Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme

2017 belooft een jaar van harde sociale strijd te worden. Een geïnformeerd mens is er twee waard. Af en toe verschijnt er een boek dat de lezer daarbij een handje toesteekt. Het boek '23 Dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme’ van de Brits-Koreaanse econoom Ha-Joon Chang is zo een boek. Deze recensie dateert van 2011 maar heeft niets aan actualiteitswaarde ingeboet.
woensdag 20 juli 2011

Boeken van economen zijn zelden aangename literatuur. Statistieken en jargon waar geen normaal mens uit wijs geraakt moeten bewijzen dat de auteur héél verstandig is, zoveel meer weet dan de gewone u en ik en dat economie iets is waar wij ons beter ver van af houden.

De economen doen dat immers zoveel beter: zelfs de economische crisis die op enkele uitzonderingen na door geen enkel lid van het korps van wereldeconomen werd verwacht, is geen reden om daar aan te twijfelen.

Integendeel, zonder schroom gaan de economen-ideologen over tot de orde van de nieuwe dag: hoe is de crisis volgens hen ontstaan en hoe moet die dan opgelost worden (aldus spraken de heren – het zijn bijna uitsluitend ‘heren’ – in hun onbegrensde wijsheid). 

Een degelijke kritiek van een soortgelijk ‘econoom’ kan je lezen in het artikel ‘Zoveel onzin kan zelfs een column van Geert Noels niet verdragen’ van Christophe Callewaert op deze site.

Vreemd genoeg – of misschien is dat juist logisch – krijgen de enkele economen die de crisis wél zagen aankomen nauwelijks aandacht in de massamedia. Integendeel, dezelfde ‘experts’ passeren sans gêne de revue. Schaamte is een onbestaand concept in de economie. 

Ha-Joon Chang is geen man met linkse of progressieve ideeën

Ha-Joon Chang (Zuid-Korea, 1963) migreerde als student naar Groot-Brittannië en is er blijven hangen. Hij geeft les aan de faculteit Economie van de University of Cambridge.

Ha-Joon Chang is geen man met linkse of progressieve ideeën, hij gelooft dat een sociale vorm van kapitalisme mogelijk is. Net dat maakt zijn kritiek op de vrije markt en het kapitalisme zoveel geloofwaardiger dan wanneer het zou komen van een collega uit de progressieve linkse hoek.

Bovendien, nog iets waar hij als econoom verschilt van de meeste van zijn collega’s, hij schrijft vlot en verstaanbaar, jargon vermijdt hij of hij legt het uit zonder ook maar een moment neerbuigend te klinken.

De ‘23 dingen’ uit de titel:

 1. Er is helemaal geen vrije markt
 2. Bedrijven zouden niet beheerd mogen worden in het belang van hun eigenaars.
 3. De meeste mensen in de rijke landen worden meer betaald dan zou moeten.
 4. De wasmachine heeft grotere veranderingen in de wereld teweeggebracht dan het internet.
 5. Ga uit van het ergste in je medemens en je krijgt het ergste.
 6. Grotere macro-economische stabiliteit heeft de wereldeconomie niet stabieler gemaakt.
 7. Een vrijemarktbeleid maakt arme landen zelden rijker.
 8. Kapitaal heeft wel een nationaliteit.
 9. Wij leven niet in een postindustriële maatschappij.
 10. De VS heeft niet de hoogste levensstandaard in de wereld.
 11. Afrika is niet voorbestemd voor onderontwikkeling.
 12. Regeringen kunnen wel winners kiezen.
 13. Rijke mensen rijker maken maakt de rest van ons niet rijker.
 14. Managers in de VS worden te veel betaald.
 15. De bevolking van de Derde Wereld heeft meer zin voor ondernemerschap dan die van de rijke landen.
 16. We zijn niet slim genoeg om alles aan de markt over te laten.
 17. Van alleen maar meer onderwijs wordt een land niet rijker.
 18. Wat goed is voor General Motors is niet noodzakelijk goed voor de VS.
 19. Ondanks de val van het communisme leven wij nog altijd in planeconomieën.
 20. Gelijkheid van kansen is niet altijd eerlijk.
 21. Een grote overheidssector maakt mensen meer open voor verandering.
 22. De financiële markten moeten niet meer maar minder efficiënt worden.
 23. Voor een goed economisch beleid heb je geen goede economen nodig

Een aantal van die '23 dingen' zal de lezer evident vinden, andere zullen veeleer de wenkbrauwen doen fronsen. Ik ga ze hier zeker niet allemaal toelichten, wie dat wil kan het boek lezen.

Allerlei manieren om het boek te lezen

Leuk meegenomen is het voorstel van de auteur aan de lezer om het boek op allerlei manieren te lezen. Wie niet helemaal zeker is van wat kapitalisme nu eigenlijk is, raadt hij aan om dingen 1, 2, 5, 8, 13, 16, 19, 20 en 22 te lezen.

Voor wie vindt dat zijn/haar leven er niet op vooruitgaat ondanks stijgend inkomen en steeds meer geavanceerde technologie geeft hij een andere lijst. De andere suggesties vind je vooraan in het boek.

 

Naar goede Angelsaksische traditie zijn alle hoofdstukken ongeveer even lang en hebben ze allen een gelijke structuur. Elk hoofdstuk begint met ‘Wat ze je zeggen’, gevolgd door ‘Wat ze je niet zeggen’, daarna volgen een aantal ondertitels over het ‘Ding’.

Een goed voorbeeld is het onderdeel ‘Het domste idee ter wereld’ in Ding 2. (Bedrijven zouden niet mogen beheerd worden in het belang van hun eigenaars).

In dit hoofdstuk legt hij eerst uit waar de ‘Ltd.’ die je achter veel bedrijfsnamen ziet staan, vandaan komt en waarom ‘beperkte aansprakelijkheid’ een zeer slecht wettelijk concept is, enkel bedoeld om kapitaalkrachtige eigenaars te beschermen tegen hun eigen fouten ten koste van … (u had het al geraden) de werknemers en de maatschappij.

Zeer leerrijk is ook Ding 11 waarin hij uitlegt dat de onderontwikkeling van Afrika een logisch gevolg is van het huidige economische systeem en totaal niet te wijten is aan een of andere inherente karaktertrek van de Afrikaan. 

Ook zeer goed is Ding 15 waarin hij toelicht dat de bevolking van de Derde Wereld veel meer zin heeft voor ondernemerschap dan de bevolking van het rijke, zogenaamd bedrijvige, Westen.

Grappig is Ding 4 waarin hij de impact van het internet op de maatschappij relativeert en in zijn juiste historische context plaatst.

Ik ben het niet altijd met hem eens, maar hij brengt goede ideeën aan. Het boek is eigenlijk ook een goed hulpmiddel om jezelf voor te bereiden op het debat met de economen-ideologen die onze massamedia overheersen.

Zijn besluit ‘Hoe de wereldeconomie heropbouwen’ is nogal beperkt en gaat te veel uit van een wereld waarin iedereen alleen maar fouten maakt met de beste bedoelingen in het achterhoofd.

Hij houdt er geen rekening mee dat de onderontwikkeling van de Derde Wereld niet zomaar een effect is van het huidig economisch systeem, maar een gewilde en bewust nagestreefde politieke doelstelling van zij die daar wel bij varen, zowel hier als in de Derde Wereld zelf. Een aantal van zijn aanbevelingen zijn echter zeker het overdenken waard.

Aanbevelingen het overdenken waard

Zo bijvoorbeeld zijn aanbevelingen dat ‘De overheidssector moet groter en actiever worden’ en ‘De wereldeconomie moet oneerlijk worden ten voordele van de ontwikkelingslanden’, zijn pleidooi voor meer protectionisme, meer regulering van de financiële markten en de intellectuele eigendomsrechten.

Dit zijn immers de beleidsmethodes die de rijke landen hebben toegepast toen ze zelf nog ontwikkelingslanden waren. De wereld moet zonder meer ‘unfairly favourable’ worden voor de Derde Wereld.

Dit boek is een solide afrekening met de overheersende economische dogma’s van de laatste veertig jaar.

Ook in 2017 nog steeds een aanrader.

(Dit is recensie die op 20 juli 2011 voor het eerst verscheen op de website, alleen de intro en de datum net hierboven werd aangepast)

Ha-Joon Chang, 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme Kritische analyse van het vrijemarktdenken, uitgeverij Nieuw Amsterdam, november 2010, 304 p., ISBN 9789046809310. (Nederlandse vertaling van 23 Things They Don't Tell You About Capitalism, Penguin Books Ltd, 2010)

Deze recensie is gebaseerd op de Engelstalige versie van het boek, gepubliceerd bij Bloomsbury Press.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

24 reacties

 • door Marc Vandepitte op donderdag 21 juli 2011

  Helemaal akkoord Lode, ik heb het boek toevallig mee op reis. Het is uitstekend geschreven, brengt heel interessante feiten, maar ook en vooral zeer krachtige argumenten aan. Niet dat ik met alles akkoord ga, maar het is gewoon een heel goed boek, lezenswaard. Overigens vond ik je laatste artikel over Iran en Israël uitstekend. Ik zou zeggen, doe zo voort!

 • door Mestrum op vrijdag 22 juli 2011

  Je kan ook naar mijn recensie van zes maanden geleden kijken, op mijn blog, http://ontwikkeling-en-solidariteit.blogspot.com maar ja, dat was weer iets te vroeg zeker.

  • door Lode Vanoost op zaterdag 23 juli 2011

   Francine, niets te vroeg hoor. Blij te lezen dat we hetzelfde denken. Ik denk dat ik ook zijn vorige boeken eens ga 'aanspreken'. Lode

 • door Tim Scheys op zaterdag 23 juli 2011

  Tja kapitalisme is niet perfect, maar wat zou er in de plaats voor moeten komen? In India doet het kapitalisme de kastenmaatschappij op haar grondvesten daveren door de ontwikkeling van een middenklasse. Of telt dat niet mee als positief voorbeeld van de vrije markt? Velen zullen misschien aanhalen dat die mensen in ieder geval nog niet dezelfde levensstandaard hebben als wij hier. Vele linkse pummels denken dat iedereen van vandaag op morgen in de wereld een CAO, sociale voorzieningen en andere zou moeten hebben. Ook hier is dat niet vanzelf gekomen, ook hier heeft dat jaren geduurd. En nee het was niet door bedrijven dat men slechter af is. Het is vaak (net zoals in India) een corrupte overheid die het mogelijk maakt om mensen uit te buiten. (Storme had ook vriendjes in Brussel)

  • door K op zaterdag 23 juli 2011

   ""Vele linkse pummels denken dat iedereen van vandaag op morgen in de wereld een CAO, sociale voorzieningen en andere zou moeten hebben.""

   En waarom niet ? Dat zou tenminste al vermijden dat bedrijven uit Europa vertrekken om ergens anders goedkoper te produceren. Daens-toestanden in het Zuiden : is het echt nodig dat deze mensen hetzelfde MOETEN ondergaan / doormaken ? O.a. de internationale vakbeweging tracht daar iets aan te doen : geen kinderarbeid, vrijheid van vereniging / vrijheid om aan te sluiten bij een vakbond, minimumlonen, respect voor het milieu, etc. Bijkomend : overbodig en milieubelastend transport wordt daarmee vermeden. Die kost wordt NIET meegerekend door "de bedrijven" : belasting / vernietiging van het milieu door onnodig transport. en niet voldoen aan de Europese milieu-eisen. Produceren voor de lokale markt , dichtbij de afnemers / consumenten wordt dan terug de maatstaf.

   """En nee het was niet door bedrijven dat men slechter af is. Het is vaak (net zoals in India) een corrupte overheid die het mogelijk maakt om mensen uit te buiten.""" Enkel doordat er een "corrupte" overheid is ? Mooie ethiek van die bedrijven die daar gebruik van maken. Om net een beetje meer winst te maken (voor de aandeelhouders?) : uitbuiten van arbeiders en geen barst aantrekken van het milieu. En in het Westen een beetje aan "greenwashing" doen ?

   Maar misschien wordt het eens tijd dat je wat meer informatie opzoekt over de vernietiging van ONZE planeet door deze de-localisatie, onnodig transport, dumpen van afval / afvalwater, enz. Of kwetst de waarheid en wil je die niet onder ogen zien ? M.a.w. "het is allemaal niet waar" en "verzinsels" ?

   ""Ook hier is dat niet vanzelf gekomen, ook hier heeft dat jaren geduurd."" En daarom moeten de mensen in het Zuiden hetzelfde ondergaan...

   Groeten, van een "linkse pummel" (en nog wel een "groen-linkse")

   • door Tim Scheys op maandag 25 juli 2011

    "geen kinderarbeid, vrijheid van vereniging / vrijheid om aan te sluiten bij een vakbond, minimumlonen, respect voor het milieu, etc."

    Inderdaad, u slaat de nagel op de kop, bovenstaande elementen moeten allemaal verschaft worden door - guess what - een overheid. Maak u geen illusies, zolang die overheden kinderarbeid etc dogen, zal kinderarbeid blijven bestaan in die landen. Inderdaad, een juridische omkadering is essentieel voor de werking van de vrije markt en dat is juist wat die landen missen. En begrijp me niet verkeerd, ik ben een rechts-groene pummel, er moet inderdaad een nieuwe transport(r)evolutie komen, die onze geglobaliseerde wereld kan voorzien van duurzaam transport. Maar dan nog, sorry to burst your bubble, ik bewonder u idealisme, maar de verworven rechten in westerse landen zullen in de BRIC landen nog ettelijke jaren op zich doen wachten, tot grote spijt weliswaar.

    • door Dirk Buys op donderdag 31 december 2015

     Blij dat je het met me eens bent Pummeltje Tim. De overheid moet inderdaad veel drastischer ingrijpen. Ze moet corruptie tegengaan en ondernemers/ondernemingen die hun vermogen naar rustiger oorden versluizen laten terechtstaan voor de rechtbank én veroordelen omdat ze zich onttrekken aan hun maatschappelijke plicht om de samenleving te dienen. Dat is een ongeschreven regel zal u zeggen? Dat klopt, maar wie de samenleving uitbuit hoort er per definitie niet bij. Dat geeft dat deel van de samenleving die het goed meent het recht om hen uit te sluiten. De overheid moet bijgevolg ook hogere belastingen heffen bij multinationals en hoge vermogens zodat het slapend kapitaal opnieuw naar onze economie gaat. Aan onze hogescholen en universiteiten moet het vak economie teruggebracht worden naar wat het is 'een pseudowetenschap'.

  • door Le grand guignol op maandag 25 juli 2011

   Eind 19e eeuw was het 'Britse Keizerrijk' en zijn kapitalisme verantwoordelijk voor één van de grootste genocides aller tijden, namelijk tegenover de Indische bevolking en vanwege het met geweld opleggen van het vrije marktsysteem. Weliswaar verwijzen de geschiedenisboeken, m.b.t. de grootste genocide, doorgaans naar de Holocaust, maar geschiedenisboeken vertellen enkel de waarheid die in het kraam van het Westers imperialisme past. Voor alle duidelijkheid, wil ik hierbij geenszins afbreuk doen aan de verderfelijkheid en het leed van de Holocaust. Wat die geschiedenisboeken evenmin vertellen is de wijze waarop de Chinese Qing-dynastie anno 1775 een zeer efficiënt en effectief beleid voerde om in geval van hongersnood - o.a. ten gevolgen van langdurige droogte, overvloedige regenval,... en bijgevolg mislukte rijstoogst - de getroffen bevolking te ondersteunen en negatieve consequenties tot een minimum te herleiden. De Qing-dynastie - i.e. geen kapitalisme - werd door het Westers imperialisme omver geworpen en vervolgens werd vrijhandel opgedrongen, wat resulteerde in miljoenen doden vanwege hongersnood, oorlog,... en een enorme achteruitgang van de levensstandaard als direct gevolg van het voor het Westen zo lucratieve 'vrijhandelsprincipe'.

   • door Tim Scheys op dinsdag 26 juli 2011

    Tuurlijk, de genocide van Indiërs was geen beleidsmatige keuze genomen door de Britse regering, nee hoor die beslissing werd genomen door Dhr Kapitalisme en Mvr Vrijhandel. Daarbij kwam die genocide er door een muiterij, de connectie met het "door de strot rammen van het kapitalisme" raakt kant noch wal. Over de Qing dynastie daarentegen kan ik u geen ongelijk geven. Maar dan nog, ik moet niet zo ver teruggaan in de geschiedenis als u om een tegenvoorbeeld te vinden; heeft de gemiddelde Chinese burger het nu beter dan onder Mao? Maar natuurlijk is er daar ook nog veel werk aan de winkel: De Chinese lente (hopen dat die er komt), vrije verkiezingen en - zoals overal in de wereld - een kleiner overheidsbeslag.

    • door Le grand guignol op dinsdag 26 juli 2011

     Muiterij, maar van wie!? Indien van de Indiërs tegen de Engelse bezetter, dan zou ik dat geen muiterij maar eerder weerstand of verzet noemen. In China heeft 'de gemiddelde Chinese burger' het m.i. vandaag niet beter, maar daar kunnen zij het best zelf over oordelen. Anderzijds zouden ze het misschien wel beter gehad hebben zonder Westerse inmenging, maar dat is louter hypothetisch en leidt ongetwijfeld tot eindeloze discussies.

     • door Tim Scheys op woensdag 27 juli 2011

      Idd muiterij van de Britten, excuses dat ik dat niet had vermeld, zorgt idd voor wat verwarring. Maar dan nog, dat verandert niets aan mijn punt. De moed zakt mij in de schoenen als we hier nog fel moeten bevechten dat de Chinezen het nu beter hebben dan onder Mao, zucht.

     • door dana op dinsdag 2 augustus 2011

      Heb ergens gelezen dat het huidige economische plan in China als doel heeft om de armoede op het platteland met 85% te verminderen en de kloof met de steden te verkleinen. Benieuwd want als ze dat doen zijn ze de westerse theorieën een ferme neus aan het zetten. Zelf hechten we uiteraard aan onze vrijheid. & Aan die 'vrije' markt illusie.

   • door Dirk Buys op donderdag 31 december 2015

    Hebben wij Belgen ook niet, los van onze geschiedenisboekjes, hier en daar een hand afgehakt in Congo?

  • door Jan D op dinsdag 24 april 2012

   En het is door vele rechtse pummels dat de wereld opgezadeld zit met armoede, uitbuiting, milieuverloedering, ziektes die vermeden kunnen worden (maar niet interessant zijn voor de winstmarges van de pharmabusiness), met bedrijven als Monsanto die de alleenheerschappij eisen op de voedselproductie, enz... Een wereld die overleverd is aan de 'vrije' markt is misschien goed voor 1% van de bevolking, maar is een ramp voor de rest...

  • door JohanGroenroot op donderdag 31 december 2015

   Het zijn anders wel de rechtse vrije markt pummels die in India ondermeer de Naxalieten be'handel'en zoals de Amerikanen in de 19de eeuw de indianen be'handel'den. Extreem meedogenloos. Vrouwen worden verkracht en huizen in brand gestoken. In ieder politiekantoor staat apparatuur om op regelmatige basis iedereen te be'handel'en met elektrische schokken. Iedereen zei ik? Sorry, behalve de 1% die de winsten opstrijkt. Allemaal onder het mom van de heilige 'vrije' markt. Wist u dat niet?

  • door Dirk Buys op donderdag 31 december 2015

   Waren dat niet die linkse pummels waardoor Pummeltje Tim vandaag een behoorlijk contract kan afsluiten tussen hem en zijn werkgever? Zonder die linkse pummeltjes zat Pummeltje Tim waarschijnlijk vandaag op de knieën voor zijn broodheer te smeken om... ach ja, bedenkt maar iets.

 • door Lode Vanoost op maandag 7 mei 2012
 • door Alweer op woensdag 30 december 2015

  "Kapitalisme" is inderdaad niet perfect. De alternatieven, wat hebben die ondertussen bewezen ? Zijn er alternatieven die overeind gebleven zijn ?

  • door Dirk Buys op donderdag 31 december 2015

   Het probleem met uw redenering is dat u weinig ruimte voor initiatief en verbetering laat. Het is blijkbaar of communisme, want daar verwijst u toch naar, of kapitalisme? In grote lijnen kan je stellen dat een samenleving die volledig door de overheid gecontroleerd wordt geen schitterende resultaten oplevert. Van een samenleving waarbij de inspanningen van die overheid niet gehonoreerd worden en zelfs tegengewerkt hebben we in 2008 het resultaat reeds gezien (waar was u in 2008?). Denk u niet dat het evenwicht ergens in het midden moet liggen. Dat de vrije markt dus, tot nader order het enige wat we blijkbaar kunnen bedenken, met een overheid die mee investeert maar ook controleert tijdelijk voor rust kan zorgen? Indien de klimaatsverandering zich blijft manifesteren zoals dat vandaag het geval is zullen we ook van dat vrije markt systeem moeten afwijken vrees ik. Solidariteit zal hoger op het lijstje moeten staan en de excessen zullen er echt uit moeten. Ik heb zo een slecht voorgevoel dat daar het schoentje echt zal gaan wringen. Aan de andere heb ik een goed voorgevoel dat onze kinderen misschien leren uit wat u en ik hier vandaag neerpennen en er alsnog iets beters van bakken.

   • door Alweer op vrijdag 1 januari 2016

    Ik stel gewoon vast dat de meest welvarende landen net kapitalistische landen zijn, mét een stevig sociaal herverdelingssysteem. Alle andere experimenten hebben gefaald. De mensen weten dit ook. Elk experiment om het anders te doen is immers grandioos mislukt. "kapitalisme" geeft de mens kans om zijn (al dan niet lovenswaardig) oerinstinct te laten botvieren ; hogerop geraken ("rijk worden"). Als je die dynamiek laat floreren, en je roomt netjes af zodat je een aantal problemen (armoede, vervuiling) kan aanpakken, nuttige collectieve dingen kan organiseren (openbaar vervoer, ..) en een aantal pechvogels kan ondersteunen dan zit je goed. Iedereen snapt dit, behalve extreem-links. Vandaar dat er nog nooit een extreem-linkse partij op een democratische manier aan de macht gekomen is.

    • door Lode Vanoost op zaterdag 2 januari 2016

     Als u deze recensie of het boek zelf had gelezen, zou u weten dat dat net is wat deze man zegt, dat volgens hem kapitalisme alleen werkt wanneer de overheid herverdelende mechanismen oplegt. Ik citeer uit mijn recensie: "Ha-Joon Chang is geen man met linkse of progressieve ideeën, hij gelooft dat een sociale vorm van kapitalisme mogelijk is. Net dat maakt zijn kritiek op de vrije markt en het kapitalisme zoveel geloofwaardiger dan wanneer het zou komen van een collega uit de progressieve linkse hoek."

     Ik parafraseer wat jij beweert: "Ha-Joon Chang stelt vast dat de meest welvarende landen net kapitalistische landen zijn, waar de overheid met sterke herverdelingsmechanismen tussen beide komt."

     U doet alsof deze herverdelingsmechanismen eigen zijn aan het kapitalisme. Niets is minder waar. Die herverdeling werd door sociale strijd opgelegd. Het kapitalisme zonder die mechanismen is even onmenselijk als eender welk ander totalitair systeem dat ten dienst staat van een of andere elite, of dat het apparaat van een enige partij is of de financiële elite van het kapitaal. Dat is in wezen hetzelfde. Het ene werkt met de macht van de tank, het andere werkt met de macht van de bank (en af en toe ook met de tank, zie Chili, Indonesië...). Op dit ogenblik is de bank aan de winnende hand. De gevolgen voelt de meerderheid van de bevolking aan den lijve.

     • door spacemonkey op zondag 3 januari 2016

      Heb het boek een jaar of 2 geleden gelezen en is zonder meer *zeer* goed.De bijziende aanlompende mensen (en dat worden er steeds meer??) begrijpen er nog steeds geen lap van. Zit momenteel voor de 5 keer in de Filipijnnen en wat er hier momenteel op het paradijselijke Palawan(natuur reservaat eialnd) gaande is een mooie schoolvoorbeeld van *kapitalistisch falen*. Gisteren een nog (redelijk ongeschonden strand bezocht.

      Op de weg heen ( met een plaatselijke trikecycle) een natuurlijke parel van een waterval bezocht. Wat later aankomst op een mooie wit strand met palmen en lokaal vissers gemeenschap. Deels verloopt de rit op unseal road en zodoende nog geen last van olie domme vette verwende kapitalistische toeristen, die enkel om luxe en idiotie geven. De plaatselijke vissers dienen heel binnen kort verplaats te worden ( idem aan wat de Indians in de USA ooit te beurt viel). Immers ze mixen niet wo goed met de speenvarkens uit het Westen. De lokale vriendelijke mensen verdwijnen dan in onderbetaalde *kapitalistische* loondienst, en sommigen in de prostitutie. Een lokale oude plaatselijke visser speelt strandjutter en collecteerd massa's plastiek achtergelaten door vette Westerse (kapitalistische) nihilisten. Hypocrieten die al te graag komen stoefen met hun fotoookes en hun bruin kleurtje, liefst verworven op een droomlocatie. De locatie die we verder snel en oppervlakkig bevuilen.Momenteel zijn er hier liefst 3 vliegvelden aan update en uitbouw toe??!!! Binnen 10 jaat (als we dan nog bestaan?) ligt het hier vol levend en plastuik vuil op de stranden. Kapitalisme is in de long run *HET* systeem bij uitstek dat de mensheid verneitigen zal. Gebasseerd op hebzucht en lompigheid laat het geen andere mogenlijkheid.Zelf kan ik erom lachen want ik bleef bewust kinderloos.

      • door Red Heskimo op vrijdag 30 december 2016

       Elk systeem vernietigd in de long run de mensheid.

       Zoals Agent Smith het zo mooi verwoorde in The Matrix "Human beings are a disease, a cancer of this planet"

      Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties