Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De woorden van De Wever

Bart De Wever is Vlaanderens Great Communicator omdat hij alle vormen van argumentatie vermijdt en er bovendien in slaagt zijn oneliners in grote netwerken van communicatie te laten circuleren.
vrijdag 29 april 2011

Bart De Wever geeft commentaar op beslissing van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier (foto: John Moussiaux)

N-VA-voorzitter Bart De Wever is immers volmaakt aangepast aan de huidige communicatiewereld waarin men niet langer meer gewoon zelf communiceert, maar vooral anderen doet communiceren.

Dat is een oud recept, het heet propaganda en De Wever bereidt het meesterlijk. In wat volgt, bespreken we een stukje onderzoek dat we onlangs uitvoerden en waarbij we zowel de woorden van De Wever zelf, als de woorden van vele anderen op een discussieforum volgden. We zien immers twee heel duidelijke stappen.

Betekeniswereld nooit toegelicht

Stap één: De Wever en zijn N-VA-maats produceren een heel beperkte reeks van korte uitspraken. Die uitspraken suggereren een hele betekeniswereld, al worden ze nooit toegelicht. Wanneer dat laatste toch gebeurt – wanneer mensen lastige vragen naar de betekenis beginnen stellen – dan worden die uitspraken overboord gegooid.

Dit is het geval geweest met het motief van de ‘twee democratieën’ dat vooral in de eerste maanden na de laatste verkiezingen een sterk thema was.

Welke uitspraken dan? Er zijn drie categorieën. De eerste gaat over N-VA zelf en hierin duiken kernwoorden als ‘grootste partij’, ‘meerderheid’ en ‘democratie’ voortdurend op. Ook zien we dat de N-VA zich gelijkstelt aan ‘Vlaanderen’ en bovendien contrasten schetst zowel met de Franstaligen als met de andere Vlaamse partijen, die niet zijn zoals hen.

Wat is de N-VA immers? Hier komen we tot een tweede categorie, die van de attituden. Hierin zien we kernwoorden zoals ‘moedig’, ‘eerlijk’, vastberaden’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘voet bij stuk houden’ enzovoort. De N-VA heeft al die eigenschappen, de anderen niet.

De derde categorie gaat over het probleem en de oplossingen. Hierin zien we telkens woorden zoals ‘de afgrond’, ‘bankroet’, ‘muurvast’, ‘er beweegt niets’ enzovoort, telkens over België en de actuele politieke toestand.

De oplossingen zijn ‘broodnodige hervormingen’, ‘verandering’ en ‘(Copernicaanse) Omwenteling’. Daartegenover staan ‘rond de pot draaien’, ‘njet’ of ‘non’, ‘halsstarrig weigeren’ of ‘spelletjes spelen’.

De woorden staan op zichzelf. We horen immers nooit waarom bijvoorbeeld de door N-VA voorgestelde hervormingen ‘broodnodig’ zijn, noch wat die hervormingen nu precies en concreet inhouden, en evenmin wat ‘de afgrond’ concreet betekent in een land dat al bij al niet slecht boert.

Ook dingen zoals ‘standvastigheid’ worden niet nader toegelicht, zodat het verschil met bijvoorbeeld ‘koppigheid’ of ‘dwaasheid’ niet duidelijk is.

Verbijsterende reeks herhalingen

Stap twee nu. Deze frasen worden overgenomen op alle mogelijke publieke debatfora. Wie deze fora op een willekeurige dag analyseert, merkt een verbijsterende reeks herhalingen van dezelfde woorden, telkens zonder een schim van toelichting of argumentatie. Deels, en dit is duidelijk, zijn deze reacties georganiseerd; deels zijn ze spontaan. Die overnames zien er dan zo uit, we geven één typisch voorbeeld (sic):

"Amai. Die Franstaligen willen bij voorbaat al niks weten van De Wever. In tegenstelling tot Di Rupo heeft ie toch al het één en het ander op papier gezet, en is daarbij overgegaan tot verregaande toegevingen aan de Franstaligen. Deze laatsten daarentegen zetten niks op papier en zeggen njet op alles. Of ze willen praten en praten, liefst tot in 2199. Ondertussen blijft alles geblokkeerd, precies zoals ze het willen. Wanneer CD&V, Open VLD en SP.A eindelijk in hun opzet geslaagd zullen zijn om N-VA opzij te schuiven, wat dan? Gaan zij dan een voor Vlaanderen broodnodige hervorming kunnen doorvoeren? No way (hilarisch gebulder)! Dit land zit vast. Vlaanderen ligt gebonden aan handen en voeten. Zolang Vlaanderen niet de ballen heeft om out-of-the-box-oplossingen te overwegen, zal alles bij het onwerkbare oude blijven. Vroeg of laat zal de Vlaming het in zijn portefeuille voelen, en dan pas zal ie klaar zijn voor verandering. Leterme en co zullen het dus wellicht nog een tijdje kunnen rekken.”

We plukten dit voorbeeld lukraak van het forum van een krant, en het vat zowat alles samen.

Laat duizend mensen duizend keer hetzelfde zeggen, en velen zullen het als waarheid beginnen zien. De Wever en zijn maats bespelen dit oude instrument met brio. Ze zullen dan ook de geschiedenis ingaan als de mensen die hun volk afleerden te argumenteren.

Joachim Ben Yakoub, Ico Maly en Tinne Kenis

Joachim Ben Yakoub, Ico Maly en Tinne Kenis zijn medewerkers bij KifKif.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

25 reacties

 • door Luc op vrijdag 29 april 2011

  Zijn manier van communiceren is me echt duidelijk geworden toen men met meer partijen rond de tafel wou zitten. BDW was daartegen en als 'argumentatie' zegt hij dat hij geen zin heeft om '10 kleine negertjes te spelen' die dan een voor een wegvallen. Door het beeld van de '10 kleine negertjes' te gebruiken zegt hij in feite dat het een belachelijk idee is maar zegt hij niet waarom hij het geen goed idee vindt. Het valt me tegen dat de media (in het algemeen) deze woordspelingen kritiekloos overnemen.

 • door Suzan Langenberg op vrijdag 29 april 2011

  Deze analyse is kort en zeer krachtig. Het argumenteren dat doorgaans - zoals ik geleerd heb op de universiteit - tot nuanceren, contextualiseren, en relativeren leidt wordt in het partijpolitieke aftroeven teniet gedaan. De indoctrinatie via taalmisbruik door oneliners en korte begrippen in een verblindende logica aan elkaar te koppelen en tot hapklare brokken in de kelen van citerende napraters te gieten is onmiskenbaar. Dit doet me denken aan de taalanalyse die de Duits-joodse filoloog Victor Klemperer in zijn dagboeken LTI (Lingua Tertii Imperii - Taal van het derde rijk) tijdens het hitlerregime bijhield tussen 1933-1945. "Als iemand maar vaak genoeg ´fanatiek` zegt in plaats van ´heldhaftig` of ´deugdzaam`, gelooft hij tenslotte echt dat een fanaticus een deugdzame held is en dat je zonder fanatisme geen held kunt zijn." Uiteraard ligt deze tijd ver achter ons maar het taalmechanisme in tijden van politiek fanatisme zijn niet veranderd. Als NVA maar vaak genoeg oreert dat ´dit land vast zit`, dat de walen ´blokkeren` en ´broodnodige hervorming`noodzakelijk is gaan journalisten zich in die taal uitdrukken en ontstaat er een werkelijkheid in een werkelijkheid, een vervreemding. Dank aan de schrijvers van dit stuk om dit specifieke gevaar van taalmisbruik onder de aandacht te brengen!!

 • door Johan Pauwels op vrijdag 29 april 2011

  Wat hier aan kritiek op een manier van communiceren in de mand van BDW en de NVA wordt gelegd lijkt mij een vrij algemeen voorkomende ziekte die in alle politieke partijen de kop opsteekt. Iedereen roept nu mooi georkestreerd richting NVA om duidelijkheid te geven, terwijl eigenlijk nog niemand echt duidelijk is geweest, behalve dan madame non, al is toch ook niet helemaal duidelijk waarop dat non slaat.

  • door svdl op vrijdag 29 april 2011

   Bedankt voor uw didatcisch voorbeeld van wat Suzan Langenberg komt de beschrijven over retoriek. Uw reactie is maw. zowel inhoudelijk als vormelijk een gevolg van een tevens een mooi voorbeeld van zulke 'taalintrojectie' ..met woorden als "algemeen voorkomende ziekte" en "madam non"... Enfin uw staaft door uw reactie verder de retoriek die door de NVA en BDW wordt gehanteerd.

 • door Adrien Verlee op vrijdag 29 april 2011

  We kunnen dat toch ook? Over de beurs: hangmat van kapitalisten (zweetdieverij) Bonussen: we leven boven onze stand Index: koopkracht door afbouw? Inleveren: dat 'schept' arbeid ... voor de ander ... aan slechtere voorwaarden Inleveren bis: vanaf het verschijnen van de eerste kapitalist, was de arbeider al te duur Vrije markt: de vrijheid om bedrogen te worden

  • door Maarten Debecker op vrijdag 29 april 2011

   Inderdaad, net hetzelfde. Of denk maar aan het 'goed bestuur' of 'onze verantwoordelijkheid nemen' (rarara van wie). Ik denk dat je enkel kan vaststellen dat onze politiekers allemaal media- en communicatietraining genoten hebben, en goed opgelet. Niet meer dan dat...

  • door Frédéric Castiau op vrijdag 29 april 2011

   Volledig eens met de analyse. Natuurlijk, indien men een echte pers had die inhoudelijke stukken zou brengen dan zou dit snel doorprikt zijn, dan zou dit zelfs contraproductief zijn. Het is de pers die gretig meepraat in die taal, in feitte ligt daar de echte oorzaak. Niet toevallig dat het net de heer Bracke is die de oorzaak is van de verkleutering en onlinisering van alle nieuws, de man die politiek tot een spel omvormde in "Doe de stemtest" en die de politici dwong om in onliners te spreken.

 • door Hoedemakers Denise op vrijdag 29 april 2011

  Ik heb ook heel erg de indruk dat partijleden of sympathisanten van de NVA de taak op zich hebben genomen om naar zoveel mogelijk kranten lezersbrieven te schrijven en zich in zo veel mogelijk internetdiscussies tye mengen, ook die waar ze "eigenlijk " niet thuishoren vb bij Niet in mijn naam. Het is zeker dat ze niet mee zullen betogen of .. en toch staan er ontzettend veel klaarblijkelijke NVA reacties. Ik heb dat zelf nooit gedaan, om vb in een anti-abortus groep mij te gaan mengen, dat haalt toch niet uit. In elk geval krijg je zo het gevoel dat ze met héél veel zijn. Misschien moet ik ( of wij ??) dat ook ma

  • door Hoedemakers Denise op vrijdag 29 april 2011

   Misschien moet ik of (wij ??) dat dus ook maar gaan doen. Ik weet het niet.

 • door monkelinx op vrijdag 29 april 2011

  Ga maar eens kijken in het partijprogramma van N-VA. Gewoon naar hun website en hun standpunten gaan lezen. Niets dan ofwel holle woorden zoals zovele partijen die wel maken maar zonder enige inhoudelijke invulling. Voorbeeld:

  "De N-VA streeft naar een evenwichtige energiemix die maximaal rekening houdt met het milieu, zekerheid biedt op het gebied van bevoorrading, ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse leveranciers en betaalbaar is voor gezinnen en bedrijven."

  Zo is het bij het grote deel van hun standpunten. Die worden na zulke holle woorden dan vervolgd door een bewering over hoe slecht Franstalig België het doet en hoe er nood is aan een eigen Vlaamse kant van het verhaal.

  De enige standpunten die dan wel iets of wat aan inhoud kennen zijn standpunten over hoe de vrije markt nog vrijer moet zijn en hoe ondernemingen minder gecontroleerd en gereglementeerd moeten zijn.

  Velen zeiden bij hun 'tsunami-overwinning' dat het gros aan kiezers hun programma niet eens hadden gelezen maar ik snap nu wel hoe dat diegenen die het wel lazen, er zo makkelijk intrappen.

  • door J. Blommaert op vrijdag 29 april 2011

   Wie een ochtend spendeert aan het bekijken van het discussieforum van, zeg maar, De Standaard, ziet zeer merkwaardige dingen. Er zijn mensen die iedere minuut een reactie insturen, en er zijn er die binnen de dertig seconden na het posten van hun reactie zowat 150 'aanraders' krijgen, zodat ze bovenaan de lijsten komen te staan en dus het meest aandacht trekken. Al die al dan niet machinaal gegenereerde reacties zijn rechts vanzelfsprekend, en ze herhalen in diverse varianten de grote thema's van de rechterzijde. Dergelijke fenomenen tonen aan hoeveel bedrog er zit in deze fora, die publieke opinie scheppen en vervaardigen en bovendien een air van 'democratie' hebben.

 • door Jean Vanbesien op vrijdag 29 april 2011

  Deze analyse is zeker niet fout, maar is toepasbaar op elke partij. Het is de aangeleerde communicatiemethode door de vele schnabelende journalisten en andere communicatiespeciaisten (Slangen & co) en heeft -tot spijt van wie het benijdt- definitief z'n intrede gedaan onder de paarse regering. Herinner, de eerste communicatiezet van Paars (op aansturen van Slangen) was het organiseren van een grote "volksenquete rond de noodzakelijke hervorming". Deze was een slecht opgesteld tegen elke wetenschappelijke regel, maar werd doodleuk door elke regerende partij (ieder op hun manier) gebruikt/ misbruikt. Dit was een vorm van een ongekend volksbedrog op grote schaal sinds het interbellum. Ander vb: het "gratis beleid" van Steve Stevaert; dit is consequent 4-5jr tijdens de hoogconjunctuur volgehouden en nu betalen we allen het gelag. Nog een interessant voorbeeld: "Het Zilverfonds", nooit in detail toegelicht (een puur Ponzi-schema, een boekhoudkundige kunstgreep) maar wel massaal in alle landstalen met behulp van populaire mediafiguren (oa. Rob Vanoudenhove) multimediaal aan de man gebracht. Vandaag, bljikt het een lege doos. of nog de lancering van Freya Vandenbosche; "de misdaad is al georganiseerd, nu nog de politie" tijdens De Stemtest en tot op vandaag ivm goedpraten van de prijs vd zonnepalen (let op, morgen de kost voor windenergie en massale subsidie vr de Electrawinds). Hallo Groen! ?? of hoe zwijgen ook veelzeggend is. of nog, de lancering van Rood (met alle sympathie): "het anker wordt gelicht", "de klassieke partijen rijden zich parmenent vast" ; "de echte zorgen van 'de' mensen". Om maar te zeggen dat de NVA het niet heeft uitgevonden, het niet alleen doet ... en zelfs op zich niet eens 'technisch' beter doet dan de anderen maar door het ruimere politieke en maatschappelijke kader slaat hun boodschap beter aan. In die zin is de bovenstaande zelf incompleet en inconsequent. Hierbij vind ik het steeds opmerkelijk hoe de linkerzijde consequent de fundamentele vervreemding van grote bevolkingsgroepen miskent: oa in de relatie met migratie, afbouw vd relatie tss bijdrage en opgebouwde rechten (in sociale zekerheid en belastingen, maar ook ruimer en meer algemeen), ... .

  De opmerking hierboven van JB ivm de soms rare fenomenen op populaire internetsites is zeer tercht. Het is idd een ergelijk fenomeen en het kan (technisch) niet zo moeilijk om het tegen te gaan.

  • door Le grand guignol op zaterdag 30 april 2011

   Onlangs heeft Sigfried Bracke zelf naar het fenomeen - of liever: de praktijk - verwezen: 'naming & framing'. Hierbij gaat men ervan uit dat iemands taal- en woordgebruik, naast het beschrijven van 'de' realiteit, eveneens in staat is om 'een' realiteit te creëren. Dat gebeurt op basis van een begrippenkader bestaande uit niet of moeilijk te beargumenteren (i.e. vage) termen, zowel op vlak van probleemstelling alsook wat de oplossing(en) voor het probleem betreft. Bijvoorbeeld: "de pensioenen zijn niet meer te betalen, dat komt door 'de Franstaligen' en hun 'hangmat-socialisme', bijgevolg moeten ze gewezen worden op 'hun verantwoordelijkheid' en ze 'zelf laten opdraaien voor hun potverteren'. Zonder 'autonomie' 'dreigt België te verdampen' en dat op een ogenblik dat 'we de tering naar de nering moeten zetten'. Dergelijk principe is eigen aan politiek taalgebruik, omdat het toelaat een bepaalde wijze van beleid (cfr. 'policy', 'polycing') voor te stellen - (in)direct op te dringen - zonder het over inhoud, knelpunten en concrete oplossingen te moeten hebben - de ideale manier om rond de pot te (blijven) draaien.

   Het meest polyvalente begrippenkader (i.e. discours), dat men op zoveel mogelijk situaties kan toepassen, is vervolgens in staat om de communicatie te domineren en de realiteit naar zijn hand te zetten. Vandaar dat de gebruikte begrippen bij voorkeur containerbegrippen zijn (algemeen, abstract, zegswijzen,...) en a.h.w. ontzettend veel ladingen kunnen dekken omdat ze geen specifieke inhoud hebben, maar er wel een bepaalde ideologie achter schuil gaat. Ook polarisering - het aanscherpen van tegenstellingen - maakt deel uit van de communicatie-techniek(en), omdat op die manier een groot aantal alternatieve vertogen 'a priori' uitgesloten worden. Het management-discours: efficiëntie - effectiviteit - flexibiliteit - competitiviteit - innovatie - competenties -... is er op die manier in geslaagd om een (neo-)liberale economische voorstelling van de werkelijkheid te projecteren op/injecteren in alle domeinen van de samenleving (van ontspanning, over opvoeding en werk, tot en met de inhoud van het (academisch) curriculum). Op EU-niveau zijn de "neoliberalen" er op die wijze in geslaagd om sociaal-democraten te overtuigen van de eigen beleidsvoorstellen (vb. 'flexicurity'), om achteraf het desbetreffende beleid maar voor de helft uit te voeren - i.e. enkel re- en deregulering op economisch vlak en geen maatregelen nemen op sociaal vlak. Hierdoor wordt er bijvoorbeeld van werknemers flexibiliteit verwacht, zonder hen zekerheid te moeten verschaffen.

   • door Johan Van Maele op zaterdag 30 april 2011

    Vreemd, ik dacht dat kifkif politiek onafhankelijk was.

    • door Johan Van Maele op zaterdag 30 april 2011

     @ J. Blommaert: mijn excuses beste man, maar ik dacht dat u een prof was...waarom u uw tijd spendeert met de analyse van de afvalcontainer der krantensite reacties is me dan ook een raadsel. Dat u bovendien de maatschappelijke relevantie van deze reacties als "publieke opinie scheppend" omschrijft, doet me helemaal van m'n stoel vallen.

     • door Vanglabeke Noël op zaterdag 30 april 2011

      Beste Van Maele,wat is de bedoeling van uw reacties, zie hier niet direct een standpunt wel een poging om Jan Blommaert onderuit te schoffelen .ik dacht dat Jan Blommaert de nagel op de kop sloeg ivm reacties . Reacties in bvb Het Laatste Nieuws werden jarenlang georchestreerd door het Vlaams Belang , maar gaf wel de indruk dat dat nu eens echt de mening was van het publiek.

 • door Jan van Wijck op zaterdag 30 april 2011

  Dit stuk was zinvol geweest indien het wetenschappelijk ware, d.w.z. exacte citaten zou geven. Zonder citaten met vindplaats kan men gelijk wat beweren over Bart de Wever.

  • door J. Blommaert op zaterdag 30 april 2011

   beste Johan, wees gerust, het is lang niet het enige dat ik onderzoek. En wie bezig is met onderzoek naar maatschappelijke verandering richt zich best niet alleen op wat krantencommentatoren schrijven, maar ook op de zogenaamde 'afvalcontainer'. Men ziet daar nogal wat, onder andere georganiseerde echo's van bovenaf onder het mom van 'publieke opinie'. 'Publiek gemaakte opinie' is er een beter woord voor. Dus vergeef me als ik hiermee nog even doorga.

   Voor Jan Van Wijck die hier citaten lijkt nodig te hebben om dit een zinnig stuk te vinden: aan citaten geen enkel gebrek. Ga gewoon naar de column van BDW op De Standaard. Bewijzen te over, week na week. Als dat nog niet volstaat, bezoek dan eens de blog van Siegfried Bracke.

   • door Johan Van Maele op zaterdag 30 april 2011

    In welk opzicht verschillen die van wekelijkse blogs van, pakweg, een Bert Anciaux of een Dirk Van Maelen? Een minimum aan intellectueel eerlijkheid mag wel.

    • door J. Blommaert op zaterdag 30 april 2011

     beste Johan, het gaat hier over een stuk van Kif Kif, niet van mij. Wat mezelf betreft: ik heb de blogs van zowat iedereen in het politieke landschap onderzocht. Voor heel vroege voorbeelden daarvan - Verhofstadt, Anciaux, Van Quickenborne, Vlaams Blok en zo meer - kan je je wenden tot 'Ik Stel Vast' (EPO 2001); de socialisten worden grondig aangepakt in "Populisme" (EPO 2004) en het hele palet gaat er nog eens door in "De Crisis van de Democratie" (EPO 2007). Voor wie zich zorgen maakt: in elk van deze boeken zijn talloze voorbeelden te vinden, met volledige bronverwijzing. Strikt wetenschappelijk zo U wil.

     Eén les die uit dit 360° panorama te trekken valt is deze: de dominante teksten zijn deze van degenen die domineren. Die variëren van periode tot periode. Zeven-acht jaar geleden zaten we met Stevaert bijvoorbeeld. Ik pak telkens de dominante teksten aan om de heel eenvoudige reden dat zij domineren, dus het meest navolging opleveren en de grootste maatschappelijke impact hebben. Dit sluit op geen enkel ogenblik de anderen uit; het focust de aandacht wel op degenen die op een bepaald ogenblik de regels van het publieke discours in handen hebben en anderen tot navolging dwingen.

     Ik neem aan dat dit 'intellectueel eerlijk' is. Maar laat me ook dit aanstippen. Intellectuele eerlijkheid dwingt mensen zoals jij ook tot het grondig lezen van standpunten, het verifiëren ervan, het controleren van andere bronnen die een standpunt hetzij onderbouwen hetzij verwerpen. Snel schieten op één enkele tekst of één enkel argument die één moment in een ruimere beweging weergeeft is in dat opzicht intellectueel volstrekt oneerlijk. 'Intellectueel' heeft nog altijd iets te maken met 'zelfstandig denken', nietwaar.

 • door Chris Heirman op zaterdag 30 april 2011

  Wat ik niet begrijp is het feit dat hier een heel artikel aan wordt gewijd. Het is toch al veel langer bekend dat politici bijna 24 uur op 24 omringd zijn door spindoctors? Dat spel werd al lang gespeeld, nog voor De Wever en NVA populair waren. Het verschil is nu gewoon dat Bart De Wever en NVA beter zijn in dit spel dan de anderen. Want dit artikel kan je toepassen op elke partij en elk partijkopstuk.

  Had liever een artikel geschreven rond de aflevering van Ter Zake waarin Patrick Dewael de NVA zonder schaamte vergelijkt met het Duitse nationalisme van Hitler. Is dat dan een voorbeeld van hoe men in Vlaanderen en België moet argumenteren? Niet rechtstreeks met de vijand durven argumenteren en hem dan maar associëren met de meest foute mensen uit de geschiedenis?

 • door Tom V. op zaterdag 30 april 2011

  Interessant artikel, maar ik had het graag wat meer uitgebreid gehad. Wat het herhalen van de Vlaamsnationale nonsens betreft, hebben de auteurs het echt wel bij het rechte eind. Altijd opvallend hoe hardwerkend Vlaams Vlaanderen uur na uur, dag na dag de tijd vindt om a rato van enkele tientallen reacties per uur de loftrompet te steken over de leiders en tegenstanders eenvoudigweg bij het oud vuil zet met niets meer dan argumenten op de man van het type 'intellectuele eerlijkheid' en dergelijke meer.

  • door LV op maandag 2 mei 2011

   Dat noemen ze SQL injections en is meer te wijten aan 2de hands website beveiliging dan aan rechtse complotten. Het is trouwens schrijnend hoe moeilijk het is om een discussiefora te vinden waarbij men niet een deel kan uitbuiten om dergelijke zaken op poten te zetten, deredactie is er zo één, maar de manier waarop zij het dan doen is al te beperkend naar inhoud en persoon dat men amper van discussie kan spreken. dewereldmorgen is ook zo één, maar nog niet zo ingeburgerd dat rechts links hier 50-50 zou zijn.

   Maar bon, men moet geen partijkaart hebben om dat te doen, basiscursus SQL/PHP-HTML en een bak geduld is genoeg. op sommige thema's doet de Linkse kant dat trouwens evenzeer. De onderhandelingen nu zijn nu eenmaal meer een rechtse speeltuin geworden.

 • door Dimitri op maandag 2 mei 2011

  ... de nagel op de kop!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties