Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Democratie als stem van de onderstroom of democratie als omgaan met verschillen?

Democratie is het georganiseerd meningsverschil. Maar bij Bart De Wever wordt dat de tijdelijke dictatuur van de meerderheid. Wie kanttekeningen plaatst bij het politieke project van N-VA wordt, na gebleken plebiscitaire steun van het volk, in het beste geval, irrelevant geacht of beschouwd als een anti-democraat. Ook vele opiniemakers stellen dat N-VA met succes een ‘grondstroom in Vlaanderen vertolkt'. Een nieuw opiniestuk van de Vooruitgroep.
vrijdag 26 oktober 2012

In een interview kort voor de verkiezingen liet Bart De Wever het volgende optekenen: “We staan niet veraf van een democratische revolutie in Vlaanderen. Die vertaalt zich in goede resultaten voor de N-VA in de peilingen.” Die goede peilingsresultaten zijn ondertussen ook vertaald in sterke verkiezingsresultaten bij de jongste verkiezingen. Die verkiezingsoverwinning van de N-VA is, aldus Bart De Wever, een graadmeter voor de gezondheid van onze democratie: hoe sterker N-VA scoort, hoe beter het gesteld is met de democratie in ons land.

Die uitspraak maakt duidelijk welk democratiebegrip de N-VA hanteert en hoe dat afwijkt van het democratisch ideaal dat we geërfd hebben uit de Verlichting. Democratie wordt door de N-VA begrepen als de stem van dé Vlaming, als een uiting van zijn identiteit: “het Vlaamse volk is de democratie” en dat volk heeft op 14 oktober gesproken en heeft daarmee een democratische revolutie ontketend.

De homogeniserende nationalistische kracht van dit begrip van democratie is opmerkelijk. Opeens wordt gesproken in termen van hét signaal van de kiezer, dé Vlaamse opinie en wordt De Wever begrepen als de stem van de onderstroom, de man die in naam van 'Vlaanderen' handelt omdat hij de emanatie is van de volkswil tegen de elites en belangen die deze volkswil miskennen en verknechten.

Ontkenning van meningsverschillen

Dit vox populistisch idee is niet zonder gevaar, integendeel: het staat haaks op het moderne begrip van democratie dat via denkers uit de Verlichtingstraditie zoals de Tocqueville en Paine tot ontwikkeling is gekomen. In de Verlichtingstraditie wordt democratie niet gebaseerd op een homogene identiteit die tot uiting komt of moet worden gebracht, maar is het een wijze van omgaan met verschillen, die een politieke plaats krijgen in de maatschappij. Democratie draait fundamenteel om meningsverschillen en elke ontkenning van die meningsverschillen betekent een verzwakking van de democratie.

Deze opvatting heeft belangrijke gevolgen. Eerst en vooral impliceert ze dat in een democratie niemand kan spreken in naam van het volk, eenvoudigweg omdat het volk niet één stem heeft maar een brede waaier van opinies en gevoeligheden vertegenwoordigt. Juist daarom hecht deze opvatting van democratie zoveel belang aan de bescherming van minderheden, tegen onrechtmatige machtsuitoefening van een meerderheid. Meerderheden en minderheden zijn trouwens relatieve, tijdelijke begrippen. Deze opvattingen staan lijnrecht tegenover de visie die door De Wever en co worden gehuldigd.

Wanneer De Wever over democratie spreekt, hertaalt hij die democratie in een tijdelijke dictatuur van de meerderheid. Wie kanttekeningen plaatst bij of kritiek uitoefent op het politieke project van N-VA wordt, na gebleken plebiscitaire steun van het volk, in het beste geval, irrelevant geacht of beschouwd als een anti-democraat. Eenmaal het volk gesproken heeft, is er geen legitieme plaats meer voor fundamentele meningsverschillen. Een basisprincipe van de democratie, nl. politiek als georganiseerd meningsverschil, wordt hierdoor ontkend. Democratie verwordt zo tot een politiek beleidsinstrument waarbij de nadruk ligt op vormelijke en procedurele aspecten, maar waarbij elke inhoudelijke invulling verdwijnt.

Opiniemakers en de grondstroom van Vlaanderen

Opmerkelijk is dat dit democratiebegrip van de N-VA zonder kanttekeningen wordt overgenomen door prominente stemmen binnen het maatschappelijk debat. Vele opiniemakers stellen dat N-VA met succes een ‘grondstroom in Vlaanderen weet te capteren’.

Deze analyse wordt in eerste instantie de wereld in gestuurd door De Wever[1], maar ondertussen wordt zijn perspectief verheven tot waarheid. Niet alleen binnenlandse journalisten zoals Isabelle Albers, Bart Sturtewagen of Johan van Overtveldt kijken naar de verkiezingen vanuit het idee van een onderstroom die zou leven in Vlaanderen, ook de Nederlandse Volkskrant spreekt over N-VA als de vertolker van een onder-of grondstroom en bekende professoren herhalen dit 'tot in den treure'.

Journalisten en commentatoren berichten dus niet alleen over N-VA, ze reproduceren ook het discours van die partij als feitelijke beschrijvingen van de realiteit, zonder enige kritische kanttekening bij de uitgangspunten ervan en zonder enig historisch perspectief ten aanzien van het democratische gedachtegoed.

Ook intellectuelen reproduceren dit discours. De Gravensteengroep bijvoorbeeld hanteert nagenoeg identitieke bewoordingen als De Wever. Leg de jongste 11 juli-speech van De Wever naast het discours van de Gravensteengroep in hun laatste (foto)-boek, en je vindt een opmerkelijke intertekstuele verbondenheid. Centrale concepten daarin zijn: geblokkeerde democratie, vergrendelde democratie, het status quo, responsabilisering, oversolidariteit, … .

Dat het verengde democratiebegrip van De Wever zonder meer wordt overgenomen, is volgens de Vooruitgroep symptomatisch voor het publieke debat in Vlaanderen. Dit democratisch geheugenverlies en dit gebrek aan democratische verbeeldingskracht vormen een gevaar voor onze democratie omdat ze lijken uit te gaan van het recht van – zelfs een relatieve – meerderheid om ongenuanceerd en eenzijdig haar wil op te leggen aan de maatschappij als geheel.

Dat versterkt het consensusdenken en houdt een miskenning in van de diversiteit die de dynamiek uitmaakt van een samenleving. Democratie wordt op die manier herleid tot een serie procedures, waarbij inhoudelijke reflectie wordt opzij geschoven en het democratisch ideaal uiteindelijk zijn emancipatorische wervingskracht verliest.

De Vooruitgroep

Pascal Debruyne (UGent), Ico Maly (KifKif), Karim Zahidi (UA), Johan Vanhoorde, Jan Blommaert (Universiteit van Tilburg), Lieven De Cauter (KUL), Piet Saey (UGent), Monika Triest, Leen Van der Vorst (Victoria Deluxe), Herman De Ley (UGent), Jan Teurlings (Universiteit van Amsterdam), Erik Swyngedouw (University of Manchester), Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000), Eric Corijn (VUB), Linus Vanhellemont, (VUB) Maarten Loopmans (KUL), Chris Kesteloot (KUL), Koen Dille, Patrick Deboosere (VUB), Hendrik Pinxten (Ugent), Anne Grauwels (Hogeschool Gent), Pascal De Decker (Hogeschool Gent)

1 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120925_055

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

25 reacties

 • door Helene P op vrijdag 26 oktober 2012

  Inderdaad, BDW en de NVA zijn diep ondemocratisch, dat kan niet genoeg aangetoond en herhaald worden. Jullie vergeten echter nog iets belangrijks van het BDW discours eveneens alom herkauwd: alles is de schuld van de Franstaligen... Zie Mia Doornaert, 'grote Vlaamse editorialiste', in Le Soir van 23 oct.jl (ingezonden brieven, 'cartes blanches'). En liefst ook het antwoord erop van Marcel Sel.

  Voor Geert Wilders zijn het de moslems, 'zelfde verschil'!

  • door Bart De Nijn op zaterdag 27 oktober 2012

   De vervlogen gedachten van één baronnes zijn democratischer dan 40% van de kiezers in Vlaanderen? Vreemde logica...

   (maar meer Vlamingen zouden Le Soir inderdaad moeten lezen om te merken hoe Vlaamshatend deze krant is. Het omgekeerde doet zich helemaal niet voor! De interpretatie van de woorden van BdW en het programma van N-VA grenst aan paranoia. Lang geleden waren die van de Volksunie "zwartzakken", tot voor kort die van 't Vlaams Blok uiteraard "fascisten, racisten,..." - het valt op dat ze nu wel in krant en op TV mogen komen om de gemeenschappelijke vijand klein te houden? - en nu is het de beurt aan de N-VA... blijkbaar is wie in de gunst van de Vlamingen staat, voor de zichzelf uitgeroepen elite altijd "des duivels"... )

   • door Helene P op zaterdag 27 oktober 2012

    ???? Ik kan zien dat u Le Soir dan niet vaak of goed leest... Jammer. Want die 'barones' bijvoorbeeld, die zei bijna letterlijk wat de NVA en Bart De Wever zeggen. Tevreden dat dát alvast in Le Soir kwam?

 • door Ivan VERBEECK op vrijdag 26 oktober 2012

  Wat blijkbaar vergeten wordt, en het zoveel erger maakt, is dat NV-A nog steeds een minderheid van de Vlamingen vertegenwoordigt (of beter gezegd: een minderheid van de Vlamingen op NV-A heeft gestemd), zelfs al is zij de grootste minderheid..., tot op heden hebben ze (gelukkig maar) geen meerderheid, laat staan op federaal niveau.

  • door Frank Vermaenen op vrijdag 26 oktober 2012

   De pvda moest zo eens 37% van de stemmen halen. Wat dan...

   • door Roger De Pauw op zaterdag 27 oktober 2012

    Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die inzien dat PVDA een extreemlinks, 100% ondemocratische partij voor randdebielen is en een bron voor geweldadige organisaties. In dat opzicht is DWM niet beter dan Stormfront.org

    • door Dirk Bomans op zondag 28 oktober 2012

     Dit is dus het niveau van de reacties geschreven door het soort van individuen die in opdracht van nva reacties schrijven op de fora van alle kranten. Ze bewijzen trouwens zelf wat in het artikel hierboven geschreven wordt.

  • door Bart De Nijn op zaterdag 27 oktober 2012

   Ja... maar wel de grootste minderheid die er sinds in decennia in Vlaanderen is geweest.

 • door Gerd op vrijdag 26 oktober 2012

  In dit Beieren aan de Noordzee, de natte droom van BDW, maar dan zonder bossen of natuurlijke open ruimte en met autostrades tot in de stad, holt de hele politieke kaste van Vlaams Belang tot en met PVDA de grillen achterna van de verwende consumerende, autogekke en gadgetverslaafde middenklasse. In het door de vorige volkspartij kapotverkavelde Vlaanderen is het hele bestaan van de (sub)urbane mens zoals in alle rijke landen totaal afhankelijk van en bepaald door het geglobaliseerde consumptiekapitalistische industriesysteem, zowel materieel als cultureel.

  Vlaanderen is in die zin helemaal niet multicultureel, maar even monocultureel als de maïsakkers en varkensstallen die wat er overblijft aan platteland teisteren. Het hoeft niet te verwonderen dat wanneer alle politieke partijen clonen van elkaar zijn geworden en het monoculturele centrum pogen te bezetten, er op een bepaald ogenblik ééntje zich de hegemonie toeëigent door op een minder omfloerste manier op te komen voor de door een overgrote meerderheid van kiezers beleden hegemonische monoculturele ideologie van het productivisme en consumptivisme .

  Het is hier dat de door alle partijen geprezen hard werkende en carrièristische Vlaming zich in terugvindt.

  Het succes van de NVA is zo eenvoudigweg te verklaren door haar radicalisering van deze dominante ideologie - ook uitgedragen door links en zogenaamd groen - van het industrieel consumptiekapitalisme overgoten met een identitair nationalistische saus en appellerend aan een egoïstische en autoritaire persoonlijkheidsstructuur, eigen aan het competiegerichte individu dat zo functioneel is voor dit economisch systeem van steeds groeiende koopwarenproductie en kapitaalsaccumulatie.

  De NVA blinkt nog meer dan de anderen van (uiterst) links tot rechts uit in het ophouden van de waanzinnige illusie dat de (sub)urbane middenklasse haar de planeet verwoestende levensstijl zal kunnen verderzetten en nog door economische groei uitbreiden en ook het recht daartoe zou hebben. De NVA capteert voorlopig het best deze grondstroom van nooit voldane, egoïstische, zich figuurlijk en letterlijk dik vretende, arrogante Vlaamse autochtone én allochtone nouveaux riches, die vrezen op hun comfortabele bestaan te zullen moeten inleveren. Dat is de betekenis van het conservatisme van de NVA en zijn kiezers. Zij zetten daarmee ook de klasse van superverdieners , de managers, CEO's en andere fascistoïde meritocraten die menen honderden malen meer waard te zijn dan een gewone sterveling, volkomen uit de wind.

  Het globale consumptiekapitalistische industriesysteem, geschraagd zowel door transnationale ondernemingen met hun nationalistische politieke vazallen zoals NVA en consoorten als door staatskapitalistische autoritaire regimes, veroorzaakt planetair een multidimensionele totaalcrisis, die het overleven van de mensheid op relatief korte termijn bedreigt. Tegen de sociaal-nationalistische adoratie van de Wroetende Consument en zijn Koning Auto durft een partij als Groen geen moedig en radicaal alternatief stellen. Zij draagt hiermee een zware verantwoordelijkheid.

 • door Joris Floris op vrijdag 26 oktober 2012

  Het meest interessante van dit artikel is zonder twijfel de lijst van ondertekenaars. Waarvoor dank.

  • door Joris Floris op zaterdag 27 oktober 2012

   Hoe links omgaat met verschillen is welbekend. 'Klimaatsceptiscisme is een misdaad tegen de menselijkheid' weet u wel. Enkele ondertekenaars van dit manifest vinden het normaal dat het laboratorium van een collega in de prak geslagen wordt. Omgaan met verschillen, niet waar? Wel, wij zullen in de toekomst op dezelfde manier omgaan met verschillen zoals links dat hier al jaren doet. Daar kunnen de heren toch geen bezwaar tegen hebben, niet?

 • door Bart De Nijn op zaterdag 27 oktober 2012

  Dit artikel getuigt van een slechte verliezersmentaliteit! Als dus een andere dan traditionele partij (die de status quo in dit land voorstaat) de verkiezingen wint, is dat ondemocratisch, populistisch, of wat dan ook... Eigenlijk moeten er dus geen verkiezingen meer gehouden worden in de auteurs' ideale democratie (waarin baronessen ons het pad tonen, nietwaar Helene Passtoors?)

  • door aronjaco op zaterdag 27 oktober 2012

   @Bart de Nijn: Van lozers gesproken: burgemeester mogen worden en zeggen , neen , neen , ik kan dat niet aan. communautaire veranderingen mogen voorstellen en aan de zijlijn blijven. De rest zien we nog, de onfeilbare die faalt. Partij gebaseerd op frustratie, met verzet tegen vetaanwinst en pro maratonlopen ten bewijze . Vlaams Blokkers binnenhalen om die ideologie ( what's in a word ") af te helpen van het cordon sanitair. N-VA , partij met een belangrijke gehalte aan cynisme , mensen die “ tenden” geleefd zijn, door eigen veroorzaakte verzuring.

  • door Helene P op zondag 28 oktober 2012

   Beste Meneer De Nijn, u moet toch echt eens leren lezen, hopelijk is het daar niet te laat voor? Uw 'barones' schreef als een woordvoerdster van uw geliefde partij! Bijna als een Siegfried Bracke, maar niet helemaal, hoor, natuurlijk niet! Of u herkent het verhaal van uw eigen partij niet, dat kan natuurlijk ook. Of het is 't Frans misschien en dan vergeef ik u graag.

   Mevrouw Doornaert is journaliste/editorialiste, staat erbij. Dus kan ze in een opiniestuk moeilijk elk alineake beginnen met de "NVA zegt" of "BDW zegt", want dan citeert ze of schrijft een vraaggesprek op. En dat ziet er dan niet 'objectief' of 'goed geïnformeerd' uit. Neen, ze zet wat de NVA of BDW zeggen op de rekening van Vlamingen en Vlaanderen (ik heb daar twijfels bij, maar Bart DW en Siegfried B doen het ook, dus zal 't wel goed zijn). Dat doet ze zo: "Vele Vlamingen denken dat...", "In Vlaanderen heeft men de indruk dat...", "Menige Vlaming [= zeker rond 40%, nvda] vindt dat..." en meer van die inleidende zinnetjes. Elk gevolgd door PAF! BOEM! K.O.!! (Zonder bollekes, sorry, pardon, 'tis ne serieuze gazet.) Wat al die Vlamingen in Vlaanderen dan wel in alle toonaarden denken of vinden of de indruk van hebben, is dus wat BDW ook denkt, zegt en vindt. Samengevat: eigen schuld, dikke bult, Franstaligen! ('Walen'?) In haar weldoordachte slotzinnen geeft ze dan raad, zo van: geef den Bart nu maar gelijk, domme Franstaligen, dan geraken we ieder aan onze kant uit de narigheid. Vrij vertaald, om u te dienen.

   En ten overvloede: geen nuance te bekennen, ze heeft blijkbaar nog nooit geluisterd naar Franstaligen of alleen naar de velen onder hen die zichzelf constant geselen zo schuldig voelen ze zich, zo dikwijls hebben ze al die klachten en beschuldigingen al om hun oren gekregen, in hun eigen media nog wel, waaronder Le Soir: mea culpa, mea culpa, wenen ze, dag in dag uit en u hoort ze niet? Maar anderen hebben er zat van, kunt u het geloven? Ik ook. Maar neen, Mevrouw D. kent geen medeleven. Ze draait het mes om in de wonde van de eersten en heeft geen woordje over voor de laatsten en voor mij. Mia Doornaert is louter liefde voor alle NVA-stemmers! Van de weeromstuit krijg ik ook een indruk: dat uw Mia hetzelfde gestemd heeft als u. Gerustgesteld?

 • door den juul op zaterdag 27 oktober 2012

  " Democratie draait fundamenteel om meningsverschillen en elke ontkenning van die meningsverschillen betekent een verzwakking van de democratie. "

  Wel, in dit geval heeft democratie perfect haar rol gespeeld : de kiezer laat de sinds tientallen jaren heersende kaste weten dat het niet gelukkig is met de huidige gang van zaken, door het systeem te gebruiken dat tot haar beschikking gesteld is, in casu democratie, en voor een partij te stemmen dat beweert zich tegen de huidige gang van zaken op te stellen, gezien de inhoud van haar politiek programma.

  Dit betekent niet dat al diegenen die voor deze partij gestemd hebben, ook deze partij haar ideologie delen, anders zou het Vlaams Blok nu nog steeds boven de 20% noteren, terwijl het inderdaad nu op stervens na dood is.

  Als de heersende kaste een probleem heeft dat een grote minderheid van het kiezersvee niet stemt zoals het hoort, dan moeten ze maar hun bestuursaanpak (drastisch ?) veranderen tot het beoogde resultaat bekomen is, met als uiteindelijk resultaat meer stemmen verzamelen bij de volgende verkiezing voor die heersende kaste.

 • door Helene P op zaterdag 27 oktober 2012

  Zoals iedere keer weer treedt ook hier de 'astroturf' van de NVA weer in actie. Jammer voor het debat, het bevordert jullie geloofwaardigheid niet. En word je daar niet moe van?

 • door Luc Ryckaerts op zaterdag 27 oktober 2012

  Wat een triestig geneuzel; verder dan wat vooroordelen, intentieprocessen en bomen opzetten over uit hun verband gerukte citaten komen deze dogmatici niet.

  En dat soort zit aan, genereus betaald met het belastinggeld voor 1000-en gewone arbeiders en bedienden zich zo aan te stellen aan onze universiteiten. Weten zij wel hoeveel wij daarvoor moeten zweten? Hoeveel bedrijven er, zoals Ford Genk, kapot gaan aan de vraatzuchtige staat. De lonen van dit soort arrogante wereldvreemden kan men alvast héél gemakkelijk uitsparen.

  Als ze dan toch dogmatisch onzinnig willen doen, dat ze dan zelf hun eigen werkgever spelen en zichzelf betalen!

  In plaats van de 'Vooruitgroep' zouden ze zich beter de Bokrijkse Bokkerijkers noemen, of de Nieuwe Luddieten.

  • door Karim Zahidi op maandag 29 oktober 2012

   [title]Beste Luc, Kan je enkele[/title]Beste Luc,

   Kan je enkele voorbeelden geven van vooroordelen, intententieprocessen e.d. Kan U precies aanduiden waaruit het dogmatisch karakter van de tekst bestaat (geef bijvoorbeeld aan welke dogma's wij precies hebben).

   Wat bedoelt U precies met "dat soort zit zich zo aan te stellen aan onze universiteiten". Vindt U dat er aan de universiteiten geen kritiek mag te horen zijn op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Waaruit bestaat dan volgens u precies de taak van de universiteiten.

   Kan u eens precies uitleggen, op basis van de tekst, waarom de ondertekenaars Nieuwe Luddieten zijn (of heeft u dat toevallig ergens anders opgepikt in een discussie die niets met deze te maken had)?

   Kortom kan u eens argumenteren ipv te schelden, dat zou al een flinke stap vooruit zijn.

   Karim Zahidi

 • door aronjaco op zaterdag 27 oktober 2012

  Op basis van ons verleden werd na WOII een nieuwe weg ingeslagen , de weg van vrijheid , gelijkheid en welzijn. Laat ons samen die weg maar verder bewandelen, ook een ( zogenaamd) minieme terugkeer naar bedoeld verleden leidt tot niet te voorziene denkwijzen en handelingen. De drankverslaafde die geheelonthouder geworden is , zal nooit , ook niet minimaal op zijn of haar destijds gesteld gedrag kunnen terugvallen , tenzij om in zwakke momenten de kracht te vinden om de nieuw ingeslagen weg te blijven volgen. Het zogenaamde charisma van BDW ,perceptie gebaseerd op basis van een opportunistisch ontwikkelde personencultus, staat ook als symbool voor de weg die reeds lang verlaten is. Het vlaamnationalisme is zo goed als dood, ook met die zegge 15% "vlaamse vlag zwaaiende kiezers" Conferderalisme , of nationalisme is niet de vraag. De vraag is : hoe wordt de bestaanszekerheid van België bevorderd. In elk geval niet op basis van opportunisme gericht op persoonlijk electoraal gewin , en hier heb ik het niet over DDW op zich.

 • door Fred Guldentops op zondag 28 oktober 2012

  ik denk dat de n-va profiteert van een antisocialistische onderstroom

  • door aronjaco op zondag 28 oktober 2012

   Ja , da's in elk geval één van de uitgangspunten : alles wat verkeerd loopt is de schuld van de socialisten en van de Walen .Hoe creatief kan men zijn !!! Populistisch opportunisme , zonder enige ernstige en verantwoorde basis . Lang leve de rode homo's. Weg met het Vlaamsnationalisme. Zoals met vrouwen moet er bij wet verplicht worden om een percentage homo's in de regeringen allerhande ( België) op te nemen. En ja , ook , een percentage allochtopnen. Kwestie van een werkelijke democratie , veelzijdigheid in acceptatie " van de anderen" te bewerken.

   • door HELENE PASSTOORS op zondag 28 oktober 2012

    @Fred G en Aronjaco: laatste nieuws! Voor mij althans. Net gezien op tv (rtbf). BDW over Ford Genk: dat komt allemaal omdat de Vlaamse economie al lang aan het 'walloniseren' is. Amay! Dat wist ik niet. Allemaal Rode Homos? En ze hadden nog wel loon ingeleverd. Hoe moet dat nu? En ja, creatief debat mag blijkbaar niet. Ik hou er mee op, ze zoeken het zelf maar uit met hun wallonisatie. Groet!

    • door De Prins marc op zondag 28 oktober 2012

     Bart de Pezewever zouden ze in west vlaanderen zeggen, iedereen heeft altijdt de mond vol over democratie, maar weten ze eigenlijk wel wat democratie is ? Volgens mijn gegevens zou democratie van Griekenland komen ( hola ), vroeger toen er enkel in de steden bescherming kon gegeven worden tegen betaling ook ( belasting om de stad binnen te mogen ), werden de vertegenwoordigers niet gekozen zoals nu, het was verplicht om tussen uw 20 en 22 jaar te zetelen in de stadsraad om jonge en frisse ideeën aan te brengen. Misschien moeten we daar maar terug naartoe, en als dat niet lukt moeten we misschien onze politiekers eens gaan vergoeden volgens hun geleverde prestaties, in plaats van een te hoog loon naar werken of moet ik bekvechten zeggen of slapen en twitterkes sturen. Als wij als werknemers zouden betaald worden naar werk, dan zou de staatskas goed vol zitten aan belastings geld. Ik hoorde Bart De Wever ook verwijzen naar Duitsland en dat we daar maar eens een voorbeeld aan moeten nemen, ik weet niet wat hij precies bedoelde, maar eigenlijk had Ivan De Vadder moeten vragen of wij ook maar 5 of 7 euro per uur zouden mogen verdienen, en wat zal er dan met de economie gebeuren, juist hetzelfde als in Griekenland, wie niets kan verdienen kan ook niets meer kopen en dan gaat de spiraal alleen nog maar naar beneden. Ik heb het al meerdere keren voorgesteld, laat die mensen met alles wat ze boven de één miljoen euro hebben investeren in de economie of anders gewoon 50 % op belasten zodat de staat ze kan investeren in arbeidsplaatsen. En als die verwende politiekers die eigenlijk nog nooit niet gewerkt hebben, nu ook maar eens beginnen met te zwijgen over langer werken, want dat is zeker geen oplossing er is nu al te weinig werk en ik weet wat ik zeg. Het valt mij elke dag zwaarder om te gaan werken en zeker omdat hier niet naar de werkman( vrouw ) geluisterd wordt en je zeker niet gemotiveerd wordt. Eerst de kassa en dan pas de mens, doe maar voort er zullen nog vele Anders breiviks nodig zijn om de politiekers wakker te krijgen en te houden. Ik ga het hier bij houden, ik wens mij alleen nog te verontschuldigen bij Helene om via haar artikel te reageren, terwijl het eigenlijk niets van doen had met haar artikel. Groetjes Marc

 • door RH op zondag 28 oktober 2012

  Democratie = het hele volk regeert en niet alleen een elite (oligarchie, aristocratie, plutocratie). Het volk is in principe alle ingezetenen. N-VA heeft een totaal andere definitie van de term democratie want ze geeft een andere inhoud aan de term 'volk' dat is nl. het 'Vlaamse volk' (VV), dat dan nog uitsluitend vertegenwoordigd wordt door de N-VA. Voor het ogenblik wordt het VV volgens hen door vreemden, oa. door de Brusselse bourgeoisie, op een dictatoriale manier onderdrukt bij middel van de traditionele partijen oranje, blauw, rood. Waaruit die onderdrukking bestaat wordt nooit gezegd, er worden alleen wat niets zeggende en uit hun verband gerukte zaken genoemd zoals 'de grondwet moet kunnen veranderd worden met een gewone meerderheid'. In een democratie regeert de meerderheid en ze respecteert de minderheid. Het 2e gedeelte is voor N-VA niet van belang, minderheden behoren niet tot het VV en mogen gediscrimineerd worden.

  Als N-VA meer stemmen haalt dan is volgens het verhaal van N-VA de uitslag dus democratischer, want het volk heeft meer zeggingschap. Dat wordt echter maar volledig gerealiseerd als Vlaanderen (VL) onafhankelijk is. Op wereldschaal zijn er ongeveer 6000 talen, dus moeten er dus op wereldschaal ongeveer 10 à 20 duizend staten gevormd worden.

  Één en ander verklaart ook de dwaze uitdrukking van 2 democratieën in België (BE). Twee volkeren Vlamingen en Walen betekenen dus 2 democratieën. De Vlaamse democratie is dan per definitie een dictatuur van het Vlaamse volk, nogmaals uitsluitend vertegenwoordigd door N-VA.

  Nogmaals, de minderheid (of minderheden) zijn in die voorstelling van zaken reeds tweederangsburgers. Dat leidt dan van zelf naar discriminatie van de minderheid/ minderheden. Bvb. Een stad zoals Antwerpen is er met al zijn voorzieningen per definitie voor iedereen die er (toevallig) is. In de voorstelling van de N-VA is dit fysisch en geografisch gegeven niet aanvaardbaar. Dat gegeven wordt vervormd/ veranderd/ verengd met een voorwaarde nl. De stad is er alleen voor degene die iets doen om er bij te horen. Dat laatste is subjectief en wie er al dan niet bij hoort wordt beslist door N-VA. Het Vlaamse volk (op de schaal van Antwerpen) wordt weer eens eerst gedefinieerd voordat we aan democratisch bestuur toekomen.

  Merkwaardig is in dit verband dat die politiek gesteund word door de media, die afhangen van KMO's. Sommige tijdschriften zijn nu al slachtoffer geworden van de besparingspolitiek. De ziekteverzekering is een inkomstengarantie voor de artsen en aanverwanten. Toch steunen veel artsen de N-VA politiek, die minimalisering en privatisering van de ziekteverzekering beoogd. De omzet in die branche zal dan nog ongeveer 1 vijfde bedragen van nu. In het algemeen zal ook de middenstand arm worden door de door N-VA voorgestelde politiek want die heeft alleen de belangen van de grote multinationals op het oog. Vlaanderen moet een goedkope werkplaats voor hen worden. Toch slaagt N-VA er gedeeltelijk in de middenstand wijs te maken dat ze voor hen opkomen via uitdrukkingen als 'de huidige regering, een belastingregering' en dat soort inhoudloze praat.

  Iets anders is dat er moet nagedacht worden over een betere en duurzamere productie. Maar dat betekent niet dat de consumptie in Vlaanderen, België en de EU moet herleid worden tot een fractie, bvb. een vierde, van de huidige consumptie.

 • door Bram op woensdag 26 december 2012

  Meer nog dan de promotie van een bepaald neo-liberaal ideaal en zelfs het vlaams-nationalisme lijkt n-va en hun aanhang gekenmerkt door kleinburgerlijkheid en provincialisme: wie niet met hen is is tegen hen, wat niet binnen hun visie past is fout en moet bestreden, bestraft en verwijderd worden, de norm van het gemiddelde en van het brave burgerlijke, de mythe van de eerlijke, hardwerkende vlaming, ... Deze kleinburgerlijke kern van al hun concrete ideeën hoe een samenleving er moet uitzien is m.i. de kracht en het gevaar van n-va en de mensen die voor hen kiezen. Vandaar de bekrompenheid en de grootheidswaan, twee zaken die eigen zijn aan het kleinburgerlijke. Indien er al een 'onderstroom' is waaruit de n-v tapt, dan is het deze. Het verwonderd mij nog steeds dat het kleinburgerlijke zo'n kracht heeft, maar met verwondering komen we nergens. Het moet duidelijk gemaakt worden aan de kleinburgerlijke handelaars, de brave tantes, de kankerende nonkels, de eendimensionale en kritiekloze denkers, dat hun wereld er één is binnen een context van nog vele andere mogelijkheden die even en zelf nog meer legitiem zijn.

  De kleinburgerlijkheid gaat de strijd aan met alles dat niet in hun kraam past via repressie. De GAS (Gemeentlijk Administratieve Sancties) zijn daar het vehikel voor. Alles dat buiten de kleinburgerlijke norm valt is overlast en dat moet beboet worden, enkel zo zal men leren in de pas te lopen van die kleinburgerlijke norm. Vrijheid kan ook enkel beleefd worden binnen het broederschap van de kleinburgerlijkheid. Vrijheid die daarbuiten valt is een bedreiging en... moet bestreden worden. Iedereen die zich niet schikt naar de kleinburgerlijke norm zijn een bedreiging of profiteurs.

  Die kleinburgerlijke norm moet zichtbaar gemaakt worden, meer nog dan het zgn neo-liberalisme en vlaams-nationalisme, die enkel binnen het kleinburgerlijke concrete invulling krijgen.

  who is with me?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties