Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Open brief aan ACW-voorzitter Patrick Develtere

Mijnheer de voorzitter, nu de storm even is geluwd, willen we toch nog eens terugkomen op de onverkwikkelijke Arco-affaire. We kunnen er niet onderuit. We zijn zwaar aangepakt. Opmerkelijk was het oordeel van De Tijd (19/11/2011): “Vakbondsbonzen Luc Cortebeeck en Marc Leemans moeten stoppen met het schimpen op de banken die staatssteun hebben gekregen." Een open brief van de Beweging CAB.
vrijdag 16 maart 2012

"ACW-voorzitter Patrick Develtere mag ophouden met preken tegen bedrijven en particulieren die gebruik maken van achterpoortjes in de fiscale wetgeving”, luidde het oordeel van De Tijd.

De onderliggende boodschap luidt in feite: het ACW houdt er nu best mee op zijn maatschappelijke rol te spelen. We begrijpen inderdaad goed dat vele krachten in de samenleving zich nu vergenoegd in de handen wrijven en eindelijk een stok hebben gevonden om een hond te slaan. Daar moeten we ons met hand en tand tegen verzetten.

De arbeidersbeweging heeft zich van bij het begin altijd verzet tegen de heersende kapitalistische economische aanpak. Telkens heeft ze geprobeerd het terrein van de economie, van de arbeid, van de brede maatschappelijke behoeften niet aan de markt, aan de privébelangen, aan het kapitalisme over te laten.

Het besef was altijd aanwezig dat het belangrijk was greep te krijgen op de economie. Maar de economische macht waarover we vroeger beschikten, zijn we in de loop der jaren kwijtgespeeld. Heel de economische poot van de beweging werd ontbonden.

BAC werd BACOB en ging via Artesia uiteindelijk op in Dexia. Op dat moment werd de arbeiderscoöperatie ten grave gedragen, werd het ACW met handen en voeten gebonden aan het bancaire systeem en werd het een institutionele belegger die zijn eieren in de korf van het risicovol financieel kapitalisme legde.

Grootschaligheid, winstmaximalisatie, efficiëntie, zakelijkheid, rendabiliteit, dat was de 'tijdsgeest’ die ons dwong om in die nieuwe benadering te stappen, heb je ergens laten optekenen. Maar neem ons niet kwalijk als we ons daar van distantiëren.

Tijdsgeest of niet, de arbeidersbeweging is precies ontstaan omdat ze zich tegen de toenmalige tijdsgeest heeft afgezet. Het is dus hoog tijd om het roer om te gooien. Om te beginnen door in eigen huis schoon schip te maken met de zogeheten financiële experts. En verder zouden wij koploper moeten worden in de maatschappelijke en politieke strijd om het kapitalisme te bestrijden en het financieel kapitalisme voorgoed aan de ketting te leggen.

Hoe kunnen we vandaag een economie in dienst van mens en samenleving uitbouwen? Zeker niet door te participeren aan de (losgeslagen) financiële markten. Streng gereguleerde openbare banken die aan een stevige democratische controle worden onderworpen en die alle spitstechnologische trucs moeten afzweren, kunnen een bijdrage leveren.

En wat te denken van een echte coöperatieve bank? Een bank van ons? Waarom niet? Dan beletten we tenminste dat met ons geld het financieel kapitalisme voort de samenleving ontwricht, het milieu kapot maakt en jobs en inkomens vernietigt.

Vandaag lijkt het erop dat de economische activiteit de sociale beweging zwaar beschadigd heeft. Is dat een reden om de coöperatieve uitbouw voor goed af te schrijven? Wij denken van niet. We beseffen dat we u heel wat vragen, maar de beweging is toch iets verschuldigd aan de werknemers en de samenleving.

Daarom nog een laatste oproep. De christelijke arbeidersbeweging is een machtige organisatie die beschikt over vele tienduizenden militanten in alle geledingen van de beweging die tegelijk actief zijn in organisaties rond milieu, sociale problemen, Derde Wereld, enz. Met welk maatschappelijk en politiek project wil de beweging al die mensen blijven mobiliseren?

En eerlijk gezegd, zijn we er niet gerust in. Na de Tweede WereldoorlogI werd ons politiek project toevertrouwd aan ‘de vrienden’ in de huidige CD&V. Maar die partij is in de loop der jaren op sociaaleconomisch vlak steeds meer opgeschoven in de richting van het neoliberalisme. Toch wil het ACW zijn ‘bevoorrechte partner’ nog steeds niet in de steek laten.

Wij vragen u, mijnheer de voorzitter, het geweer van schouder te veranderen. Werk een eigen uitgesproken maatschappelijke keuze uit. Neem dus een initiatief, kom naar buiten met een eigen uitgewerkt plan, bediscussieerd en gedragen, waarmee de beweging de boer op kan, de confrontatie tegemoet.

Met een 'recht voor de raap’-perspectief dat mensen opnieuw perspectief biedt en uitdagend genoeg is om, samen met alle progressieve krachten van het land, te bewijzen dat een andere wereld mogelijk is.

Omer Mommaerts, Jef Mariën, Anne Dhooghe en Willy Verbeek

Voor ‘Beweging’ (een groep kritische en progressieve militanten binnen de christelijke arbeidersbeweging): Omer Mommaerts is oud-vrijgestelde van KWB, Jef Mariën is oud-hoofddélégué voor COC, Anne Dhooghe werkt op de vormingsdienst van LBC-NVK en Willy Verbeek van ACV-Transcom is ook voorzitter van ACW-Herent.

Verder ondertekenden volgende mensen deze open brief:

Elke Vandeperre, coördinator vzw Motief;
Noël Vanglabeke;
Tommy Vandendriessche, vakbondsafgevaardigde COC;
Jon Sneyers, militant LBC-NVK Leuven;
Raymond Vanderlooy, gepensioneerd vakbondsafgevaardigde LBC-NVK;
Kris Van der Parre, militant, bureaulid LBC-NVK;
Guido Vereecke, bestuurslid ACW, ACV en CM;
Charlie Eylenbosch, KWB St.-Katharina-Lombeek;
Marc Van Thielen, vrijgestelde LBC-NVK;
Jan Reyskens, ACV-militant;
Marc Mombaerts, regiosecretaris ACV;
Dominiek De Meester, vrijgestelde ACV;
André Leurs, vrijgestelde ACV Bouw-Industrie-Energie;
Jos van Dooren, délégué COC;
Paula Broeders, bijblijfconsulente ACV;
Geva Deraeck, lid ACV;
Machteld Venken;
Veer Dusauchoit, ACW-Herent;
Denis Bouwen, hoofdredacteur 'Ons Recht' LBC-NVK;
Annie Kerkhove, secretaris LBC-NVK met brugpensioen;
Michael Vandenbrouke, secretaris LBC-NVK;
Frieda Geleyns, regiosecretaris ACV;
Paul Van Hooren, délégué LBC-NVK met pensioen;
Angèle Branckaerts, COC-afgevaardigde met pensioen;
Peter Van Hooren, voorzitter regio Antwerpen-Zuid ACV;
Eliane De Boeck, ACW-Kontich, educatief medewerkster CM;
Dirk Clauwaert, délégué ACV voeding en Diensten;
Katrien Verschaeve, afgevaardigde COC;
Marc Vandepitte, hoofddélégué COC;
Jan Dereymaeker, secretaris LBC-NVK;
Paul Buekenhout, secretaris LBC-NVK;
Pros Vandebroek, bestuurslid COC;
Patrick Franceus, vrijgestelde ACV-BIE;
Tina De Greef, LBC-secretaris;
Jean Dreezen;
Marc Limpens;
Luc Davids, militant LBC-NVK;
Gilbert Holtappels;
Dominiek Van Dooren, vrijgestelde LBC-NVK;
Roger De Becker, oud-vrijgestelde ACW;
Aimé Gysemberg, ACV-militant;
Jozef Mampuys, militant ACV;
Jan Verschaeve;
Piet De Bisschop, oud-délégué LBC-NVK;
Agnes Vandenbosch, lid ACV;
Jef Vermaere, lid CCOD, voormalig LBC-vrijgestelde;
Wies De Troch, militant CCOD;
Tom Vermeir, LBC-militant non-profit;
Koen Ooms, LBC-lid;
Kaatje Borms, militant ACV;
Jan Soetewey, lid LBC-NVK;
Barend Claessens, vrijgestelde ACV-BHV;
Bea Vandewalle, LBC-militant non-profit;
Antoine Baeyens;
Filip Van Grieken, lid Okra;
Judith Troubleyn, lid KAV;
Annemarie Uyttendaele, CvS;
Lieve Debaecke, militant COC;
Antoinette Van Mosselvelde;
Kathleen Bevernage, oud-militant LBC non-profit;
Jozefine De Prins, oud-délégué ACV-CSC;
Rik Valcke, COC-afgevaardigde;
Paul Pataer, oud-LBC secretaris;
Hélène Van Rossem;
Toon Danhieux, militant LBC-NVK;
Nancy Pauwels, studiedienst LBC-NVK;
John De Decker, secretaris LBC-NVK;
Luk De Bock, secretaris ACV-Metea;
Bogaerts Leo, lid ACV.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

15 reacties

 • door J. Blommaert op zaterdag 17 maart 2012

  Omer en vrienden, zet mijn naam hier ook maar onder. Ik ben geen lid maar steun dit volledig. Het ACW hoort niet in de kringen van de sjoemelaars die ons - zo blijkt vandaag - voor zestig jaar in de ellende storten. Begin een nieuwe coöperatieve die zich toelegt op datgene wat een bank vanouds doet: spaargelden innen en daarmee leningen verstrekken.

  Ze zullen U zeggen: het risico is te groot. Wel, ik breng even in herinnering dat voor de kredietcrisis van 2008 Dexia de hoogste ratings kreeg van de schoften bij Moody's in New York, en Argenta de laagste. Die laatste bank hield zich immers bezig met - juist ja: spaargeld en leningen, geen high-tech fraude. Welke van beide banken is er nu het best aan toe en welke het slechtst?

  Onttrek U en Uw beweging aan datgene wat men 'de markt' noemt. het ACW hoort daar niet. Ze is in eerste instantie een grote maatschappelijke speler, geen 'insitutionele belegger'.

  • door dwars bekeken op zaterdag 24 maart 2012

   Argenta is een bank, en doet bankdingen. blijkbaar wat voorzichtiger dan de anderen, wat natuurlijk prima is. aan de andere kant is Argenta geen bank. dat wil zeggen dat ze niet geregistreerd zijn als bank, niet gegarandeerd zijn via een garantie die ze zelf hebben moeten storten in het bankgarantiefonds, en niet onder de cao van de banken vallen. ze zijn namelijk een spaarbank, waar de cao heel wat minder gunstig is dan in de banken. dus primo, ze onttrekken zich aan de syndicale controle, en secundo, als ze overkop gaan is jouw spaargeld niet gegarandeerd. dus niet echt hoera voor Argenta

 • door jan veulemans op zaterdag 17 maart 2012

  onderteken mee.

 • door Guido Vereecke op zaterdag 17 maart 2012

  Mijnheer de voorzitter,

  Het is u bekend dat het 4-jaarlijks ACW-Congres - waarvan de voorbereiding door de ACW-studiedienst straks mag worden verwacht - de plaats bij uitstek is, om daar het strategisch beleidsplan aan de ACW-achterban voor te leggen.

  Teneinde het volgende ACW-Congres grondig te kunnen voorbereiden, wens ik u de volgende visietekst voor te leggen.

  “Het ACW heeft de goede gewoonte om ter voorbereiding van haar 4-jaarlijks congres, haar spilfiguren tijdig te betrekken bij het tot stand komen van de uiteindelijke congrestekst. Vraag om a) de aanvankelijk geplande consultaties van de ACW-spilfiguren, met het oog op de realisatie van de uiteindelijke congrestekst van het congres 2014, zo veel mogelijk te vervroegen. Teneinde de ACW-spilfiguren de gelegenheid te geven om diepgaander van gedachten te wisselen tijdens een ruim aantal georganiseerde overlegmomenten in de ACW-verbonden; b) in alle ACW-verbonden de output tijdens de overlegmomenten te stimuleren d.m.v. het “outside the box-denken”. Waarbij een zodanige rapporteringsmethode wordt gehanteerd, dat meerdere visies in de rapportering worden opgenomen; c) in de congresvoorbereidingsdocumenten de inhoudelijk identieke tekst, van de CAB-Open brief gericht aan de ACW-voorzitter, op te nemen na te zijn geredigereerd naar een aangepaste vormgeving op het vlak van congresvoorbereidingsvereisten.”

  Ik hoop u opnieuw van dienst te zijn geweest.

  Voor uw gewaardeerde aandacht, dank bij voorbaat.

  Met vriendelijke groeten,

  Guido Vereecke Bestuurslid ACW, ACV en CM

 • door hugo verwimp op zaterdag 17 maart 2012

  als lid ACW Merchtem, oud-delegee CCOD RVA en voorzitter van de verbondelijke stuurgroep Wereldsolidariteit Brussel-Halle-Vilvoorde ben ik volmondig akkoord met deze open brief en wil die mee ondertekenen.

 • door eric rosseel op zondag 18 maart 2012

  Bij mijn weten is het ACW nooit een antikapitalistische beweging geweest en nooit heeft ze in haar hoogste beginselen positie genomen tegen de vrije markteconomie. Integendeel: het ACW is, met steun van het Vaticaan, opgericht om een dam op te werpen tegen het socialisme van rond 1900 dat ook Vlaanderen zou hebben kunnen besmetten. Vandaar bv. haar politiek om werknemers zo verspreid mogelijk te laten en te vermijden dat ze zich concentreerden in steden. Vandaar dat werknemers aangespoord worden om in hun eigen dorp, dicht bij de kerktoren, een eigen huis te bouwen, zodat ze gebonden bleven aan katholieke waarden. Met als gevolg: de onoverzichtelijke ruimtelijke ordening in Vlaanderen en de verkeersfiles als gevolg van de grote woon-werk-afstand. Kortom: het ACW is altijd veeleer een geïntegreerd deel geweest van de katholieke zuil en nu van katholieke netwerken veeleer dan een deel van de "arbeidersbeweging". Ze verdient (bv. in de zorg) meer aan de miserie van de mensen dan dat ze miserie uit de wereld helpt.

 • door RC op zondag 18 maart 2012

  Financieel-economisch moet zeker de ACW-leiding eens dringend weten wat ze wil en kan ! Ofwel werkt het ACW met andere progressieve krachten aan een maatschappij en een economie op mensenmaat, maar dan hadden ze nooit het spel van het financieel casino-kapitalisme mogen meespelen ! Ofwel beleiden ze alleen maar lippendienst aan de economie op mensenmaat en proberen ze feitelijk hun graantje mee te pikken in dat casino, maar dan hebben ze zich wel vreselijk laten rollen in een spel dat ze totaal niet beheersen ! Alle jetons erdoor gejaagd aan één tafel !

  En ook politiek van twee zaken één. Ofwel ben je voor een politiek die sociaal-economisch voor minder ongelijkheden zorgt en dan moet je de CD&V van Beke, Peeters, De Crem e.a. echt loslaten. Of je blijft tegen beter in uit postjes- en andere platte overwegingen vasthaken aan die partij en dan beland je de facto op een neoliberale en bijwijlen krypto-fascistische koers.

  ACW durf nu eens eindelijk consequent te zijn zodat denken en doen bij elkaar aansluiten !!!!

  Het is pas nadat ACW zich terug een echte consequente en mobiliserende "bewegng" kan noemen dat het zin gaat hebben plannen te maken voor of mee te doen aan een nieuwe coöperatieve bank. Anders gaat het (ervan uitgaande dat het zal moeten gebeuren zonder overheidstussenkomst of staatswaarborg) nooit lukken daar voldoende mensen warm voor te krijgen. Zo simpel is dat ...

 • door Actio Populi op zondag 18 maart 2012

  Waarom deze open brief niet mede richten aan Marc Leemans? Eén gezamenlijk initiatief van groene militanten! Binnen het ABVV spelen dezelfde gedachten hoor! Mss kunnen we dan samen een links progressief front opstarten dat de politieke relais serieus in vraag stelt en op verandering aanstuurt. Mijn naam mag je bij deze open brief alvast toevoegen! Liefst van al met in de titel Marc Leemans er bij vermeld! Groetjes. Gunter Breugelmans, ACV Antwerpen, syndicaal afgevaardigde petroleum sector.

  • door Le grand guignol op zondag 18 maart 2012

   Ik ben het volmondig met u eens. Op de blogpagina van de ABVV-delegaties (DWM) heb ik duidelijk gemaakt dat de ACV-delegaties eenzelfde 'open brief' zouden moeten schrijven aan het ACV. Uiteraard was het beter geweest om dat 'vakbondoverschrijdend' te doen, maar heden kunnen we niet anders dan rekening houden met de realiteit en de beleidsstructuren van de verschillende vakbonden. Vandaar mijn oproep aan bereidwillige ACV-delegaties om, uit solidariteit met hun ABVV-collega's, ook een 'open brief' te sturen aan het ACV. De bereidwillige ACV-delegaties gingen me, via via, contacteren om aan die 'open brief' mee te werken, maar tot op heden heb ik nog niets gehoord - mogelijk heeft dat te maken met het gegeven dat het initiatief nog maar in zijn kinderschoenen staat en ik zelf geen afgevaardigde ben; het betreft dus geen verwijt. Naar mijn mening gaan we, als vakbonden, sterker staan wanneer de afgevaardigden en militanten van de verschillende vakbonden de handen in elkaar slaan, ze hebben immers krek dezelfde grieven en politieke verontwaardiging. Vele militanten zijn vanwege de houding van hun traditionele politieke evenknieën politiek dakloos geworden. Niettemin bestaat er op links een andere, weliswaar kleinere partij, die de standpunten van de militanten en afgevaardigden zeer genegen is. De vakbonden kunnen naar mijn mening enkel nog een verschil maken wanneer ze zich met vereende krachten profileren én wanneer ze inderdaad afstand doen van de traditionele politiek. In bepaalde situaties worden de vakbonden zelfs tegen elkaar uitgespeeld of probeert men dat alleszins te doen (cf. 30J). Dat doet zich niet voor op het niveau van de militanten en afgevaardigden, dan wel op het ogenblik dat het syndicale werk overgaat in het (traditionele) partijpolitieke spel.

 • door jorisdewinter op zondag 18 maart 2012

  lanseer een "electronische"petitie,zodat iedereen zijn steun kan betuigen.

 • door Jean Pierre Fransen op zondag 18 maart 2012

  Een elektronische petitie is nodig om aan te geven hoe uitgebreid de basis is. Zo kan er niet geargumenteerd worden dat het maar om enkele 'progressievellingen' gaat.

  • door willy verbeek op zondag 18 maart 2012

   Een open brief aan Patrick Develtere is er in feite ook één aan Leemans want het ACW is de koepel rond een confederatie van van ACW KWB CM ziekenzorg KAJ OKRA WERELDSOLIDARITEIT KAV.

 • door Neutr-On op maandag 19 maart 2012

  ACV en COC zijn onbetrouwbaar. Dat getuigen de Dexia en ARCO affaires. Maar er wordt ook regelmatig gesjoemeld tijdens syndicale en andere verkiezingen.

  Toch een goed initiatief van deze militanten

  www.neutr-on.be

  • door GB op donderdag 22 maart 2012

   Als er al iets onbetrouwbaar is, dan zijn het wel de neonazis en fascisten van het VB, die, naar aloude fascistische traditie, de arbeidersbeweging totaal willen vernietigen. Bvb. door het oprichten van een zogenaamde "neutrale" vakbond, in een poging om zoveel mogelijk basismilitanten weg te lokken bij ACV en ABVV, en zo toekomstige stakingsacties en andere syndicale acties volledig te ondermijnen en saboteren. NO PASARAN !

 • door Pierre Agten op maandag 19 maart 2012

  Als ex-delegee LBC-NVK onderschrijf ik deze open brief volmondig en zou zelfs verder willen gaan. Ook binnen de rode koepel zijn er mensen die 'n nog meer progressief (lees anti kapitalistisch) beleid wensen. Waarom niet één koepel Christelijke en Socialistische Arbeidsbeweging!!!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties