor democratie, mensenrechten en zo zijn. Ze stemden 80 procent voor Obama. Fosforbommen op ongewapende bevolking, gevangenen folteren, jarenlang vasthouden zonder vorm van proces ... daar kunnen ze zich gewoon niet achter zetten. Zijn ze daarom pro-Palestina? Natuurlijk niet, maar de tijd dat ik op debatten constant werd onderbroken, uitgescholden is voorbij. Ze zijn er nog, maar komen om te luisteren. In de VS is de beweging 'pro-Israël' volledig in het defensief. Die evolutie is onmiskenbaar.

    Wat betekent een term als pro-Israël eigenlijk? Ben ik bijvoorbeeld anti-België omdat ik met het beleid van de huidige regering niet eens ben? Ben ik anti-Amerikaan omdat ik tegen de oorlog in Irak ben? Zijn de miljoenen Amerikanen die daar tegen zijn dan ook anti-Amerikaan? Je verdedigt een land niet door zijn misdaden goed te praten of te ontkennen.

    Wat is het standpunt van een Jood die vindt dat Israël moet voortbestaan binnen de grenzen van '67 in vrede met zijn buren, dat Israël een democratie moet zijn voor iedereen? Ik noem dat een standpunt pro-Israël. Die standpunten pro-Israël zijn hier zeer welkom.

    • door Lode Vanoost op zaterdag 1 december 2012

     Voor het ontkennen, verzwijgen of verrechtvaardigen van misdaden veroordeeld in VN-resoluties is geen plaats bij DeWereldMorgen.be. Dat komt meer dan voldoende aan bod in de massamedia. Pogingen om het debat te verschuiven weg van het onderwerp van dit artikel worden verwijderd.

     Het 'recht op bestaan' is een politiek concept dat niet wordt erkend in het internationaal recht.

 • door Ger op donderdag 29 november 2012

  Katrien, Hoe vaak moet het hier nog uitgelegd worden? De media hoort onpartijdig en objectief te zijn en in berichtgeving dienen de twee kanten belicht te worden. Zo, zou de media dus MOETEN zijn.....onpartijdig. Maar dat is de reguliere media (onze tv-journaals en kranten) dus helaas NIET. De Wereld Morgen zegt niet onpartijdig te zijn. Zij laten alleen de andere kant van het verhaal zien. Dat wat andere media consequent nalaten. Iets dat ze dus eigenlijk wél zouden moeten doen. En door deze andere kant van het verhaal ook te kennen (met dank aan De Wereld Morgen), krijg je wel een heel ander beeld over deze kwestie. En alleen zo kunnen wij, als het gewone volk, een fatsoenlijk beeld vormen. Niet als de zaak continu eenzijdig weergegeven wordt. Dan mis je een gewoon een hele hoop belangrijke dingen. Of blijven wij misschien liever onwetend? Is dat makkelijker? Dan kunnen we altijd zeggen: Wir haben es nicht gewusst!

  • door Katrien.A. op donderdag 29 november 2012

   nee ze laten maar één kant zien en de andere kant zwijgen ze dood.....en aangezien dit toch wordt verwijderd is het zinloos om in discussie te gaan,want zo partijdig zijn ze hier dus wel ....

   • door svdl op vrijdag 30 november 2012

    Doe eens moeite katrien... Altijd dat getreur.... 'boehoe'

   • door Johan Van Hulle op vrijdag 30 november 2012

    Dit is een typische pro-Israëlische reactie en zoals Lode Vanoost reeds zelf zegt: ze brengen geen argumenten aan om wat er gezegd wordt te weerleggen of in debat te gaan. In een woord, partijdigheid, wordt de ganse uiteenzetting afgedaan, zonder ook maar een tegenargument te geven. In dit artikel wordt uitvoerig gereageerd op wat gezegd wordt in de VRT om tot een conclusie te komen en om iets in de plaats te zetten. We kunnen moeilijk reageren op een zin waarin u inhoudelijk niets zegt. Norman Finkelstein zegt altijd: Ik zou willen dat er van de andere kant bewijsmateriaal tegen mijn betoog geleverd wordt, dan kan ik mij tenminste verdedigen. Nu beginnen ze onmiddelijk te schelden, verschuiven het onderwerp of vallen mij persoonlijk aan. Men gaat zelfs zo ver om van hem te zeggen: "hij zou een antisemiet zijn, indien hij geen jood was"

    • door Lode Vanoost op zondag 2 december 2012

     Pogingen om het debat af te leiden van het onderwerp van dit artikel - de verslaggeving over Gaza in de grote media - worden onherroepelijk verwijderd.

 • door Frank Baens op donderdag 29 november 2012

  Overtrokken dit artikel ,ook al heb k veel sympathie voor de Palestijnen en steun ik hun acties tvv eigen staat, waarheid ligt toch nog meer in het midden.

  • door Lode Vanoost op donderdag 29 november 2012

   Het zou kunnen dat de waarheid ergens anders ligt, u legt niet uit wat uw argumenten zijn? De versie van 'het midden' komt meer dan voldoende aan bod in de massamedia.

   Zoals dit artikel omstandig uitlegt, de waarheid ligt niet in het midden in dit conflict.

  • door svdl op vrijdag 30 november 2012

   ...het midden van 'wat', Frank? Uw filosofische 'midden' is dan de speelbal van de krachtsverhoudingen in media en nieuws -vloed. Uw midden is per definitie artificieel. Ik heb dat lang lang gelden ook gehoord in van die oppervlakkige klasgesprekken in het Humanjora, waar simplistisch en "in alle vrede" de discussieles immer werd beslecht met 'de waarheid licht ergens in het midden'. De grootste roepers trokken dat midden wel artificieel naar eenk nat natuurlijk. Arme hersenen, zo vermoeid hé....

 • door Jan keek door de bomen op donderdag 29 november 2012

  Hoe vindt u het dat Fatah en Hama elkaar niet kunnen luchten en elkaar uitmoorden? Hoe vindt u het dat Abbas gefaald heeft bij de recente gemeenteraadsverkiezingen en zelf al overtijd is met de nationale verkiezingen? Democratie? Hoe vindt u het dat er weldegelijk patiënten in Israël worden behandeld en dat er hulpgoederen naar Gaza werd gestuurd, ook tijdens de onlusten van vorige week?

  • door svdl op vrijdag 30 november 2012

   merkwaardig, fishy, kritisch... uw laatste regel (patienten en hulpgoederen) --> Uw bronnen? U was er bij? Gezien vanuit uw kruin?

   Fatah - Hamas, ja daar is wat van. Maar daar zit de Mossad actief in bezig, zou u dat verbazen? Abbas... yep verloren, é alors? te laat met uitschrijven van verkiezingen? Wat ik daar van vind is compleet irrelevant, wat de palestijnen daarvan vinden des te belangrijker.. En wat de Israëlishe regering daarvan vindt, zij hebben daar geen zaken mee. Dat is een zuiver souvereine palestijnse aangelegenheid.

  • door Joe Hill op vrijdag 30 november 2012

   Jan keek door de bomen, u verandert van onderwerp meneer. Het gaat hier niet essentieel over het al dan niet democratisch karakter van Hamas en Fatah, het falen van Abbas in de VRT, enz.. Dat is een ander debat. Aan checkpoints sterven ook vrouwen die bevallen. Kind al dan niet inbegrepen. Zonder het nog te hebben over zij die het checkpoint niet mogen passeren zonder reden op te geven ...en de rest. Normaal zouden er per dag in Gaza 500 vrachtwagens aan allerlei goederen nodig zijn. In het beste geval, vooral als het in het nieuws komt, zijn het er 100. Enz... Laten sterven van de honger is moeilijker om in de media verkocht te krijgen. Alhoewel. Maar dat zijn ook weer een andere onderwerpen. Het gaat over de VRT meneer.

   • door Jan keek door de bomen op vrijdag 30 november 2012

    Vertel me dan wie Abbas eigenlijk vertegenwoordigt? In wiens naam komt hij een staat vragen? Die van Ramallah en omstreken? Is hij daar verkozen? Die van Gaza? Die villen hem het liefst levend, wie vertegenwoordigt hij eigenlijk?

    • door svdl op vrijdag 30 november 2012

     @Jan hangt in de bomen: Het gata niet om Abbas... Het gaat om de rol van de media in dit conflict. Ja wadde.... Start een eigen tread als je perse wil hé....

 • door Fabian Vuylsteke op vrijdag 30 november 2012

  Als het gaat om geschiedenis , dan is er geen partij, enkel de feiten.Wat gebeurd is is gebeurd .Aan de toekomst kan gewerkt worden door debatten, onderhandellingen...met dien verstande dat een spel maar kan gespeeld worden als beide partijen dezelfde spelregels hanteren.Alle betrokken partijen in dit vuile verhaal spelen niet hetzelfde spel en zeker niet met dezelfde spelregels ! .Lode heeft het hier nog zacht uitgedrukt.Hij zou nog veel verder hebben kunnen gaan , maar dan wordt dit stuk geen stuk , maar een boek. Hoe je het ook bekijkt de joden hebben geen excuus hetzelfde aan een volk te doen ondergaan wat hun is doen ondergaan . Geen enkel excuus ! en de gehele VN is medeplichtig, dus het is hun verdomde plicht dit recht te zeten door de staat Palestina te erkennen.De oprichting van de joodse staat is al twijfelachtig op zich . Hoe kan Engeland een stuk van een protectoraat afgeven voor het creeren van een nieuwe staat ? Ooit bij stilgestaan dat dat was om zijn oorlogsschulden af te kopen bij de "Rothshild banken" (tevens reden waarom de Verenigde Staten Israel steeds het hand boven het hoofd houden , gezien de meest vooraanstaande joden reeds voor de tweede wereldoorlog naar America gevlucht waren en eigenlijk hun eigen volk hebben opgeofferd voor het bekomen van die staat Israel..trouwens wie geeft er om die Palestijnen, zij zijn toch voor die goed katholieken de nakomelingen van die verachtelijke Filistijnen uit de bijbel ?) och ik zou nog uren kunnen doorgaan om uit te leggen hoe dit het vuilste verhaal is in de geschiedenis van de VN en waarom we allemaal schuldig zijn aan het creeren van deze hypocriete situatie in israel/palestina .En de media ? wel, de media heeft geen onderwijzende taak (alleszins dat denken ze sinds ze geliberaliseerd zijn en een bedrijf zijn geworden sinds de hervormingen van Bert de Graeve) vroeger liepen daar mensen rond, stuk voor stuk geschoold in een specialisatie, nu nog enkel freelancers (op een paar uitzonderingen na) die niet gebonden zijn aan enige ethiek , dus vrijgelaten in hun keuze partijdig te zijn of niet .

  • door Fabian Vuylsteke op vrijdag 30 november 2012

   de VRT is een staatsomroep dwz dat de raad van bestuur een weerspiegeling is van ons politieke landschap.ons politieke landschap is tevens gespekt van mandatarissen in ons bedrijfsleven (dus NOOIT zal er kritiek komen op ons politiek of economisch systeem door de media) Nieuws moet "verkocht" worden .verkopen doe je met marketing en marketing betekent propaganda en propaganda betekent selectief informatie delen .....of weglaten ...en vooral niemand voor de borst stoten, want je wil die subsidies !

   • door Jan P op zondag 2 december 2012

    Van de journalisten zelf stemt 80% links (zie onderzoek Els De Bens), vandaar de soms bijna hilarische anti-israel houding bij het begin van het conflict, die dan waarschijnlijk na enkele dagen een beetje bijgesteld wordt door die raad van bestuur

    • door Lode Vanoost op zondag 2 december 2012

     Het onderzoek van Els De Bens ken ik niet. Onderzoek in GB en de VS bevestigt dat journalisten overwegend links van het centrum zijn op economisch vlak, eerder liberaal op sociaal vlak (het zijn ook meestal individualisten - dat brengt de aard van het beroep mee), progressief op ethisch vlak (abortus/euthanasie/doodstraf). Uit diezelfde onderzoeken blijkt ook dat het individueel stemgedrag van journalisten nauwelijks impact heeft op de lijn die een krant/radio/tv volgt.

     De houding van de VRT is niet bepaald anders geweest in het begin van het conflict dan tijdens of erna. In ieder geval zou ik hun verslaggeving zeker niet hilarisch noemen. Als er één onderwerp is waar de raad van bestuur niet hoeft tussen te komen, is het dit wel.

     Ook al is deze reactie mager, zonder één inhoudelijk tegenargument, het is tenminste een reactie op het onderwerp van dit artikel.

     • door Jan P op zondag 2 december 2012

      Uw artikel begint in de inleiding met de stelling "Het resultaat was selectief, vooringenomen en partijdig ". Als u beweert dat de politieke orientatie van journalisten geen invloed heeft op hun werk en de raad van bestuur zich niet te moeien heeft, hoe verklaart u dat dan?

      • door Lode Vanoost op zondag 2 december 2012

       Of u dat bewust of onbewust doet maakt eigenlijk niet uit maar u verwart algemene vaststellingen over de pers met de stellingname van deze site.

       Voor het overige is de werking van de raad van bestuur van de VRT niet het onderwerp van dit artikel.

       • door Jan P op maandag 3 december 2012

        Voor alle duidelijkheid, het onderwerp van het artikel is toch dat u vindt dat de VRT een vertekend beeld geeft van het conflict? Wat is dan eigenlijk uw eigen verklaring daarvoor? Puur toeval? Onwetendheid of incompetentie van de journalisten? Invloed van buitenaf? Blindeling overnemen van de berichten van de grote persagentschappen?

 • door Frank Baens op vrijdag 30 november 2012

  U zegt het zelf Mr. Vanoost. I rest my case.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 30 november 2012

   Om te reageren op iemand moet je klikken op 'beantwoorden' bij die reactie en daar je commentaar schrijven, anders is het voor anderen niet duidelijk waar het over gaat (voor mij trouwens ook niet, want u zegt niet wat u precies bedoelt).

 • door Jenny Mees op vrijdag 30 november 2012

  Ook een linkse site als DWM heeft behoefte aan discussie, aan afwijkende meningen en aan frisse wind... Naar mijn mening zit de linkerzijde onder een stolp van vooringenomenheid en vastgeroeste paradigma's. Ik raad iedereen aan om eens artikels te lezen van Afshin Ellian (gemakkelijkte vinden op internet). Hij is een seculiere stem die als ex-moslim (en dus met de dood bedreigd en onder voortdurende bewaking) inderdaad de media terecht wijst over hun vooringenomenheid. Tussen haakjes, ikzelf had ook het voorrecht om in de jaren '90 een andere ex-moslim, ex-mujahideen goed te leren kennen. Omdat ikzelf toen nog met levensgrote oogkleppen en oorstoppen rondliep, kon ik niet goed inschatten wat die man allemaal aan inzicht had verworven (als revolutionair in Iran, als mujahideen in Afganistan, als ontwikkelingshelper in Bosnia en tenslotte als vluchtelilng in Europa): ik heb altijd onthouden wat hij wist te vertellen over islamistische bewegingen die jihad en sharia in hun vaandel voeren "ze zijn erger dan de ergste nazi-fascisten". Zijn woorden dus. HAMAS voert jihad tegen Israël. Dat is de hele waarheid. Het staat in hun charter.

 • door Bart V op vrijdag 30 november 2012

  Gaza in de grote media: de VRT. Dank Lode voor de pertinente analyses. Ik ben het volkomen met je eens. Ik denk, velen die hier je tekst afwijzen zijn nooit in Gaza geweest, vrees ik. Met alle respect!

 • door Pleimion op vrijdag 30 november 2012

  Ik blijf versteld staan van het gemak waarmee links etnisch nationalisme verkettert, maar tegelijk met onvervalste Blut und Boden-retoriek komt aanzetten als het over Israël-Palestina gaat. Kan er eens iemand definiëren wat dat is, een oorspronkelijke bewoner van Palestina? Er woonden al joden in wat later Israël zou worden, voor 1948: tellen die dan ook als oorspronkelijke bewoners? Tot hoeveel generaties moet je teruggaan om jezelf een oorspronkelijke inwoner van Palestina te mogen noemen?

  • door Lode Vanoost op vrijdag 30 november 2012

   Er staat ergens in het artikel : 'Die Palestijnse bevolking (moslims, christenen, joden) had geen enkele schuld aan de gruwel van de holocaust ... (zoek zelf maar waar het staat). Noem ze Palestijnse Joden of Joodse Palestijnen, kies zelf, maar ze waren er wel.

   Oorspronkelijke inwoner van Palestina? Al wie in Palestina woonde in 1948, zoals dat ook in de VN-Resoluties en in het internationaal recht is vastgelegd.

   Teruggrijpen op een recht op de bodem dat 2000 jaar teruggaat in de tijd is niet alleen moreel verwerpelijk, het is bovendien complete nonsens. Als je weet dat ieder mens slechts 1/16de van de genen van zijn overgrootouders erft, dat is nog maar drie generaties terug ...

   Verder hierop doorbomen? In geen geval. Bij het onderwerp van dit artikel blijven, graag.

  • door svdl op zondag 2 december 2012

   Natuurlijk tellen die ook als oorspronkelijke bewoners. Absoluut zonder twijfel. En het zou moesten gekomen zijn tot een staat (die welsiwaar al bestond onder brits mandaat: Palestina) waarin verschillende religies open en vrij hun beleidenis hadden maar waarbij de straatsstrcutuur overwegend seculier had geweest (Ik weet niet in hoeverre dat gerealiseerd was, maar dat was een dan een andere discussie geweest en tot een heel andere geschiedebnis kunnen leiden) De oorspronkelijke bewoners zijn "de oorspronkelijke bewoners", en daar zitten inderdaad heel veel (merendeel) moslims tussen, een hoopje christenen een heel hoop joodse aanhangers en nog een handvol andersgelovigen en hier en daar wat atheisten... Maar altijd in de geschiedenis wanneer één religieuze groep zich op basis van een religie dat grondgebied toeëigent (waarbij de religie dominant is, de staatstructuur bepaalt en de andere religiezue groepen defacte 2derangsburgers maakt of verbiedt), eindigt het steevast op het uimoorden, onderdrukken of verbannen van een bepaalde groep. En doorheen de geschiedenis gekeken, zijn de Kruistochten daar een groot kristelijk voorbeeld van geweest (zelfs de chrtistenen van jeruzalem die samen met de moslism de stad verdedigden tegen de 'kruisvaders' werden uitgemoord!). Nog daarvoor in de tijd, had je de Romeinse overheersing die de joodse geloofsbeleiders vervolgden... ook onderdrukking en verdrijving, etc... En de tweede helf van de 20ste eeuw zijn het de zionisten die de staat Israël uitroepen en beroepen op "joodse staat".... met de verdrijving avan alle oorspronkelijke bewoners die niet het joodse geloof belijden of niet erkennen dat deze staat vanaf heden de Enkel joodse staat Israel is, gebasseerd op wat er in de Talmoed staat... In de essentie en door de eeuwen heen zijn de moslims altijd al de grootste bevolkingsgroep geweest in de regio (en zelfs niet zo zeer palestina daarom). Maar wat opmerkelijk was is dat Jeruzalem onder arabisch bewind wel een locatie was waar het religieus pluralisme hoog in het vaandel werd gedragen omdat de stad nu eenmaal een belangrijke betekenis heeft voor verschillende religiëen. Om de vrede te handhaven en de stad leefbaar en bloeiend te maken (handels en financiele belangen) en behouden beseften de arabische leiders maar al te goed het belang van dit pluralistische karakter en het evenwicht van de ze stad en de regio erond.

   Dus de oorspronkelijke bewoners van wat voorheen Palestina was --> ja daar zit vanalles in, maar vooral heel veel nu verjaagde, verderven Palestijnen en diegenen die niet verjaagd konden worden, zitten in Gaza opgesloten en de rest op de bezette, versnipperde en onleefbare westelijke Jordaanoever. Een deel ervan is opgeslokt in de uitgeroepen Israelische staat en zijn defacto 2de rangsburgers (voor zover ze kenmerken dragen van de islam of arabische etnie). De oorspronkelijke bewoners die het joodse geloof beleiden waren in Palestina inderdaad een minderheid net als de christenen en anderen, maar dat zou helemaal geen probleem hoeven te zijn en als we terug in de tijd duiken hebben we dan meteen enen heel andere discussie. Dat rechtvraadigt in geen 10 000 jaar de zoete wraak en teoëigening op basis van een religieus boek.

   En als laatste: Joden is niet hetzelfde als Zionisten, en is ook niet het zelfde als Israëlisch staatsburger. Dat wordt maar al te gemakkelijk en express op één hoop gegooid om diegenen die de Zionisistische ideologie afwijzen te verketeren als Antiqsemieten en nog van dat meer grof en laag geschut.

 • door Raymond Vanderlooy op vrijdag 30 november 2012

  Dat er voor een apartheidsregime zoveel steun is, is onbegrijpelijk. Vergeet niet dat vanaf 1948 er oorlog en etnische zuiveringen door de Joden werden begaan. Tot op heden is deze oorlog nog niet opgehouden om het zo gezegde "Eretz Israel" van de Zionisten te bekomen. Het machtigste leger in de regio gesteund door de VS gaat steeds verder met bezetten van Palestijns gebied. De grootste schuldigen daarvoor zijn de VS, Europa en de VN.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 30 november 2012

   De grootste schuldigen zijn zeker de VS en de EU

   De rol van de VN is gemengd, er valt zeker ook veel kritiek op te geven, maar deze organisatie heeft ook veel goed gedaan. Het gif zit hem in het statuut van de VN-Veiligheidsraad en het systeem van het vetorecht.

   Heel wat VN-organisaties en VN-personeel doen echter heel veel goed werk, dikwijls in gevaarlijke omstandigheden. Specifiek voor Palestina de United Nations Relief and Works Agency bijvoorbeeld. Er is zoveel meer: UNDP, UNICEF, UNESCO ... Het punt is dat je niet kan spreken van 'de' VN. De VN is een veelheid van organisaties.

 • door Ger op zaterdag 1 december 2012

  In de meeste artikels over Palestina / Israël zijn de laatste tijd geen reacties meer mogelijk. Bij dit artikel is dat echter weer wel het geval. Eerlijk gezegd vind ik het veel prettiger lezen zonder reacties. Natuurlijk kan ik er ook voor kiezen om de reacties niet te lezen, maar ze trekken wel als een magneet aan. Ik zoek hier het nieuws dat je elders niet vindt en jullie doen dat zeer goed, zeker ook in deze kwestie. De andere kant komt al ruim aan bod in de gewone media. Dus reacties vanuit die hoek of mensen die zo gehersenspoeld zijn dat zij niets anders meer kunnen zien zijn gewoon niet prettig om te lezen. Daar stoor ik mij enorm aan. Zoals gezegd komen zij ruim aan hun trekken op diverse andere plaatsen, dus waarom zouden ze hier de boel ook nog eens komen bevuilen?

  • door TDW op zaterdag 1 december 2012

   Zegt dan gewoon dat u censuur wenst.

   Deze artikel is net zo objectief als de artikels in Joods Aktueel.

   Zowel Hamas, PLO als bepaalde Israëlische Politici (en partijen) hebben bloed aan hun handen en zijn schuldig aan de talloze conflicten. Hen niet steunen ipv één van de 2 zijde is het menselijkste.

   • door Lode Vanoost op zondag 2 december 2012

    Dan zou u kunnen lezen dat dit artikel niet beweert 'objectief' te zijn. Dit artikel klaagt de geveinsde 'objectiviteit' van de verslaggeving van de VRT aan.

    Dat beide zijden bloed aan hun handen hebben wordt in het artikel bevestigd.

    Het idee van dan maar ergens in het midden te blijven wordt eveneens weerlegd in het artikel met argumenten waarom.

 • door Mark Verstockt op zondag 2 december 2012

  Ik werk nu al 30 jaar samen met en/of voor Israëlische bedrijven, ga minstens twee à drie keer per jaar enkele weken naar ginds (zowel voor zakelijke contacten als voor toeristische doelen), en heb hier in België permanent een dozijn Israëliërs beroepsmatig rondom mij. Dus ik vermoed dat ik mij toch enige kennis van zaken kan toe-eigenen.

  Wat ik vreemd vind aan dit conflict, is dat de naaste vijanden van Israël (Palestijnen, Syriërs, Libanezen,...) zich blijkbaar graag wentelen in een onderdrukt, hulpeloos statuut. Terwijl de sterkte van Israëliërs komt uit hun houding: een commerciële ingesteldheid, zin voor zakendoen en innovatie, een uitgebreid, mondiaal netwerk dat zich in de eerste plaats op ultra-lucratieve activiteiten concentreert (diamanthandel, hi-tech industrieën, defensie, software development,...) met tentakels in alle beslissingscentra in de wereld (USA, de EU,...).

  Waar wachten de Palestijnen op? Dat ze ook proberen een dergelijk netwerk op te bouwen, in plaats van raketten af te schieten. Dat ze zich infiltreren in lucratieve mondiale handelsstromen, in plaats van in die puinhopen te willen functioneren. Dat ze zich wenden tot Venture Capitalists in plaats van tot allerlei marginale extremistengroepjes. Dat ze internationale macht en respect proberen op te bouwen op basis van hun economische realisaties in plaats van met de zoveelste bomaanslag van het vijfde knoopsgat.

  • door Lode Vanoost op zondag 2 december 2012

   Het lijdt geen twijfel dat u een ervaringsdeskundige bent wat de Israëlische zakenwereld betreft en dat dit geen enkele relevantie heeft voor dit debat.

   Libanezen, Syriërs en Palestijnen zijn historisch altijd al handelaars geweest. Daar is sinds 1948 een verandering in gekomen. Het zeer reële 'statuut' van statenloos volk, bezet door een van de technologisch meest ontwikkelde legers ter wereld, miljoenen na 60 jaar nog steeds in vluchtelingenkampen, de economische blokkade van de bezette gebieden. U kan daar meewarig over doen, dat is uw recht. Selectieve blindheid is nu eenmaal eigen aan elites.

   Ondertussen lijdt ook een groot deel van de bevolking in Israël onder de gevolgen van het economisch model dat mensen als u zo bevoordeelt. Denk bijvoorbeeld aan de opstanden in Israël vorig jaar.

   U heeft gelijk te stellen dat de raketaanvallen vanuit Gaza maar 'van het vijfde knoopsgat' zijn. De raketaanvallen van Israël daarentegen zijn technologische top of the bill. Dat blijkt uit de resultaten: Gaza 2008-2009 13 Israëlische slachtoffers, 1400 Palestijnen.

   De blinde verwijten dat hij niet kan zien nadat je hem de ogen hebt uitgestoken ... uw reactie getuigt op zijn best van grove onwetendheid, op zijn slechts van groteske vooringenomenheid.

   Dit is niet het onderwerp van dit artikel. Er zal hier verder geen discussie over gevoerd worden.

 • door Lode Vanoost op zondag 2 december 2012

  Reacties met alleen maar slogans en hoofdletters worden verwijderd.

  • door Jenny Mees op zondag 2 december 2012

   Beste mijnheer Vanoost, mijn bijdrage werd door u verwijderd. Er stonden geen slogans in en slechts hoofdletters bij het begin van zinnen. Democratie en vrije meningsuiting op zijn DWM's. En dit schrijven zal wel dezelfde weg op gaan.

   • door Lode Vanoost op zondag 2 december 2012

    Uw commentaar werd om andere redenen verwijderd.

    Reacties die niet het onderwerp van dit artikel - de mediaberichtgeving over Gaza - behandelen, reacties die nauwelijks verholen pogingen zijn om het debat naar andere aspecten te verschuiven, evenals commentaren die geen inhoudelijke argumenten aanreiken worden ook verwijderd.

    Nogmaals, opinies zoals de uwe komen ruim aan bod in de massamedia. DeWereldMorgen.be wil de andere versie aan bod laten komen, die die kansen niet krijgt in de grote media.

    Iemand die vindt dat wij onzin schrijven, kan dat gerust als hij/zij daar argumenten voor geeft. Een statement 'Dit is onzin' is op zichzelf geen deelname aan een debat. Ook statements als 'ik weet het beter' 'ik heb gelijk' zijn waardeloos zonder argumentatie.

    Dat wij reacties filteren op hun aanvaardbaarheid voor publicatie, hebben we gemeen met alle media.

   • door svdl op zondag 2 december 2012

    Hoe kan jij hier nu nog wat verbouwereerd komen spelen? Jij ben al lang lang lang geleden hard "verbrand" geweest. Het is wereklijk zeer hypocriet om te doen dat uw neus bloedt. Men kan gerust uw namm queriën in de zoekmachine van DWM en eens uw reacties opzoeken. Dat zijn de beqwijzen van wat ik hier zeg. Of hoeft voor u nog eens allemaal opnieuw uit de doeken gedaan te worden? Heeft u 10uur? Ik geef u nog twee linke lmee waar u ondertussen nog niet veel mee gedaan heeft medunkt: - http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Internet%29 - http://nl.wikipedia.org/wiki/Querulantenwaan

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties