Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

'Debtocracy': Griekse documentaire over de schuldencrisis.

'Debtocracy': een essentiële documentaire om de ware redenen van de schuldencrisis te begrijpen. Wat schort er met het IMF, de Wereldbank en de Europese Centrale Bank, de instellingen die Griekenland jarenlang beleidskeuzes hebben opgedrongen die ze het land nu verwijten.
donderdag 23 februari 2012

De titel Debtocracy kan je niet vertalen, het betekent zoiets als de ‘schuldenaristocratie’. De premisse is eenvoudig: niet de Griekse bevolking maar het IMF, de Wereldbank, de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie  en de Griekse oligarchie zijn verantwoordelijk voor deze schuldencrisis. Zij hebben tien jaar lang Griekenland de beleidskeuzes opgedrongen, die ze het land nu verwijten.

Aris Chatzistefanou en Katerina Kitidi zochten economen, journalisten en intellectuelen over de hele wereld op. Zij gingen ook naar Ecuador kijken. Daar richtte de regering een onderzoekscommissie van experts op die de geheimgehouden contracten met het IMF uitploos die de vorige regeringen hadden afgesloten.

Ecuador besliste daarop ongeveer 70 procent van die schuld ongrondwettelijk te verklaren, vanuit het gezonde principe dat alleen zij die de schulden aangingen ze moeten afbetalen, dus niet de bevolking. Het IMF droop af, want het kon de feiten alleen maar bevestigen.

Deze documentaire duurt 1 uur 15 minuten, maar verveelt geen ogenblik. Zeer aanbevolen. Ze werd met bijzonder weinig middelen gedraaid en wordt gratis aangeboden op internet, zie link hierboven. Vrijwillige steunbijdragen mogen natuurlijk altijd.

Lode Vanoost

De volledige documentaire (1' 14"):

 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

20 reacties

 • door Marc Vandepitte op donderdag 23 februari 2012
 • door Le grand guignol op donderdag 23 februari 2012

  "Ecuador besliste daarop de schuld ongrondwettelijk te verklaren vanuit het gezonde principe dat alleen zij die de schulden aangingen ze moeten afbetalen, dus niet de bevolking. Het IMF droop af, want het kon de feiten alleen maar bevestigen".

  Dat principe noemt men 'odious debt' (cf. http://journal.probeinternational.org/odious-debts/ // http://journal.probeinternational.org/odious-debts/read-odious-debts-the-book/ ). In wezen heeft Griekenland ook te maken met 'odious debt' en kan de Griekse bevolking weigeren de desbetreffende schulden af te betalen. Vermits we ten gevolge van de financiële of bankencrisis allemaal moeten opdraaien voor schulden waar we geen enkel aandeel in hebben, kunnen we allemaal het principe van 'odious debt' inroepen. In IJsland heeft de bevolking van dat principe gebruik gemaakt om aan de eisen van het IMF, Nederland en het VK onderuit te geraken en niet te hoeven opdraaien voor de schulden van o.a. de Kaupthing Bank.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 24 februari 2012

   Dat wordt in de film uitgelegd, ik wil ook niet teveel op voorhand zeggen. Kijken is de boodschap; het is een goedgemaakte documentaire, die verdient verspreid (en ook een beetje gesteund) te worden.

  • door Jan Paesen op vrijdag 24 februari 2012

   Waarom wacht Griekenland om dit principe toe te passen? Socialisten zijn niet alleen inventief in het vinden van nieuwe belastingen maar ook inventief in het bedenken van nieuwe concepten om aangegane schulden niet te moeten terug te betalen. Sommige journalisten van DWM zijn toch echt naïef.

   • door Lode Vanoost op vrijdag 24 februari 2012

    Eerst kijken en dan pas reageren kan helpen.

  • door aronjaco op vrijdag 24 februari 2012

   Karel de Gucht, Europees Commissaris verklaarde tijdens een interview , gisteren 23/02/2012, VRT -Terzake , dat het niet gaat om de banken en de markten zelf voor de door hen veroorzaakte schulden te laten opdraaien, omdat men niet weet wie dat is , de markten en de banken. M.a.w enkel individuen kunnen worden aangesproken om de gemaakte financiële putten te vullen , en die individuen , dat zijn de burgers . De burgers , zo stelt Karel De Gucht, moeten bijgevolg " natuurlijk" opdraaien voor de gevolgen van het bedoelde onverantwoorde handelen door ,niet-individuen organisaties zonder gezicht. “Odious debt”, dat moet onze strategie zijn Karel De Gucht. Die instellingen zonder gezicht hebben wel een gezicht als het erop aankomt het geld van de burger binnen te rijven om hun financieel geknoei op te lossen, maar nooit in het omgekeerde geval. Tijd dat de rechtspersoonlijke verantwoordelijkheid wordt vervangen door een soort individuele verantwoordelijkheid voor rechtspersoonconstructies. Maar ja, vele gevestigde waarden zijn daar als de dood voor .

  • door Piet De Pauw op vrijdag 24 februari 2012

   Ja de Griekse bevolking hoeft alleen maar geen decharge te geven aan zijn bestuurders. Dat is alles. Diegenen die de schulden hebben aangegaan (de Griekse politieke kaste) draaien er dan voor op, maar uiteraard kunnen zij dit niet betalen. Diegenen die lichtvaardig lenen aan de politieke kaste zitten dan op de blaren.

 • door Piet De Pauw op vrijdag 24 februari 2012

  De conclusie van het artikel is misleidend. Diegenen die de beslissingsmacht hebben zijn en blijven verantwoordelijk. In dit geval hebben de politieke kaste de beslisingsmacht, en zijn en blijven zij verantwoordelijk. Het is niet omdat bepaalde raadgevers hun zaken hebben ingefluisterd dat die raadgevers daardoor plots verantwoordelijk worden voor die beslissingen. Als raadgevers slechte raad geven dan worden het hierdoor slechte raadgevers. dw.z hun rating daalt. Dat is alles. Het probleem is dat de politiek kaste de beslissingsmacht die zij menen te hebben gestolen heeft van de bevolking. Nu blijkt dat zij die beslissingsmacht hebben misbruikt, proberen de lakeien van die politici de schuld in de schoenen van iemand anders te schuiven. Lode Vanoost stelt zich hier op als een lakei van de politieke kaste. Vermoedelijk omdat hij er - tenminste mentaal - ook deel van uitmaakt.

  De beslissingsmacht dient terug te zijn waar ze hoort, dwz bij de mensen. Het enige land waar die beslissingsmacht blijft bij de mensen is Zwitserland. Kijk hoe Zwitserland het doet: Er zijn volgende 8 observaties: 1) Zwitserland heeft een van de hoogste BNP per capita van alle landen in de wereld. 2) Zwitserland heeft een zeer lage staatsschuld tov BNP De Europese schuldenkrisis gaat aan Zwitserland voorbij. Zie Tabel 1. 3) Zwitserland heeft een van de laagste belastingen in de wereld. 4) Zwitserland behoort tot die landen met het hoogste subjectief welzijn ter wereld. 5) Zwitserland is de meest competitieve natie ter wereld. In 2010 heeft het World Economic Forum Zwitzerland als de meest competitieve natie voorgesteld. http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1020536.shtml Nochtans heeft Zwitserland een hele reeks competitieve handicaps: Zeer weinig grondstoffen, hoge loonkost, sterke munt, chronisch tekort aan arbeidskrachten. 6) Zwitserland werd door de Europese Unie uitgeroepen als veruit de meest innovatieve natie. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 7) Zwitserland heeft een van de laagste moord ratios per hoofd van de bevolking terwijl de bevolking oorlogswapens in huis heeft. 8) Zwitserland heeft een van de laagste cijfers verkrachtingen per hoofd van de bevolking. ....................... we kunnen nog zo verder gaan.

  Deze feiten tonen aan dat gestolen beslissingsbevoegdheid de wortel is van alle misbruiken. Dit is 100% in lijn met: - de ijzeren wet van de oligarchie, van Robert Michels, die ook wel de eerste wet van de politologie wordt genoemd - de theorie van prof Gasser in zin boek: "Gemeindefreiheit als Rettunf Europas"

  • door Lode Vanoost op vrijdag 24 februari 2012

   De 'tekst' bij deze documentaire is een korte aanzet om de lezer te stimuleren één uur vijftien minuten van zijn/haar tijd nuttig te besteden, in ieder geval nuttiger dan even lang naar hersendood entertainment op tv te kijken. Dit is geen artikel, er zijn dus ook geen besluiten, die kan de kijker (jawel, de kijker!) zelf wel trekken.

   De Zwitserse democratie heeft inderdaad een aantal lovenswaardige kenmerken. Er gebeuren ook heel wat dingen die niet zo fraai zijn. Een debat over het Zwitsers model kan bij gelegenheid zeker boeiend zijn. Dit is echter niet het onderwerp van dit 'artikel'.

   Robert Michels maakte een theorie over socialistische organisaties (partijen, vakbonden ...). Zijn 'wet' kan je even goed op grote bedrijven toepassen. Geen flauw idee wat dit met het onderwerp van de documentaire te maken heeft. Gasser is mij onbekend.

   • door Piet De Pauw op vrijdag 24 februari 2012

    "De Zwitserse democratie heeft inderdaad een aantal lovenswaardige kenmerken. Er gebeuren ook heel wat dingen die niet zo fraai zijn." ik vrees dat dit politiek correcte praatjes zijn. Als je hiermee doelt op de moedige beslissing van het Zwitserse volk, dan wil ik best de moedige beslissing van het Zwitserse volk verdedigen. De politiek correcte kast schiet op de Zwitserse bevolking. Ten onrechte. Het probleem komt voor uit een verkeerd begrip van wat de fundamentele mensenrechten zijn. Het verschil tussen de fundamentele mensenrechten en de zogenaamde mensenrechten die de mens verdierlijken (De zogenaamde Universele verklaring van de rechten van de mens). Zie als inleiding de tekst van prof van Dun: "De Utopie van de mensenrechten" http://rothbard.be/bestanden/frvandun/Texts/Articles/StudGenUtrecht.pdf Een samenleving heeft iets dat een samenleving tot samenleving maakt. In Zwitserland zijn de Zwitsers van mening dat het Christendom hierbij hoort. Mensen die toetreden dienen compliant te zijn met wat die samenleving tot samenleving maakt. Zijn ze hiermee niet akkoord dan dienen ze te kiezen voor een andere samenleving.

   • door Piet De Pauw op zaterdag 25 februari 2012

    @ Lode Vanoost: Je schreef: "Artikel? welk artikel?" Ik verwijs naar de zin onderaan de movie: "Niet de Griekse bevolking maar het IMF, de Wereldbank, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor de schuldencrisis. " Het is deze zin die niet alleen misleidend en onwaar is. Politici nemen de beslissingen. Diegene die de macht heeft om de beslissingen te nemen (gestolen beslissingsrecht of niet) draagt de verantwoordelijkheid. Wat we hier zien is een actie van de politieke kaste om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. IMF, Wereldbank en ECB kunnen raad geven en helpen (indien zij gevraagd worden een lening te verstrekken), maar ook niet meer dan dat. Als jij als huisvader meer schulden aangaat dan je ooit kan afbetalen, is dan de bankier schuldig?

 • door Piet De Pauw op vrijdag 24 februari 2012

  Ook in Belgie schrijven politici blanko cheques uit ten koste van de bevolking. Deze ochtend het verhaal van Dexia, waaruit blijkt dat in Belgie politici te lichtvaardig garanties en blank cheques hebben geschreven voor Dexia. Meer en meer feiten tonen de lagere performantie aan van het model van "representatieve democratie" in vergelijking met het model "directe democratie". De politieke kaste, politicologen, politieke verslaggevers,... zijn hier allemaal tegen. Is het mogelijk dat de enige reden waarom zij hiertegen zijn is dat zij hierdoor hun job verliezen? Het is natuurlijk geen plezier met feiten geconfronteerd te worden waaruit blijkt dat wat je nastreeft niet alleen overbodig is , maar zelfs schadelijk.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 24 februari 2012

   Over Dexia staan op dewereldmorgen heel wat artikels. Niet alle politici zijn tegen 'directe democratie', het politieke spectrum is veel diverser dan u denkt.

   • door Piet De Pauw op vrijdag 24 februari 2012

    De meeste partijen hebben directe democratie in hun programma - of hadden het er vroeger in staan. Maar in de realiteit doen ze net het omgekeerde. Wat telt zijn daden. Politici zijn alleen voor directe democratie in woorden wanneer ze in de oppositie zitten. Dit terzijde. Er is een fundamenteel probleem: Politici menen beslissingsrecht te hebben over het leven , de vrijheid en de eigendommen van burgers. Vermits burgers hun dit niet hebben gegeven op vrijwillige basis, is het recht wat politici menen te hebben (namelijk beslissen over over het leven , de vrijheid en de eigendommen van burgers) een flagrante schending van de fundamentele mensenrechten. Politici die dit gestolen recht gebruiken zijn misdadigers. Politieke partijen die dit gestolen recht gebruiken zijn misdaad organisaties. Is het niet logisch dat burgers zich organiseren tegen misdaad organisaties? Een vergelijking met de best presterende Zwitserse kantons leert dat ongeveer 50% van wat de de overheid - bestuurd door politieke partijen- afneemt van de bevolking wordt verkwist. Zie ECB paper uit 2003, en de paper van prof Feld en Matsusaka. Vermits het overheidsbeslag ongeveer 50% van het BNP is, komt dit neer op een verkwisting van ongeveer 25% van het BNP.

 • door Liliane op vrijdag 24 februari 2012

  Is er nog wel een uitweg ? http://www.courtfool.info/nl_home.htm

  • door Lode Vanoost op zondag 1 april 2012

   Europa heeft zich na een verwoestende oorlog op amper 25 jaar opgewerkt tot een niveau van sociale welvaart die zijn gelijke niet kent in de menselijke geschiedenis. De situatie was in 1944-45 onvergelijkbaar zwaarder dan nu.

   Er zijn twee zaken nodig om er te geraken: politieke bewustwording - en dat doe je onder ander door je goed te informeren (bijvoorbeeld op websites zoals deze) én politieke actie. Het kan wél. Zie naar Latijns-Amerika dat na vijfhonderd jaar koloniale slavernij en economische uitbuiting zijn eigen lot begint te bepalen. Met vallen en opstaan, maar het kan. In de documentaire komt bijvoorbeeld het verhaal van Argentinië en Ecuador aan bod. Er is een reden waarom onze massamedia dit verhaal niet aan bod laten komen.

   Ook daarom doet dewereldmorgen wat het doet.

  • door Piet De Pauw op vrijdag 24 februari 2012

   Ja er is een uitweg. Doe een bankrun en de bank klapt in elkaar. Het fractionele reserve banksysteem is inherent instabiel. Het is alleen omdat er een politieke kaste is die garandeert dat de bank zal worden gesteund bij een bankrun dat het systeem kan blijven bestaan. De rekening wordt gepresenteerd aan de burgers. Dus opnieuw komen we uit bij de politieke kaste als wortel van de problemen. Beslissingen over geld horen thuis bij de bevolking. Niet bij de politieke kaste die dit beslissingsrecht van de bevolking heeft gestolen.

 • door ron op vrijdag 24 februari 2012

  Iedereen weet wie de grote schuldenaren zijn Mr De Gucht. Ze worden enkel en alleen niet vervolgd omdat ze teveel weten(en iedereen heeft onderhand boter op het hoofd), de wetten aanpassen om zelf buiten schot te blijven. Tegelijkertijd zorgen zij ervoor om op sleutelposities te zitten. Het spijtige is dat als er te graaien valt deze individuen plotseling wel op de voorgrond treden om daarna te vertellen dat ze er niets mee te maken hebben of slecht geadviseerd zijn. Neem bv Mr Verhofstad deze man die nu staat te brallen in het EU parlement.Is het zijn regering niet die niet zorgde voor een begrotingsoverschot toen het mogelijk was?Belastingsverlaging en geld uitdelen van de sociale zekerheid terwijl de heren goed wisten dat het op termijn onbetaalbaar is. Zijn 200000 jobs waren overwegend overheidsjobs!! En tussen haakjes in een democratische EU geloof ik allang niet meer. Eerder in een dicterende controlerende staat waar men kan zeggen wat men wil als burger maar waar slechts de rijken en de banken gehoord worden.

 • door Piet De Pauw op zaterdag 25 februari 2012

  "Men heeft geld geleend aan de Griekse politici, opdat zij met dat geld wapens in Duitsland en Frankrijk konden kopen" Er is ook veel geld gestoken in de Olympische spelen. Wie is verantwoordelijk: - diegene die geld uitleent ? - of diegene die geld leent en uitgeeft aan onverantwoordelijke zaken ? Het antwoord is voor iedereen duidelijk. wat onder de tekst staat "het IMF, de Wereldbank, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor de schuldencrisis." is fout. Uiteraard is niet de bevolking schuldig maar diegene die het geld uitgeven.

 • door Burger 0 op zaterdag 25 februari 2012

  Duidelijk gemaakte docu. Ik ga hem dit w-end op mijn site plaatsen. Eigenlijk zou iedere burger hem verplicht moeten zien. Nu denkt iedereen lekker veilig te zijn in zijn eigen kleine wereldje. Niets is minder waar dan dat.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties