Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De (mythe van de) rebelse stad Gent

Dit is geen stemoproep. Nu dit is uitgeklaard, kunt u rustig verder lezen. Want het kan niet de bedoeling zijn bestaande mythes te verstoren. “Gent is een rebelse stad”, de laatste linkse burcht in Vlaanderen als het ware.
woensdag 3 oktober 2012

Gent is van een grauwe industriestad een dynamische cultuurstad geworden, waar actieve middenvelders de publieke ruimte innemen, jongeren zich verliezen in het lokale speelweefsel, waar toeristen en de meerwaardezoekers rondwaren, en studenten hun tweede thuis vinden.

Bij de Guardian Travel Awards, bekend als de Oscars van de toerisme-industrie, werd Gent zelfs tot “the hipster capital” benoemd. Terwijl Antwerpen ongetwijfeld een Vlaams-nationalistische kapitein aan het roer krijgt, is er een grote kans dat het kartel SP.A-Groen (eventueel met een derde partner) deze linkse burcht zal beheren. Daarmee zal Gent ook na de gemeenteraadsverkiezingen enkel zijn eigen progressieve mythe versterken.

Vragen bij de progressieve mythe

Toch kunnen we het niet nalaten enkele vragen te stellen bij die progressieve mythe. En kritisch debat behoort tot het Gentse rebelse stadsproject. We hebben drie bezorgdheden die met elkaar verbonden zijn: het kartelprogramma van SP.A-Groen en de derde partner, de autonomie van het Gentse middenveld en de noodzaak aan een linkse oppositie.

De twee progressieve partners van het kartel vinden elkaar uiteraard op veel vlakken en zo lijkt het kartel ‘natuurlijk’. Dit is niet zo vanzelfsprekend. Onder het perfecte wateroppervlak gesymboliseerd door het kartelprogramma is er wel wat deining. Er is namelijk een verrechtsing in de SP.A ontstaan, waardoor het 'flinkse' discours van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens - en huidig federaal minister van Werk Monica De Coninck - ook in de Gentse SP.A aanwezig zijn.

We verwijzen naar de standpunten over migratie en dakloosheid (bijvoorbeeld de Roma in Gentse kraakpanden, het toenemend aantal mensen op straat of op de 'Blaarmeersencamping’, de weigering om mensen-zonder-papieren toe te laten tot Nederlandse taallessen). Maar ook de activering, waar een sterk 'paars beleid' werd gevoerd en collectieve emancipatorische projecten werden afgevoerd en stadsontwikkelingsprojecten (gestut door de ideologie van 'sociale mix' en de gestage gentrificatie van de volkswijken) die je bezwaarlijk zomaar 'links' kan noemen.

Om maar te zwijgen van het flinkse discours omtrent de GAS-boetes die jongeren en armere groepen het hardst treft. Het woonbeleid: geen enkele bijkomende sociale woning, het grote tekort aan noodwoningen of het antikraakbeleid). Participatie (herinnert u zich nog de omgang met de buurtgroep 'Buitensporig' of andere niet-door-de-stad-geregisseerde actiegroepen?) (1), het gevoerde mobiliteitsbeleid op een dubbel spoor van meer auto's en parkeerplaatsen én fietsruimte.

Maar toegegeven, wat op papier staat van het kartel SP.A-Groen oogt werkelijk indrukwekkend. Dat doet menig progressieve Gentenaar zien dat de SP.A in dit kartel naar links is opgeschoven op alle bovenstaande thema’s.

Een derde partner zal nodig zijn

Echter, iedereen weet dat een derde partner zal nodig zijn. Interne peilingen geven het kartel SP.A-Groen een uitslag van 45 procent, dus onvoldoende om Gent als meerderheid te besturen. Als derde partner komt dan de Open VLD hoogstwaarschijnlijk in beeld. Een voorakkoord tussen SP.A-(Groen) en Open VLD is niet uitgesloten, al was het maar om de vertrouwensbreuk te herstellen die de oprichting van het kartel bij de Open VLD heeft teweeg gebracht.

SP.A zal best wel wat toegevingen moeten doen aan Open VLD. Ziet u de Open VLD ooit een stedelijk energiebedrijf, een stap-voor-stap beleid voor grote vastgoedprojecten of een buurtontwikkelingsfonds goedkeuren?

Maar wat het kartel kan verwezenlijken, zal natuurlijk ook afhangen van de sterkte van de N-VA-oppositie in de gemeenteraad. Als de N-VA sterk staat, betekent dit een versterking van de rechterflank van het kartel. Het bestuur zal dan geneigd zijn om de meest linkse of progressieve voorstellen af te zwakken en/of af te voeren precies om N-VA geen extra munitie te geven.

Anders gezegd, bij gebrek aan linkse oppositie, zal het tegenwerk tegen het bestuur enkel van rechts komen met alle gevolgen vandien. Kortom, het kartelprogramma valt niet samen met het toekomstige beleidsakkoord en al helemaal niet met de beleidsuitvoering.

Waar is het middenveld?

Belangrijker is de vraag wat Gent nu precies het etiket geeft van linkse burcht en rebelse stad? Een progressief bestuur, zelfs onder 'paars', was zeker een van de locomotieven om de grauwe industriestad terug op de sporen te zetten. Maar meer dan het citymarketingdiscours en de stedelijke zelfpromotie was een linkse oppositie onontbeerlijk in dat progressieve project.

Daarmee bedoelen we zowel de oppositie buiten als in de gemeenteraad. Meer zelfs, er waren veel momenten dat Groen (voordien als Agalev) een groot deel van het middenveld links voorbij stak. Dat middenveld verloor veel van zijn historische autonomie en beruchte 'rebellie' (bij gebrek aan een betere term) gedurende de jaren negentig wanneer veel van de middelen (VFIA, VFIK, SIF, ...) naar een bredere linkse oppositie gingen ter bestrijding van het Vlaams Blok. (2)

En deze afhankelijkheid werd alleen maar versterkt de laatste tien jaar door striktere convenanten vanuit het bestuur waarbij het middenveld in het keurslijf van uitvoerder werd geduwd. Dat was ongetwijfeld met het doel een 'progressief beleid' op de sporen te zetten.

Echter, zonder veel linkse oppositie heeft dat het middenveld ook niet alleen financieel, maar ook mentaal afhankelijk gemaakt zowel door de partijpolitieke disciplinering als door de zelfdisciplinering. Het idee dat het goed is voor de democratie dat een bestuur zijn eigen (soms kritische) oppositie subsidieert, werd gestaag vervangen door het idee dat het middenveld een loyale gepacificeerde partner is in verantwoordelijke beleidsvoering.

In Gent heeft Groen mede het middenveld scherp gehouden, op momenten dat haar zelfkritische, autonome en strijdvaardige positie door die afhankelijkheid was aangetast. Met dit kartel, en zonder linkse oppositie, dreigt het Gentse middenveld verder in die afhankelijke rol weg te zakken.

Dat werd ook duidelijk tijdens de Gentse Feesten-debatten georganiseerd door Democratie 2000 en TiensTiens, waar een amalgaam van critici en wetenschappers vragen hadden bij de mythe van het actieve linkse middenveld in Gent. De bakens worden ongetwijfeld wijd open gezet vanuit het progressieve bestuur, maar weinigen durven echt in conflict te gaan (ideologisch en door hun handelen).

Noodzaak van een progressieve oppositie

De bezetting van het stadhuis op vrijdag 28 september door enkele middenveldorganisaties naar aanleiding van het toenemend aantal daklozen en de erbarmelijke woontoestand is veeleer regel dan uitzondering. Er lijkt een soort rode lijn te bestaan. Groen brak die bakens soms open.

We kunnen alleen maar hopen dat de progressieve Gentenaar naast het belang van een progressief bestuur, ook de noodzaak van een progressieve oppositie erkent. Meer zelfs, zo'n linkse oppositie zou - wanneer zowel kartel als oppositie het goed spelen - eigenlijk een versterking van het kartel moeten zijn.

In die zin dat met een linkse oppositie het kartel het wel eens makkelijker zou kunnen hebben om een deel van zijn programma door te voeren. Een oppositiestem is dus ongetwijfeld nuttig. Alleen de Partij Van De Arbeid (PVDA) is 'groot' genoeg om een zetel te halen. Toch zal de sprong van een goeie 1.500 stemmen in 2006 naar 5.000 hard labeur vragen.

We hebben nood aan mythes om ergens in te geloven. Ze belichamen de dromen van een betere toekomst en richten het politieke handelen. Maar willen we dat de mythe van het progressieve Gent de rol speelt van emancipatiemachine, dan is er nood aan ruimte voor 'dissensus' en ideologische onenigheid.

Dat wil niet zeggen dat er geen samenwerking of steun mogelijk is voor het kartel SP.A-Groen, maar wel dat erkend wordt dat de rijke ideologische oppositie en de sociale strijd belangrijke factoren zijn in de verwezenlijking van een progressief Gent. 

Pascal Debruyne, Dominique Willaert, Ludo De Brabander, Karim Zahidi en Lut Vael

(1) Dit gaat over de manier waarop het paarse stadsbestuur omgaat met participatie en autonomie van burgergroeperingen en het middenveld. Buitensporig was een buurtcomité dat onder leiding van een Gentse professor vragen stelde bij de aankomende stationsontwikkeling en de participatie van de buurt. Ze werden meteen in vraag gesteld als "NIMBY" (not in my backyard"), disloyaal en tégen het bestuur in gestuurd door Groen! (partij die toen oppositie was). Dit soort voorbeelden van niet-geregisseerde buurtgroepen en actiecomités kwam wel meer voor.

(2) Vanaf 1988 en vooral 1991 "zwarte zondag" toen het Vlaam Blok doorbrak, zag je een arsenaal aan armoedebestrijdingsfondsen die erop gericht waren terug aan lokale ontwikkeling en buurtopwaardering te doen, naast "integratie" van minderheidsgroepen. Die middelen werden beheerd door de overheid en uitbesteed aan het middenveld om de wijken terug te heroveren op het Vlaams Blok. Dat zorgde voor een brede progressieve coalitie over overheid en middenveld heen, maar het zorgde tegelijkertijd ook voor de politieke sturing van dat middenveld waardoor ze haar autonomie zag inperken.

Pascal Debruyne (UGent)
Dominique Willaert (Victoria Deluxe)
Ludo De Brabander (Vrede vzw)
Karim Zahidi (UA)
Lut Vael (coördinator Samenlevingsopbouw Gent)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

30 reacties

 • door Cedric op woensdag 3 oktober 2012

  Ik heb net zelf 5jr Gent achter de rug en op 14/10 kan ik er nog eens een laatste keer mijn stem laten gelden, en ja die zal 'flinks' zijn. Gent is niet progressief omdat het door links word bestuurd. Het is progressief omdat er nu eenmaal veel progressieve mensen aanwezig zijn in die stad. Tel het aantal jonge technologiebedrijven er maar eens op na, er is geen hogere concentratie van te vinden in ons land dan in Gent. Die techno-bedrijfjes komen er omdat er zoveel hogescholen en een unief met een serieuze reputatie zijn op gebied van hightech. En die leveren natuurlijk elk jaar een verse lading starters met een stel hersenen. Gent is ook de eerste stad waar ik merkte dat er een heuse 'Geek-scene' is: Bijna dagelijks kan je wel ergens naar een demo, lezing, presentatie, workshop of brainstorm over één of ander geeky thema, of het nu gaat over Social Media of over de toekomst van mobiliteit, voor ieder wat wils. Verder heb je in Gent ook gewoon echte geek-clubs: de hackerspace Whitespace, Nerdlab, Timelab, allemaal plekken waar de vooruitstrevende mens zijn hartje kan ophalen. Dát is wat Gent progressief maakt: progressieve mensen. Niet het stadsbestuur maakt een stad, maar de mensen die in de stad wonen.

 • door Frank de Jonckheere op woensdag 3 oktober 2012

  Ik deel jullie analyse, Pascal en co, maar ben net niet cynisch genoeg om te vergeten dat de Pvda als één man achter Milosevic bleef staan, vóór, tijdens en na het moorden. Ook de ideologische plezierreisjes naar modelstaat Noord-Korea, terwijl duizenden politieke gevangenen er wegrotten in concentratiekampen (Amnesty International), kan ik vergeten noch vergeven. Het middenveld moet haar eigen agenda maken, ja, maar voor een middenveld dat haar benen opent voor de Pvda, vraag ik de scheiding aan.

  • door svdl op donderdag 4 oktober 2012

   voor de puntjes op de i: De pvda staat en stond niet als één man achter milosevic. Dat is Tv-propaganda. De pvda, was tegen een interventie en vooral tegen een bommentapijt op servië dat vooral de burgers trof. Na zovele jaren later moet je toch ook wel beginnen te beseffen dat de mediaoorlog vooral gericht is om ut te laten zeggen wat u in uw vorige reactie zegt. U weet toch ook onderhand dat er 2 maten en twee gewichten zijn voor en tegen interventie in functie van hoe het uitkomt. Bvb Baghrein en Syrië... is een typisch voorbeeld. Zie de rol van de VS en Saoudi Arabië. Enfin, Irak, Afghanistan... ook typische voorbeelden. Maar om terug te komen op uw letterlijke aanval op de pvda: U kan niet beweren dat de PVDA als partij, Milosevic een warm hart toedraagt. Het verdedigt ook niet de oorlog van Serviëin Bosnië, maar eveneens ook niet de Kroaten tegen de serven, de Bosniërs tegen de kroaten en ga zo maar voort. Het hele verahaal is dat de pvda tegen een nationalisme is dat oorlog veroorzaakt op basis van etnieën, religies, etc... De PVDA draagt een warm hart toe voor vreedzame oplossingen of oplossingen die breed gedragen vanuit de bevolking zelf komen. Dat kunnen ook interne revoluties zijn, volksbewegingen, omwenteling. De PVDA steunt en ondersschrijft ook tevens elke werkelijke oplossing die vanuit een echte diplomatieke wil vetrekt en hekelt het schizofreen gedrag van westerse landen die enerzijds over diplomatie spreken maar achter de schermen wapens verkopen en partijen verder opstoken tegen elkaar. EN dat is bvb -alle mediapropaganda tevergeefts wederom- niet het geval in Syrië bvb. Het is zeer smerige valse en leugenachtige berichtgeving die wil laten doorschemeren dat het telkens over breed gedragen volksopstanden gaat (en dan nog in een zwart wit/de goeien tegen de slechten) voorgesteld. Dat is helemaal anders als de aanvankelijk initiele revoluties van Egypte en Tunesië (nu al reeds helemaal of gedeeltelijk gerecupreerd door de oude grade, met medewerking van de CIA :-)

   Wat Noord Korea betreft loopt u -excuseer- hopeloos achter of heeft u de laatste jaren in een diepe winterslaap gelegen. Enfin... hoeveel woorden nog? Die karktermoord kennen we al lang nietwaar?

   Wat dus de PVDA en de middenveld organisaties betreft. Het is niet toevallig dat deze dichter bij elkaar komen in de huidige verschuiving van/naar de neoliberale doctrine in onze maatschappij. De objectieve feitelijke omstandigheden en sociaal economische context zijn zeer leerrijk om te begrijpen waarom het zo is dat de PVDA en middenveldorganisaties meer en meer op één lijn komen staan en mekaars objectieve bondgenoten worden.

   Mijn beste Frank, het gaat hier dus om inhoud, inhoud, echte inhoud. Het zou u eren om dit wat te bestuderen en eens grondig te analyseren. Het laat tevens toe om los te komen van de idiote achterhaalde verwijten die, oppervlakkig als ze zijn, kant nog wal raken en meer de bedoeling hebben om het inhoudelijke debat te ontwijken.

   Veel succes.

  • door Dominique Willaert op zaterdag 6 oktober 2012

   Beste Frank, het lijkt alsof je goed bent in het maken van analyses van mensen en partijen die jou niet liggen. No problem with this, maar doe dit dan op z'n minst op een intellectueel eerlijke en onderbouwde manier. Mijn kritiek op de sociaaldemocratie is gestoeld op een feitelijke analyse van de voorbije dertig jaar, waarbij je niet anders kunt dan vaststellen hoe eerst de BSP (onder Van Miert), de SP (onder de Teletubbies) en tenslotte de SP.A de vrije markt volledig hebben omarmd. De onderkant van de samenleving wordt nog 'verleid' om op hen te stemmen maar niet langer politiek verdedigd. Het komende decennium zal de immense woonproblematiek als een tsunami over onze steden rollen. En een middenklasse die niet langer solidair kan en wil zijn met de onderkant van onze samenleving is één van de gevolgen van een sociaaldemocratie die in hoofdzaak nog de belangen van de middenklasse verdedigt. Voor Groen had en heb ik sympathie, maar hun recente boze en smeuïge reacties op ons opiniestuk heeft blijk van een 'geheugenverlies'. Groen heeft jarenlang beklemtoont hoe belangrijk het is is om in Gent kritische en linkse oppositie te hebben. Zoals het er tot voor kort uitzag, blijkt er in Gent de komende legislatuur alleen maar een rechtse oppositie te zijn. De open vraag of dit de stedelijke democratie ten goede komt. Nota bene: ik stel voor dat de PVDA een soort 'ontluizingsfilmpje' maakt waarbij ze elke link Noord-Korea, met Mao, met Stalin afzweren, tot bloedens toe. Ken je die methode? Zelfgeseling tot het bloed van je schouders spat.

   • door Frank De Jonckheere op zondag 7 oktober 2012

    [title]Beste Dominique, Ik ga[/title]Beste Dominique, Ik ga akkoord met je voorstel van het ontluizingsfilmpje. Wel graag ook Milosevic erin betrekken. De houding van de Pvda was in die laatste case ondubbelzinnig. Dat zijn feiten. Ze steunde Milosevic onvoorwaardelijk en all the way. Tot in Den Haag. Ik kijk uit naar een formeel mea culpa. Tot het zover is verwerp ik de Pvda op morele gronden. Er komt een dag dat ik terugkeer naar Sarajevo, ik zal dan een blik werpen op de heuvels die de stad omzomen, ik zal hulde brengen op de begraafplaatsen in het centrum van de stad, ik zal een koffie drinken op een terras en er zal geen millimeter afstand zijn tussen het hart van Bosnië en dat van mij. Gent dan. Je oproep is een poging om een deel van de Gentenaars op te sluiten in een verrottingsstrategie. Wat wil je bereiken? Groen electoraal verzwakken in het kartel zodat je nadien kan zeggen: zie je wel dat het beleid nu rechtser is dan vóór de verkiezingen aangekondigd? Of om Patrick Janssens te parafraseren: wil je niks doen en nadien de schuld steken op het verrechtsende Vlaanderen? De Pvda, het Vlaams Belang en de NV.a zijn in hetzelfde bedje ziek, ze hallucineren een revolutie en de strategie ernaartoe is die van de verrotting. Daar doe ik niet aan mee. Ik wil een beter beleid en ik wil het nu. Ik wil een meer sociale, meer groene stad en ik wil het nu. The time is now. Groeten, F.

    • door Dominique Willaert op maandag 8 oktober 2012

     [title]Beste Frank, Niet alleen de[/title]Beste Frank, Niet alleen de PVDA maakte in het verleden fouten in wie ze 'onvoorwaardelijk' wilden steunen. Pol Pot werd op het laatst enkel en alleen nog door de Verenigde Naties verdedigd. En omdat de VN hem bleef steunen, ging de terreur maar verder en kon er geen ander regime geïnstalleerd worden. Tony Blair, sociaaldemocraat in hart en nieren trok de oorlog in Irak op gang op basis van leugens. De Taliban en Al Quada werden in de jaren '80 van de vorige eeuw getraind en opgeleid door het Amerikaans leger, met steun van Democratische afgevaardigden, dit in een strategie die paste binnen de nog heersen Koude Oorlog indertijd. Om maar te zeggen: het zou fijn zijn mocht je wat breder willen gaan in je analyse en niet alleen maar schieten op de PVDA. Gent dan. Ons opiniestuk start met de opening: 'Dit is geen stemoproep' Frank. In ons opiniestuk hebben we verder gebouwd op iets waar Groen al decennialang tot oproept: het belang beklemtonen van een linkse en kritische oppositie in Gent SP.A bekent in veel debatten haar loyaliteit t.a.v. de Open Vld. Vreemd toch dat een linkse partij openlijk flirt met een centrumrechtse partij en de PVDA tot de baarlijke duivel uitroept. Ideologisch lijken SP.A en PVDA dichter tot elkaar te staan dan SP.A en Open VLD. Niet? Als ik goed heb geluisterd naar Alexander D. dan hoor ik opnieuw hetzelfde soort mantra: laat de vrije markt haar rol spelen en probeer zo weinig mogelijk de Staat (de overheid) zich te laten moeien. Ik heb niet de indruk dat de Open VLD vragende partij is om meer sociale woningen te bouwen, de zware misbruiken binnen de private huurmarkt aan banden te leggen en fiscale hervormingen door te voeren die er toe leiden dat er een verschuiving komt naar meer belastingen op kapitaal i.p.v. op arbeid. Mijn vraag is dus: 'Wat versta je eigenlijk onder verrottingsstrategie?' Ik hoop dat dit niet het soort democratie is die jullie met SP.A en Groen in de toekomst willen voorstaan: elke vorm van tegensprekelijk debat herleiden tot partijpolitieke insinuaties. Vanuit m'n rol in het middenveld heb ik steeds gekozen om elke linkse politicus en politica en linkse beweging te ondersteunen die het opneemt voor een solidaire en rechtvaardige samenleving. Dit betekent dat ik bewust niet de keuze maak om een stemoproep voor één partij te lanceren, maar me blijf engageren om linkse opinies te ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren tot een soort links eenheidsfront. En de Open VLD past vooralsnog niet in dit plaatje. Ik vrees dus dat jullie in jullie streven naar een meer sociale en groene stad een groter probleem hebben dan wijzelf. Hartelijke groet, Dominique

     • door Frank De Jonckheere op maandag 8 oktober 2012

      [title]Beste Dominique, Je geeft dus[/title] Beste Dominique,

      Je geeft dus toe dat de Pvda een erg bezwaard verleden heeft. Aangezien de PvdA zelf dat hierboven nog steeds ontkent, is het probleem nu ook voor iedereen duidelijk gemaakt.

      Ik verwacht van de Pvda formele excuses voor haar houding tav de regimes in Noord-Korea en Servië. Deze excuses moeten gericht zijn naar de mensen die vandaag lijden: de vele duizenden gevangenen in de concentratiekampen van Noord-Korea (Amnestie International) en de tienduizenden Bosniërs die tijdens de etnische zuiveringen hun naasten zagen vermoord worden omdat ze moslim waren.

      Als jij met je eenheidsfront daarna de stad wil besturen, dan zal ik je niet tegenhouden.

      Groeten, F.

      • door Dominique Willaert op dinsdag 9 oktober 2012

       Beste Frank, Wij schrijven een opiniestuk over Gent Frank! Wend je gerust rechtstreeks tot de PVDA+ om je grote onderwerp verder met hen te bespreken. Het valt telkens op hoe je de opmerkingen ter zake omzeilt en begint te klinken als een oude grammofoonplaat die doordraait. Het ga je goed Frank!

       • door Frank De Jonckheere op dinsdag 9 oktober 2012

        Ik heb het over het handelen van een Gentse partijtje waarover jullie een (andere) opinie hebben.

        Maar zoals mijn eerste groef reeds afspeelde, ben ik wellicht niet cynisch genoeg om jullie te volgen.

        Cheerz.

        • door Mark op vrijdag 12 oktober 2012

         Zeg Frank, heeft Groen! zich al verontschuldigd tegenover slachtoffers van seksueel misbruik, pater Versteylen hield er ook bizarre praktijken op na tijdens zijn retraites. Zo gemakkelijk is dit, valse associaties maken.

         • door Frank D.J. op dinsdag 16 oktober 2012

          Sorry voor het gedrag van onze pater, hij bleek achteraf gezien een redelijk ordinaire viespeuk.

 • door Arthur De Decker op donderdag 4 oktober 2012

  Dit lijkt mij een tamelijk goede analyse doch ook weer zo weinig rebels. Het middenveld wordt hoofdzakelijk gereduceerd tot de instellingen met betaalde medewerkers en dus afhankelijk van openbare toelagen en subsidies. De echt onafhankelijke comités bestaande uit gemotiveerde vrijwilligers worden onderschat en komen nauwelijks aan bod. Het zijn nochtans dat soort dwarsliggers die echt rebels kunnen zijn en een progressieve koers kunnen varen. Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden... Ik blijf er van overtuigd dat enkel meer directe democratie, waarbij dus geluisterd wordt naar het volk na referenda, ons uit de impasse kan halen. Vertrouwen stellen in het volk is voor mij progrssief. Een verzoek voor een volksraadpleging ondertekend door meer dan 25.000 Gentenaars verwerpen omdat er 333 handtekeneningen zo gezegd ontbreken lijkt mij niet de goede weg.

 • door Engelbrecht op donderdag 4 oktober 2012

  inderdaad "gent" heeft linkse oppositie nodig in de gemeenteraad spa+vld er zijn zeker goede zaken gerealiseerd maar qua woonbeleid zelfs voor gewone tweeverdieners is het een ramp er is veel bijgebouwd vooral appartementen maar die kosten minimaal tussen de 300.000 a 400000 voor met moeite twee of drie kamers

  links stemmen is pvda stemmen is enig serieuze organisatie van links

  milosevitjs - van alle ex broedervolken van ex yougoeslavie hebben elemten zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden - de navo heeft servie als enig deel van het gebied wel deritg jaar terug gebombardeerd

  noord korea - ideologische plezierreisjes ????? waar haalt u het wat heeft dat te maken met de pvda

  het laatste congres van de pvda enkele jaren geleden besliste geen modellen meeer na te lopen maar hier concreet te ageren voor lagere energieprijzen (btw van 21 naar 6 % verlagen - energie is geen champagne of een luxeproduct), goedkopere geneeskunde (kiwiplan voor geneesmiddelen gedeeltelijk overgenomen door vorige regering), steun aan syndicale acties enz...

  kortom u bent een beetje achter

  stem maar voor bartje of brackske kazakdraaiers en volksbedriegers eerste klas

  revolutionare groeten

  • door Gill op maandag 8 oktober 2012

   Er moet dringend iets gedaan worden aan het woonbeleid in Gent. Beide werken we in Gent, mijn partner is geboren en getogen in Gent. Toch lijkt het zeer moeilijk om een betaalbare woning te vinden... We worden bijna verplicht om de stad te verlaten, terwijl we er wel beide werken, opgegroeid zijn... Dit is toch niet meer normaal?? De stad Gent laat haar "gewone" mensen in de steek ...

 • door Toon Danhieux op donderdag 4 oktober 2012

  Waardevolle analyse waar ik me zelf grotendeels kan in herkennen. Hopelijk mag Tom straks kritisch uit de hoek komen in de raad!

  • door Paul B op donderdag 4 oktober 2012

   Is kandidaat voor gemeenteraadsverkiezingen in Gent op lijst Groen!

   • door Danny Bonte op donderdag 4 oktober 2012

    Paul u schrijft: Frank Jonckheere is kandidaat voor gemeenteraadsverkiezingen in Gent op lijst Groen! Ik zou zeggen zoals Mitterrand: et alors? Ik ken de kritiek van Frank al tien jaar. Da's al een tijd van voor de verkiezingen. OK de PVDA spreek niet meer over Stalin. De meeste communistische partijen braken 50 jaar geleden al met Stalin en het stalinisme. Dit lijkt heel erg op de operatie Vlaams Blok - Vlaams Belang. Een beetje afronden van de scherpe kantjes, meer niet. Excuses voor het stalinisme heb ik niet gelezen...

    • door svdl op donderdag 4 oktober 2012

     Dany Boy toch, Oude koek man, oude koek! Blijven hangen in oppervlakkige karaktermoord. Hoe laag kan men vallen. Moet Peter Mertens u op zijn kniëen om vergiffenis vragen met alle camera's draaiend en persfotografen in actie? Djeezes! Over een fetisj gesproken. Kan het nog platter? Inhoud man, Inhoud!

   • door svdl op donderdag 4 oktober 2012

    Hum dat wist ik niet en dan ben ik nog meer verrast bij zulke lage oppervlakkig uithaal naar de PVDA. Dat is echt van het niveau "spekschieten"... Dat had echt niet verwacht van iemand die voor Groen opkomt, aangezien ze in heel wat inhoudelijke thema's op gemeenetelijk vlak objectief gezien bondgenoot zouden moeten zijn. Vreem vreemd vreemd, vanwaar die uithalen toch?

    • door Paul B op donderdag 4 oktober 2012

     Dat was dus stemadvies. Er is een lange voorgeschiedenis van pvda-bashing, soms halve waarheden, meestal onwaarheden of roddel. Wat gaat er schuil onder die dreadlocks?

     • door Paul B op donderdag 4 oktober 2012

      Moet natuurlijk zijn: geen stemadvies.

 • door Pieter M op donderdag 4 oktober 2012

  Ik begrijp het begrip gentrificatie niet. Kan mij iemand uitleggen wat het betekent?Zie 3 de alinea van het eerste hoofdstuk. (iets met volkswijken in Gent; Proberen meer gentse kleur te geven in de volkswijken.? ... Goed van kritisch te schrijven, maar een derde van het publiek moet et toch begrijpen.

  • door Tineke O op woensdag 10 oktober 2012

   Volledig akkoord met Pieter. Heren, als jullie met dit soort intellectueel taaltje een ruim publiek willen aanspreken, vergeet het maar. Zo'n artikel is enkel geschreven voor het eigen clubje van ideologisch dichte vrienden en vijanden. Jammer, ik ben ervan overtuigd dat er veel zinvollere opiniestukken kunnen geschreven worden over het onderwerp "links in de oppositie in Gent, een goeie zaak (?)", die wél gelezen en begrepen zullen worden door een veel groter aantal mensen. Ik vind het zelfs een tikkeltje arrogant, al die uitlatingen over wie "voldoende sociaal bezig is" terwijl zelfs een hoogopleide burger deze tekst nauwelijks kan verstaan... Echt jammer. Dit forum verdient betere schrijfsels. Hou de eng ideologische eindeloze disputen in het vervolg voor op café, aub.

   - Tineke -

   • door Amaury J. op dinsdag 16 oktober 2012

    Zo'n moeilijk taaltje is het nu ook weer niet. En als je een woord, een concept of gelijk wat niet kent, dan zoek je dat toch eventjes op? http://nl.wikipedia.org/wiki/Gentrificatie

 • door Daniel Deblaere op donderdag 4 oktober 2012

  Aantal sociale woningen die er in Gent bij kwamen in de legisatuur onder de SPa : - 1 min één! Fantastisch Cfr o zo braaf artikel van Lut Vael in Tiens Tiens (en lees ook de onzinnige en reeds lang ontkrachtte achterlijke gegevens dat Vlaanderen vroeger schatplichtig was aan Wallonië);

 • door Winfried Huba op donderdag 4 oktober 2012

  >> wat op papier staat van het kartel SP.A-Groen oogt werkelijk indrukwekkend.<< >>er waren veel momenten dat Groen een groot deel van het middenveld links voorbij stak<< Waarom links in de oppositie? Vanwaar de schrik voor links aan de macht? Blijf actief in het 'middenveld': Groen zal uw stem vertolken binnen het beleid; maar dan moeten de linkse kandidaten ook sterk genoeg staan binnen het kartel. Geef uw voorkeursstemmen aan de progressieve en kritische kandidaten op de kartellijst!

  • door G op vrijdag 5 oktober 2012

   Al heb ik zelf in de woelige jaren tachtig (in de acties tegen de Martensdictatuur van volmachten) geregeld wat ferme discussies met de PVDA en Rode jeugd gehad, ben ik er nu wel van overtuigd dat ze niet meer zo authoritair en dogmatisch zijn. Ik zal mijn perfecte partij nooit vinden maar toch verdient de PVDA mijn stem, alleen al voor hun 'Geneeskunde Voor Het Volk' werk. Ook het feit dat ik hiermee de 'Immo en beheerraadsocialist' Termont een (piepkleine) loer kan draaien is mooi meegenomen. De groenen hebben zich al teveel laten rollen en hebben het spijtig genoeg nog altijd niet door dat ze gewoon gebruikt worden om een meerderheid te vormen.

   groetjes

   • door Winfried Huba op vrijdag 5 oktober 2012

    >>de groenen hebben zich al teveel laten rollen<< federaal, ja zeker. Kijk echter naar de Groene gemeenten Mortsel en Zwijndrecht: daar maken ze het verschil. Groen heeft in Gent schitterend oppositie gevoerd. Ze hebben stevige wortels in de sociale bewegingen, ze zijn er de politieke tak van. Nu staan ze voor de altijd moeilijke stap naar 'regerings'verantwoordelijkheid. Het is nù dat er vanuit deze sociale bewegingen de politieke druk op Groen moet blijven komen. Politiek vanuit de Zaal, zeg maar; Groen Gent heeft er altijd naar geluisterd. Die ene PVDA-Backstager zal het verschil echt niet maken. En als je Termont persé een loer wilt draaien, geef uw voorkeurstemmen dan op groene kandidaten.

    • door svdl op vrijdag 5 oktober 2012

     Oh ja die zal het verschil echt wel maken! Nog ne groene erbij of minder geen kwalitatief een verwaarlosbaar verschil tegen over 1 PVDA'er in de gemeenteraad. Het zal er stuiven! De gemeentes waar de pvda met minstens 1 mandaat in de raad zijn binnengekomen, hebben dat reeds absoluut in de feiten bewezen, wat je er verder nog moge over fulmineren. Of zoals al een smet een boutade is gezegd. "Van één mug kan men gerust de hele nacht langer wakker liggen!" Dus voor mensen, die progressief zijn, verandering willen, of/en zich in het gemeentelijk programma van de pvda kunnen vinden, stem deze mug! é voila!

     • door Winfried Huba op vrijdag 5 oktober 2012

      beste svdl ik hoop, dat jij het ook over de Gentse situatie hebt. Zo zie je maar, dat er verschillen in strategie kunnen zijn. Jammer dat de auteurs enkel één weg noemen en geen afweging maken tussen de verschillende mogelijkheden. Ik hoop u op gezamelijke acties 'op straat' tegen te komen. Want dat blijft hoe dan ook nodig. solidaire groet W.

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties